Tidigare auktioner

Omsättning: 67 143 kr

Datum 240317
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 0 51 0 101 750 151 420
2 0 52 0 102 500 152 170
3 0 53 420 103 1150 153 7800
4 170 54 0 104 650 154 80
5 10 55 340 105 910 155 0
6 0 56 180 106 2200 156 0
7 10 57 40 107 2800 157 0
8 420 58 0 108 50 158 0
9 100 59 0 109 10 159 0
10 32 60 0 110 32 160 0
11 0 61 0 111 100 161 0
12 0 62 30 112 200 162 0
13 380 63 0 113 25 163 0
14 380 64 0 114 50 164 0
15 0 65 1400 115 10 165 0
16 48 66 0 116 80 166 0
17 0 67 120 117 80 167 0
18 60 68 360 118 160 168 0
19 0 69 60 119 130 169 0
20 0 70 625 120 45 170 0
21 0 71 300 121 60 171 0
22 98 72 45 122 180 172 0
23 9 73 0 123 140 173 0
24 175 74 0 124 40 174 0
25 0 75 0 125 40 175 0
26 0 76 0 126 45 176 0
27 0 77 300 127 55 177 0
28 0 78 0 128 70 178 0
29 0 79 0 129 120 179 0
30 0 80 0 130 85 180 0
31 190 81 0 131 110 181 0
32 34 82 50 132 550 182 0
33 90 83 0 133 4000 183 0
34 65 84 0 134 280 184 0
35 0 85 150 135 0 185 0
36 45 86 0 136 750 186 0
37 36 87 30 137 350 187 0
38 36 88 210 138 7500 188 0
39 20 89 100 139 450 189 0
40 20 90 150 140 420 190 0
41 20 91 400 141 38 191 0
42 0 92 200 142 2700 192 0
43 240 93 0 143 1900 193 0
44 0 94 180 144 2700 194 0
45 100 95 130 145 2300 195 0
46 295 96 200 146 220 196
47 0 97 1200 147 950 197
48 30 98 420 148 460 198
49 50 99 5000 149 1325 199
50 0 100 4800 150 300 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 Tre sedlar 10 kr 1957-68 1957, 1963*. 1968 jub 6-9 30
2 200 kr Sveriges konung i 20 år 1993 Jubileum i kassett 10 180
3 200 kr Drottning Silvia 50 år 1993 Jubileum i kassett 10 180
4 50 kr 1975 Jubileum i kassett 10 140
5 Två årsset i Sandhillskassett 1976 Repig kassett Ca9 10
6 Sedlar 5 st. 5 kr 1952-78 4-9 30
7 Sedlar  2 st. 10 kr 1938,39 3-4 10
8 2 st. 50 kr + 1 st 100 krI svart påse 1976,83 Jubileum, Helgeandsholmen 9/10 350
9 Myntalbum med 5-2-1 öre årtalssamling Kronmyntsperioden Vk 100
10 6 st. 1/2 ören 1857-58 vk 30
11 5 öre 1857 Liten båge 3 75
12 5 öre 1858/57 2 75
13 50 st. 10 ören 1873- Vk 250
14 24 st. 25 ören 60%+24 st. 40% Vk 380
15 25-10 öre 1907 + 10 öre 1936 36 lång 6 Vk 52
16 Nålmärke Svensk Boxningsförbundet 1931 Smålandsmästare, silver 48
17 4 st. 2 kr Oscar II 1976-07
18 12 st. utländska mynt och polletter Vk 50
19 2 st. polletter St.Ångslups 10+12 öre Vk 24
20 DANMARK 2 st. 1 kr 1875-76 2-3 160
21 DANMARK 2 ST. 1 kr 1915-16 4-5 160
22 DANMARK 2 kr 1876 ¾ 98
23 DANMARK 5 öre 1945 Zink, fläckig 7 9
24 DANMARK  10 kr 1967 Jubileum 9+ 175
25 ÖSTERRIKE 1 kreutzer 1885 4 50
26 ÖSTERRIKE 4 kreutzer 1861B 3 60
27 RYSSLAND Denga 1735 2 98
28 RYSSLAND 2 kopek 1760 2 198
29 RYSSLAND 1 kopek 1766 MM 2 298
30 RYSSLAND 5 kopek 1865 EM 2 125
31 NEDERLÄNDERNA 2½ gulden 1944 7 175
32 Påse med ramade 1 öringar Vk 10
33 Medalj Ansvar 50 år tung 1982 Brons, Erasmus 1469-1536 5
34 Påse med kaurisnäckor Primitivt betalningsmedel 25
35 Sedel 100 kr 1961 Småriss 4 80
36 Liten medalj Oscar II med hänge Till ominelse 4 20
37 2 kr 1950 Omgraverat TS 7/8 30
38 2 kr 1947 7 30
39 1 kr 1952 6 16
40 1 kr 1948 7 16
41 1 kr 1947 7 16
42 ¼ skilling 1827 Finns varianter 3 5
43 Rabattfrimärken bra sort 20 st 220
44 2 öre 1573 3 160
45 1/8 riksdaler 1835 2 100
46 2 öre SM 1768 Dubbelpräglad 5 295
47 4 skilling banco 1849 Svagpräglad 5 1100
48 10 st. 1 öringar i plastblad 1892- Vk 30
49 1 öre 1917 8/9 50
50 1 kr 1930 7/8 150
51 Inramad sedel 100 000 zloty 1990 Ca 4 50
52 Årsset Sandhillskassett 1976 8-9 20
53 22 st. 2 kr 40% Vk 330
54 37 st. 1 ören Oscar II Vk 100
55 4 st. 2 kr 80% Vk 260
56 Silverlot 65 gram 40% 160
57 1 kr 1901 På 98 3 40
58 1 kr 1968 6/7 25
59 25 öre 1876 7 800
60 2 öre 1916 Lång 6, fläck 7 30
61 2/3 skilling banco 1836 Mörk 3 40
62 Pollett Avesta 12 tunnor 6 30
63 CEYLON 1 cent 1892 2 10
64 CHILE 1 peso 1944 3 15
65 1 riksdaler riksmynt 1857 Kort pipskägg 5 1400
66 ¼ riksdaler 1848 4/5 1400
67 TYSKLAND 2 reichsmark 1926A 7 100
68 BÖHMEN Pragergroschen 1471- Delvis mycket svagpräglad 4 350
69 NORGE 3 skilling 1872 stjärnor 4 60
70 NORGE 2 kr 1906 Jubileum 8 500
71 DANMARK 1/6 RIKSDALER 1808 offermark 2 300
72 I öre 1883 Stor ärgfläck (8) 30
73 1 öre 1882 Småfläckar svår har (7) 30
74 10 öre 1909 8/9 400
75 1 kr 1942 Åub 9 1500
76 1 kr 1907 Patina 8 1000
77 1 skilling 1805 6 300
78 ½ öre 1581 Lev 573b 6 700
79 ½ öre 1627 Nyköping, korroderad (4) 900
80 1/12 riksdaler 1811 Hack             har 4 600
81 1/6 skilling 1832 U.mantel med pärlkant ärgfl (7) 300
82 2 öre 1942 Järn klump TER, rostfl. 4 50
83 Spelpenning 10 öre i kopparfärg 1865 Keine, kantklippt 4 100
84 10 öre 1911 MIS 2 a 7/8 150
85 25 öre 1945 TS på G 8 150
86 50 öre 1931 9- 200
87 5 öre 1882/81 Tydlig 3 30
88 Påse äldre sv. Mynt 65 st, 419 gr. 16-1800 Sämre kvalitet 100
89 14 st. sämre antika mynt 50
90 Dräktspänne järnålder 4-100 fkr Latére 50
91 Antonian Probus 276-282 Ric Rom 158 5 400
92 Ae3 Jovianus 363-364 Ric 426B Siscia 5 200
93 Follis Justinianus 565-578 Sear 379 Theopolis 2 60
94 FRANKRIKE , 2 centimes 1862K 9 140
95 UNGERN Maximilian II denar 1572 4 100
96 ITALIEN, Napoleon I Bonaparte 1 cent. 1811 Venedig 4/5 200
97 1 öre Nyköping 1628 5 1200
98 Fickur nyckeldragare silver Fungerar, J Engström Jkpg 300
99 1 riksdaler specie 1841 6000/3300 7 4000
100 57 st. 2 kr Gustav V 80% 3800
101 8 st 2 kr Oscar II 600
102 6 st 2 kr jubileum 400
103 30 st 2 kr 40% 900
104 4 st 5 kr 1935 500
105 49 st 1 kr 40% 700
106 53 st. 1 kr 80% Oscar II 1800
107 67 st 1 kr 80% Gustav V 2000
108 5 kr 1959 Jubileum, fläck 7 35
109 55 gram utländskt mest Norge 10
110 319 gram järnmynt 5
111 432 gram kopparmynt mest GV 100
112 1618 gram kopparmynt Oscar II 200
113 NORGE 2 st.2 öre 1919,45 Järn 3-5 25
114 2 st 2 ören 1900 Runda nollor båda Ca 4 50
115 2 st 2 ören 1877 Kort och lång text 2-3 5
116 2 kr 1897 Med hänge 7-8 65
117 2 st 2 kr 1946 Ca 8 60
118 3 st 1 kr 1942 Åub Ca 4 130
119 2 kr 1907 Patina 7 100
120 2 kr 1950 8/9 30
121 1 kr 1914 5 35
122 1 öre 1895/3 95 på 93 5 50
123 2 öre 1878 Kort text 2 75
124 1 kr 1940 Stort G, patina 6 35
125 1 kr 1898 3/4 35
126 2 kr 1950/51 8 30
127 2 kr 1945 Ompunsad 5 8 30
128 2 kr 1940 Ändrad 4 6/7 65
129 2 kr 1935 Patina 8 65
130 2 kr 1926 5/6 65
131 2 kr 1907 jubileum 9 65
132 2 kr 1897 patina 6 500
133 1 riksdaler riksmynt 1873 Fläck 5 3000
134 10 öre 1867 Omvänt A i GOV 4 180
135 ½ öre har 5 6=1550 1597 SM 22a Ex Melin 7 1600
136 10 öre 1739 Rispor, fläckar Ex Melin 5)(6 700
137 ¼ öre 1658 CRS 2 350
138 ¼ riksdaler 1723 7 7500
139 1 öre 1633 Plantsfel Ex Melin 4/5 450
140 2 st 50 kr + 10 kr -72 + 2 kr -50 vk 400
141 Sparbanksmedalj Västergötland I kartong 5
142 500 gram 1 kr Gustav V 80% 400 gr finvikt 2500
143 717 gram öresmynt 40% 287 gr finvikt 1600
144 1016 gram kronmynt 40% 406 gr finvikt 2250
145 586 gram 60% 351 gr finvikt 2000
146 53 gram öresmynt Oscar 60% 31,8 gr finvikt 175
147 Plastblad med 23 st 1 kr 80% Mest Oscar 850
148 Plastblad med 13 st 2 kr + 5 kr 1959 40% 450
149 Plastblad med 17 st. 2 kr Gustav V 80% olika år 1250
150 4 st 5 kr 1935,52,59 och 66 300
151 5 st olika 2 kr jubileum 1897-38 350
152 2 st USA ½ dollar 1964 + 2 kr Danmark 1916 170
153 Bismarckslänk i 18K guld 12,5 gr fint Bra stämpel 16,7 gram totalt 7500
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 NORGE 2 kr 1917 kanthack 4 150
2 Kulmynt Thailand baht 1800-t 3/4 100
3 Kinesiskt spadmynt 43 gram äkta? Long square foot spade ärg 4 50
4 Romersk denar Hadrianus 117 4 200
5 1 öre SM 1677 Korroderad ,plantsfel 4 100
6 ½ daler SM Plåtsmyntskopia 1756 100
7 1 daler SM Plåtmyntskopia 1715 I hänge 200
8 4 daler SM Plåtmyntskopia 1729 I hänge 200
9 ENGLAND ½ crown broschmonterad 1899 99
10 NEDERLÄNDERNA 1 gulden 1897 broschmonterad 99
11 ENGLAND 1 florin 1926 2/3 59
12 TYSKLAND Medalj Tredje riket Erdkamp der Luftwaffe 125
13 TYSKLAND 5 mark 1935 3 125
14 HAMBURG 1 schilling 1738 IHL 5 58
15 STJÄRNMEDALJ ”Enträgt” 7 18
16 SPANIEN 100 pesetas 1968 19 gram 80% 8 80
17 1/6 skilling banco 1835 Något röd, svagpräglad 8 99
18 Bronsmedalj Husqvarna Idrottssällskap 1904 7 29
19 12 st. 2 kr 1876-97 Vk 1100
20 30 st. 1 kr 80% 1877-41 Vk 1140
21 5 öre 1930 Hack på  nollan 2 8
22 SCHWEIZ ½ franc 1960B Silver 8 39
23 SCHWEIZ 1 franc 1956B Silver 8 49
24 SCHWEIZ 2 francs 1928B Silver 4 66
25 4 st. polletter Stugan Jönköping + Shell Vk 22
26 Frimärksbrev med silvermedalj sterling Telekabel Japan Kina proof 130
27 Rabattfrimärken bra sort 210
28 4 skilling banco 1855 Plantsfel 3 50
29 10 öre 1857 5)(7 120
30 3 st. 1 kr 40% fina 1946-49 Vk 60
31 20 st. 2 kr 40% Vk 700
32 30 st. 2 kr 80% Vk 2400
33 90 st. 50 ören 40% i burk Vk 950
34 ENGLAND 1 crown 1899 Kh 5 500
35 3 st. Christina solidus Riga, Livland Vk 50
36 1 öre 1922 5 10
37 5 öre 1879 2 25
38 25 öre 1940 Silver 8/9 30
39 25 öre 1937 Stort G 7 25
40 25 öre 1936 8 25
41 1 kr 1916 6+ 300
42 1 riksdaler riksmynt 1857 Kort pipskägg 5 1500
43 ¼ riksdaler sp. 1848 ompunsad  8 4/5 1500
44 ¼ riksdaler sp, 1831 plantsrispor 7 1200
45 1/16 riksdaler sp. 1835 repa 6 500
46 2 skilling banco 1837 6/7 700
47 1/12 riksdaler 1811 Hack 4 700
48 ½ skilling 1802 Avesta, större repa 7 100
49 1/12 riksdaler 1778 Flammig, plantsfel 3 125
50 1/3 riksdaler rostig stamp 1787 Plantsrispor, ojämn patina 7 1500
51 5 öre 1700 2 200
52 1 skilling banco 1855 Korroderad 3 10
53 1 öre SM 1738 2 10
54 2 öre 1861 Kanthack 3 10
55 3 st.¼ skilling + 1/12 skilling 1806-27 Vk 10
56 3 st. 1/6 skilling banco 1844-49 Vk 10
57 3 st. 1/3 skilling banco 1836-39 Vk 10
58 2 st. 2/3 skilling banco 1851-52 Vk 10
59 2 st. 1 skilling banco + 1 st. 2 skilling 1936,39 Vk 10
60 3 st. 2 öre 1858-72 Vk 10
61 8 st. äldre svenska mynt Vk 10
62 1 öre SM 1744 Tonkin C2 2 10
63 1/32 riksdaler specie 1853 Fläck ompunsad NO 4 10
64 ½ skilling 1822 Fläckar, stor krona 5 200
65 1/6 skilling banco 1836 8 100
66 1/6 riksdaler 1783 5 200
67 1 fyrk Nyköping 1629 Korr, plantsfel 5/6 1200
68 1 skilling banco 1802 Överprägling 3 25
69 4 skilling banco 1849 Rengjord, kanthack 5 150
70 1 kr 1948 8/9 20
71 Lokalmynt 15 Järna 1983 9 5
72 ENGLAND ½ penny token 1793 Birmingham, fläckar 7 450
73 NEDERLÄNDERNA Tre moderna mynt Vk 5
74 CANADA 25 cent 2007 Vancouver 2010 9+ 5
75 MEXICO 1 peso 1898 7+ 550
76 5 öre 1731 Ex Misab Internet nr 54/48 7 750
77 ISLAND Myntset i mjukplast 6 mynt 1974 9/10 5
78 1 öre km 1724 5/6 150
79 Salzburg Groschen 3 kreutzer 1681 8 500
80 ENGLAND Penny 978-1016 Crux-modell 7 3900
81 UNGERN Tre mynt-frimärken 1916 30
82 ENGLAND 5 shillings 1960 8 10
83 HOLLAND 1 cent 1863 6/7 40
84 GAMBIA 50 bututs 1971 5 20
85 20 kr guld 1880 7/8 4300
86 ¼ öre 1636 7 100
87 2 kr 1915 6/7 100
88 2 kr 1935 7/8 80
89 10 kr guld 1876 8 2500
90 1 kr 1925 7/8 75
91 1 kr 1930 7/8 50
92 1 kr 1933 6/7 40
93 1 kr 1928 8 55
94 1 kr 1915 6/7 50
95 1 kr 1927 7 65
96 5 kr guld 1899 8 1200
97 2 st. 50 ören 1928,31 7/8 115
98 10 öre 1918 Smal 8 6 55
99 25 öre 1931 8 30
100 10 öre 1873 4 100
101 9 st. 50 öringar 1976-89 Ocirkulerade Vk 15
102 5 öre 1983 9 5
103 8 st. plastfodral för mynt 15
104 4 s. sedlar 5 kr 1978 Ca 9 15
105 5 kr -35 + 10 kr -72 + 50 öre 60% samt 3 st 10 ören 40% 225
106 4 st. 50 kr 1975 Jubileum i kassett 10 530
107 2 st Årsset HPS och 1 st. MPS 1978,76 Beläggning på mjukplast 10 10
108 Lokalmynt Huskvarna 15 kr 1980 Brons 9 10
109 Lokalmynt Huskvarna 15 kr 1980 Brons repa 9 5
110 2 st 50 kr 1976 Jubileum Vk 250
111 10 öre 1916 5 10
112 1/24 riksdaler 1813 svagpräglad 7 250
113 10 öre 1855 6 100
114 5 öre 1917 Järn 5 20
115 ½ öre 1858 5 20
116 2 kr 1928 2 75
117 1/8 riksdaler 1832 rengjord 3 50
118 1/6 riksdaler 1803 Inristning 4 350
119 Sedellot nominellt 303 kr 1914-78 Vk 150
120 200 kr i repig kassett 1983 Sveriges konung 10 år 10 180
121 Danska mynt 96 kr Vk 50
122 350 gram svenska kopparmynt Vk 10
123 Euromynt 15,59 nominellt Vk 100
124 Nickelmynt svenska ca 400 gr + järn Även riksbanksrullar 1976 Vk 30
125 USA dollar -72 + småmynt nom $ 2,55 vk 15
126 Ca 670 gram utländska mynt Vk 50
127 Minnesmedalj  av mynt hittat Vid Sergels torg 10
128 Silvermedalj  Sveriges olympiska kom. 1980 16 gr 925/1000 stämplad Ca 9 100
129 Silvermedalj  Sveriges olympiska kom. 1980 16 gr 925/1000 stämplad Ca 9 100
130 Fem st. äldre svenska mynt Låg kvalité 5

 

Resultat auktion 26 februari ( Omsättning 29 608 kr) Listan finns efteråt.

Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 190 51 200 101 30
2 130 52 10 102 0
3 50 53 0 103 15
4 210 54 10 104 0
5 100 55 32 105 260
6 170 56 10 106 620
7 200 57 10 107 10
8 240 58 10 108 10
9 0 59 10 109 5
10 0 60 0 110 300
11 0 61 10 111 10
12 400 62 32 112 440
13 0 63 60 113 180
14 180 64 320 114 0
15 80 65 100 115 0
16 80 66 650 116 75
17 110 67 2100 117 50
18 29 68 25 118 0
19 0 69 0 119 150
20 1150 70 20 120 180
21 8 71 16 121 50
22 39 72 450 122 10
23 0 73 0 123 160
24 0 74 0 124 30
25 0 75 550 125 15
26 130 76 750 126 50
27 210 77 14 127 30
28 0 78 190 128 100
29 190 79 500 129 100
30 60 80 0 130 20
31 0 81 30 131 54
32 0 82 10 132 0
33 1100 83 0 133 0
34 500 84 0 134 0
35 50 85 5600 135 0
36 0 86 160 136 0
37 0 87 140 137 0
38 30 88 0 138 0
39 30 89 2850 139 0
40 34 90 240 140 0
41 0 91 0 141 0
42 0 92 0 142 0
43 0 93 60 143 0
44 1700 94 65 144 0
45 0 95 65 145 0
46 700 96 1600 146 0
47 0 97 0 147 0
48 0 98 0 148 0
49 125 99 30 149 0
50 1500 100 0 150 0
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 NORGE 2 kr 1917 kanthack 4 150
2 Kulmynt Thailand baht 1800-t 3/4 100
3 Kinesiskt spadmynt 43 gram äkta? Long square foot spade ärg 4 50
4 Romersk denar Hadrianus 117 4 200
5 1 öre SM 1677 Korroderad ,plantsfel 4 100
6 ½ daler SM Plåtsmyntskopia 1756 100
7 1 daler SM Plåtmyntskopia 1715 I hänge 200
8 4 daler SM Plåtmyntskopia 1729 I hänge 200
9 ENGLAND ½ crown broschmonterad 1899 99
10 NEDERLÄNDERNA 1 gulden 1897 broschmonterad 99
11 ENGLAND 1 florin 1926 2/3 59
12 TYSKLAND Medalj Tredje riket Erdkamp der Luftwaffe 125
13 TYSKLAND 5 mark 1935 3 125
14 HAMBURG 1 schilling 1738 IHL 5 58
15 STJÄRNMEDALJ ”Enträgt” 7 18
16 SPANIEN 100 pesetas 1968 19 gram 80% 8 80
17 1/6 skilling banco 1835 Något röd, svagpräglad 8 99
18 Bronsmedalj Husqvarna Idrottssällskap 1904 7 29
19 12 st. 2 kr 1876-97 Vk 1100
20 30 st. 1 kr 80% 1877-41 Vk 1140
21 5 öre 1930 Hack på  nollan 2 8
22 SCHWEIZ ½ franc 1960B Silver 8 39
23 SCHWEIZ 1 franc 1956B Silver 8 49
24 SCHWEIZ 2 francs 1928B Silver 4 66
25 4 st. polletter Stugan Jönköping + Shell Vk 22
26 Frimärksbrev med silvermedalj sterling Telekabel Japan Kina proof 130
27 Rabattfrimärken bra sort 210
28 4 skilling banco 1855 Plantsfel 3 50
29 10 öre 1857 5)(7 120
30 3 st. 1 kr 40% fina 1946-49 Vk 60
31 20 st. 2 kr 40% Vk 700
32 30 st. 2 kr 80% Vk 2400
33 90 st. 50 ören 40% i burk Vk 950
34 ENGLAND 1 crown 1899 Kh 5 500
35 3 st. Christina solidus Riga, Livland Vk 50
36 1 öre 1922 5 10
37 5 öre 1879 2 25
38 25 öre 1940 Silver 8/9 30
39 25 öre 1937 Stort G 7 25
40 25 öre 1936 8 25
41 1 kr 1916 6+ 300
42 1 riksdaler riksmynt 1857 Kort pipskägg 5 1500
43 ¼ riksdaler sp. 1848 ompunsad  8 4/5 1500
44 ¼ riksdaler sp, 1831 plantsrispor 7 1200
45 1/16 riksdaler sp. 1835 repa 6 500
46 2 skilling banco 1837 6/7 700
47 1/12 riksdaler 1811 Hack 4 700
48 ½ skilling 1802 Avesta, större repa 7 100
49 1/12 riksdaler 1778 Flammig, plantsfel 3 125
50 1/3 riksdaler rostig stamp 1787 Plantsrispor, ojämn patina 7 1500
51 5 öre 1700 2 200
52 1 skilling banco 1855 Korroderad 3 10
53 1 öre SM 1738 2 10
54 2 öre 1861 Kanthack 3 10
55 3 st.¼ skilling + 1/12 skilling 1806-27 Vk 10
56 3 st. 1/6 skilling banco 1844-49 Vk 10
57 3 st. 1/3 skilling banco 1836-39 Vk 10
58 2 st. 2/3 skilling banco 1851-52 Vk 10
59 2 st. 1 skilling banco + 1 st. 2 skilling 1936,39 Vk 10
60 3 st. 2 öre 1858-72 Vk 10
61 8 st. äldre svenska mynt Vk 10
62 1 öre SM 1744 Tonkin C2 2 10
63 1/32 riksdaler specie 1853 Fläck ompunsad NO 4 10
64 ½ skilling 1822 Fläckar, stor krona 5 200
65 1/6 skilling banco 1836 8 100
66 1/6 riksdaler 1783 5 200
67 1 fyrk Nyköping 1629 Korr, plantsfel 5/6 1200
68 1 skilling banco 1802 Överprägling 3 25
69 4 skilling banco 1849 Rengjord, kanthack 5 150
70 1 kr 1948 8/9 20
71 Lokalmynt 15 Järna 1983 9 5
72 ENGLAND ½ penny token 1793 Birmingham, fläckar 7 450
73 NEDERLÄNDERNA Tre moderna mynt Vk 5
74 CANADA 25 cent 2007 Vancouver 2010 9+ 5
75 MEXICO 1 peso 1898 7+ 550
76 5 öre 1731 Ex Misab Internet nr 54/48 7 750
77 ISLAND Myntset i mjukplast 6 mynt 1974 9/10 5
78 1 öre km 1724 5/6 150
79 Salzburg Groschen 3 kreutzer 1681 8 500
80 ENGLAND Penny 978-1016 Crux-modell 7 3900
81 UNGERN Tre mynt-frimärken 1916 30
82 ENGLAND 5 shillings 1960 8 10
83 HOLLAND 1 cent 1863 6/7 40
84 GAMBIA 50 bututs 1971 5 20
85 20 kr guld 1880 7/8 4300
86 ¼ öre 1636 7 100
87 2 kr 1915 6/7 100
88 2 kr 1935 7/8 80
89 10 kr guld 1876 8 2500
90 1 kr 1925 7/8 75
91 1 kr 1930 7/8 50
92 1 kr 1933 6/7 40
93 1 kr 1928 8 55
94 1 kr 1915 6/7 50
95 1 kr 1927 7 65
96 5 kr guld 1899 8 1200
97 2 st. 50 ören 1928,31 7/8 115
98 10 öre 1918 Smal 8 6 55
99 25 öre 1931 8 30
100 10 öre 1873 4 100
101 9 st. 50 öringar 1976-89 Ocirkulerade Vk 15
102 5 öre 1983 9 5
103 8 st. plastfodral för mynt 15
104 4 s. sedlar 5 kr 1978 Ca 9 15
105 5 kr -35 + 10 kr -72 + 50 öre 60% samt 3 st 10 ören 40% 225
106 4 st. 50 kr 1975 Jubileum i kassett 10 530
107 2 st Årsset HPS och 1 st. MPS 1978,76 Beläggning på mjukplast 10 10
108 Lokalmynt Huskvarna 15 kr 1980 Brons 9 10
109 Lokalmynt Huskvarna 15 kr 1980 Brons repa 9 5
110 2 st 50 kr 1976 Jubileum Vk 250
111 10 öre 1916 5 10
112 1/24 riksdaler 1813 svagpräglad 7 250
113 10 öre 1855 6 100
114 5 öre 1917 Järn 5 20
115 ½ öre 1858 5 20
116 2 kr 1928 2 75
117 1/8 riksdaler 1832 rengjord 3 50
118 1/6 riksdaler 1803 Inristning 4 350
119 Sedellot nominellt 303 kr 1914-78 Vk 150
120 200 kr i repig kassett 1983 Sveriges konung 10 år 10 180
121 Danska mynt 96 kr Vk 50
122 350 gram svenska kopparmynt Vk 10
123 Euromynt 15,59 nominellt Vk 100
124 Nickelmynt svenska ca 400 gr + järn Även riksbanksrullar 1976 Vk 30
125 USA dollar -72 + småmynt nom $ 2,55 vk 15
126 Ca 670 gram utländska mynt Vk 50
127 Minnesmedalj  av mynt hittat Vid Sergels torg 10
128 Silvermedalj  Sveriges olympiska kom. 1980 16 gr 925/1000 stämplad Ca 9 100
129 Silvermedalj  Sveriges olympiska kom. 1980 16 gr 925/1000 stämplad Ca 9 100
130 Fem st. äldre svenska mynt Låg kvalité 5

Auktionslistan efter resultatet:

Rop Nr.

Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 170 51 20 101 3000
2 110 52 540 102 2600
3 420 53 300 103 2600
4 125 54 0 104 0
5 75 55 2000 105 800
6 45 56 15 106 120
7 150 57 0 107 125
8 10 58 1050 108 150
9 0 59 100 109 0
10 135 60 1500 110 0
11 66 61 2500 111 0
12 39 62 1500 112 5
13 220 63 150 113 5
14 66 64 150 114 0
15 0 65 50 115 160
16 0 66 50 116 0
17 420 67 75 117 20
18 790 68 0 118 10
19 1250 69 0 119 250
20 560 70 460 120 3310
21 0 71 150 121 0
22 85 72 350 122 0
23 150 73 100 123 0
24 125 74 0 124 0
25 200 75 0 125 0
26 120 76 0 126 0
27 24 77 0 127 0
28 88 78 0 128 0
29 80 79 15 129 0
30 0 80 0 130 0
31 70 81 150 131 0
32 70 82 10 132 0
33 0 83 0 133 0
34 0 84 0 134 0
35 8 85 22 135 0
36 0 86 10 136 0
37 8 87 0 137 0
38 0 88 0 138 0
39 20 89 0 139 0
40 0 90 10 140 0
41 0 91 10 141 0
42 0 92 380 142 0
43 320 93 150 143 0
44 300 94 0 144 0
45 160 95 1300 145 0
46 260 96 70 146 0
47 0 97 10 147 0
48 0 98 5 148 0
49 0 99 150 149 0
50 800 100 3300 150 0
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 50 kr 1976 Jubileum 10 170
2 10 kr 1972 9 100
3 Sandhillskasset med 2 kr jubileumsmynt 1897-38 Jubileum 5 olika 7-9 400
4 1/3 skilling banco 1843 4 125
5 2 öre 1858 Kanthack 7/8 75
6 2 öre 1862 5 30
7 10 öre 1921 Nickel 7 150
8 1 öre 1949 Järn 8+ 10
9 Stor bronsplakett ca 900 gr 1953 Kvarntorps Korpidrottsför. 8 75
10 Myntbrev Botswana1976s 10 års jubileum Medalj stämplad 925/1000 i Sverige 21 gr totalt 10 135
11 Hänge Davidsstjärna Jerusalem 66
12 50 st. 2 eurocent I bankrulle Tyskland? 39
13 50 st. 10-ören i silver Vk 144
14 Plakett SMK Vättern runt 1:a pris 1929 66
15 Medalj ”För Hästafvelns främjande” 1957 Svensk silverstämpel ca 33 gr med plastram 104
16 Riksdaler FALSK(?) 1775 22,8 gr 980
17 48 st. 25 ören 1883-30 420
18 40 st. 50 ören 1883-34 60% 598
19 30 st. 1 kr 176-41 80% 1100
20 30 st. 1 kr 1943-68 40% 540
21 2 kr 1876 3 140
22 2 kr 1940 6 68
23 VENEZUELA 5 bolivares 1912 25 gr 90 % rengjord 3/4 135
24 UNGERN 5 pengö 1939 24,9 gram 64% 7 125
25 RYSSLAND 1 rubel 1899 3 125
26 KANADA 1 dollar 1965 7 120
27 Kopparpollett 10 öre Forsgren & Wilcken 6 16
28 COLOMBIA 50 centavos 1922 90% 12,5 gram 4 88
29 2 kr 1876 2 80
30 5 kr 1972 Utan strömmar 5/6 150
31 2 kr 1945 Ompunsad 5 6 70
32 2 kr 1945 TS på G, hanteringsmärken (9) 70
33 1 kr 1946 Svagpräglad (TS u h) (8) 50
34 25 öre 1950 9)(8 8
35 25 öre 1949 7 8
36 25 öre 1947 6 8
37 25 öre 1943 6 8
38 10 öre 1941 7 15
39 1 öre 1956 Ompunsad 9 8 20
40 1 öre 1937 4 15
41 1 öre 1910 3 30
42 1 öre 1877 Lång text 4 130
43 3 st. 2 kr 80% vk 200
44 15 st. 50 ören 60% vk 225
45 16 st. 25 ören 60% vk 140
46 100 gram 40% silver vk 200
47 50 öre 1940 Nickel, stort G 6 60
48 2 öre SM 1745 Kantskador (5) 100
49 ¼ skilling palmkvist 1833/32 7/8 600
50 4 skilling banco 1849 Hanteringsmärken (8) 800
51 4 st. spelpenningar 1 st Lauer + Brittiska vk 20
52 Kuba 1 peso 1953 26,73 gr 90% 5 400
53 STORBRITANNIEN Crown 1821 2 300
54 UNGERN 1 denar 1561 Spricka 4/2 100
55 DANMARK 1 mark 1617 Plantsfel 4 1200
56 5 öre 1906 Sluten 6 6 15
57 2 kr 1876 Brett årtal och litet EB 2 650
58 1 riksdaler riksmynt 1857 Kort pipskägg 4 1000
59 1/24 riksdaler 1810 4/5 100
60 1/6 riksdaler 1788 Plantsrispor 6 750
61 1/3 riksdaler kort valspråk 1789 Plantsrispor, “grynig stamp” (8) 1800
62 2 mark 1694 5/6 1500
63 ¼ öre 1634 6 150
64 ¼ öre 1635 6 150
65 50 öre 1946 Nickel 9 50
66 50 öre 1947 Nickel 9- 50
67 2 kr 1877 2 75
68 1 öre 1909 Stort kors 6 40
69 1 öre 1914 7+ 50
70 152 gram 40% silver Några fina 975
71 Grekland, Alexander den store, Hemiobol Ca 336 f kr 2 150
72 Rom, Trajanus, Denar Ca 100 e.kr. RIC 37 4/5 350
73 Rom, Faustina dä, Denar 138-140 f.kr. 3 100
74 DANMARK Schlesvig-Holstein, 1/12 sp. daler 1797 2 100
75 DANMARK Schlesvig-Holstein 1/24 sp.daler 1796 2 100
76 DANMARK 2 ST 1 rigsbankskilling 1852-53 Ca4 50
77 3 st.1 skilling 1802-05 2-4 30
78 1 öre 1874 6)(5 50
79 50 öre 1954 Hanteringsmärken (9) 15
80 Rom, Caracalla, Thyateira Lydien 198 e.kr BMC 101 2 60
81 NEUCHATEL ½ batzen 1793 KM 47 4+ 150
82 2 st. ½ ören 1858 Ca 6 10
83 2 öre 1871 4 10
84 4 skilling banco 1849 Kanthack, ärg (4/5) 40
85 4 skilling banco 1855 Kanthack 3 20
86 1 skilling 1830 Repor 3 10
87 1 öre SM 1761 2 10
88 2 öre SM 1748 3 20
89 1 öre KM 1724 2 10
90 1/6 öre SM 1680 2 10
91 1/6 öre SM 1761 2 10
92 1 öre 1866 9 250
93 ½ skilling 1819 7 150
94 8 öre 1771 Småfläckar 6 1500
95 1 kr 1898 8+ 1300
96 1 daler  SM Flink och färdig 1718 Hack (4) 50
97 24 st. nickelmynt Hög kvalité 8-9 10
98 2 öre 1876/75 2 5
99 6 st 1 kr 40%+50 öre 40%+10 öre 40% Hög kvalité 8-9 150
100 Album med silver+nickel+koppar+järn

Myntkollen 18 november  värde 4 718 kr

1880- 5 kr -35,5 st 10 kr -72, 3 st 5 kr 40%,1 st. 2 kr 80%,22 st 1 kr 80%,23 st 2 kr 40%,16 st 1 kr 40%, 12 st 50 öre 60%,

9 st 50 öre 40%,29 st 25 öre 60%,18 st 25 öre40%, 51 st 10 ören 40%

vk 3300
101 1 000 kr guld 1998 Kungen 25 år 10 2 800
102 DANMARK 10 kr guld 1873 8 2 500
103 DANMARK 10 kr guld 1909 8 2 500
104 10 kr guld 1874 6/7 2 800
105 20 st. 2 kr 40% Vk 500
106 2 kr 1907 Jubileum 9 60
107 50 öre 1928 9 125
108 2 öre 1872 9+ 75
109 SEDLAR 4 st. 5 kr 1978 9+ 20
110 SEDLAR 2 st. 5 kr 1978 9+ 10
111 SEDEL 5 kr 1978 9+ 5
112 SEDEL 5 kr 1978 9+ 5
113 SEDEL 5 kr 1978 9+ 5
114 SEDEL 5 kr 1978 9+ 5
115 50 kr 1976 Jubileum 9+ 150
116 Sandhillskassett 50 öringar 1911-35 Fin 1930 vk 350
117 Sandhillskassett ”årsset” 1972 9+ 20
118 Sandhillskassett ”årsset” 1976 9+ 10
119 56 lokalmynt brons Mest Jönköping 9-10 300
120 Guldring utan sten stämlad 18K (svensk) 7,5 gram S9=1968 3000

Auktionslistan efter resultat:

Datum 231023
Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
28 51 0 101 24 151 0
0 52 49 102 18 152 2500
0 53 0 103 10 153 50
0 54 2450 104 10 154 50
0 55 9000 105 10 155 50
0 56 0 106 22 156 1000
0 57 150 107 10 157 0
30 58 1250 108 22 158 0
40 59 450 109 22 159 100
20 60 140 110 50 160 175
85 61 60 111 30 161 100
0 62 0 112 50 162 0
0 63 240 113 60 163 600
0 64 100 114 32 164 2600
0 65 0 115 20 165 300
0 66 50 116 34 166 260
0 67 75 117 20 167 0
0 68 45 118 2 168 0
10 69 200 119 45 169 0
0 70 0 120 50 170 118
460 71 20 121 55 171 0
0 72 0 122 10 172 0
180 73 50 123 525 173 0
0 74 0 124 20 174 0
0 75 0 125 30 175 0
0 76 0 126 5 176 0
0 77 0 127 50 177 0
30 78 0 128 5 178 0
85 79 0 129 26 179 0
30 80 65 130 70 180 0
80 81 0 131 70 181 0
25 82 0 132 200 182 0
0 83 0 133 14 183 0
40 84 0 134 30 184 0
0 85 0 135 320 185 0
100 86 100 136 8900 186 0
0 87 0 137 70 187 0
0 88 0 138 8000 188 0
130 89 0 139 0 189 0
0 90 0 140 10 190 0
130 91 22 141 200 191 0
260 92 20 142 600 192 0
0 93 0 143 300 193 0
0 94 25 144 0 194 0
0 95 360 145 50 195 0
90 96 625 146 200 196
0 97 5 147 20 197
120 98 10 148 0 198
60 99 32 149 200 199
0 100 60 150 0 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 Diverse årsset m.m. Vk 5
2 Sedel 1 kr Kotia 1919 Litet riss (6) 50
3 2 kr 1950 Lyster 8+ 60
4 1 kr 1948 8 30
5 5 öre 1940 Ändrad 4 4 5
6 5 öre 1971 9 5
7 5 öre 1942 5 5
8 1 kr 1934 5 30
9 1 kr 1949 hairlines 9 40
10 1 kr 1968 silver 8+ 10
11 2 kr 1897 Jubileum omgjord t. brosch 60
12 1 öre 1879 Lång text 2 30
13 1 öre 1940 7 10
14 2 öre 1971 Klump på årtalet 9 20
15 2 öre 1917 Järn,korr (6) 30
16 DANMARK 1 öre 1910 Lite korr 4 10
17 DANMARK 1 öre 1919 Järn, rostfläck (4) 10
18 URUGUAY 2 centimos 1951 8 15
19 TYSKLAND 10 pfennig 1936 4 10
20 MEDALJ Kristianstads läns hushållning Brons av Lea Ahlborn 4 50
21 1/12 Riksdaler 1831 Småfläckig korr. (6) 400
22 1/8 Riksdaler 1835 2 220
23 1/6 skilling banco 1845 Delvis röd 6 180
24 1 kr 1930 8 125
25 1 öre 1892 2 160
26 1 öre 1899 7 100
27 1 öre 1917 Järn 8/9 60
28 1 öre 1921 9 30
29 1 öre 1945 Ändrad 4, lite korr, svag pr. 8 40
30 1 öre 1959 5`9 7 30
31 1 öre SM 1743 C3 2 80
32 5 öre 1897 Mis 28b, lutande kors 3 25
33 10 öre 1907 Repor, lite spegel 8+ 250
34 25 öre 1940 Nickel 8 40
35 2 öre 1942 Järn korr fläckar 8/9 30
36 50 öre 1962 9 100
37 DANMARK 2 kr Jubileum 1923 Repor 8 90
38 DANMARK 5 kr Jubileum 1964 8 75
39 ÖSTERRIKE 50 schilling 1968 Jubileum 1918-68 6 130
40 ÖSTERRIKE 50 schilling 1968 Jubileum 1918-68 9 240
41 ÖSTERRIKE 50 schilling 1971 JubileumJulius Raab repor (8) 130
42 ÖSTERRIKE 50 schilling 1972 Jubileum Hochschule 9 260
43 USA  1 dollar 1922D 7 260
44 2 st. 10 öre 1880 Och 1941 5-7 460
45 2 kr 1876 3 90
46 2 kr 1890 3 90
47 2 kr 1892 Ej flagad 2 90
48 2 kr 1880 Med och 3 95
49 2 kr 1943 8/9 39
50 1 kr 1936 8 49
51 Plakett 1:a pris SMK 1929 Vintertävlingen 68
52 Medalj Industriutställningen i Sthlm 1866 Repor (8) 49
53 Tre medaljer Bottnaryds SKF 1968-99 Hög 68
54 FINLAND 10 mark 1879S 2,903 gr guld fint 8 2 450
55 ÖSTERRIKE 4 dukater (Efterprägling) 1915 13,76 gr guld fint 9 8 800
56 Medalj Gustaf och Victoria 1881 9 160
57 KANADA 5 dollars 1976 OS 10 150
58 12 st. 2 kr Oscar II Vk 940
59 Stort Cash-mynt 450 gram 450
60 Sedel 10 kr 1916 4 140
61 Sedel 10 kr 1928 5 40
62 Sedel 10 kr 1946 vikt (8) 36
63 Bok ”Orden und Ehrenzeichen des Dritten reich ” 240
64 2 kr jubileum 1921 9 100
65 2 kr jubileum 1938 8 85
66 10 öre 1917 8 50
67 10 öre 1930 9 75
68 25 öre 1939 patina 9 45
69 50 öre 1931 9 200
70 10 öre 1934 patina 8/9 35
71 10 öre 1946 På 45 4 20
72 10 öre 1931 31 mindre 8/9 50
73 10 öre 1945 TS på G 5 30
74 25 öre 1934 8 50
75 50 öre 1899 3 30
76 5 öre 1944 8 50
77 1 kr 1942 Åub 4 70
78 1 kr 1935 patina 8 50
79 1 kr 1918 2 45
80 50 öre 1945 Hairlines, tomslag 9 45
81 50 öre 1944 7/8 25
82 2 kr 1910 Förskjutet mm 2+ 100
83 2 kr 1947 7/8 45
84 2 kr 1938 hack 8 90
85 2 kr 1929 Fläck 7- 100
86 10 öre 1924 Nickel, flagad 8 100
87 2 kr 1904 2 95
88 10 öre 1874 Framträdande patina 7/8? 250
89 4 skilling banco 1849 Rengjord, hack,fläck 5 150
90 1 kr 1948 8+ 20
91 2 öre 1900 Runda nollor 3/4 10
92 ¼ öre 1636 Krontyp J korroderad 3/4 20
93 1 skilling 1802 På 1761 4 25
94 2 öre 1858/57 2 25
95 4 öre 1671 Svagpr. 4 275
96 Myntskåp i trä med nyckel 10 brickor 250
97 STORBRITTANIEN 2 st 6 pence 1932-34 Vk 5
98 STORBRITANNIEN 3 pence 1917 Rengjord 5 5
99 RYSSLAND 20 kopeks 1864 6 5
100 DANMARK 1 skilling danske 1771 ¾ 5
101 9 st europeiska mynt Vk 5
102 Myntverkets årsset HPS 1986 Utan plast runt kassetten 10 10
103 Myntverkets årsset HPS 1988 Utan plast runt kassetten 10 10
104 Myntverkets årsset HPS 1989 Utan plast runt kassetten 10 10
105 Myntverkets årsset HPS 1990 Utan plast runt kassetten 10 10
106 Myntverkets årsset HPS 1991 Utan plast runt kassetten 10 10
107 Myntverkets årsset HPS 1992 Utan plast runt kassetten 10 10
108 Myntverkets årsset HPS 1993 Utan plast runt kassetten 10 10
109 Myntverkets årsset HPS 1994 Utan plast runt kassetten 10 10
110 Myntverkets årsset HPS 1997 Utan plast runt kassetten 10 40
111 Myntverkets årsset HPS 1995 Med plast runt kassetten 10 30
112 Myntverkets årsset HPS 1996 Med plast runt kassetten 10 30
113 Myntverkets årsset HPS 1998 Med plast runt kassetten 10 30
114 Myntverkets årsset HPS 1999 Med plast runt kassetten 10 30
115 Myntverkets årsset HPS 2000 Med plast runt kassetten 10 20
116 Myntverkets årsset HPS 2001 Med plast runt kassetten 10 20
117 Myntverkets årsset HPS 2002 Med plast runt kassetten 10 20
118 Sedel Österike-Ungern 20 kronen 1915 Litet hål (4) 2
119 990 gram bronsmynt i burk 5
120 895 gram nickel i plastburk 5
121 660 gram utländska mynt Amerikanska och euro finns 30
122 16 norska mynt Järn mm bra men rost 10
123 50 kr+5 kr -35+ 2 kr 80%+ 2 st 5 kr + kr 40%+25 öre 60%+ 2 st 10 ören 400
124 Tyskland 5 mark + 2 st Danmark 25 öre 1965F Danska båda 1905 20
125 Sedlar 10 mark Tyskland 1960 + 100 pesetas + 5 pesetas 30
126 Inramade sv mynt ”årsset” 1968 Låg kvalité inga silvermynt Vk 5
127 Fyndpåse med slipsnål, smålandspung Och annat 50
128 7 st. portmonnäer 5
129 620 gram bronsmynt Gustav V 10
130 1 235 gr nickelmynt 10
131 30 gram lite bättre 10 och 25 ören 30
132 USA 5 st.½ dollars 1964-67 2 st. 1964 Vk 200
133 112 gram järnmynt 2
134 237 gram utländska mynt 50
135 6 kg bronsmynt Gustav VI framåt Många bra 200
136 4 kg (vägt utan förpackning) 40% silver Blandade valörer  1,6 kg fin vk 8 500
137 Kasse med Myntpärmar och dialådor 50
138 Myntverket set 2000 kr + 200 kr 92,5% 1999 Millenium  11,7 gr fint guld 10 7000
139 USA, 1 dollar 1887 7 400
140 FILLIPINERNA, 5 piso 1975 9 10
141 UNGERN, duarius 1698 6 200
142 POLEN, 1 ort eller 1/4 thaler 1624 Sigismund III Vasa. kantförl 5 500
143 RYSSLAND, 1 kopek 1800 EM 6 300
144 RYSSLAND, denga 1798 EM, plantsfel (7) 300
145 Antiken, 5 st bronsmynt 2/1 50
146 14 st besittningsmynt, solidus 1627- 1663. Riga, Elbing vk 200
147 Pollett? 6554 inpräglat På riksgäldspollett. Hål (2) 20
148 Medalj, Malmö Hushållningssällskap brons 9 50
149 Medalj, Malmö Hushållningssällskap Silver, 225g 200
150 10 öre 1887 Fläck 6/7 400
151 2 kr 1924 8 500
152 2 kr 1906 9 2500
153 1/4 öre 1634 Lite ärg, åts svagpr el korr. 6)(2 50
154 1/4 öre 1642 4 50
155 1 öre 1705 Korroderad 3 50
156 1/12 riksdaler 1811 Delvis svagpr, kantskada fs (5/6) 1000
157 1/4 skilling “palmkvist” 1833/32 Någon fläck 8 700
158 4 skilling banco 1849 Mindre hanteringsmärken 8 900
159 ROM, denar, Septimius Severus 193-211 Kantförlust (3) 100
160 ROM, AE 21-22 mm, Theodosius I 379-395 Nicomedia, RIC IX:46a 4- 175
161 Henneberg-Ilmenau, 1 heller 1694 3 100
162 ENGLAND, 1/2 penny 1775 2 60
163 5 öre 1690 6 500
164 1/6 riksdaler 1819 plantsrispor, obet fläckar (5) 1500
165 1/4 öre 1656 korroderad, välpräglad (5) 300

Auktionslistan efter resultat:

Datum 230925
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 28 51 1500 101 560 151 0
2 90 52 0 102 18 152 0
3 25 53 0 103 100 153 0
4 0 54 0 104 10 154 0
5 0 55 0 105 12 155 0
6 0 56 0 106 10 156 0
7 0 57 0 107 10 157 0
8 450 58 0 108 10 158 0
9 30 59 0 109 65 159 0
10 100 60 0 110 110 160 0
11 260 61 0 111 220 161 0
12 220 62 10 112 60 162 0
13 1200 63 10 113 110 163 0
14 0 64 0 114 110 164 0
15 0 65 0 115 5 165 0
16 0 66 0 116 1050 166 0
17 0 67 20 117 28 167 0
18 0 68 0 118 10 168 0
19 15 69 0 119 220 169 0
20 0 70 16 120 300 170 0
21 20 71 260 121 220 171 0
22 25 72 5250 122 300 172 0
23 0 73 5250 123 425 173 0
24 50 74 85 124 425 174 0
25 25 75 15 125 200 175 0
26 20 76 5 126 38 176 0
27 50 77 65 127 170 177 0
28 25 78 180 128 45 178 0
29 25 79 60 129 38 179 0
30 0 80 150 130 18 180 0
31 45 81 50 131 190 181 0
32 0 82 34 132 130 182 0
33 575 83 20 133 650 183 0
34 600 84 45 134 160 184 0
35 400 85 780 135 0 185 0
36 200 86 18 136 0 186 0
37 8400 87 2300 137 0 187 0
38 360 88 2300 138 0 188 0
39 320 89 75 139 0 189 0
40 580 90 390 140 0 190 0
41 1150 91 40 141 0 191 0
42 3500 92 10 142 0 192 0
43 26 93 22 143 0 193 0
44 100 94 180 144 0 194 0
45 10 95 750 145 0 195 0
46 30 96 0 146 0 196
47 150 97 0 147 0 197
48 32 98 18 148 0 198
49 45 99 16 149 0 199
50 0 100 20 150 0 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 USA 7st. mynt ¼ + 6 st nickels -1946 Vk 10
2 DANMARK 2 kr jubileum 1923 hanteringsmärken (9) 70
3 2 öre SM 1765 A4 3 25
4 ½ skilling 1816 Putsrepor (5) 200
5 4 skilling banco 1855 2 120
6 Kastmynt Oscar I Begravningen 1859 Ompunsad 8, polerad (8) 1100
7 5 öre 1918 4 50
8 1/6 riksdaler 1804 Plantrispor (7) 450
9 TONGA 2 paanga 1967 Kröningen 8 30
10 Romersk Antonian Gordanius III 238-44 3 100
11 Romersk Provins Severus Alexander 222-235 4 150
12 Romersk denar Hadrianus 117-138 ¾ 150
13 NEDERLÄNDERNA 1 riksdaler 1805 5 1200
14 1 öre SM 1744 C3 2 200
15 1/6 öre SM 1666 Borrskada (3) 10
16 2 öre SM 1767 3 25
17 1 skilling 1805 2 20
18 ½ skilling 1802 Stockholm på 176? 3 20
19 ¼ skilling 1825 3 15
20 ½ skilling 1822 Delvis svagpr., fläck (4) 20
21 1/6 skilling banco 1839 Ompunsad 9?  (korr) (5) 20
22 2/3 skilling banco 1839 Något vriden 3 25
23 1 skilling banco 1836/35 Korroderad (3) 15
24 2 skilling banco 1836 2+ 25
25 2 skilling banco 1843 2 25
26 2/3 skilling banco 1854 G i Göth ompunsad, ärg (3) 20
27 1 skilling banco 1845/44 Tydlig 5 på 4 3 20
28 4 skilling banco 1849 Hack, kh (2) 25
29 ½ öre 1857 Ompunsad valör 2 4 25
30 2 öre 1864 Ärg 4 15
31 1 öre SM 1760/59 Delvis svagpräglad 4 25
32 1 öre (Stort kopparmynt) 1651? Korroderat (2) 200
33 1/16 riksdaler specie 1848/45 Tomslag (8) 400
34 5 öre 1691 Svagpräglad (6) 500
35 1/3 riksdaler 1778 4 400
36 1/12 skilling 1825 Delvis röd, räfflad 8+ 200
37 4 mark 1709 (svag bläck) 5 5500
38 7 st, 5 kr 1955,71 Hög kvalité vk 350
39 8 st. 2 kr 40% Gustav V Hög kvalité Vk 300
40 140 gr. 60% silver Vk 500
41 440 gr 40% silver Vk 1000
42 625 gr 80% silver 1 kr Vk 3500
43 Burk med koppar och järnmynt ca 550 gr Vk 20
44 10 kr 1972 Jubileum, repor (8) 100
45 Spritpollett Karlstad ½ liter 5 10
46 Lokalmynt 15 kr Torsås 1981 9 30
47 Brunswich-Luneburg 4 mariengroschen 1708 4 150
48 DANMARK 1 + ½ skilling danske 1771 Ca4 20
49 5 öre 1875 Repa (5) 10
50 1 öre SM 1685 Lite korr och lite ärg 4 900
51 1 riksdaler 1776 4/5 1100
52 PORTUGAL 2½ escudos 1944 4 25
53 ITALIEN 5 lire 1927 4 35
54 Pollett Stora Kopparberg 6 öre km 1791 Repor (4) 125
55 LIBERIA 10 cents 1961 3 15
56 Pollett Stora Kopparberg 6 öre km 1765 Kanthack 3 50
57 ½ skilling 1816 Kantex 4/5 120
58 2 kr 1897 4 200
59 1/16 riksdaler 1835 2 50
60 1/6 riksdaler 1786 1786 2 100
61 FRANKRIKE 1 franc 1912 4 20
62 NEPAL 1 rupee 1979 6 10
63 HOLLÄNDSKA Ostindien 1 duit 1736 KORRODERAD (5) 10
64 5 öre 1693/92? KANTSKADA 2 80
65 ÖSTERRIKE 1000 KRONEN 1924 6 10
66 Kanada 50 cent 1944 80% silver 4/5 75
67 Årsset Cypern 1983 Unc 20
68 19 st. utländska mest franska mynt Vk 20
69 18 st. utländska (Italien, Hong-Kong Grekland Vk 20
70 Coinsalbum 10
71 5 st lokalmynt 100 kr Jkpg 10,2gr/st 1979 I originalkassetter 92,5% 9-10 250
72 Lokalmynt i guld 18K Jönköping 1000 kr 1979 12 gram i kassett finvikt 9 gr 9-10 5000
73 Lokalmynt i guld 18K Jönköping 1000 kr 1979 12 gram i kassett finvikt 9 gr 9-10 5000
74 4 st HPS Årssett + 7 mjukplast 1980-81 Mjukplasr 73-77 beläggning Ca 10 50
75 4 st lokalmynt Jönköping 10 kr 1979 I kassett Ca 10 15
76 1 st lokalmynt Jönköping 10 kr 1979 I kassett Ca 10 5
77 Nominellt 180 kr i sedlar 100 kr 1968 1971-81 vk 50
78 Sedlar USA 19 dollar 10-5-1 dollars 1980-90 vk 140
79 USA 7 st 1 dollarsmynt 1971D Hög kv. Vk 60
80 USA 21 st. dollarsmynt 1972D Även några utan myntort VK 150
81 USA 14 ST ½ dollarsmynt 1971-76 50
82 3,75 euro 20
83 3,80 dollar i mynt 20
84 Ca 200 gram engelska mynt Half crown 1942 50% silv 30
85 140 gram 80% 1 kr 740
86 Ca 200 gr. Blandade utländska mynt 10
87 2 kg 40% silvermynt Nästan bara 1 kr vk 2300
88 2 kg 40% silvermynt Nästan bara 1 kr vk 2300
89 2,65 kg Svenska nickelmynt Vk 75
90 97 gram 60%silver vk 340
91 286 gr utländska mynt Vk 20
92 674 gram järnmynt Vk 10
93 330 gram Mässingsmynt Vk 10
94 200 kr 1999 Jubileum Millenium 9-10 180
95 50 öre 1857 5 750
96 1 öre SM 1734 3 200
97 50 öre 1964 Liten repa 9/10 40
98 Teburk med sv. Mynt 520 gram Nickel koppar 1970- 10
99 183 gram nickelmynt 5 kr + 1kr 5
100 1 kg 10 öringar i nickel Carl XVI Gustav 20
101 200 gram 40% + 25 öre 60% vk
102 200 gram utländska mynt 10
103 10 st årsset 1973-1985 Både myntverkets och andra Vk 100
104 Kassetter för 1-, 2- och 5-öresmynt 1909 – 1950 1909-50 Vk 10
105 Kassetter för 10- , 25- och 50 öresmynt 1909/1910 – 1950 1909-50 VK 10
106 Kassetter för 1- och 2 kronor 1910-5, vk 10
107 Ca 340 gr. Små myntkuvert Oanvända 10
108 Ca 440 gr små myntkuvert Oanvända 10
109 Ca 850 gr. Myntramar i var. Storlek Oanvända 10
110 Ca 1 200 gr. Myntramar i var. Storlek Oanvända 10
111 5,2 kg bronsmynt i GVIA myntrullar 10
112 Mer än 800 ramade 1 ören GVIA, men även GV 10
113 Mer än 550 ramade 2 ören GVIA och GV 10
114 Mer än 200 ramade 1 ören 5
115 72 ramade 2 ören i järn 5
116 Myntskåp i trä Lås med nyckel 10 brickor, 33 x 32,5 x17cm 250
117 43 st. 5 ören 1950+ 318 gr 1 ören 1950 5
118 Filtad plastlåda med 452 ramade 2 ören GVIA 10
119 Blå pärm med 17 utländska sedlar 5
120 Pärm med kotia 1914,21 Även några 5 kr + 10 kr 10
121 Medalj Myntreform 200 år i etui SNF 1976 Silver 35 gr 925/1000 200
122 Tronskiftesmedalj i etui SNF 1973 Silver 35 gr 925/1000 300
123 Medalj Silvergyllen i etui, Myntverket Patinerat silver 65 gr 925/1000 400
124 Medalj Första årtalet på Sv. Mynt i etui, Myntverket Patinerat silver 65 gr 925/1000 400
125 Medalj Samfundet kungl. myntkab. Vänner 25 år i etui Specieriksdaler Silver 34 gr 75/100 200
126 1,1 kg utländska mynt 10
127 Mynt 10 kr 90% + 5 kr + 3 st 25 öre+ 15 st 10 ören 40% 100
128 Diaask med 5 ören Gustav V Bl.a. 1909 st+ litet kors 5
129 Diaask med 1 ören GV många årtal 5
130 Sorteringslåda i blå plast Flyttbara väggar 5
131 Fyndlåda 1 5
132 Fyndlåda 2 5
133 50 kr+2 st 10 kr+ 3 st 5 kr+ 2 kr jub +2 kr 40% 450

Auktionslistan efter resultat:

Datum 230508
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 400 51 0 101 0 151 0
2 20 52 0 102 0 152 1600
3 0 53 0 103 0 153 1800
4 0 54 0 104 0 154 5100
5 60 55 0 105 100 155 50
6 0 56 0 106 100 156 0
7 0 57 2700 107 140 157 0
8 0 58 0 108 0 158 0
9 34 59 1950 109 110 159 0
10 39 60 20 110 14 160 0
11 320 61 0 111 15 161 0
12 420 62 145 112 50 162 0
13 0 63 0 113 320 163 0
14 340 64 0 114 0 164 0
15 580 65 0 115 900 165 0
16 800 66 170 116 0 166 0
17 220 67 0 117 0 167 0
18 200 68 15 118 0 168 0
19 120 69 0 119 125 169 0
20 1100 70 0 120 0 170 0
21 80 71 1200 121 0 171 0
22 68 72 0 122 125 172 0
23 150 73 4000 123 0 173 0
24 95 74 0 124 0 174 0
25 0 75 180 125 0 175 0
26 18 76 0 126 10 176 0
27 60 77 3600 127 20 177 0
28 44 78 490 128 0 178 0
29 0 79 0 129 0 179 0
30 35 80 3700 130 100 180 0
31 0 81 0 131 100 181 0
32 220 82 0 132 35 182 0
33 0 83 0 133 40 183 0
34 0 84 170 134 120 184 0
35 1350 85 0 135 5 185 0
36 360 86 75 136 100 186 0
37 0 87 5 137 100 187 0
38 0 88 0 138 10 188 0
39 150 89 0 139 5 189 0
40 50 90 0 140 5 190 0
41 0 91 0 141 50 191 0
42 0 92 0 142 1050 192 0
43 1800 93 0 143 600 193 0
44 30 94 0 144 200 194 0
45 15 95 400 145 1150 195 0
46 70 96 0 146 350 196
47 25 97 80 147 70 197
48 0 98 0 148 1100 198
49 0 99 0 149 0 199
50 200 100 0 150 2050 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 Sandhillskassett med alla typer 5 kr 1935-66 Vk 360
2 7 st. äldre svenska mynt vk 20
3 2 öre 1873 4 50
4 2 öre 1900 Runda nollor 4 30
5 2 öre 1916 Kort 6,flammig 8 60
6 2 öre 1942 Brons, fläckar 8 10
7 5 öre 1917 Järn, mindre fläck 6 30
8 5 öre 1947 Järn 7/8 50
9 50 öre 1945 Tomslag båda sidor 8 20
10 Bok Nordisk Numismatisk årsskrift 1973-74 39
11 KANADA10 dollar 1976 OS i Montreal 10 175
12 COLUMBIA 8 reales 1835RS Kontrollvägd 27 gr, repa 6 350
13 MEXICO 25 pesos 1968 OS 72% vägd 22,5 gr 8 150
14 STORBRITANNIEN 1 dollar (trade) 1900 Vikt 26,9gr 90%, Ingen ort 6 225
15 100 st. 25 ören 40% silver Vk 375
16 90 st. 25 ören 60% silver Vk 690
17 USA 1 dollar 1923 6 220
18 WESTFALEN 10 000 mark 1923 Metall tombac, 9 125
19 3 st. 1 kr 1879,87 Och 1888 2/1 99
20 12 st. 2 kr Oscar II 1976-06 Även 1880 och 2-3 840
21 2 kr 1940 7 59
22 USA  5 st. 1 cents 1892-06 2-4 68
23 NORGE 25 kr 1970 Frigjöringen 9 150
24 NORGE 10 kr 1964 Eidsvoll 9 95
25 2 st. myntbrev med medaljer 1977 Sterlingsilver Tuvalu Nya Z 10 240
26 2 s.t England pennies 1967 Samt två shellpolletter 70-tal 7-8 18
27 Medalj i brons Tempelriddare O Eklund 1961 90 gram, sporrong 8 60
28 SCHWEIZ 2 +1 francs 1948,86 6-8/9 44
29 FRANKRIKE 50 francs 1953 8 20
30 RYSSLAND 2 kopek 1811 ¾ 35
31 Besittningsmynt Sv Pommern 8 grosch, 1760 Stralsund, delvis svagpr. (6) 900
32 10 öre 1907 9 220
33 50 öre 1930 Repa (9) 175
34 2 kr 1931 Hairlines 7)(8 130
35 ¼ riksdaler sp. 1846 3)(4 1350
36 1/6 riksdaler 1783 Plantrispor 3 300
37 1 mark 1686 2/1 450
38 4 riksdaler riksmynt 1857 Patina, repor (6) 2700
39 DANMARK 10 öre 1903 8 150
40 NORGE ½ skilling 1867 5 50
41 RYSSLAND 5 kopeks 1771 EM, lite korroderad (5) 100
42 ENGLAND 1 crown 1889 3 500
43 FRANKRIKE 24 sols 1/5 Ecu 1782A 82 på 81 7 1800
44 5 öre 1967 Klump på 5 ”Västerås” 7 30
45 2 öre 1881 5 15
46 50 öre 1949 Ändrat TS 8/9 25
47 50 öre 1948 Delvis prälingsglans 8 25
48 50 öre 1931 8 150
49 50 öre 1928 8 100
50 50 öre 1927 Patina 9 200
51 50 öre 1883 5/6 300
52 1 kr 1889 Utan lock 7 3000
53 2 kr 1906 9 3000
54 Sandkörningspollett 24 tunnor Avesta 5 50
55 2 öre SM 1764 Punkt före V 2 200
56 1 öre 1629? Säter, kraftigt korr. (2) 50
57 4 riksdaler riksmynt 1871 7 2700
58 USA 1 dollar 1802 3 11000
59 1  riksdaler 1776 Grå patina 5 1950
60 5 öre 1867 4 15
61 4 skilling banco 1849 Rengjord, kantskada 4 160
62 DANMARK 25ÖRE 1905 9+ 120
63 ¼ ÖRE 1636 Korroderad (4) 15
64 1 skilling 1802 På 2 ÖSM 1761 3 15
65 1/6 öre 1671 Korroderad, snedpräglad (6) 15
66 200 kr 1990 Jubileum 9+ 160
67 Kopia av Kinesisk 100 cash 63,3 gram 100
68 1/32 riksdaler 1853 2 15
69 Token Halfpenny Birmingham 1793 Flack 6 450
70 SALZBURG 3 kreutzer 1681 KM#22 8+ 520
71 DANMARK 1 kr 1875 8/9 1200
72 Baltikum, Reval, Artig 1385-95 6 450
73 1 kr 1897 Ompunsad 7? 9 4000
74 FRANKRIKE 5 francs 1813 Napoleon, repor (6) 1000
75 INDIEN 1/10 GOLD FANAM 10-1200 Minsta guldmyntet 180
76 ENGLAND Penny, CRUX-typ 978-1016 Aethelred II Seaby 1148 7 3900
77 ÖSTERRIKE Thaler 1564-1595 repa 5/6 3200
78 PERU 1 sol 1891 7 490
79 MEXICO 1 peso 1898 6 550
80 ENGLAND Sovereign 1892 London 6 3700
81 ITALIENSk STAT 1 lugino 1666 korroderad (5) 280
82 TUNISIEN ¼ kharub 1865 8 240
83 NEPAL Mohar 1899 4 350
84 5 öre 1694 Korroderad (4) 170
85 2 öre 1858/57 3 20
86 DANMARK  5 öre 1928 N 9 75
87 2 öre 1937 Ompunsad 3 3 5
88 200 kr 2000 10- 200
89 5 öre 1932 6 50
90 50 öre 1953 8/9 90
91 50 öre 1954 8 40
92 50 öre 1956 8 100
93 50 öre 1935 8 100
94 50 öre 1912 6 260
95 10 öre 1890 Gles pärlrand 7/8 400
96 2 öre 1909 6/7 150
97 1 öre 1872 Liten 2, R ompunsat 6 50
98 5 öre 1863/2 4 30
99 2/3 skilling banco 1853 2 35
100 4 skilling banco 1852 korroderad (4) 100
101 ½ skilling utan bindestreck 1827 Kraftigt korr. MIS 7a (2) 40
102 2 öre SM 1745 Korr, hack (4) 80
103 FRANKRIKE 50 centimos 1894 4 50
104 INDIEN ¼ anna 1862 3/4 10
105 DANSKA VÄSTINDIEN 10 cents 1862 Mm krona 3 100
106 DANMARK 2 kr 1930 Jubileum, ompunsad. 3 7 100
107 1/12 skilling 1802 Ompunsad 2,delvis korr 4)(6 100
108 1/6 riksdaler 1804 Delvis svagpr. 4 500
109 1 kr 1929 7)(8 40
110 50 öre 1955 8 10
111 185 gram Oscar II kopparmynt Vk 15
112 12 st. mynt Gustav V varianter Vk 50
113 Två defekta fickur, silver Bl a Engelskt spindelur 1819 150
114 1 öre 1715 Kantfel 8 1100
115 1/6 riksdaler 1788 5 500
116 1 kr 1918 4/5 450
117 2 kr 1940 Ändrad 4 5 100
118 2 kr 1903 98 års bild (svår) 3 950
119 2 kr 1938 8/9 125
120 2 kr 1950 Omgraverat TS 7 50
121 5 kr 1952 Jubileum, repor hack (8) 75
122 2 kr 1913 Repig (6/7) 125
123 10 öre 1873 4 350
124 ¼ skilling banco 1833/32 4 100
125 10 öre 1934 repa 8/9 20
126 25 öre 1947 8/9 10
127 1 skilling 1819 4 20
128 1/6 skilling banco 1851 L ompunsad 6 50
129 8 st. 2 kr i Sandhillskassett 1937-44 5 st., 80% + vk 500
130 100 kr Säkerhet i kapsel 1984 9 90
131 100 kr Helgeandsholmen i kapsel 1983 9 90
132 5 kr 1959 Jubileum 7 35
133 FINLAND 5 ST 1 mark 1964-67 Vk 40
134 3 st. 1 kr 80% Vk 110
135 25 öre 1940 6 5
136 Sedel 100 kr lågt nr A003236 1958 Ett veck, i övrigt bra 7 100
137 Sedlar 4 st 50 kr 1982,89,89,90 Något blädderveck, gem? Ca 9 100
138 Sedlar 2 st, 10 kr 1959 9 10
139 Sedel 10 kr 1938 4 5
140 Sedlar 10 kr + 5 kr 1938,52 2-3 5
141 Sedlar 15 st. 5 kr (14 Gustav Vasa) 1965-81 Samt 1959, mest 1981 i följd 8-9 50
142 395 gram 40% silver Från årtalssamling 900
143 148 gram 60% silver Från årtalssamling 500
144 2 st 10 kr 1972 180
145 216 gram 80% silver Från årtalssamling 1000
146 138 gram 40% silver 5-2-1 kr Bättre kvalitet 350
147 Rött myntalbum med nickelmynt kvar Från årtalssamling 10
148 Sex st. silverplaketter FNs flaggor ca 200 gram (242 gr med kartong) Utgåva Franklin Mint, sterlingsilver 92,5% 1100
149 Vigselring i guld 18K 7,5 gram 1969 S9 4200
150 Guldlänk 18K 4,9 gram Stämplat tre kronor + 18K 1700
151 Guldring med sten 20K 3,6 gr 1931 E8 (troligtvis diamant) 1800
152 10 st. 50 kr alla i kassetter 1975/76 Fyra st. är 1976 Ca 10 1400
153 100 st. 1 kr 40% vk 1600
154 Lokalmynt 1000 kr i guld Jönköping 1979 Stämpel 18K vägd 12 gr. Ca 10  4000
Datum 230327
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 45 51 120 101 0 151 0
2 45 52 125 102 15 152 0
3 50 53 90 103 20 153 0
4 0 54 0 104 30 154 0
5 100 55 0 105 0 155 0
6 150 56 0 106 100 156 0
7 0 57 90 107 0 157 0
8 35 58 150 108 80 158 0
9 0 59 0 109 0 159 0
10 0 60 29 110 0 160 0
11 0 61 0 111 0 161 0
12 0 62 28 112 0 162 0
13 0 63 250 113 0 163 0
14 0 64 46 114 0 164 0
15 320 65 390 115 420 165 0
16 140 66 1400 116 300 166 0
17 0 67 640 117 200 167 0
18 0 68 120 118 200 168 0
19 0 69 500 119 0 169 0
20 0 70 250 120 500 170 0
21 0 71 26 121 0 171 0
22 0 72 0 122 800 172 0
23 0 73 180 123 950 173 0
24 12 74 0 124 180 174 0
25 420 75 80 125 4400 175 0
26 920 76 0 126 130 176 0
27 0 77 75 127 0 177 0
28 130 78 0 128 0 178 0
29 0 79 300 129 0 179 0
30 350 80 0 130 0 180 0
31 0 81 225 131 0 181 0
32 0 82 3200 132 0 182 0
33 60 83 6200 133 0 183 0
34 25 84 0 134 0 184 0
35 25 85 5 135 0 185 0
36 5 86 100 136 0 186 0
37 50 87 0 137 0 187 0
38 80 88 0 138 0 188 0
39 90 89 20 139 0 189 0
40 0 90 30 140 0 190 0
41 39 91 100 141 0 191 0
42 0 92 10 142 0 192 0
43 250 93 10 143 0 193 0
44 39 94 0 144 0 194 0
45 39 95 80 145 0 195 0
46 1000 96 0 146 0 196
47 0 97 220 147 0 197
48 28 98 0 148 0 198
49 90 99 20 149 0 199
50 72 100 0 150 0 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 TYSKLAND 5 mark 1965J Fläckig 4/5 40
2 TYSKLAND 5 mark 1971D Jubileum A Durer 7/8 45
3 Medalj Baltiska Riksskyttetävlingen 1914 Graverad A Lindberg 8 50
4 Jeansmedalj från 1970-talet I nickel “silverdollar” 4 20
5 1 kr 1926 7 100
6 5 kr med mörk patina 1935 I originalförpackning SHB 7 120
7 1 kr 1936 Fläckig patina 8+ 60
8 1 kr 1941 6/7 35
9 5 öre järn 1950 Ompunsat S:t Erik? 4 30
10 2 öre 1964 Punkt i kronan 6 30
11 1 öre 1929 Vågig 2, ojämn färg, hack 8 10
12 10 öre 1970 0,66 gr tunt ämne, äkta? 500
13 25 öre 1952 Svagpräglad, tunn repa 7 30
14 USA 1 dollar 1922 Svagpräglad 5 160
15 36 st 25 ören 605 260
16 50 kr 1975 I myntram, repor 9 140
17 USA 2 st. ½ dollar 1964 90 silver 6-7 160
18 5 öre 1892 6 55
19 1 kr 1875 Inristning 4 500
20 1 kr 1904 Rengjord 5)(6 300
21 1 kr 1943 Klump 3 7 120
22 1 kr 1944 repa 9 90
23 1 kr 1947 TS till höger 8/9 25
24 9 st. slitna utländska sedlar 10
25 24 st. 1 kr 40% 380
26 100 st. 25 ören 60% 800
27 1/16 riksdaler specie 1848/45 4 120
28 10 öre 1863 2 80
29 5 öre 1873 Göth 4+ 100
30 5 öre 1910 3/4 350
31 5 öre 1947 Järn större klump på 7 6 100
32 ¼ skilling 1806 5/6 125
33 40 st. Oscar II bronsmynt Vk 20
34 Sedel 10 kr 1940 7 25
35 Sedel Tyskland Eine milliarde mark (1922) Med artikel 9 25
36 Påse med diverse mynt Vk 5
37 50 öre 1939 8 25
38 50 öre 1935 8 25
39 25 öre 1919 8+ 5
40 25 öre 1932 7 10
41 25 öre 1916 7 25
42 Putin medalj 40
43 Proofset USA som bok 1984S Inklusive dollar OS proof 250
44 Bok Nordisk Numismatisk årsskrift 1975-76 Bra 39
45 Bok Nordisk Numismatisk årsskrift 1977-78 Bra 39
46 12 st. 2 kr Oscar II Vk 800
47 Brev m medalj Det kungliga bröllopet 2010 10 90
48 Medalj Nobelpris medicin 1901-76 Emil von Behring 9 28
49 Plakett Motorcykel 1 pris SMK 1926 Klevaliden Huskvarna 6 66
50 DANMARK 2 kr 1875 2/3 72
51 DANMARK  4 st. 1 kr 1875 Även 76,92 och 1915 Ca 4 120
52 DANMARK 2 kr 1912 Jubileum 8 120
53 DANMARK 2 kr 1923 Jubileum 9 90
54 DANMARK 2 kr 1964 Jubileum 8 120
55 DANMARK 2 st.1 kr olika 1947 6-7 16
56 Sedlar 5 kr + 10 kr 48,68 Jubileum Ca 9 90
57 Valut Tretio öre riksmynt 1858 Fläckar, Vattenstämp Tumba 6 90
58 Sedlar 4 st. 20 kr i nummerföljd 1991* 9 99
59 Sedel Tyskland 1 milj mark 1923 7 18
60 Sedel Tyskland 100 miljarder mark 1923 7 29
61 Sedlar Ryssland 3 + 5 rubler 1905,09 Vk 29
62 Sedel 500 euro för Kinesisk bank Kopia för att känna igen 28
63 12 st. 1 kr 40%+ 6 st 25 ören 40% 210
64 11 st. olika polletter 46
65 1 st 2 kr+20 st 1 kr + 2 st 25 öre+13st 10 ören 40% 177 gram=71 gram fint
66 2 öre km 1664 hack (5/6) 1200
67 1 riksdaler rm 1857 Kort pipskägg 3 550
68 2 st 1kr 80%+2 st. 50 öre 60%+3 st 25 öre 60% 120
69 24 st 1 kr 40%+2 kr 40%+ 1 st 5 kr 40% 450
70 27 st 10 ören + 19 st 25 öre  + 10 st 50 öringar  alla 40% 250
71 Bunt med sedlar 5
72 Kina i cash 1824-50 4 40
73 HESSEL-CASELL 4 heller 1745 4 180
74 Dirhem 1304-1316 Mongoliet, plantsfel 6 250
75 Polen-Litauen 2 denarer 1570 5 80
76 TURKIET 40 para 1861 4 30
77 SKYTIEN Delfin (primitivt) 550-450 f.kr Ärg 3 40
78 FRANKRIKE 10 centimes 1897 9 75
79 10 kr 1991 Omvänd stampställning 9 300
80 Pollett Avesta sandköring 48 6 55
81 1 öre 1873 8/9 225
82 1000 kr 1998 I kassett 10 2900
83 Penning Knut Eriksson 1167-1196 LL I:A7C 0,32 gram 8 4200
84 1 daler 1603/01 SOLATIV RR 5 53000
85 Två små ljusstakar gjorda av mynt 5
86 1 öre SM 1677 2 100
87 2 skilling banco 1840 2/1 20
88 2 skilling banco 1841 2/3 50
89 5 öre 1919 Järn 5 20
90 1 öre 1943 9+ 30
91 1 öre 1890 9 på 8 4 45
92 Förgylld 2 öre 1905 10
93 Förgylld 2 öre 1959 10
94 2 kr 1946 repa 8/9 45
95 2 kr 1935 7/8 80
96 1 kr 1939 Spegel 8 75
97 25 öre 1910 Stort kors 8 175
98 10 öre 1929 Första 9 oval ögla, fläckig patina 7/8 50
99 10 öre 1941 Liten fläck 8/9 20
100 10 öre 1950 Repa 9 15
101 10 öre 1900 Låga treflikiga mittblad 5 20
102 Gibraltar, 25 pence 1971 9- 15
103 ENGLAND, farthing 1920 9 20
104 ENGLAND 1/2 penny 1806 3 30
105 FRANKRIKE, 50 francs 1953 8 30
106 GRÖNLAND, 25 öre 1926 9 100
107 RYSSLAND, 2 kopek, ИM 1811 3/4 40
108 FILIPINERNA, 50 cent 1944 8 80
109 Svenska Pommern, 8 gute groschen 1760 besittningsmynt, svagpräglad (6) 1000
110 10 öre 1907 9 250
111 50 öre 1930 repa 9 200
112 2 kr 1931 hairlines 7)(8 150
113 1/4 riksdaler specie 1846 3)(4 1500
114 1/6 riksdaler 1783 plantsrispor 3 350
115 1/2 skilling 1817 6 350
116 1 daler SM, Ivpiter 1718 5 300
117 5 öre 1711 repor, hack (3) 200
118 5 öre 1693 3 200
119 1 mark 1686 2/1 500
120 1 öre 1576 inristning (5/6) 500
121 4 riksdaler riksmynt 1857 patina 6 3000
122 2/3 skilling banco 1851 på 4 8 500
123 1/16 riksdaler specie 1848 8)(9 850
124 10 öre 1861 6 120
125 2 mark 1670 Ex MISAB 36:247, SM 121b 7)(8 4000
Datum 230227
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 10 51 10 101 15 151 0
2 32 52 10 102 10 152 25
3 1450 53 10 103 70 153 0
4 0 54 10 104 0 154 100
5 40 55 100 105 120 155 220
6 32 56 10 106 18 156 20
7 1390 57 0 107 60 157 36
8 920 58 100 108 425 158 42
9 720 59 100 109 0 159 0
10 2600 60 0 110 0 160 0
11 760 61 100 111 55 161 0
12 1420 62 0 112 425 162 0
13 1280 63 0 113 0 163 0
14 1850 64 10 114 0 164 0
15 1050 65 300 115 0 165 0
16 340 66 0 116 0 166 0
17 300 67 25 117 0 167 0
18 480 68 0 118 0 168 0
19 300 69 200 119 0 169 0
20 220 70 0 120 0 170 0
21 280 71 770 121 0 171 0
22 85 72 0 122 0 172 0
23 80 73 0 123 2700 173 0
24 0 74 0 124 30 174 0
25 0 75 40 125 0 175 0
26 0 76 70 126 0 176 0
27 80 77 70 127 0 177 0
28 0 78 40 128 0 178 0
29 350 79 70 129 0 179 0
30 460 80 0 130 0 180 0
31 240 81 10 131 0 181 0
32 0 82 75 132 15 182 0
33 150 83 0 133 30 183 0
34 150 84 0 134 5 184 0
35 160 85 1350 135 100 185 0
36 0 86 220 136 300 186 0
37 63 87 5800 137 30 187 0
38 500 88 2100 138 0 188 0
39 840 89 0 139 0 189 0
40 530 90 65 140 0 190 0
41 0 91 0 141 0 191 0
42 0 92 0 142 0 192 0
43 0 93 0 143 0 193 0
44 10 94 28 144 240 194 0
45 840 95 18 145 0 195 0
46 0 96 0 146 0 196
47 0 97 15 147 0 197
48 0 98 15 148 0 198
49 140 99 0 149 500 199
50 5 100 50 150 540 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 17 st. norska och danska mynt vk 10
2 25 st. äldre svenska kopparmynt Ca 2 20
3 20 st. 2 kr 80% vk 1450
4 2 kr 1938 8 75
5 1 skilling 1828 Kh ¾ 40
6 USA 2 st ¼ dollar 1939,40 Putsade 3 15
7 20 st. 2 kr 80% Mest Oscar Vk 1200
8 3 st. 50 kr+5 st 10 kr+ 6 st 2 kr Alla jubileumsmynt Vk 840
9 10 st. 2 kr 80% Oscar II Vk 600
10 75 st1 kr 80% vk 2250
11 10 st. 10 kr 1972 Jubileum Vk 650
12 43 st. 1 kr 80% Vk 1290
13 37 st. 1 kr 80% Oscar II vk 1 110
14 30 st 2 kr 80% Oscar II Vk 1800
15 31 st 1 kr 80% Gustav V Vk 900
16 20 st. 1 kr 40% Vk 340
17 5 st. 2 kr 80% Vk 300
18 7 st. 2 kr 80% Vk 420
19 5 st 2 kr 80% Några bättre kv. Vk 300
20 8 st 2 kr 40% Vk 95
21 9 st. 1 kr 80% Vk 280
22 7 st 1 kr 40% Vk 85
23 British India 1/16 rupie Calcutta 1825 4/5 80
24 KOPIA??Ottomanska riket 25 kurus 0,3gr 1948 Med hänge,guld?? Ska väga 1,8gr 140
25 ESTLAND 5 mark 1926 4/5 250
26 TYSKLAND 1 MARK 1874D 3 125
27 TYSKLAND 2 mark 1939A Repor, fläckor 4 80
28 Modern medalj med hänge Republique Sans Souci 6 28
29 Silvermedalj Vasaloppet i träask 1980 53,7 gr silver 83% 9 350
30 Silvermedalj Vasaloppet i träask 1982 49,7 gr silver 83% silver 9 350
31 2 st. silvermedaljer Grönland + Surinam Sterlingsilver ca 25 gr/st Proof 240
32 SPANIEN 5 centimos 1867 3 60
33 RYSSLAND 1 rubel 1899 Vägd 19,9 gr 4 99
34 NORGE 25 kr 1970 I originalplast 10 150
35 JAPAN 1000 yen 1964 OS 1964 9 160
36 2 öre 1948 Vriden ca 45 gr rostfläck 4 40
37 2 st. 1 kr 1948,52 Ompunsat TS på 1948 Ca 8 63
38 30 st. 1 kr 40% Vk 490
39 100 st. 25 ören 60% Vk 798
40 100 st. 25  ören 40% Vk 402
41 3 st. 2 kr  TS på G, Ompunsat TS 1944,45 Samt 1950  tre varianter 5-8 99
42 2 kr 1937 6 69
43 SEDEL 1 kr 1921 Flera hål, riss 2 49
44 SEDEL Gutschein 0,50 mark 1914 Bielschowitz 6 10
45 12 st. 2 kr 80% Oscar II Vk 820
46 2 st. 1 kr 1942 Åub + vanliga 3+5 175
47 2 st. 1 kr 1875,15 ¾ 175
48 1 kr 1959 7 39
49 5 kr 1935 7 140
50 35 st 25 ören + 10 ören 22 st Alla nickel Vk 5
51 Årsset HPS 1991 10 10
52 Årsset 1978 Repa på kassett 10 10
53 Sandhillskasset mynt från myntrullar 1969 8-9 10
54 Sandhillskasset mynt från myntrullar 1970 8-9 10
55 Myntalbum med koppar/nickel/järn Samling kronmyntsperioden Vk 100
56 Tre utländska sedlar Tyskland/Österrike Inflationssedlar Vk 10
57 Sedel 100 kr lågt nr A003236 1958 Ett veck, i övrigt bra 7 200
58 Sedel 100 kr 1980 9+ 100
59 Sedlar 2 st 50 kr 1953,58 Ca 4 100
60 Sedlar 4 st 50 kr 1982,89,89,90 Något blädderveck, gem? Ca 9 200
61 Sedel NORGE 10 kr 1970 9/10 100
62 Sedlar 2 st, 10 kr 1959 9 20
63 Sedel 10 kr 1938 4 10
64 Sedel 10 kr 1968 Med stjärna 9 10
65 Sedlar 23 st 10 kr + 6 st jubileum 1968 1963-90 Många år, några i följd 8-9 300
66 Sedlar 10 kr + 5 kr 1938,52 2-3 10
67 Sedel 5 kr B 392000 1951 Signatur 8 25
68 Sedlar 15 st. 5 kr (14 Gustav Vasa) 1965-81 Samt 1959, mest 1981 i följd 8-9 100
69 Sedlar 8 st. 5 kr med stjärna 1963 Många i nummerföljd 8-9 200
70 Myntalbum med silver m.m Se fotmot * Vk 2950
71 48 st 1 kr 40% i myntkuvert De flesta hög kvalité 700
72 100 kr Säkerhet i kapsel 1984 9 95
73 100 kr Helgeandsholmen i kapsel 1983 9 95
74 5 kr 1959 Jubileum 7 40
75 TYSKLAND 10 MARK 1972F OS 8 40
76 2 kr 1937 Patina 6 70
77 2 kr 1938 Patina 8 70
78 TYSKLAND 10 mark 1972G OS 8 40
79 2 st 1 kr 1924,26 Vk 70
80 FINLAND 5 ST 1 mark 1964-67 Vk 50
81 SOVJEETUNIONEN 5rubler 1990 Prroof 10 10
82 USA ½ dollar 1893 Jubileum 5 75
83 3 st. 1 kr 80% Vk 120
84 25 öre 1940 6 10
85 1 skilling banco 1844 7/8 600
86 1 öre 1873 Ompunsad 3 8 75
87 1 riksdaler 1805 Trevligt tonad 6 3500
88 1 riksdaler riksmynt 1871 Mindre kanthack 6/7 1500
89 2 kr 1907 6/7 500
90 2 kr 1938 Jubileum 5 65
91 5 st 2 kr + 5 st 5 kr 40% 160,6 gram 40% Vk 400
92 2 kr 1934 Fläck 8/9 120
93 Opräglat myntämne 5 öre 3,01 gr från Myntverket 100
94 1 öre 1900 Monogrammet når kanten 4 10
95 1 öre 1901 Monogrammet når kanten 4 10
96 ROMERSK Follis Licinius I 308-324 Kantförlust 2 10
97 ITALIEN soldo 1812 2 15
98 STRAITS SETTLEMENT 1 cent 1872 2 15
99 USA ¼ DOLLAR 1892 3 40
100 Spelpenning Holst 147 1700-t Fortuna Fugax 6+)(4 25
101 1 öre SM 1750 Korr 3 15
102 ¼ öre 1634 Årtal nedtill, Korroderad 3 10
103 6 st. äldre utländska kopparmynt Vk 30
104 10 öre 1918 Fläckar 8 40
105 Fickur 40
106 Nickel- mässingslot 175 gr. Vk 5
107 1925 gram mest Gustav V kopparmynt Vk 20
108 ENGLAND 1 Crown 1819 KM 675 2/3 425
109 1 kr 1925 5)(6 290
110 1 kr 1918 5/6 600
111 1 kr 1916 5 55
112 1 kr 1929 9 425
113 10 öre 1900 Mörk patina 8 270
114 1kr 1883 5 1020
115 2 öre 1881 Kantklippt ? (5) 15
116 ¼ riksdaler specie 1848 Rengjord (4) 725
117 2 öre SM 1777 Litet årtal, toppig krona (4) 250
118 10 öre 1928 Patina med liten fläck (9) 60
119 10 öre 1881 4 100
120 ¼ skilling palmkvist 1833/32 Kh, kopparlyster (9) 550
121 1 öre Nyköping SM 183b,SMB251 1627 Kantex, något korroderad (5) 1275
122 1 öre klipping Säter 162? Oläsligt årtal, valsverk 6 850
123 1/3 riksdaler (kastmynt) 1800 Kröningen, plantsrispor 6 1800
124 25 öre 1943 8/9 30
125 50 öre 1931 8+ 250
126 1 kr 1929 Klump i kronan 7/8 300
127 1 kr 1898 7 1200
128 ITALIEN 1 eagliar 1764 2 100
129 RYSSLAND ¼ KOPEK 1842 4 40
130 RYSSLAND ½ KOPEK 1899 8 50
131 LETTLAND 2 lati 1926 Kraftiga repor 5/6 75
132 HAITI 5 centimos 1904 3 15
133 Färgarepenning 1/6 skilling 1830 Perforerad 30
134 “Provmynt” 50 öre 1992   6 5
135 ½ öre 1857 9 100
136 ¼ skilling 1829 Svagpräglad, lyster 9 300
137 Pollett 6 öre, Stora Kopparberg 1791 Kantskada 3 30
138 1 daler SM Jupiter 1718 Rak blixt 3 500
139 1/6 riksdaler 1804 Plantsrispor 6 650
140 1/3 riksdaler 1789 Porig yta Längre Valspråk 7 750
141 16 öre 1774 3 600
142 18 penningar klipping 1521-23 Svårt identifiera detaljer 2 500
143 Medeltida mynt Stor kantförlust 50
144 Stor fyndlåda 50
145 14 st 2 kr 80%+ 53 st 1 kr 80% Alla Oscar II Vk 3200
146 13 st 2 kr 80%+ 6 st 1 kr 80% Alla Gustav V Vk 1200
147 164 st. 1 kr 40% Vk 3000
148 9 st 5 kr 40% + 15 st 2 kr 40% Vk 950
149 2 st. 50 kr + 200 kr Sveriges Myntning 500
150 Silversnusdosa 1936 73,5 gram  silverstämpel K8 500
151 Pollettlot 100
152 17 äldre sv. Mynt Två 10 öre i silver vk 25
153 8 st 5 kr även jubileum i silver 1 kr 1918 + 5 kr nickel Vk 450
154 Sedellot 61 utländska och 8 svenska Vk  70
155 10 st myntpärmar Även några med mynt vk 150
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 15 51 1400 101 5
2 30 52 1400 102 85
3 50 53 1440 103 0
4 0 54 1440 104 0
5 65 55 825 105 95
6 200 56 900 106 1300
7 0 57 60 107 460
8 0 58 140 108 170
9 0 59 110 109 40
10 0 60 140 110 0
11 0 61 140 111 0
12 0 62 1500 112 0
13 1250 63 340 113 0
14 0 64 0 114 0
15 200 65 140 115 0
16 400 66 32 116 0
17 800 67 0 117 280
18 0 68 0 118 400
19 0 69 125 119 300
20 0 70 65 120 0
21 0 71 130 121 200
22 700 72 130 122 380
23 0 73 925 123 40
24 180 74 0 124 30
25 1850 75 1 125 0
26 800 76 240 126 25
27 0 77 30 127 80
28 0 78 0 128 90
29 0 79 0 129 0
30 2600 80 0 130 20
31 1000 81 29 131 2
32 450 82 0 132 90
33 25 83 30 133 90
34 40 84 0 134 15
35 90 85 10 135 12
36 1100 86 100 136 25
37 100 87 22 137 0
38 40 88 30 138 0
39 0 89 120 139 0
40 190 90 80 140 0
41 1300 91 80 141 0
42 0 92 0 142 0
43 25 93 0 143 0
44 0 94 5 144 0
45 50 95 5 145 0
46 25 96 30 146 0
47 0 97 100 147 0
48 240 98 22 148 0
49 1600 99 5 149 0
50 1600 100 5 150 0
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 DANMARK 5 kr 1961 9 15
2 POLEN 10 fenigow 1917 Stor fläck, korr (6) 30
3 RYSSLAND ½ kopek 1899 Myntort Sankt Peterburg (6) 50
4 ENGLAND 1 Crown 1819 KM 675 2/3 500
5 ENGLAND penny 1797 4 50
6 25 öre 1910 7/8 200
7 1 kr 1925 5)(6 340
8 1 kr 1918 5/6 800
9 1 kr 1916 4+ 65
10 10 öre 1900 Mörk patina 8 500
11 10 öre 1883 5 1200
12 1 kr 1883 6+ 300
13 1 kr 1875 Fläck (6+) 1250
14 2 öre 1881 Kantklipp? (5) 20
15 5 öre 1873 6/7 200
16 5 öre 1861 Fläck (8) 400
17 10 öre 1855 Mm T, omp E och norr 9 800
18 ¼ riksdaler specie 1848 Rengjord (4) 850
19 2 öre SM 1777 Litet årtal, toppig krona (4) 300
20 10 öre 1928 Patina med liten fläck (9) 70
21 10 öre 1881 4 170
22 1/6 riksdaler 1777 Plantsrispor (5) 700
23 ¼ skilling palmkvist 1833/32 Kh, kopparlyster (9) 640
24 5 öre 1692 4 150
25 1 öre (stort kopparmynt) 1644 Kantex,något korroderad (6) 1700
26 1 öre SM 1686 Något korroderad (5) 800
27 1 öre Nyköping SM 183b,SMB251 1627 Kantex, något korroderad (5) 1500
28 1 öre klipping Säter 162? Oläsligt årtal, valsverk 6 1000
29 1/3 riksdaler (kastmynt) 1800 Kröningen, plantsrispor 6 2050
30 1000 kr 1997 I kassett 10 2300
31 12 st. 10 kr 1972 I plastblad vk 720
32 12 st 5 kr 40% I plastblad Vk 360
33 11 st. 1 ören 1895-06 I plastblad Vk 25
34 50 öre 1935 8 40
35 3 st. 1 kr 80% 1939 Vk 90
36 35 st. 1 kr 80% Vk 1050
37 2 kr 1926 Repa, mindre kantslag (8) 100
38 50 öre 1934 8/9 40
39 2 kr 1876 Rengjord (3) 80
40 USA 1 dollar 90% 1999P Dolley Madison proof 26,73g 10 150
41 5 kr guld 1901 8 1100
42 1 öre 1907 5 10
43 ÖSTERRIKE 1 heller 1899 8 25
44 1 skilling 1814 3/4 200
45 USA ½ dollar 1967 40% 8 50
46 USA 6 st. små repliker av USA-mynt From Busch Gardens 25
47 STORBRITANNIEN Crown 1981 Bröllopet, nickel 8 15
48 USA 1 dollar 1889O 6 125
49 51 st. 1 kr 80% Vk 1500
50 50 st 1 kr 80% vk 1500
51 20 st. 2 kr 80% Vk 1200
52 20 st. 2 kr 80% Vk 1200
53 20 st. 2 kr 80% Vk 1200
54 20 st. 2 kr 80% Vk 1200
55 13 st. 2 kr ramade 1938 Jubileum Vk 780
56 13 st. 2 kr 80% ramade Gustav V vk 810
57 2 kr 1876 2 60
58 2 st.2 kr 1921 Jubileum Vk 120
59 3 st. 1 kr80% Vk 110
60 50 kr i kassett 1976 Jubileum 10 100
61 50 kr i kassett 1976 Jubileum 10 100
62 10 st. 50 kr 1976 Jubileum Vk 1500
63 Sedlar 1 riksdaler RM + 1 kr 1867,75 4-5 160
64 Sedel 10 kr 1941 5/6 36
65 Sedlar 4 st. 20 kr sedlar 2001 I NUMMERFÖLJD stjärna 9 99
66 Sedel Tyskland 1 Gutschein 1 mark 1914 Bielschwitz 8 10
67 TYSKLAND 5+2+2+1 mark 1926-77 5 mark 1951 Gi silver Vk 160
68 NEDERLÄNDERNA 2 s.t 1 gulden 1930-31 Ca 4 68
69 WESTFALEN 50 milj mark 1923 fläck (8) 125
70 ÖSTERRIKE 25 schilling 1957 7 65
71 ÖSTERRIKE 50 SCHILLING 1970 8 130
72 ÖSTERRIKE 50schilling 1974 8/9 130
73 12 st. 2 kr 1876-03 Vk 800
74 USA 25 st.. mynt 1899-1977 Vk 690
75 INDIEN 2 annas India east company 1841 Putsad, hål, varit smycke (4) 1
76 POMMERN 1/12 thaler 1763 LDS 4 240
77 10 öre 1857 ¾ 30
78 25 öre 1877 3)(2 90
79 25 öre 1878 2 260
80 HOLLAND 26 st. mynt + 5 st. schw. Franc. Några silvermynt Vk 690
81 50 öre 1939 7 29
82 Sedlar 2 st. 10 kr 1958,59 9 36
83 4 st. polletter+ mynt Elisabeth II 30
84 Medalj Las Vegas Nevada 39
85 Ask med div. fina nickelmynt 10
86 2,3 kg kopparmynt 50
87 4 hg utländska mynt 10
88 Souvenirset Myntverkets 1995 10 30
89 Sedel 5 kr 1966* Med stjärna 9 60
90 ½ skilling 1822 Ex Hamrin 5 80
91 1/6 skilling banco 1852 Höger sveakrona omp. 8 80
92 1 öre 1893 8 120
93 10 öre 1920 8 120
94 Årsset i Sandhillskassett 1982 Ca10 5
95 Sedel 10 kr 1968 Jubileum 9 5
96 Diverse ryska medaljer (5 st) 5
97 Follis, Maximianus 286-385 Ric 198 3/4 100
98 ½ öre 1858 Fläckar 8 5
99 ¼ skilling 1799 4/5 5
100 1 öre SM 1747 3 5
101 USA 5 cent 1936 4 5
102 1/12 skilling 1825 Ex Hamrin, delvis röd 8 10
103 2 skilling banco 1847 Korroderad 2 5
104 1 öre 1660 Centralt plansfel Ex Melin 6)(7 3 950
105 1/12 skilling 1808 Något korroderad, lite röd (8) 95
106 16 öre 1774 Ex Melin 5 1 300
107 1 öre 1610 Ex Melin 4 400
108 Sedel 1 kr 1915 Lätt vikt i mitten 7/8 170
109 Sedel 10 kr 1936 Slutar på 00 signatur, riss ¾ 40
110 Sedel 10 kr 1935 8 160
111 Sedel 10 kr 1925 4 80
112 Sedel 100 kr 1959 Vikt en gång 7 200
113 Sedel 100 kr 1950 6/7 300
114 Sedel 50 kr 1958 6/7 100
115 Sedel 50 kr 1959 Vikt två gånger 5/6 50
116 Sedel 8 schilling banco 1848 Klippta kanter, riss, hål 4 250
117 USA 1 dollar 1987S US Constitution  200 år, proof 10 150
118 Medalj Prinsessan Estelle brons 2012 Förgylld 24 K Vi är ljusets barn 10 350
119 STORBRITANNIEN 5 pund countdown OS 2010 Proof, FDC finsilver 28 gr 10 300
120 Tre förgyllda mynt 2+2+1 öre kapsel 50
121 STORBRITANNIEN 2 pund countdown OS 2008 Proof 12 gram 0,925 10 200
122 2 st 200 kr jubileum 1980,90 10 380
123 USA ½ DOLLAR 1965 I kapsel 7 40
124 2 kr 1947 8 30
125 1 kr 1939 Spegel 8 50
126 1/12 skilling Mis 1a 1825 Höger sveakrona ompunsad 4 25
127 1/24 riksdaler 1778 2 80
128 1/24 riksdaler 1777 2/3 90
129 MEXICO 16 st. mynt och tre 100 pesos sedlar Vk 30
130 16 st. äldre Svenska mynt Låg kvalitet 1-2 10
131 8 st. Franska mynt Vk 2
132 100 kr 1983 Jubileum Helgeandsholmen 10 90
133 100 kr 1984 Säkrhet.. 10 90
134 Ca 8 st utländska nickelmynt   Vk 2
135 7st utländska mynt 1 st ¼ dollar 1966 Vk 2
136 Kopparlot 290 gram Några Oscar II Vk 5
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 0 51 30 101 150
2 150 52 35 102 280
3 575 53 30 103 0
4 15 54 180 104 10
5 20 55 30 105 0
6 50 56 30 106 0
7 0 57 60 107 100
8 0 58 30 108 0
9 0 59 525 109 10
10 50 60 30 110 0
11 0 61 15 111 450
12 300 62 0 112 190
13 40 63 40 113 10
14 0 64 28 114 10
15 300 65 0 115 0
16 0 66 20 116 0
17 25 67 15 117 50
18 50 68 270 118 50
19 15 69 0 119 10
20 0 70 36 120 15
21 0 71 36 121 30
22 0 72 0 122 40
23 0 73 0 123 0
24 150 74 750 124 35
25 0 75 150 125 0
26 0 76 0 126 0
27 5 77 0 127 30
28 0 78 120 128 0
29 400 79 120 129 0
30 3200 80 166 130 1500
31 0 81 55 131 35
32 0 82 40 132 0
33 0 83 40 133 410
34 2400 84 22 134 0
35 0 85 0 135 50
36 55 86 0 136 0
37 50 87 0 137 0
38 375 88 0 138 0
39 250 89 24 139 0
40 230 90 28 140 0
41 0 91 80 141 0
42 50 92 3800 142 0
43 70 93 650 143 0
44 28 94 550 144 0
45 525 95 450 145 0
46 525 96 0 146 0
47 525 97 180 147 0
48 450 98 50 148 0
49 120 99 190 149 0
50 60 100 190 150 0
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 5 öre 1950 brons 8/9 10
2 2 kr 1924 5/6 150
3 2 kr 1922 8)(9 450
4 5 öre 1940 8 15
5 1 kr 1946 svagpräglad (9) 20
6 5 öre 1906 Sluten 6 fläckar (7) 50
7 1 kr 1925 5)(6 400
8 1 kr 1918 5/6 950
9 1 kr 1916 4+ 80
10 10 öre 1942 Ompunsad 2 8 50
11 10 öre 1900 Mörk patina 8 300
12 2 kr 1907 6+ 300
13 25 öre 1936 Spräckt G 9- 40
14 10 öre 1948 Silver 9 20
15 2 kr 1906 5 300
16 1 kr 1890 4 200
17 10 öre 1935 9 25
18 RYSSLAND Droppkopek 1600-t 4 50
19 Östtyskland 20 mark 1971 Jubileum Hairlines (8) 15
20 10 öre 1928 Patina med liten fläck (9) 80
21 10 öre 1881 4 200
22 2 öre 1950 Brons 9/10 10
23 ¼ skilling palmkvist 1833/32 Kh, kopparlyster (9) 750
24 1/12 skilling 1802 8 150
25 1 öre (stort kopparmynt) 1644 Kantex,något korroderad (6) 2000
26 2 öre 1900 Runda nollor 3 30
27 1 öre 1959 Streck mellan 5´9 5 5
28 1 öre 1942 Ljust järn, svagpräglad (9) 20
29 1 öre 1878 Klump i monogram, liten fläck (9) 400
30 1 öre (stort kopparmynt) 1645 Mindre kantskada, ngt korr 7)(8 2500
31 ENGLAND 25 pence 1972 Jubileum silverbröllop nickel 15 20
32 HOLLAND 1 gulden 1847 2 120
33 1/3 riksdaler (kastmynt) 1800 Kröningen, plantsrispor 6 2400
34 1/3 riksdaler (kastmynt) 1809 Kröningen, kanthack,plantsri (6) 2400
35 5 öre 1709 2/1 100
36 3,9 kg järnmynt Vk 10
37 Ca 70 ramade mest sv. mynt Något utl.+lokalmynt m.m Vk 10
38 25 st. 50 ören 60% Vk 375
39 USA 1 dollar 1922 5/6 175
40 ¼ skilling 1803 7 175
41 ¼ skilling 1806 6 140
42 2/3  skilling banco 1850 2/3 50
43 10 öre 1869 3/4 70
44 USA 4 st. 5 cents 1936-64 1964D Vk 15
45 15 st 1 kr 80% Vk 450
46 15 st 1 kr 80% Vk 450
47 15 st 1 kr 80% vk 450
48 15 st 1 kr 80% vk 450
49 4 st. 1 kr 80% Vk 120
50 2 st. 1 kr 80% Vk 60
51 1 kr 1935 6)(7 30
52 1 kr 1939 7 30
53 1 kr 1941 8 30
54 5 st. 1 kr 80% Vk 150
55 1 kr 1928 2 30
56 1 kr 1926 2 30
57 2 st. 1 kr 80% 3 60
58 1 kr 1939 4 30
59 15 st. 1 kr 80% Vk 450
60 1 kr 1940 Stort G 2 30
61 Hårdplastset 1982 Repad kassett 10 15
62 ¼ skilling 1827 3 50
63 Hårdplastset 2006 10 40
64 Hårdplastset 2003 10 20
65 Hårdplastset 2002 10 15
66 Hårdplastset 2000 10 20
67 Mjukplastset 1995 10 20
68 Sedel 1 riksdaler riksmynt 1869 Fläckar, inga riss ¾ 99
69 Sedel 10 kr 1930 4 36
70 Sedel 10 kr 1941 9/10 36
71 Sedel 10 kr 1946 9 36
72 FALSK 1 riksdaler – 3 daler sm 1775 Väger 21 gram mot 29 820
73 5 öre 1690 2 60
74 10 st. 2 kr Oscar II 1876-98 Vk 700
75 SPANIEN 5 pesetas 1875 25 gram 90% 4 90
76 LETTLAND 5  lati 1929 Repor (9) 275
77 COLOMBIA 50 centimos 1922 12,5 gr 90% 4 90
78 ÖSTERRIKE 50 schilling 1959 8 120
79 ÖSTERRIKE 50 schilling 1970 7/8 120
80 RYSSLAND 2 st. Rubler 1896,99 2 166
81 10 öre 1873 4 55
82 ½ öre 1867 Stort årtal 5 40
83 1 öre 1893 8 40
84 1 öre 1909 Stort kors 5 22
85 2 öre 1900 Runda nollor 3 54
86 2 öre 1947 Järn, lite rostfl (8) 22
87 25 öre 1875 2/1 165
88 25 öre 1939 9 29
89 5 öre 1950 Järn, minimal rostl 9 24
90 Sedel 5 kr 1963* Stjärna 8 28
91 MEDALJ ISLAND brons 1944  125 gram ”stofnur lyveldis” 8 80
92 2 mark Christina Utan år, rispor, välpr (6) 2500
93 1 öre 1698 5 500
94 5 öre 1756 Rengjord 4)(5 550
95 Örtug Johan III 1590 Korroderad 6)(5 450
96 1/3 skilling banco 1846 Småfläckar 8)(9 650
97 200 kr I kapsel 1980 9 180
98 5 kr i kapsel 1952 jubileum 6/7 50
99 200 kr i kapsel 2004 Jubileum, Kungliga slottet 10 190
100 200 kr i kapsel 2001 Kungen o Silvia 10 190
101 50 kr i kapsel 1976 Jubileum 9/10 115
102 USA 1 dollar i kapsel 2012P Proof 10 150
103 Romersk Antonian Maximianus 286-310 RIC 60 2/3 30
104 ENGLAND ½ penny 1775 2 10
105 Österrike 6 kreutzer 1800 Smolink KM 2128 2 10
106 BRASILIEN 40 reis 1873 4 25
107 Pollett  sexkantig Korså Järnverk 11 tunnor Enbohm 384, korr 5 100
108 1 öre 1920 Fläckar (9) 20
109 1 öre 1900 Fläck, monogrammet ej kant 8 10
110 1 öre 1734 Dubbelslag 2 125
111 4 skilling banco Stort Banco ihopträngt 1855 Hack,repor (4) 450
112 25 öre 1856 Mis 7a 4/5 100
113 USA 5 cents 1911 4 10
114 USA 1 cent 1900 4 10
115 2 öre 1906 kantslag (5/6) 60
116 1 öre 1901 8 75
117 25 öre 1937 Stort G 8 50
118 10 öre 1896 6 50
119 2/3 skilling banco 1845 Brett huvud 2 10
120 1 skilling banco 1836/35 2 15
121 5 öre 1858/57 3/4 30
122 ½ skilling 1803 4 40
123 2 kr 1938 9 100
124 TYSKLAND 5 mark 1980D 8+ 35
125 10 öre 1940 Nickel ompunsat G 3 5
126 Norge 5 öre 1943 Järn 7/8 30
127 2 kr 1959 8 30
128 Fyra utländska sedlar 100 pesetas + 10 rubler + 2 st 1000 lire Vk 40
129 Sedel England 1 pund Isac Newton  CZ24 838991 5 50
130 14 st. 10 kr + 6st 5 kr 40%+ 2 st 5 kr 1952 10 kr=90% Vk 1500
131 7 st äldre Svenska kopparmynt Vk 20
132 10 öre 1861 2 10
133 4 st 2 kr 80%+4 st. 1 kr 80% Mest Oscar II Vk 400
134 6,6 kg utländska mynt Endast avhämtning Vk 300
135 Två myntalbum med lite utländska mynt vk 50
136 Påse med 419 gram norska mynt Vk 20
Datum 220926
Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
50 51 15 101 0 151 0
0 52 50 102 40 152 0
0 53 16 103 150 153 0
200 54 110 104 140 154 0
0 55 22 105 40 155 0
50 56 0 106 0 156 0
0 57 0 107 0 157 0
0 58 400 108 0 158 0
0 59 150 109 25 159 0
800 60 225 110 110 160 0
30 61 725 111 70 161 0
30 62 0 112 0 162 0
0 63 625 113 0 163 0
0 64 4000 114 75 164 0
60 65 24 115 0 165 0
75 66 60 116 80 166 0
0 67 12 117 110 167 0
30 68 0 118 275 168 0
30 69 50 119 750 169 0
0 70 60 120 290 170 0
0 71 5 121 1250 171 0
0 72 10 122 320 172 0
30 73 20 123 26 173 0
20 74 50 124 70 174 0
30 75 25 125 30 175 0
0 76 5 126 24 176 0
0 77 20 127 0 177 0
0 78 16 128 0 178 0
0 79 2 129 0 179 0
15 80 14 130 0 180 0
0 81 10 131 0 181 0
15 82 0 132 0 182 0
25 83 0 133 0 183 0
0 84 2 134 0 184 0
0 85 290 135 0 185 0
0 86 14 136 0 186 0
0 87 190 137 0 187 0
150 88 200 138 0 188 0
1200 89 45 139 0 189 0
1150 90 0 140 0 190 0
75 91 100 141 0 191 0
65 92 220 142 0 192 0
32 93 95 143 0 193 0
0 94 30 144 0 194 0
0 95 0 145 0 195 0
32 96 36 146 0 196
50 97 18 147 0 197
80 98 18 148 0 198
5 99 0 149 0 199
55 100 10 150 0 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 2 kr 1944 7 50
2 2 kr 1924 5/6 200
3 2 kr 1922 8)(9 600
4 2 kr 1897 4 200
5 1 kr 1946 svagpräglad (9) 30
6 1 kr 1945 TS utan hakar (litet hack) (9) 50
7 1 kr 1925 5)(6 500
8 1 kr 1918 5/6 1200
9 1 kr 1916 4+ 100
10 1 kr 1888 3/4 800
11 50 öre 1962 9 30
12 25 öre 1937 Spräckt G 8 30
13 25 öre 1936 Spräckt G 9- 50
14 10 öre 1948 Silver 9 25
15 10 öre 1946 Silver öppen 6 9 30
16 10 öre 1937 Spegel 10- 30
17 10 öre 1935 9 30
18 10 öre 1931 9/10 30
19 10 öre 1934 Tomslag 9/10 30
20 10 öre 1928 Patina med liten fläck 9 100
21 10 öre 1881 4 250
22 2 öre 1950 Brons 9/10 15
23 2 öre 1947 järn 9/10 30
24 2 öre 1941 9 20
25 2 öre 1937 Tomslag 9 30
26 2 öre 1900 Runda nollor 3 40
27 1 öre 1959 Streck mellan 5´9 5 30
28 1 öre 1942 Ljust järn, svagpräglad (9) 25
29 1 öre 1878 Klump i monogram, liten fläck (9) 500
30 5 kr 1995 10 15
31 ENGLAND 25 pence 1972 Jubileum silverbröllop nickel 10- 20
32 ENGLAND 25 pence 1981 Jubileum, bröllop, nickel 9 15
33 ENGLAND 5 shillings (crown) 1952 Jubileum, kröning,nickel 9 25
34 HOLLAND 1 gulden 1847 2 150
35 1/3 riksdaler (kastmynt) 1800 Kröningen,plantsrispor 6 2700
36 1/3 riksdaler (kastmynt) 1809 Kröningen, kanthack, plantsr 6 2700
37 5 öre 1709 2/1 200
38 1 öre 1732 4-5 bär, kantex ¾ 150
39 1 öre km 1661 Utan rutor i kronan 6)(5 900
40 Örtug 1589 6+ 950
41 10 kr 1972 6 75
42 25 st. äldre svenska mynt 16-1700tal Vk 10
43 8 hg utländsk mynt Vk 20
44 1/6 skilling banco 1844 6 30
45  5 kr 1998 10 15
46 8 st. järnmynt 1917-19 Vk 20
47 2 st. 60%50 ören + 4 st. nickelmynt 40
48 Plåtburk med diverse mynt Vk 20
49 Årsset i Sandhillskassett 1977 Från myntrullar 9/10 5
50 Sedlar Tyskland 8 st. Notgeld Vk 15
51 50 öre 1934 Svagpräglad 8 10
52 50 kr 2005 Jubileum 10 50
53 50 öre 1936 Kort 6 5 10
54 USA ½ dollar 1893 Jubileum Colombian 6 50
55 5 st. blandade ryska märken 5
56 Sedel Tyskland 1 milliarde mark 1922 Delvis mörk 9 30
57 Sedel 10 kr 1940 5 50
58 ½ öre km 1628 Korroderad, Säter (5) 400
59 1/32 riksdaler specie 1852/1 7 100
60 1 öre 1873 Lite svagpräglad 9 225
61 1 öre 1721 7 725
62 1 öre 1716 7)(8 800
63 1 fyrk 1585 Lev 675 4/5 500
64 1 öre klipping SM 126 1626 Säter, Ex Misab 40:188 7)(6 2 950
65 Påse med mest nickelmynt Ca 450 gram med ramar vk 10
66 Fyndpåse utländska mynt ca 318 gram Även svensk giltig 10 kr vk 40
67 Ca 140 gram5 + 50 ören Gustav VI och CG Vk 5
68 SCHWEIZ 2 francs 1957B 7 40
69 Bysantisk follis Romanus IV 1068-71 2 50
70 2 KR 1932 7 60
71 Medalj Dag Hammarskjöld I kassett 5
72 Tyskland 2 pfennig 1937D Med hakkors 8 10
73 SCHWEIZ 5 francs 1954B 5 20
74 SPANIEN 100 pesetas 1968 I stjärnorna (1966) 5 50
75 USA ½ DOLLAR 1967 8 25
76 NORGE 1 öre 1968 9 5
77 ÖSTERRIKE 10 schilling 1972 8 10
78 ISLAND 25 öre 1937 4 5
79 SCHWEIZ 1 franc 1979 6 2
80 SCHWEIZ 2 francs 1969B 8 5
81 SCHWEIZ ½ franc 1957b silver 4 10
82 SCHWEIZ ½ franc 1939b silver 3 10
83 LIBANON 50 piastrar 1952 60% silver 4 20
84 NEDERLÄNDERNA 3 mynt 1969-72 2½+ 1+1 GULDEN vk 2
85 2 st. 50 KR 1975 10 275
86 1 kr 1964 8 14
87 200 kr i kapsel 1983 Jubileum 10 190
88 200 kr i kapsel 2003 Jubileum 10 200
89 TYSKLAND 10 mark 1972J Patina 8 45
90 DANMARK 10 kr 1968 Jubileum Bröllop 9 50
91 USA ½ DOLLAR 1982S Jubileum Proof 10 80
92 USA ½ DOLLAR 1946 JUBILEUM BOOKER T 8 95
93 USA ½ dollar 1952 JUBILEUM Booker T 8 95
94 USA ½ dollar 1966 7 30
95 DANMARK 1 skilling rigsmönt 1867 Mm krona 5 10
96 1/6 skilling palmkvist 1832 Bar hals, hack 4 10
97 245 gram nickel 10-öringar vk 5
98 7 äldre svenska mynt Låg kvalité 1-2 5
99 8 lite bättre utländska mynt 35
100 140 gram med ramar utländska mynt vk 10
101 Romerskt Aurelianus 270-275 Siscia Ric 220 4 100
102 BRUNSWICK-WOLFNBUTTEL 1 pf. 1760 4 40
103 HAMBURG 4 schilling 1727 4 150
104 POLLETT Fortana fugax – trana 1700-t Holst 148 4 50
105 POLLETT Stockholms Vinhandelsbolag 1800-t 15 5)(3 40
106 POLLETT Trollhättan oval 1700-t 1 kanna dricka 4 150
107 1/6 riksdaler 1814 Snedräfflad rand, platsrispor 4 1200
108 1 öre SM 1677 2 140
109 1/6 öre SM 1681 Korroderad 2 25
110 5 öre 1692 3 75
111 2 kr 1945 Ompunsad 4 7 50
112 10 öre 1950 9 25
113 2 skilling banco 1841 2 25
114 10 öre 1929 Första 9 oval ögla 9 75
115 5 öre 1927 Ex Antikören 4 350
116 Myntlot 110 ramade utländska mynt Ett fåtal svnska ingår vk 50
117 Sedellot 28 utländska Mest inflation men två finska vk 50
118 120 gram 10-ören 40% samt lite på nickel 220
119 320 gram 40% 1 kr Gustav V 590
120 124 gram 40% 25-öringar + 3 st 60% 230
121 560 gram 40% 1 kr 1000
122 136 gram 40% 50-ören 250
123 130 gram nickel 1 kr Flera 1968 2
124 5 kr + 2 kr 40% 70
125 SEDLAR 8 st 5 kr 1952-69 4-8 25
Datum 220425
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 150 51 200 101 450 151 170
2 0 52 200 102 130 152 30
3 440 53 85 103 4600 153 13
4 450 54 250 104 180 154 400
5 400 55 0 105 150 155 45
6 0 56 35 106 200 156 1150
7 150 57 0 107 60 157 30
8 0 58 0 108 300 158 5
9 900 59 0 109 50 159 0
10 30 60 0 110 60 160 40
11 550 61 0 111 0 161 75
12 1900 62 0 112 25 162 650
13 1600 63 80 113 0 163 850
14 110 64 75 114 0 164 160
15 0 65 175 115 270 165 40
16 20 66 18 116 1750 166 160
17 0 67 0 117 360 167 45
18 20 68 48 118 13 168 75
19 0 69 48 119 13 169 40
20 0 70 0 120 0 170 70
21 40 71 0 121 0 171 40
22 125 72 0 122 5 172 40
23 550 73 0 123 0 173 95
24 470 74 0 124 100 174 45
25 10 75 280 125 1550 175 5
26 10 76 0 126 0 176 0
27 70 77 130 127 360 177 0
28 90 78 0 128 50 178 0
29 50 79 10 129 250 179 0
30 0 80 10 130 0 180 0
31 0 81 10 131 300 181 0
32 100 82 40 132 0 182 0
33 100 83 10 133 0 183 0
34 30 84 65 134 80 184 0
35 0 85 50 135 580 185 0
36 0 86 185 136 7900 186 0
37 0 87 450 137 260 187 0
38 30 88 70 138 300 188 0
39 30 89 0 139 0 189 0
40 0 90 22 140 40 190 0
41 40 91 80 141 100 191 0
42 300 92 750 142 0 192 0
43 0 93 750 143 0 193
44 70 94 750 144 22 194
45 45 95 750 145 60 195
46 500 96 750 146 40 196
47 0 97 1000 147 35 197
48 45 98 1500 148 5 198
49 0 99 900 149 150 199
50 0 100 650 150 170 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 1 kr 1890 4/5 150
2 1 kr 1901 6 450
3 2 öre SM 1749 7 440
4 5 öre 1722 LC 4 450
5 NORGE 2 kr 1878 2 400
6 1 öre 1898 Fläck, patina 7/8 80
7 1 öre 1903 9 150
8 1 öre 1916 Lång 6,pr skada,kh (9) 20
9 10 öre 1881 7 880
10 25 öre 1932 Fläck,patina (8) 30
11 50 öre 1920 Nickel 8/9 550
12 1 kr 1890 6)(7 1900
13 1 kr 1903 7 1600
14 1 öre 1737 Repor,4-5 bär 5 100
15 50 kr 2002 Astrid Lindgren 10 75
16 Bailwick of  Jersey 25 pence 1977 9/10 20
17 Bailwick of  Jersey 25 pence 1977 9 20
18 GUERNSEY 25 pence 1977 9 20
19 FRANKRIKE 2 centimes 1862K 9 120
20 BAYERN 3 mark 1910D 6)(7 250
21 USA 1 dime 1936 Missfärgning (8) 40
22 USA ½ dollar jubileum 1893 Columbian 5)(6 125
23 DANMARK 1/6 riksdaler 1808 Offermark 7 400
24 DANMARK 1 riksdaler 1855 FF 7 350
25 ENGLAND halfpenny 1949 8 10
26 ENGLAND halfpenny 1920 5 10
27 ENGLAND 3 pence 1901 5 50
28 ENGLAND 3 pence 1899 rengjord 5 50
29 BRITTISH MALAYA 3 pence 1899 8/9 50
30 COLOMBIA 2½ centavos 1881 Km 179 fläckar 6 30
31 MEXICO 25 cent 1872 1872 Kantskador 3/4 75
32 MINIATYRGULD 8k 0,49 gr Kopia på Sovereign 1889 8 100
33 MINIATYRGULD 8k 0,3 gr Kopia på Belgisk 20 fr. 8 100
34 1 öre 1959 5`9 6 30
35 1 öre 1937 9 30
36 1 öre 1920 8/9 50
37 5 öre 1949 Rostfläck 8/9 30
38 10 öre 1947 Nickel 8)(9 30
39 10 öre 1931 9 30
40 10 öre 1930 8/9 30
41 10 öre 1929 Oval ögla 9 40
42 50 öre 1929 9 300
43 1 kr 1949 Olika 9 9 200
44 1 kr 1945G Ompunsad 4 upp till höger 8/9 30
45 1 öre 1876 5 40
46 5 öre 1892 Mindre ärgfläckar (9) 500
47 10 öre 1904 Mis 20c, underliggande spegel 10- 750
48 5 st. 10 ören 1888-01 Varianter,felpr 4-6 20
49 2 öre 1861 3 10
50 2 öre 1856 Rengjord, plantsfel (2/1) 250
51 25 öre 1857/6 Mis 8b 3 200
52 ¼ skilling 1817 kantex 6 200
53 1 öre KM 1720 Wikman 2 75
54 2 öre 1573 Z-R 3 250
55 FALSK 5 öre 1910 Falsk nedslipad 1919 44
56 5 öre 1947 Liten ytlig rostfl. (9) 25
57 5 öre 1949 Liten  rostfl. (8) 25
58 Myntrulle med 5 kr 1995 (10) 275
59 SCHWEIZ 5 francs 1932 + 41 st. växelmynt Vk 290
60 SCHWEIZ 5 francs 1923 4 290
61 SCHWEIZ 20 rappen 1896B 5 30
62 SCHWEIZ 2 franc + 1 franc 1948,86 5-8 68
63 TYSKLAND 1 schilling + 2 mark 1795 2 mark 1926 3-4 80
64 TYSKLAND 2 mark 1937J 5 75
65 MÖSSMÄRKE ADOLF HITLERS PLATZ N 6 175
66 LAUER Tyskland ½ MARK 1910 Liten kopia 6 18
67 TYSKLAND 1 mark 1950G 7 140
68 POLLETT Stockholms Ångslup 5 öre oval 4 48
69 POLLETT  Stockholms Ängslup 10 öre Koppar ensidig 5 48
70 POLLETT Ångslups nya 10 öre 29 mm i diameter, rund 5 85
71 POLLETTER 6 olika från städer Transportpolletter vk 48
72 Polletter Stugan Jönköping 2 st+ 2 andra vk 28
73 BAHAMAS Proofset 1974 9 st mynt 4 st. i silver 10 450
74 FILLIPINERNA 2 st. 25 piso 1976-77 54 gr 50% 9 250
75 FILLIPINERNA 2 st. 50 piso 1976-77 56 gr. 92,5% 9 280
76 TUNISIEN ½ dinar 1968 7 22
77 ÖSTERRIKE  50 schilling 1966 Nationalbanken 7 130
78 POLLETT Nya Ångslupsbolaget 8 öre Mässing 4 56
79 Årsset 1976 + 1979 Sandhillskassetter Ca 9 10
80 Årsset 1987 Myntverkets 10 10
81 Årsset 1988 Myntverkets 10 10
82 Årsset 1997 Myntverkets 10 40
83 Årsset 1984+1989 Myntverkets 10 10
84 Ricks Myntbox med lite mynt Norden mest 20
85 ¼ öre 1635 3/4 30
86 10 öre 1871 6 125
87 6 st. 2 kr 80% vk 400
88 4 st. 1 kr 40% Gustav Adolf Fina 8-9 70
89 25 öre 1930 7 25
90 4 st. 245 ören 40% Ramade vk 20
91 8 st.25 ören 60% i myntbox Ramade vk 80
92 10 st. 2 kr 80% Vk 600
93 10 st. 2 kr 80% Vk 600
94 10 st. 2 kr 80% Vk 600
95 10 st. 2 kr 80% Vk 600
96 10 st. 2 kr 80% Vk 600
97 60 st. 1 kr 40% Vk 840
98 42 st. 1 kr 80% Vk 1250
99 26 st. 2 kr 40% Vk 720
100 56 st. 50 ören 40% Vk 500
101 6 st. 2 kr 80% Varav 4 st. jubileum 2 kr Vk 360
102 7 st. 1 kr 40% vk 100
103 20 kr 1889 Guldmynt 7/8)(9 3800
104 RYSSLAND 5 kopek 1782 6 100
105 RYSSLAND 3 rubler 1993 Ballerina Silver 10 150
106 USA 1 dollar Eagle 1997 31,1 gr silver (oz) 10 200
107 Konungariket Sverige Carl XVI G Varianten i silver 10 60
108 2 öre 1573 4 300
109 1 daler SM IUPITER 1718 Nödmynt 3)(4 50
110 2 st. 1 kr 1937 Spräckt G 3 60
111 10 öre 1939 6 15
112 10 öre 1947 Nickel, fläck (9) 25
113 5 öre 1920 6 75
114 5 öre 1873 Göth, Större plantsskada (5/6) 75
115 1 öre Säter 1629 4)(2 150
116 100 st. 1 kr 40% 1500
117 SEDEL 100 kr 1962 Inte mittvikt 8+ 280
118 Myntset + Sandhillskassett 1979,73 5
119 13 st. 50 ören 2 st. silver Vk 5
120 Förgylld Donald Trump 2020 10 100
121 50 öre 1911 7 850
122 2 öre 1948 Tomslag 8 5
123 Sasanid Ca 591 Husra (Khosrau) II korr (4) 300
124 ENGLAND Half crown 1885 Queen Victoria Young head 2 50
125 100 st. 1 kr 40% 1500
126 ½ skilling 1809 Stor 9, kraftigt korroderad (3) 20
127 1 kr 1923 Fin yta 6+/7+ 250
128 2 öre SM 1763 3/4 50
129 2 öre SM 1759 A4 delvis svagpräglad 6 250
130 2/3 skilling banco 1851 3 20
131 2 skilling banco 1840 Plantsfel (5)+ 225
132 10 öre 1855 Stort AG, smårepor 2/3 225
133 10 öre 1867 Mis 6 f 4 140
134 10 öre 1921 Nickel, smårepor (7) 80
135 Sedel 100 kr + Österrike 1000 kronen 1957,1902 100 kr ovikt ocirk 9-4 300
136 1 mark 1719 Ex Bonde 1:584, små repor (6) 5000
137 1/16 riksdaler 1835 Små plantsfel (6) 200
138 50 öre 1928 9 150
139 25 öre 1938 8/9 30
140 10 öre 1904 Mis 20 d 7 40
141 1 kr 1915/14 2 100
142 1 skilling banco 1836 ¾ 30
143 50 öre 1949 (8/9) 30
144 5 öre 1860 ärgfläckar (4) 10
145 5 öre 1857 5+ 60
146 2 öre 1863 3 omp. Två gånger 2/3 25
147 1 kr 1901/98 2/3 35
148 De första Europapräglingarna 1998 Nysilver 11,5 gr 10 5
149 50 kr 1976 I kassett Bröllop 10 120
150 200 kr 1980 Ändrad succesionsordning 10 170
151 200 kr 1990 10 170
152

”Koppralot” 575 gram

Mest Gustav VI Adolf Vk 20
153 Nickellot 135 gram Mest Gustav VI Adolf Vk 5
154 96 gram 80% Mest Gustav V, Några Oskar Vk 425
155 6 st 25 öre 60% Vk 45
156 570 gram 40% Vk 1150
157 577 gram utländska mynt Vk 25
158 50 gram järnmynt + 2 st Oscars 2 ören Vk 5
160 8 st. Utländska sedlar Vk 5
161 Trevlig metallask med 334 gr utl. Mynt Vk 10
162 288 gram 40% 18 st 1 kr och 8 st 2 kr Vk 480
163 179 gram 80% 20st 1 kr och 2 st. 2 kr Vk 600
164 19 st. 25 ören 60% Vk 110
165 Låda med 1240 gram bronsmynt Även 66 gr nickel och ½ kg järn Vk 5
166 2 st. 2 kr 1877,80 80
167 3 st. svenska sedlar 50 kr 1959 är en Vk 5
168 Sedlar 10+5 kr nom. 155 kr 4 st 10 kr 1988 i följd bra 75
169 SEDLAR 2 st. 20 kr 1991 9+ 40
170 SEDEL 20 kr+ 50 kr 1997,96 Ca9 70
171 Påse Finland 110 gram +sedlar Några äldre mynt Vk 40
172 Påse svenska mynt 233 gram Två gångbara 10 kr bra Vk 40
173 39 gram 40% vk 95
174 480 gram utländska mynt Vk 30
175 RYSSLAND ½kopek 1842 2 5
Datum 220328
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 0 51 800 101 65 151 300
2 140 52 0 102 130 152 270
3 0 53 55 103 0 153 40
4 0 54 160 104 130 154 100
5 25 55 375 105 30 155 10
6 0 56 190 106 40 156 0
7 0 57 300 107 28 157 20
8 240 58 60 108 28 158 180
9 0 59 120 109 28 159 100
10 0 60 150 110 80 160 100
11 150 61 0 111 56 161 0
12 60 62 150 112 0 162 0
13 125 63 200 113 56 163 195
14 20 64 45 114 28 164 90
15 20 65 1020 115 34 165 190
16 50 66 960 116 360 166 0
17 20 67 840 117 390 167 2000
18 30 68 1140 118 0 168 0
19 0 69 2300 119 0 169 2200
20 0 70 455 120 90 170 0
21 0 71 125 121 50 171 0
22 0 72 0 122 0 172 0
23 0 73 0 123 460 173 0
24 0 74 30 124 1500 174 0
25 0 75 725 125 35 175 0
26 200 76 500 126 0 176 0
27 0 77 0 127 0 177 0
28 30 78 0 128 0 178 0
29 0 79 95 129 300 179 0
30 30 80 30 130 0 180 0
31 0 81 30 131 0 181 0
32 0 82 0 132 5 182 0
33 30 83 30 133 55 183 0
34 200 84 26 134 0 184 0
35 0 85 10 135 65 185 0
36 0 86 150 136 10 186 0
37 40 87 0 137 0 187 0
38 150 88 0 138 150 188 0
39 0 89 99 139 35 189 0
40 0 90 12 140 70 190 0
41 0 91 0 141 0 191 0
42 0 92 125 142 60 192 0
43 300 93 110 143 60 193
44 0 94 48 144 0 194
45 0 95 300 145 0 195
46 0 96 0 146 75 196
47 0 97 75 147 0 197
48 100 98 0 148 380 198
49 0 99 65 149 50 199
50 0 100 120 150 65 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 25 öre 1875 4+)(3 60
2 50 öre 1927 8 140
3 1 kr 1890 4/5 200
4 5 öre 1940 Fläck 8 15
5 10 öre 1947 Nickel 9 25
6 1 kr 1901 6 560
7 1 skilling banco 1843 4 40
8 1/8 riksdaler specie 1835 2 240
9 2 öre SM 1749 7 550
10 5 öre 1722 LC 4 560
11 SACHSEN (Tyskland) 5 mark 1876E 3 150
12 USA 2 st.. 2 cent + 2 st. 1 cent 1865,71 1 cent 1829 och 1880 Ca2 60
13 USA ½ DOLLAR 1893 Jub.Columbian 7 125
14 ST HELENA crown 1978 8/9 20
15 GUERNSEY 25 pence 1978 8/9 20
16 ENGLAND 6 pence 1889 3 50
17 ENGLAND ½ penny 1806 2 20
18 ENGLAND farthing 1821 kh 4 30
19 NORGE 2 kr 1878 2 500
20 FINLAND 2 mark 1908 7 850
21 FINLAND 1 mark 1890 kh 7 300
22 1 öre 1894 3 40
23 1 öre 1895 8 300
24 1 öre 1898 Fläck, patina 7/8 100
25 1 öre 1903 9 200
26 1 öre 1913 9 200
27 1 öre 1916 Lång 6 präglingsskada 9 30
28 1 öre 1925 9 30
29 1 öre 1936 Kort 6, svagpräglad 9 30
30 5 öre 1950 Järn, fläck 9 30
31 10 öre 1881 7 1100
32 10 öre 1939 9+ 75
33 10 öre 1946 Öppen 6 8 30
34 25 öre 1910 7 150
35 25 öre 1919 Tunn repa 8/9 150
36 25 öre 1932 Små fläckar 8 40
37 25 öre 1936 Spräckt G 8/9 40
38 50 öre 1877 4 150
39 50 öre 1920 Nickel 8/9 700
40 1 kr 1890 6)(7 2400
41 1 kr 1903 7 2000
42 1 kr 1907 Liten fläck, matt 8 700
43 5 öre 1867 8 250
44 1/6 skilling banco 1852 8 250
45 1/3 skilling banco 1850 Gniden 7/8 200
46 ½ skilling 1812 Delvis svagpr, lite lyster 8 200
47 1 öre 1737 Kraftiga repor 5 160
48 1 öre 1668 kantförlust 4 100
49 1 öre klipping 162? Säter 4/5 1100
50 POLEN Sigismund I ½ groschen 1506-1548 2 50
51 Fyrk 1584 Korroderad 6 800
52 18 penningar klipping 1519-20 Malmö? Korroderad 3 500
53 980 gram Gustav VI Adolf ettöringar 10
54 Plåtlåda med kopparmynt 2,5 kg med lådans vikt Gustav V och VI 50
55 177 gram 40% 375
56 44 gram 80% 185
57 50 kr + 10 kr + 5 kr 76,72 5 kr =1962 250
58 2 medaljer Carl XIV Johan Stundande skördar J.H Cop 40
59 Fyndlåda sv och utländsk + nån sedel 100
60 50 kr 1975 10 140
61 200 kr 1990 10 180
62 USA 1 DOLLAR 1921D 4/5 120
63 80 gram 40% silver 170
64 USA 2 st. ½ dollar 1969D Vk 45
65 17 st. 2 kr 80% 1020
66 16 st. 2 kr 80% 960
67 14 st. 2 kr 80% 840
68 30 st.1 kr 80% 900
69 64 st.1 kr 80% 1800
70 12 st.1 kr 80% 360
71 50 öre 1928 9 125
72 1/6 riksdaler 1804 Svagpräglad 6 450
73 10 öre 1861 Rengjord 7 100
74 10 öre 1934 8/9 30
75 1/12 riksdaler 1831 7/8 500
76 5 öre 1730 Kantex 5 200
77 Fem 25-öringar 1937-41 Vk 50
78 4 st. äldre svenska mynt vk 30
79 2 öre SM 1763 Ompunsad 6 3/4 30
80 1 daler SM  Phoebus 3/4 30
81 RYSSLAND 1 denga 1751 3 30
82 10 öre 1918 Rengjord 6 40
83 Sedelplånbok Lembit tom 30
84 12 ramade kopparmynt Oscar II I Lembitask Vk 10
85 Tre st. 10 öringar 1891 Även 1902 och 1904 2-4 10
86 FALSK 2 öre KM 1662  35 gram Gjuten? 300
87 2 kr 1878 Klump i 7 3 90
88 1 kr 1903 2 49
89 2 kr 1921 Broschmonterad 99
90 50 öre 1940 Nickel 8 12
91 ANGOLA 20 escudos 1952 72% 10 gram 3 49
92 MOZAMBIQUE 3 st.20 escudos 1952,55,60 72%30 gram vk 125
93 NEDERLÄNDERNA 1gulden 1914 0,945 10 gram 4 75
94 CEYLON/ INDIEN 3 st. 50 cents 1902,10,13 VK 48
95 RYSSLAND 1 RUBEL+ 2 ST. 20 K0P 1841 Kopek 1878,79 Ca 4 160
96 PANAMA 3 st. silvermynt 1947,53 Vk 90
97 GREKLAND 30 drachmer 83,5% 1964 Konstantin/Anne-Marie 9 75
98 UNGERN 5 forint 1948 12gr 8 46
99 ÖSTERRIKE 25 schilling 1958 80% 7 65
100 ÖSTERRIKE 25 schilling 1962 6/7 65
101 ÖSTERRIKE 25 schilling 1970 7 65
102 ÖSTERRIKE 50 schilling 1964 OS Innsbruck 90% 8 130
103 ÖSTERRIKE  50 schilling 1966 Nationalbanken 7 130
104 ÖSTERRIKE  50 schilling 1970 Universitet Innsbruck 8 130
105 BOLIVIA 3 OLIKA mynt 1951 Hög kvalitet Vk 30
106 USA 1 cent 1863 Delvis dåligt präglad 4 28
107 USA Träpollett Star city Arkansas 8 28
108 Pollett Brattefors 1 liter Zink 3 28
109 Sex olika polletter Vaggeryd, stugan Jkpg vk 28
110 10 st. polletter Jönköpings spårvägar 10 olika Vk 56
111 Reklampollett brons kaffelager Johan A Neijdendam 5 56
112 Nya Ångslupsbolaget 8 öre Mässing 4 56
113 Stockholms Ångslups AB 8 öre 4 56
114 Stockholms Ångslup 5 öre Zink, oval, korr 4 28
115 Stockholms Ångslup 3 öre Koppar, oval 2 28
116 Sedel 1 kr 1875 7/8 198
117 2 öre SM 1777 Svagpr, litet årtal toppig krona, grop 5 390
118 10 öre 1899 8 210
119 10 öre 1907 9/8 130
120 10 öre 1928 9 90
121 50 öre 1920 Rund nolla nickel 4 50
122 2 öre 1942 Mörkt järn, vriden 4 30
123 6 st. 2 kr 80% Vk 400
124 Silverlot 40% 575 gram vk 1225
125 2 öre SM 1749 3 35
126 DANMARK 12 skilling 1719 4 450
127 50 öre 1912 5/6 260
128 4 skilling banco 1847 Rengjord till kopparfärg 4/5 50
129 1 öre 1715 Korroderad 5/6 300
130 Sedel 5 kr 1948 Jubileum 9 110
131 Sedel 500 kr blå 1986 8 625
132 Sedel Belarus 25  rubler 1992 9 5
133 Grönland 50 öre 1926 5/6 55
134 ½ skilling 1832 Repa,hack 6 170
135 Droppkopek Ivan den förskräcklige 4 35
136 1 skilling 1812 Början till borrskada 3/4 10
137 5 öre 1731 4 430
138 25 öre 1914 8+ 150
139 2 kr 1954 9 35
140 INDIEN Binkanir 1 rupee 1937 Silver 11,8 gr  finsilver 50 år som… 5/6 50
141 Två sämre kopparmynt 1600-t 2/1 25
142 POLEN 200 zloty 1974 9 gram finsilver 8 45
143 POLEN 1000 zloty 1983 9 gram finsilver 9 45
144 Två ½ skillingar Stockholm 1802,05 Ca 2 10
145 5 öre + 1 öre 1867,57 2-5 20
146 10 falska franska stormynt Ev. nåt silver i em 75
147 Sandhillskassett Årset 1971 Ca 9 50
148 Stor fyndlåda med mynt och sedlar Finns silvermynt, sedlar mm 250
149 2 st. 50 öre + 2 st. 25 öre 60% 45
150 2 kr 1938 Jubileum 5 65
151 2 st. 50 kr 1976 300
152 128 gram 40% silver 270
153 TYSKLAND 10  mark 1998J 92,5% WESTFÄHLICHER 9 40
154 En fin  Leutchtturmlåda med lite mynt Vk 100
155 Plånbok 2 sedlar och lite mynt 10
156 De första Europapräglingarna 1998 Nysilver 11,5 gr 10 10
157 Fyndpåse utan silver och två sedlar 200 gram 20
158 5 st. 2 kr 40% + 1 kr 80% 180
159 100 kr 1984 Europa i kassett 10 100
160 100 kr 1984 Helgeandsholmen 10 100
161 50 kr 1976 I kassett Bröllop 10 150
162 200 kr 1980 Ändrad succesionsordning 10 180
163 5 st. 5 kr 1966 Jubileum Vk 195
164 10 kr 1972 7 90
165 NORGE 25 kr 25 gram finsilver 1970 Frigjöringen, patina 6 150
166 7 st. 1 kr 40% + 2 st. 1 kr 80% vk 180
167 1 öre 1625 Delvis svagpräglad mm nedtill 6 1800
168 1 riksdaler riksmynt 1857 Kort skägg 3 550
Datum 220228
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 0 51 100 101 0 151 0
2 34 52 135 102 34 152 0
3 30 53 60 103 925 153 0
4 90 54 160 104 170 154 0
5 0 55 75 105 65 155 0
6 0 56 540 106 5 156 0
7 0 57 75 107 925 157 0
8 30 58 60 108 1350 158 0
9 0 59 100 109 65 159 0
10 10 60 100 110 320 160 0
11 0 61 0 111 110 161 0
12 18 62 0 112 55 162 0
13 18 63 100 113 30 163 0
14 10 64 260 114 34 164 0
15 5 65 1000 115 22 165 0
16 5 66 4700 116 200 166 0
17 0 67 20 117 30 167 0
18 20 68 40 118 0 168 0
19 0 69 75 119 32 169 0
20 0 70 25 120 170 170 0
21 0 71 35 121 480 171 0
22 0 72 250 122 260 172 0
23 0 73 0 123 200 173 0
24 0 74 325 124 3200 174 0
25 0 75 20 125 600 175 0
26 1200 76 10 126 0 176 0
27 100 77 160 127 240 177 0
28 40 78 400 128 575 178 0
29 150 79 525 129 1550 179 0
30 0 80 280 130 250 180 0
31 0 81 160 131 100 181 0
32 250 82 130 132 95 182 0
33 0 83 0 133 100 183 0
34 350 84 150 134 100 184 0
35 0 85 0 135 300 185 0
36 0 86 60 136 0 186 0
37 1200 87 0 137 0 187 0
38 1500 88 0 138 0 188 0
39 50 89 80 139 0 189 0
40 0 90 0 140 0 190 0
41 0 91 75 141 0 191 0
42 0 92 75 142 0 192 0
43 20 93 75 143 0 193
44 0 94 0 144 0 194
45 0 95 0 145 0 195
46 0 96 480 146 0 196
47 0 97 28 147 0 197
48 130 98 28 148 0 198
49 75 99 60 149 0 199
50 75 100 240 150 0 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 25 öre 1875 Repor 4+)(3 90
2 25 öre 1932 8+ 30
3 25 öre 1934 8/9 30
4 25 öre 1945 Litet TS 8/9 90
5 50 öre 1912 5/6 120
6 50 öre 1927 8 180
7 50 öre 1936 Lång 6 7 120
8 50 öre 1947 Nickel, liten repa 9 18
9 1 kr 1890 4/5 250
10 5 öre 1881 Korr. 6 10
11 5 öre 1934 7 18
12 2 öre 1907 8 18
13 1 öre 1878 Repa 5 18
14 1 öre 1941 9 10
15 USA 1 cent 1910 3 5
16 FINLAND 25 penni 1921 9 5
17 ¼ riksdaler 1834 2 300
18 1 öre 1906 6 20
19 1 öre 1915/13 Fläck, = Mis omp 5 8/9 1000
20 5 öre 1940 fläck 8 20
21 10 öre 1946 silver 8)(9 30
22 10 öre 1947 Klump i nollan 9 40
23 10 öre 1947 Nickel 9 30
24 50 öre 1883 (7) 800
25 1 kr 1901 Patina 6 700
26 2 kr 1906 8 1000
27 5 öre 1867 6 50
28 10 öre 1859/57 kantskada 3 40
29 1/6 skilling banco 1844 8 150
30 1 skilling banco 1843 4 50
31 ¼ rd specie 1834 2/1 200
32 1/8 rd specie 1834 2 250
33 1/8 rd specie 1835 2 350
34 1/16 rd specie 1852 6)(7 350
35 2 öre SM 1749 7 700
36 5 öre 1722 LC 4 700
37 Fyrk 1601 Större kronor, hål 6 1200
38 2 öre 1591 Bakvänt D och etta 7 1500
39 Provmynt 50 öre 1992 10 50
40 STRALSUND 1 witten 1706 Korroderad 3 200
41 DANMARK 1 skilling dansk 1761 2/1 20
42 SACHSEN (TYSKLAND) 5 mark 1876 3 250
43 Fransk bronsmedalj 1789 1889 9 20
44 USA 2 cent 1865 2/1 30
45 USA 2 cent 1871 2 30
46 USA 1 cent 1829 2/1 50
47 USA 1 cent 1880 2 30
48 25 öre 1907 8- 100
49 2 kr 1938 jub 7/8 50
50 2 kr 1940 Ändrad 4 5 60
51 10 öre 1919 Olika nior 8/9 100
52 1 daler sm Kronan 1715 4 100
53 2 kr 1897 Samlarhuset 7 60
54 ½ skilling 1832 6 100
55 2 öre 1861 Ompunsad 8 och 1 5 75
56 2/3 skilling banco 1842 Delvis lyster 8 200
57 2 kr 1938 4 60
58 10 kr 1972 Jubileum 7 60
59 ¼ skilling 1833/32 5 100
60 USA 1 dollar 1995P Atalanta proof 10 100
61 FINLAND 20 euro 1996 Olavinlinna proof 10 100
62 NEDERLÄNDERNA 50 euro 1996 Willem Barentsz proof 10 100
63 NYA HEBRIDERNA 100 franc 1966 7 100
64 3 st. 2 kr 80% + 2 st 40% I sandhillskassett Var 180
65 Fyrk 1624 3 700
66 20 kr 1898 8/9 3 800
67 6 st. 1 öre km Vk 20
68 2 öre SM 1749 4 40
69 5 öre 1858/57 Pf 6 75
70 25 öre 1875 2 25
71 1 kr 1941 7)(9 35
72 10 kr 1991 Huvud upp och ner 8 250
73 Fyra st. 10-öringar 1957 38,46,53 Hög 20
74 4 st. 2 kr Oscar II 270
75 Tre st. årsset 1982,83,86 SP 20
76 2 st. myntljusstakar 10
77 SEDEL 1 rd rm 1863 2 68
78 SEDEL 1 rd rm 1864 Fyra små hål 4 140
79 Sedel 1 rd rm 1870 Mindre kantförluster 5 125
80 Sedel 1 rd rm 1871 Mindre kantförlust 4 125
81 Sedel 1 rd rm 1870 reva 3 99
82 Sedel 1 rd rm 1873 Mer än tio nålstick 4 100
83 Sedel 1 rd rm 1873 7/8 198
84 Sedel 10 kr 1916 4/5 150
85 Sedel 10 kr 1917 mitthål 2/3 90
86 Sedel 10 kr 1926 4 60
87 Sedel 10 kr 1927 4- 125
88 Sedel 10 kr 1928 4 125
89 Sedel 10 kr 1929 4- 80
90 Sedel 10 kr 1930 4- 75
91 Sedel 10 kr 1937 8 75
92 Sedel 10 kr 1938 9 75
93 Sedel 10 kr 1939 9 75
94 Sedel 10 kr 1941 9 98
95 Sedel 10 kr 1946 9 98
96 STRAITS SETTLEMENT Sedel 1$ 1906 4 hål 4 98
97 JAPAN YOKOHAMA Sedel 1 dollar 1902 Skrift, flera större hål 2 28
98 JAPAN Sedel 1 yen 1889 Nålstick hål 2 28
99 Avesta Sandkörningspollett 48 tunnor repor 6 40
100 USA ½ DOLLAR 1895S Hack 3 150
101 2 öre 1879 9 på 6 2 50
102 Påse kopparmynt 920 gr Vk 20
103 FN flaggor i sterlingssilver 6 st 28,84 gr/st (stämplat) 10 750
104 Myntbrev med medalj sterlingsilver ,925 1975 36 gr inkl. brevet Amsterdam 10 120
105 50 kr Pippi Långstrump 10 50
106 Sandhillskassett 1976 8/9 5
107 6 st. 50 kr i kassett 1975,76 10 750
108 605 gram 40% silvermynt vk 1100
109 18 gram 60% silvermynt vk 50
110 5 kr 1935 + 50 kr 1976 vk 230
111 Plastlåda vikt 1,7 kg inkl. lådan Blandat koppar,nickel,järn vk 20
112 Plastlåda med Gustav VI A 5 öringar 2,2 kg vk 20
113 Plastlåda Gustav VI A 1-öringar 660 gram Vk 5
114 Plastlåda Gustav VI A 2-öringar 940 gram vk 10
115 Plastlåda Gustav VI + C XVI G Små femöringar 430 gram Vk 5
116 16 st. vykort bl.a. Jenny Nyström 200
117 1 öre 1925 8/9 30
118 5 öre 1929 6 40
119 10 öre 1937 9 20
120 10 öre 1907 Ändrad 7 7 110
121 10 öre 1861 7 350
122 1/3 skilling banco 1839 8 200
123 Pollett rektangulär Finspångs bruk 1 liter mjölk 7 200
124 1/6 riksdaler 1799 4)(5 2000 NMK
125 2 öre 1716 Fläckar 6)(5 600
126 2 kr 1907 6/7 750
127 6 st. 5 kr 1955-71 Vk 200
128 16 st. 2 kr 40% Bra kvalitet Vk 425
129 17 st.10 kr 1972 Vk 1300
130 Lembits myntskåp med 313 kr i fullt silvervärde + gamla andra mynt, fattas låda i myntskåpet Vk 250
131 ½ skilling 1807 5 40
132 1 daler SM Mercurius 1718 4 40
133 Liten påse med äldre 9 st. mynt Bl.a. Kronan vk 100
Datum 211129
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 10 51 35 101 0 151 1500
2 340 52 30 102 0 152 100
3 25 53 0 103 0 153 170
4 230 54 20 104 320 154 20
5 20 55 100 105 50 155 22
6 10 56 24 106 100 156 420
7 10 57 36 107 25 157 300
8 20 58 40 108 325 158 3300
9 220 59 25 109 100 159 250
10 80 60 50 110 80 160 3500
11 10 61 50 111 0 161 1200
12 22 62 0 112 30 162 1000
13 90 63 0 113 5 163 1300
14 20 64 120 114 0 164 18
15 0 65 90 115 10 165 10
16 5 66 70 116 200 166 0
17 5 67 110 117 75 167 0
18 5 68 0 118 15 168 0
19 5 69 0 119 280 169 0
20 5 70 100 120 750 170 0
21 5 71 400 121 0 171 0
22 25 72 75 122 830 172 0
23 140 73 50 123 0 173 0
24 10 74 0 124 40 174 0
25 2600 75 200 125 0 175 0
26 340 76 75 126 0 176 0
27 120 77 75 127 0 177 0
28 220 78 0 128 5 178 0
29 150 79 0 129 1450 179 0
30 360 80 100 130 325 180 0
31 160 81 0 131 32 181 0
32 130 82 0 132 160 182 0
33 44 83 0 133 50 183 0
34 140 84 300 134 80 184 0
35 70 85 0 135 50 185 0
36 55 86 0 136 30 186 0
37 70 87 0 137 25 187 0
38 0 88 0 138 120 188 0
39 55 89 150 139 0 189 0
40 144 90 300 140 25 190 0
41 22 91 30 141 60 191 0
42 0 92 0 142 45 192 0
43 0 93 0 143 45 193
44 0 94 0 144 150 194
45 55 95 30 145 100 195
46 250 96 0 146 80 196
47 0 97 0 147 5 197
48 0 98 45 148 5 198
49 0 99 20 149 5 199
50 1650 100 400 150 2400 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 10 öre 1899 3 10
2 148 gram 40% 300
3 Ca 350 gram blandade sv. mynt 10
4 2 st 10 kr+2 st 1 kr80%+ 50 öre+25 öre 50 + 25 ören 60% 230
5 Ca 160 gram utländska mynt 20
6 Avslag medalj Christian II 10
7 25 öre 1899 + 10 öre 1907 10
8 Fyndpåse med en del ramade mynt 10
9 56 gram 40%+22 gram 80% +nickel 200
10 Svenska sedlar nominellt 140 kr 20 + 1+ 5 kr sedlar 80
11 Påse franska mynt  128 gr+ nån annan 5
12 Påse irländska mynt 150 gr 5
13 41,9 gram 40% 80
14 3 s.t 5 kr sedlar 52-55 + 165 gram nickel Vk 5
15 Guldförgylld Putinmedalj 10 100
16 10 öre typ 1 1942 Kanthack 7/8 5
17 10 öre 1947 silver 8)(9 5
18 10 öre 1949 9 5
19 1 öre SM 1747 Korroderad 4 5
20 1 öre 1858 Plantsfel 4/5 5
21 5 öre 1949 8 5
22 5 öre 1858/57 5/6 25
23 LETTLAND 10 latu 1993 25,17 gr 925/1000 silver 10 140
24 Diverse järnmynt 125 gr med ramar Vk 5
25 Smålands Privatb.Sedel 3 rd 16 banco 1837 Flera nålstick 2 2000
26 RYSSLAND 1 rubel 1812 20,3 gr repor, hack 3 160
27 RYSSLAND 5 kopek 1871 EM 4 75
28 FRANSKA INDOKINA Piaster 1909 27gr 90% 6 160
29 EGYPTEN 1 pound 25 gr 72% 1970 Al Azhar Moskén 8 150
30 Brittisk Trade dollar 90% 1899B B=Bombay vägd 26,9 gr 6/7 175
31 ECUADOR 5 sucres 72 % 1944 25 gram 8/9 160
32 KANADA 5 dollar 1965 8 130
33 LETTLAND 1 lats 1924 8 44
34 UNGERN 5 pengö 1938 Kanthack 7 140
35 SCHWEIZ 1 franc 1914B 9 45
36 VENEZUELA 2 bolivars 1960 83,5% 10 gram 7/8 55
37 ENGLAND sixpence 1893 6 27
38 25 öre 1939 7/8 22
39 1/32 riksdaler specie 1852 Ompunsad 2, patina 7 48
40 1 kr 1904 5 144
41 1 kr 1956 8 22
42 2 kr 1978 O 4 260
43 2 kr 1900 2/3 88
44 2 öre 1894 Sluten 4 3 48
45 Avgjutning av Biskopssigill Linköping 127 gr 55
46 Sedlar 100 kr  + 10 kr nominellt 345 100 kr från 1957 Vk 250
47 Årsset i kassett 1971 Vk 25
48 Årsset i kassett 1964 Vk 75
49 Årsset i kassett 1970 Vk 25
50 330 st. 25 ören 40% 755 gram Vk 1300
51 Olika valörer i TBT-ramar 1957 Vk 35
52 Två lokalmynt 10 30
53 Tre årsset 1990-91-92 40
54 Fyra st. Oscars 10 öringar 84,94, Även 1887 och 1890 2-3 20
55 Sedel 10 kr 1916 3 100
56 25 st. äldre svenskamynt Vk 10
57 Oscar II 5 hg kopparmynt Vk 20
58 2 öre SM 1749 4/5 40
59 2 öre SM 1766 3/4 25
60 1/24 riksdaler 1778 2 20
61 4 skilling banco 1852 3 50
62 1 kr 1915 6 60
63 1 kr 1942 Åub 4/5 90
64 50 kr 1975 10 120
65 Tre st. 1 kr 1879,89 Och 1888 2 90
66 Lot kopparmynt Oscar II, Gustav V Även 2 kr nickel Vk 10
67 Årsset 1898 Normal kvalitet vk 110
68 10 öre 1920 Stort W med hakar 3 50
69 50 öre 1857 6 1200
70 Ricks myntbox med koppar, nickel Även järnmynt 20
71 10 öre 1899 9 400
72 10 öre 1933 tomslag 9+ 75
73 10 öre 1939 9/10 50
74 25 öre 1875 repor 4+)(3 150
75 25 öre 1916 8/9 200
76 25 öre 1930 9 75
77 25 öre 1931 9 75
78 25 öre 1932 8+ 50
79 25 öre 1934 8/9 50
80 25 öre 1937 Stort G 9 100
81 25 öre 1945 Litet TS 8/9 150
82 50 öre 1912 5/6 200
83 50 öre 1927 8 300
84 50 öre 1934 9 300
85 50 öre 1936 Lång 6 7 200
86 50 öre 1947 Nickel, liten repa 9 30
87 1 kr 1890 4/5 300
88 2 kr 1897 4 400
89 2 kr 1924 6 150
90 1 kr 1928 7)(9 300
91 1 kr 1952 8/9 30
92 5 öre 1881 Korr? 6 20
93 5 öre 1934 7 30
94 2 öre 1907 8 30
95 2 öre 1939 9 30
96 1 öre 1878 Repa 5 30
97 1 öre 1941 9 20
98 Romersk Follis Constantin 1 309-337 RIC 264 2 30
99 5 öre 1867 3/4 20
100 DANSKA Västindien 2½ bit  ½ cent 1905P Hjärta 9 400
101 USA 1 cent 1910 3 10
102 FINLAND 25 penni 1921 9 10
103 ¼ riksdaler sp 1834 2 350
104 1/8 riksdaler sp 1832 6 250
105 SEDLAR Estland 50 mark + 25 mark 1919,22 2-3 50
106 30 utländska sedlar Vk 75
107 Sedelfat i porslin 25
108 Kiev 10 kr med randräffling 1991 Känd förfalskning 250
109 1 öre 1897 8+ 50
110 10 öre 1919 7/8 80
111 25 öre 1899 Stora nior 7 150
112 Tre st. tomma myntpärmar 30
113 2 öre 1937 Ompunsad 7 3 5
114 ½ öre 1630 Korroderad 2 200
115 Jetong Mozart 8 10
116 Romersk Alexander den Store 336-323f kr AE16 Sear 6744 2/3 200
117 DANMARK 5 ÖRE 1928N 9 75
118 USA Tre st. 1 cent 1887,93 Och 1902 Vk 15
119 1 öre SM 1760/9 Svagpräglad 6 225
120 Fyrk Arboga 1627 5 560
121 5 öre SM 1731 4/5 380
122 1 öre 1761 Misab 2018 8 750
123 1 öre 1747 2-2 bär, flammig 6 600
124 1 öre 1733 3-3 bär, korr 4 40
125 INDIEN ¼ rupee 1890 Hydrabad 7 240
126 DANMARK 2 kr 1912 Jubileum, svag repa 8 110
127 LUXEMBURG 25 CENTIMES 1954 9 10
128 ENGLAND ½ penny 1806 3 5
129 2 mark 1693 5 1200
130 2 st 50 kr + 100 kr Sveriges Riksdag 1975,83 I kassetter 10 325
131 2,2 kg järnmynt vk 20
132 Fint brunt album med plastfickor Några mynt nominellt 120 kr Vk 110
133 Plastsparbössa med 3 kg femöringar De senaste små femöringar vk 10
134 Sedel 100 kr 1971 Med stjärna 7 80
135 Sedel 50 kr 1948 6/7 50
136 Sedel 5 kr 1952 Serienummer T469300 9 10
137 Sedlar 3 st (två i nummer följd) 10 kr 1968 Jubileum 9 15
138 Sedlar 11 st. 10 kr Gustav VI A 1966-79 Alla stjärna några i följd 4-10 150
139 Sedlar 9 st 10 kr Gustav VI A 1972-90 6-10 50
140 Sedlar 7 st 5 kr 1944-52 2-10 25
141 Sedlar 6 st 10 kr 1951-59 8-10 60
142 Sedlar 10 st 10 kr 1940-60 2-6 45
143 Sedlar 9 st 10 kr 1972-90 6-10 45
144 Sedlar 38 st 5 kr Gustav Vasa 1967-81 Många ovikta, även i följd 3-10 150
145 Sedlar 19 st. 5 kr även 00 (1963) 1954-63 Många ovikta, även i följd 2-10 100
146 Myntbrev OS i Turin Fransk 1½ euro 2005 20 gram finsilver proof 90
147 Myntbrev Kungliga Bröllopet 2010 Med medalj Storkyrkan 10 5
148 Myntfragment utgivet av Mynthuset 1 ask 5
149 Myntfragment utgivet av Mynthuset 1 ask 5
150 1000 kr 1992 I ask (Mynthuset) 9-10 2000
151 NIUE ISLANDS (Pippimynt) 5 dollars 2015 I fin ask 3,455 gr 90% guld Proof 1500
152 SPANIEN 10 euro 2014 VM i fotboll 2013 925/1000 27 gr Proof 100
153 4 kg moderna mynt i myntrullar 50
154 Påse nickelmynt 816 gram 10
155 Påse kopparmynt Gustav VI 2,044 gr 10
156 105 gram 60% silver 280
157 2 st 5 kr 40%+ 2 st 2 kr 80% + 1 kr 80% Samt en 25 öre +10öre 40% 220
158 Fin ask med fyra st. guldmynt 1,24 gr guld/styck (Mynthuset) 3300
159 Fin fyndlåda med förgyllda mynt Stor PIPPIMEDALJ, ÄVEN SILVER 250
160 Fin låda med 22 st medaljer Bernadotte

5 st 200 kr jub mynt ( Järnvägen 1 ex)

Tre st silverdollars 2012-15, 50 kr, 5 kr -52,1/4 euro Frankrike 2006

Mynthuset proof 3500
161 Låda med 10 moderna dollars, även 1922, ½ DOLLAR -38,58,65. Även förgyllda mynt + medalj ljusets barn,2 pund 2008 Peking Mynthuset proof 1200
162 Låda med förgyllda öresmynt,alla 2 kr jub (5 st), 5 st 200 kr, 1 st 100 kr, 1 st 50 kr, 2 st Oscars 1 kr. Mynthuset 1000
163 8 st 100 kr jub,2 st 200 kr, 2 st 50 kr,4 st, USA ½ dollar jubileum Mynthuset 1300
164 Två fina tomma pärmar + plånbok Mynthuset 10
165 Fem fina små pärmar tomma Mynthuset 10

Resultat auktion 25 oktober Omsättning 45 333 kr

Datum 211025
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 110 51 20 101 500 151 0
2 38 52 0 102 0 152 0
3 0 53 5 103 40 153 0
4 0 54 5 104 50 154 0
5 30 55 0 105 30 155 0
6 0 56 5 106 30 156 0
7 3300 57 100 107 50 157 0
8 0 58 0 108 750 158 0
9 0 59 35 109 6500 159 0
10 0 60 0 110 400 160 0
11 0 61 320 111 120 161 0
12 40 62 0 112 50 162 0
13 180 63 0 113 34 163 0
14 50 64 65 114 40 164 0
15 100 65 65 115 50 165 0
16 0 66 360 116 24 166 0
17 10 67 35 117 8 167 0
18 240 68 0 118 75 168 0
19 10 69 0 119 225 169 0
20 20 70 0 120 0 170 0
21 0 71 0 121 5 171 0
22 50 72 0 122 0 172 0
23 0 73 0 123 0 173 0
24 0 74 0 124 0 174 0
25 0 75 0 125 0 175 0
26 150 76 0 126 30 176 0
27 150 77 0 127 30 177 0
28 150 78 0 128 0 178 0
29 0 79 150 129 85 179 0
30 0 80 10 130 0 180 0
31 0 81 10 131 85 181 0
32 660 82 10 132 0 182 0
33 420 83 0 133 0 183 0
34 0 84 0 134 0 184 0
35 580 85 50 135 0 185 0
36 0 86 500 136 0 186 0
37 0 87 170 137 0 187 0
38 130 88 2100 138 1500 188 0
39 450 89 3000 139 170 189 0
40 0 90 1220 140 120 190 0
41 240 91 3000 141 24 191 0
42 80 92 1500 142 150 192 0
43 0 93 1350 143 0 193
44 0 94 3100 144 0 194
45 9 95 1500 145 0 195
46 66 96 1550 146 0 196
47 0 97 35 147 0 197
48 0 98 50 148 0 198
49 10 99 345 149 0 199
50 20 100 6200 150 0 200
Nässjö Myntklubb inbjuder till månadsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 25 oktober 2021  kl. 19.00. Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

Fikapaus bestäms på mötet.

 

Nässjö Myntklubb säljer nr 101-102.

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 24 oktober. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto – vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för gemensamt 2020-2021 medlemmar pg 28 58 31-4)

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 2 st. Sandhillskassetter med 10 ören 39 st. i silver Vk 110
2 4 st. äldre svenska mynt 1747-1810 1/24 rd i silver+ 2 stora kopparmynt Ca 2-3 20
3 Sandhillskasset ”årsset” 1898 Alla vanliga valörer 2-4 110
4 1 öre sm 1683 Korr. 3 300
5 INDIEN 1 rupie 1906 3/4 30
6 INDIEN 1 rupie 1918 5 90
7 108 st. 1 kr 80% Vk 3300
8 Sedel 10 kr 1915 2 st. riss (1cm) 2 100
9 Sedel 50 kr 1976* Stjärna, lätt vikt, fräsch 8 80
10 1 kr 1924 Utan punkter 5/6 150
11 1 kr 1904 ¾ 100
12 2 öre SM 1748 Kantskador ¾ 40
13 18 riksdaler specie 1833 Något vriden 4 150
14 I daler s.m. Saturnus 1718 Rengjord,hack 4/5 50
15 10 öre 1874 4 100
16 10 öre 1897 7 150
17 Nio äldre utländska mynt Vk 10
18 20 st. rabattfrimärken max 100 gram 160
19 Årsset i Sandhillskasset 1976 Ca9 10
20 Årsset i Sandhillskasset 1973 Ca9 20
21 Två st. lokalmynt 10 kr Hörby och Ljungbyhed 10 50
22 Tre st. svenska årsset HPS 1990-92 10 50
23 Tre st. svenska årsset HPS 1990-92 10 50
24 ISLAND  Sedel 5 kr 1928 10 130
25 ISLAND SEDEL 10 kr 1928 9/10 129
26 Sedel 10 kr 1922 Lätt vikt  på båda håll 6 150
27 Sedel 10 kr 1926 Lätt vikt på båda håll 5/6 150
28 Sedel 10 kr GG103800 1933 Mycket lätt vikt ett håll 7/8 150
29 5 öre 1857 3 30
30 5 öre 1858 På 57? 2 30
31 5 öre 1858 2 30
32 1 öre 1742 3-3 bär 6 290
33 1/6 riksdaler 1803 Plantsrispor 4/5 290
34 1/6 riksdaler 1779 3 290
35 1 riksdaler rm 1867 ¾ 580
36 10 öre 1880 Lång text 4 900
37 DANMARK Medalj i silver?? 1897 Föreningen af Jydske Landboforeningers 7 130
38 SPANIEN 5 pesetas 1897 5 130
39 LITAUEN 10 litu 1938 jubileum 7 450
40 RYSSLAND 5 kopek 1852 EM 3 66
41 RYSSLAND 1 rubel 1840 CNB vikt  21 gr (20,73) 240
42 USA 1/2 DOLLAR 1845 8 80
43 USA 1 DOLLAR 1924 Svagpräglad, grynig 240
44 TYSKLAND 5 mark 1951J 8 450
45 Medalj Högerpartiet 9 9
46 Medalj i brons Nässjöutställningen 8 66
47 Fyrkantig bronsmedalj Wasa 1961 Som en klipping 9 58
48 Coinsalbum med 35 st. 1 kr 80% Även 40 st. 40% Vk 1925
49 USA BANK CHECK 1864 Fint skick 10
50 Sedlar 50 + 20 kr 1996-97 Ca 10 20
51 1/6 öre sm 1676 korroderad 3 5
52 ½ skilling 1832 4 20
53 ½ öre 1857 4 5
54 10 öre 1941 tomslag 7/8 5
55 10 öre 1934 7/8 5
56 10 öre 1948 8 5
57 Dollarformat 2014 Flerfärgat Rolling Stones proof 100
58 Årsset Bahamas 1974 Proof set 300
59 Ryssland Droppkopek Ivan IV 1547-89 4 35
60 5 öre 1731 4 430
61 I daler s.m. Jupiter 1718 6 320
62 1 skilling 1812 Början till perforering 4 10
63 25 öre 1914 8/9 150
64 1/6 öre s.m. 1673 Stjärna 4 40
65 2 kr 1934 7/8 45
66 Sedel i originalförpackning 100 kr 2005 Nr 12040 10 300
67 Katalog Misab auktion nr 17 2016 35
68 Sedel 1 kr 1875 Nålstick 2 60
69 Sedel 1 kr 1914 Vikt med hål i mitten,riss 2 20
70 Sedel 1 kr 1918 3 35
71 Sedel 5 kr 1948 Jubileum 4 20
72 Sedel 5 kr 1923 Litet riss 4 215
73 Sedel 5 kr 1914 4 230
74 Sedel 5 kr 1952 8 12
75 Sedel 5 kr 1922 Riss 2,5 cm 2 85
76 Sedel 5 kr 1925 3/4 50
77 Sedel 10 kr 1929 ¾ 85
78 Sedel 10 kr 1936 5 85
79 Sedel 20 kr 1991* Stjärna 9 85
80 Sedlar 2 st. 5 kr 1947 8 10
81 Sedlar 10+ 5 kr 1958,56 8-9 10
82 Sedlar 10 + 1 kr 1938,14 Hål i 1938 (6),2 10
83 2 st. 50 kr 1975 10 250
84 100 kr 1983 Helgeandsholmen 10 85
85 Lokalmynt Nässjö 1979 Silver 10 50
86 2 x50 kr + 5 kr -35 + 2 x 10 kr 1972 Silvervärde 660 kr 16 okt Vk 500
87 2 st. kr 1972 + nickelmynt 8 170
88 Smålands lokalsedel 10 kr 1894 4 1500
89 Smålands Enskilda bank 10 kr 1877 Två stämplar makulerad 7 2000
90 19 st. 2 kr 80% Vk 1150
91 100 st. 2 kr 40% vk 2700
92 50 st. 2 kr 40% vk 1350
93 50 st. 2 kr 40% Gustav VI Adolf vk 1350
94 100 st. 2 kr 40% vk 2700
95 37 st. 5 kr 40% + 4 st 5 kr jub 40% vk 1500
96 49 st. 2 kr 40% + nickel vk 1250
97 5 kr 1966 jubileum 8 35
98 5 kr 1962 Jubileum 9 50
99 Sedellot nominellt 545 kr vk 345
100 16 öre SM 44a 1563 Ex Misab 36:90, lätt korr. (6) 4800
101 1 skilling banco 1836/35 7 500
102 Myntämne för 10 kr opräglad 100
103 2 öre 1964 Ö i kronringen ny variant 7 40
104 2 öre 1920 Liten fläck 9 50
105 1 öre 1920 Obet. Små fläckar 9 30
106 Pollett Stockholms 1 lysoljeminut 5 30
107 NEDERLÄNDERNA 25 cent 1849 4 50
108 17 st.1 kr 40%, 18 st 2 kr, 1 st. 5 kr 40% vk 750
109 229 st, 1 kr 80% vk 6500
110 5 st. 10 kr 1972 vk 400
111 2 st 2 kr Oscar II vk 100
112 2 kr 1938 8/9 50
113 2 kr 1950/51 6 25
114 50 öre 1928 Delvis patina 8 40
115 DANMARK 2 kr 1937 Jubileum 8/9 50
116 Påse nickelmynt 400 gr Vk 10
117 Påse 90 gram järnmynt vk 2
118 Låda 1,4 kg kopparmynt/brons 75
119 50 st 10 ören 40%+ 10 st 25 ören 40 + 6 st 50 öre 40% vk 225
120 34 st 25 ören, 4 st 50 ören 60% vk 300
121 Påse 160 gram utländska mynt 5
122 Frimärksbrev med mynt  22,20 gr 90% 2005 Fransk 1½ euro Skidskytte proof 100
123 Sedel 10 kr 1979* Stjärna 8 70
124 Sedlar 5 kr 1963,77 8 20
125 Sedlar 10 kr 1977,80 8 20
126 Sedlar 50 kr+10 kr+ 2 st Cypriotisk 50 s 1944,89 Cypritiska 1983 2 30
127 Tre st. årsset HPS 1986,87 Två st -87med skyddsplast 10 30
128 100 kr 1984 Europa 10 85
129 100 kr 1983 Sveriges riksdag 10 85
130 100 kr 1983 Sveriges riksdag 10 85
131 100 kr 1985 Skogens år 10 85
132 100 kr 1985 Världsungdomsåret 10 85
133 100 kr 1984 Europa 10 85
134 100 kr 1985 Europeiska musikåret 10 85
135 100 kr 1983 Sveriges riksdag 10 85
136 2 st 50 kr 1975 jubileum 10 270
137 SPANIEN 10 euro 2013 925/1000 27 gr Proof 150
138 NIUE (Mynthuset) 5$ Pippi o Efraim 2015 3,455 gr 90% guld Proof 1500
139 USA 1 dollar 1888 Rengjord 6 150
140 50 kr 1976 Patina 9/10 120
141 Fin blå myntask med plats för 12 st mynt 10

Resultat auktion september 2021 (Listan kommer efteråt)

Omsättning: 26 885 kr

Datum 210927
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 40 51 0 101 24 151 0
2 0 52 2600 102 30 152 0
3 0 53 2800 103 0 153 0
4 0 54 10 104 150 154 0
5 0 55 18 105 80 155 0
6 0 56 30 106 170 156 0
7 48 57 28 107 275 157 0
8 0 58 110 108 0 158 0
9 950 59 4000 109 0 159 0
10 1150 60 520 110 200 160 0
11 240 61 2000 111 20 161 0
12 0 62 3400 112 50 162 0
13 90 63 0 113 0 163 0
14 70 64 0 114 250 164 0
15 0 65 0 115 55 165 0
16 60 66 150 116 0 166 0
17 60 67 10 117 46 167 0
18 0 68 0 118 30 168 0
19 110 69 65 119 150 169 0
20 40 70 80 120 0 170 0
21 0 71 130 121 50 171 0
22 0 72 200 122 10 172 0
23 100 73 200 123 0 173 0
24 24 74 0 124 55 174 0
25 220 75 0 125 0 175 0
26 10 76 0 126 0 176 0
27 15 77 35 127 0 177 0
28 110 78 34 128 95 178 0
29 200 79 520 129 0 179 0
30 20 80 1350 130 0 180 0
31 50 81 50 131 120 181 0
32 130 82 0 132 0 182 0
33 5 83 330 133 0 183 0
34 5 84 100 134 0 184 0
35 50 85 0 135 0 185 0
36 15 86 0 136 0 186 0
37 40 87 180 137 0 187 0
38 5 88 28 138 0 188 0
39 130 89 300 139 0 189 0
40 75 90 100 140 0 190 0
41 0 91 500 141 0 191 0
42 20 92 0 142 0 192 0
43 20 93 200 143 0 193
44 20 94 10 144 0 194
45 20 95 10 145 0 195
46 20 96 34 146 0 196
47 10 97 0 147 0 197
48 36 98 225 148 0 198
49 0 99 225 149 0 199
50 10 100 225 150 0 200
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 10 öre 1855 Mm T 3 30
2 2 öre 1873 3 30
3 5 öre 1873 Fläckar 2 25
4 25 öre 1875 2 99
5 1 öre 1891 6/7 30
6 1 öre 1906 3 20
7 Pollett 5 öre Pripp o son 4 40
8 2 öre 1947 Klump vid 7 5 90
9 DANMARK 1 rigsbanksdaler 1843? 4 950
10 DANMARK 2 rigsdaler 1863 5 900
11 DANMARK 5 öre 1923 5 240
12 DANMARK 5 öre 1950 4 4
13 NORGE 10 kr 1964 Jubileum 8/9 90
14 ESTLAND 2 krooni 1930 Klump på årtal 5)(7 50
15 ESTLAND 5 mark 1924 Repor 4 50
16 ESTLAND 10 mark 1925 6 60
17 LETTLAND 2 lati 1926 6)(8 60
18 MEXICO 25 pesos 1968 OS 72% silver 8 140
19 INDIEN 1 rupie 1887 4+ 90
20 FINLAND 5 penniä 1917 Små ärgfläckar 9 40
21 FINLAND 25 penniä 1916 Svagpr. Plantsfel 7 30
22 Kaffepannor gjorda av kopparmynt 45
23 7 st. 50-ören 1950-61 Ca8 100
24 15 st. 1 öre km 1719-50 vk 10
25 200 kr 2002 Stockholm 750 år 10 195
26 12 st. utländska mynt Några silver? Vk 10
27 4 st. HPS myntset 81,82,85,88 10 15
28 Fint myntalbum för TBT-ramar Med 22 ramade mynt 10
29 Tre st. 2 kr Gustav V 1915,1934,1939 2-5 200
30 3 kg järnmynt 10
31 1 öre SM 1740 4 50
32 2 öre SM 1762 4+ 50
33 DANMARK 2 kr 1925 4 5
34 BARBADOS 4 dollar 1970 9 5
35 USA ½ dollar 1964 Silver 8 5
36 3 st. Årsset HPS 79,83,88 10 15
37 TYSKLAND Fem sedlar 20 mark 1980+ äldre Vk 5
38 Medalj Jubileum Europa 2000 10 5
39 Låda utländska mynt Något silver 100
40 25 utländska sedlar Vk 25
41 DANMARK 58 st. mynt Vk 20
42 NORGE 86 st. mynt Vk 20
43 UTLÄNDSKA MYNT 120 st. Vk 20
44 ENGLAND 7 st. mynt 17-1800 Vk 20
45 UTLÄNDSKA MYNT 18 st. 18-1900 Vk 20
46 13 st. mynt Norge-Danmark 1875-20 Vk 20
47 62 st. koppar ettören Vk 10
48 ENGLAND ½ PENNY 1743 3 30
49 1 ÖRE 1956 Ompunsad 9 Mis 56 5 10
50 1 kr 1976 Klump i krage 7 10
51 2 st. 5 öre 1906 Öppen + sluten 6 Ca 4 10
52 Lokalsedel 10 kr  Smålands Enskilda 1877 Flera nålstick Makulerad stämpel 5 1000
53 Lokalsedel 10 rr Smålands Enskilda 1867 Litet hål Makulerad stämplar 4 1000
54 20 tal. fina ramade ettöringar 1950 Även 1956,47,49,30,42 Ca 8 10
55 Fyndpåse 10
56 Fyndpåse 10
57 Fyndpåse 10
58 25 öre 1878 2 100
59 4 mark klipping 1571 Risp,lätt korr. Misab 21:139 7/6 3000
60 5 öre 1691 Tunna repor 4 200
61 Röd pärm med Silver och kopparmynt Silvervärde 1750 kr 4/9 1500
62 Röd pärm nr 2 Silver + nickelmynt Silvervärde 2 850 kr 4/9 2400
63 USA ½ dollar 1893 Jubileum 5 80
64 USA ½ dollar 1952 Jubileum Booker T 8 100
65 USA ½ dollar 1946 Jubileum Booker T 8 100
66 USA dollar 1992P Jubileum, proof 10 150
67 Medalj Kungariket Sverige 1998 Förgylld mässing 10 10
68 200 kr 2003 Jubileum Konung 30 år 10 200
69 5 kr 1962 Jubileum 8 50
70 10 kr 1972 Jubileum 8 70
71 5 kr 1935 Jubileum 6/8 110
72 200 kr 2007 Jubileum, Linné 10 200
73 USA dollar 1994S VM i fotboll, proof 10 200
74 USA ½ dollar 1982S Georg Washington 10 100
75 100 kr 1983 Jubileum 9/10 90
76 100 kr 1984 Jubileum, Europa 10 100
77 5 kr 1966 Jubileum 8/9 25
78 5 kr 1959 Jubileum 8 25
79 52 st 25 ören 60% 320
80 668 gram 40% i 10 och 25 ören 1250
81 418 gr utländska mynt 50
82 816 gr nickelmynt 100
83 7 st. 50 ören 60% och 23 st 40% 320
84 1,4 kg Gustav V bronsmynt 100
85 2,2 kg järnmynt 50
86 2 kg bronsmynt Gustav VI Adolf 150
87 2,7 kg bronsmynt Gustav V 100
88 4 obrutna bankrullar SHB 20
89 3 st. 5 kr 40% + 2 st. 1 kr 40%+ 2 st. 2 kr 40% + 1 st. 2 kr 80% 300
90 Jubileum 5 kr i originalförpackning 1948 10 100
91 4 st. 50 kr stjärna 1967 I nummerföljd 10 500
92 Sedel 50 kr 1948 6/7 100
93 Sedlar 2 st. 100 kr + 2 st 50 kr 1951,52 50 kr sedlar  är1960,62 3-4 200
94 Sedel 10 kr 1952 Med cerifikat 10 10
95 Sedel 10 kr 1979 10 10
96 Tom fin trälåda 20
97 200 kr 1983 jubileum 10 190
98 Litet guldmynt Cook Islands 2013 0,5 gr guld 10 225
99 Litet guldmynt Cook Islands 2013 0,5 gr guld 10 225
100 Litet guldmynt Cook Islands 2013 0,5 gr guld 10 225
101 Medalj Lilla Sjöjungfrun Guldpläterad 27 gr 10 10
102 Sedel 5 kr med stjärna 1962 4 30
103 Reklamsedel Cloetta 100 år 1948 9 200
104 1 öre 1902 MIS 29b Dubblerad åtsida 5 150
105 5 öre 1937 9 50
106 ½ skilling 1802 Ompunsad 2 rest höger 6+ 120
107 1 kr 1924 Utan punkter 7/8 275
108 Sparbössa Burk med 5 gångbara euro 50
109 10 falska 5 francs från Indokina 150
110 Fyndlåda med sparbössor, Utländska sedlar m.m. 50
111 Porslinsaskfat som sedel 5 kr 1919 10
112 Album med diverse utländska mynt 50
113 Påse med 13st. olika mynt Barbados 25
114 Påse med svenska/utländska polletter Ca 930 gram 250
115 Påse med äldre finska mynt Ca 375 gram 35
116 Påse med 21 st.mynt från Columbia 25
117 Påse med äldre engelska mynt Ca 300 gr. Kopparmynt 20
118 Påse div. äldre danska mynt Ca 550 gr 30
119 Påse med Medaljer, Lokalmynt m.m. 450 gr 25
120 Påse med mynt Bailwick/Isle of man Gibraltar 15
121 Påse med mynt från USA Några silver 50
122 Påse äldre tyska mynt 10
123 Påse med 18 st. mynt från Ecuador Ett mynt i silver 30
124 Påse med div. utländska mynt, nån silver Ca 500 gr. Många äldre 50
125 SAN MARINA Två årsset mjukplast 1976/79 Ett par i silver 50
126 Påse East Afrika/Afars et Issas/ Israel, Makedonien 10
127 Plånbok med äldre sv/utl. Mynt 25
128 Böcker Sällsamheter i Småland Del 2+3 Petter Åkerman 50
129 Böcker Kungaslott och adelsborgar från Vasatiden Alf Åberg
130 100 Svenska myntgrupper Åke Ohlmarks 50
131 15 st myntpärmar 120
132
133
134
135

Resultat auktion 201026 Omsättning: 29 181 kr (Listan finns efter.)

Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 14 51 50 101 0 151 0
2 5 52 10 102 650 152 0
3 400 53 0 103 20 153 0
4 500 54 5 104 150 154 0
5 900 55 150 105 0 155 0
6 3600 56 50 106 36 156 0
7 260 57 65 107 0 157 0
8 260 58 10 108 10 158 0
9 50 59 10 109 10 159 0
10 40 60 30 110 0 160 0
11 40 61 100 111 0 161 0
12 140 62 0 112 35 162 0
13 100 63 900 113 20 163 0
14 70 64 800 114 0 164 0
15 0 65 1800 115 110 165 0
16 75 66 20 116 110 166 0
17 65 67 260 117 50 167 0
18 180 68 100 118 20 168 0
19 0 69 0 119 100 169 0
20 75 70 440 120 125 170 0
21 110 71 30 121 50 171 0
22 280 72 25 122 170 172 0
23 50 73 90 123 25 173 0
24 0 74 60 124 25 174 0
25 90 75 0 125 0 175 0
26 0 76 0 126 2 176 0
27 85 77 0 127 2 177 0
28 0 78 760 128 2 178 0
29 390 79 150 129 30 179 0
30 0 80 0 130 0 180 0
31 0 81 0 131 80 181 0
32 0 82 40 132 0 182 0
33 90 83 60 133 1000 183 0
34 0 84 40 134 1050 184 0
35 0 85 0 135 460 185 0
36 490 86 0 136 920 186 0
37 0 87 180 137 480 187 0
38 660 88 0 138 900 188 0
39 120 89 20 139 160 189 0
40 320 90 0 140 0 190 0
41 100 91 0 141 0 191 0
42 2500 92 40 142 0 192 0
43 2400 93 80 143 0 193
44 30 94 80 144 0 194
45 50 95 130 145 0 195
46 5 96 160 146 0 196
47 45 97 165 147 0 197
48 500 98 0 148 0 198
49 100 99 20 149 0 199
50 110 100 150 150 0 200

Auktion 20-10-26

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 Fantasiprägling 5 euro 1996 Selma Lagerlöf 9/10 5
2 1/6 öre SM 1707 2 5
3 1/32 riksdaler specie 1852/51 Mindre obetydlig repa 7 150
4 10 öre 1739 5 500
5 4 öre 1718 Plantsfel 5 750
6 2 caroliner 1718 Smårepor 5 2500
7 6 st. 5 kr 40% Vk 200
8 25 öre 1859/7 6 175
9 2 öre SM 1747 3 25
10 25 öre 1929 7/8 40
11 2 öre SM 1759 Stora pilspetsar 4 40
12 Sedel 1 riksdaler riksmynt 1871 2 100
13 Sedel 10 kr 1913 Riss 1,5 cm 3 100
14 2 kr 1904 3 70
15 Medalj Astrid Lindgren 10 100
16 Reval 1597 Perforerad, kantförlust 2 75
17 ½ öre 1592 plantsskada 4 50
18 ¼ öre, årtal upp 1634 Ärg, dubbel 3 6 75
19 1/6 öre 1666 2/1 30
20 2 öre Z-ÖR 1573 Kantförl. Korroderad 3 75
21 5 öre 1690 3 75
22 5 öre 1693/92 2 75
23 10 öre 1857 2/3 50
24 10 öre 1920 Stort W med hake 3 75
25 DANMARK 2 kr 1945 Jubileum 9 90
26 DANMARK 2 kr 1958 Jubileum 9/10 125
27 DANMARK 5 kr 1960 Jubileum 9 85
28 DANMARK 5 kr 1964 Jubileum repa 9 85
29 DANMARK 10 kr 1986 Silver 80% i etui 10 390
30 DANMARK 10 kr 1986 Nickel 9 30
31 DANMARK 5 öre 1945 Korrosion 9 20
32 LITAUEN 10 litu 1936 8+ 350
33 RYSSLAND 1 rubel 1898 3 90
34 RYSSLAND 5 kopek 1852 EM 4 150
35 RYSSLAND 1 rubel 1965 9/10 40
36 MEDALJ Stockholms enskilda bank 1956 110-120 gr silver i etui 9/10 490
37 Två myntbrev med silvermedalj Sterlingsilver ca 40 gr 10 220
38 SEDEL 10 kr 1925 Ovikt 9+ 220
39 SEDEL 10 kr 1929 Lätt vikt 8+ 90
40 SEDEL 5 kr 1932 Lätt vikt 8+ 90
41 SEDEL 10 kr 1946 Ovikt 9 20
42 SEDEL 10 riksdaler RM 1857 Smål. Enskilda bank Stämplad Makulerad 4 1 000
43 SEDEL 5  riksdaler RM 1867 Smål. Enskilda bank Stämplad Makulerad,nålstick 5 1 000
44 4 utl. Sedlar (Två norska) 1948-76 Vk 30
45 9 st. sedlar (Engelsk, svensk, dansk) Vk 50
46 Årsset Cypern 1990 UNC 5
47 Tomt blått Lembitalbum 5
48 Album med mynt En del silver Vk 500
49 Fyndlåda med mynt, sedlar, frimärken Vk 100
50 Skokartong med ramade utl mynt Vk 50
51 Sparbössa glob SE-banken 60-tal Formad som månen 50
52 Årsset 1988,76 10
53 Bronsmedalj Svenska stora förf, 1979 10 5
54 Påse spelpolletter m.m. Vk 5
55 Kartong med många utl. mynt Vk 50
56 Påse med klockdelar, armband m.m. smycken Vk 50
57 1/32 riksdaler 1852/51 Filad kant 6 10
58 10 öre 1857 ¾ 10
59 USA 1 cent 1899 5 10
60 Två äldre svenska mynt 4 sk b + Mercurius Vk 30
61 Stor kartong med svenska mynt ca 5,9kg Koppar + järn Vk 50
62 Sedelalbum med sedlar Vk 100
63 50 st. 1 kr 40% Vk 550
64 23 st. 1 kr 80% Vk 575
65 160 st. 50 ören 40% Vk 1300
66 1 öre SM 1735 2 20
67 1 skilling banco 1843 5/6 150
68 1 skilling banco 1850 4 100
69 Spelpenning Tuppen/Lagom Holst 161 1766 3 200
70 26 st. 50 ören 60% Vk 325
71 1 kr 1906 4 30
72 1 kr 1936 7/8 25
73 2 kr 1928 6/7 90
74 2 kr 1931 5/6 55
75 25 öre 1876 Repor 3 40
76 10 öre 1876 4 50
77 50 öre 1914 5/6 200
78 1/6 riksdaler 1804 plantsrispor 7 500
79 1 öre 1874 8 150
80 1 öre 1905 8 35
81 2 öre 1907 8 40
82 Engelsk + tysk spelpenning Holst 76 + ”Trumpet” Ca 7 40
83 50 öre 1946 Nickel 9 40
84 50 öre 1947 Nickel 8/9 40
85 25 öre 1941,46 7-8 40
86 50 öre 1946 Stort G och litet G 4-8 40
87 1/8 riksdaler 1832 4 100
88 HPS Myntverkets årsset 2009 10 130
89 HPE Myntverkets årsset 1979 10 20
90 1 kr 1948 Ändrat TS 9- 100
91 Sedel 50 kr 1955 5 100
92 Sedel 50 kr 1961 4/5 40
93 Sedel 100 kr 1960 5+ 80
94 Sedel 100 kr 1963 6 80
95 Sedel 50 kr 1974 Med stjärna 10 130
96 Sedel 50 kr 1976 Med stjärna 10 100
97 ½ skilling 1801 7 165
98 1 kr 1924 Utan punkter 7/8 250
99 Pollett Eksjö Folkets park 6 20
100 Pollett Nässjö Bryggeriet 5 5 150
101 Pollett Avesta 24 Sandkörning 7 60
102 8 öre SM 1771 Bågig 5 650
103 2 öre 1872 Utan punkt efter o och vend 4 20
104 1 öre 1857 Spår av rött 9 150
105 2 kr 1936 8/9 100
106 50 öre 1955 8/9 20
107 Vykort med Oscars Gustav V:s mynt i färg 10 60
108 10 öre 1950 9 10
109 50 öre 1948 8/9 10
110 1 kr 1942 ÅUB 4 50
111 2 kr 1897 ¾ 80
112 2 kr 1946 8/9 35
113 1 öre SM 1747 3 20
114 1 öre 1630 Säter 2/1 75
115 RYSSLAND 1 rubel 1898 90% silver, 20 gr 2 100
116 ÖSTERRIKE 50 schilling 1967 90% silver, jubileum, 20 gr 8 100
117 TYSKLAND 10 mark 1972F 62,5% silver, 15,5 gr 8/9 50
118 RYSSLAND denga 1740 Svagpräglad 3/4 20
119 UNGERN 5 pengö 1939 64% silver, 25 gram 8/9 100
120 FRANKRIKE 10 francs 1967 90%, 25 gram 7/8 125
121 Svenska Turistföreningen 100 kr 1985 I kassett, 92,5%, 9,3 gr 10 45
122 1 daler SM 1718 Mercurius, svagpräglad 6 100
123 2 kr 1945 7/8 25
124 2 kr 1965 Hack 7 25
125 1 öre 1949 Rostfl. 9 2
126 Medalj till Finlandshjälpen 2
127 NORGE 5 kr 1975 Kronemynt 100 år 8 2
128 ENGLAND 25 pence 1972 Jubileum 8 2
129 Årsset Lembit mjukplast 1965 Vk 30
130 4 st. 1 skillingar 1821-28 Vk 100
131 6 st. 1 kr 1965/67 Ca 8 80
132 Sandhillskassett 2 kr 1910-24 8 st olika, även  1910 FMM Vk 500
133 334 gram 60%-iga mynt Vk 950
134 600 gram 40%-iga mynt vk 900
135 217 gram 40%-iga mynt vk 380
136 413 gram 40-iga mynt vk 750
137 7 st. 2 kr 80% vk 450

Auktion 2020-09-28 (Resultat finns efter listan.)

Nr
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 1 kr 1898 2 5
2 2 kr 1876 2 5
3 1 kr 1938 7 5
4 1 kr 1940 7 5
5 Nederländerna ½ gulden 1848 2 5
6 Tyskland 5 st. 5 mark 1971-81 Jubileum 7-8 5
7 England 1 crown 1900 Kanthack 4 5
8 50 kr 2003 Jubileum 10 110
9 5 kr 1995 Jubileum 10 5
10 USA ½ dollar 1979 6 5
11 25 öre 1898 Stor 9 5 10
12 25 öre 1914 6 25
13 25 öre 1917 6 10
14 25 öre 1919 7 15
15 1000 kr lokalmynt 1979 Sävsjö Guld 18,08 gr 18K 9 6900
16 Pollett Trollhättan Brännvin 1 liter Sporrong 5 40
17 2 kr 1939 9 60
18 1/16 riksdaler 1836/35 3 100
19 25 öre 1875/74 Tydlig 4+ 250
20 1 öre 1909 Mellanstort kors SMF 266a 4+ 600
21 5 öre 1863/62 6 140
22 1 öre 1686 Lite korroderad 4 350
23 2 kr 1944 Ompunsad sista 4 nedtill 6 30
24 25 öre 1871 Stort porträtt 4 70
25 ¼ öre 1655 kantex 3)(2 50
26 25 öre 1921 Nickel,välpräglat 6 100
27 Årsset  mjukplast 1993 Engelsk text 10 40
28 Årsset mjukplast 1994 Svensk text 10 20
29 Årsset  mjukplats 1995 Svensk text vanliga 10 20
30 6 st. 5 kr 1955-71 Vk 230
31 13 st 2 kr 40% Några bra VK 370
32 5 kr 1952 Jubileum 7 50
33 5 kr 1935 Jubileum, Hack 6 100
34 2 kr 1938 Jubileum 7 60
35 10 kr 1972 Jubileum 6 70
36 50 kr 1976 Jubileum 9/10 130
37 Greklands Aeis Aeolis , Elaea  100fkr Korroderad 2 100
38 DANMARK 1 skilling rigsmönt 1860 6+ 20
39 1 kr 2016 Klumpar i övre sveakronorna 8/9 5
40 Pollett 1 tunna sand Avesta 6 40
41 Arboga fyrk 1627 Ocentrerad 4 450
42 2 st. ½ skilling 1803 Stort + litet IV 4-5 50
43 9 st. 1 skillingar Gustav IV Adolf 1-2 50
44 2 kr 1931 6 60
45 2 kr 1926 repor 7 60
46 2 kr 1924 patina 7/8 250
47 2 kr 1921 Jubileum 9 100
48 2 kr 1907 6 250
49 2 kr 1900 2 60
50 2 kr 1897 5 230
51 2 kr 1893 2 60
52 1 kr 1936 7)(8 30
53 1 öre 1873 SVF, Halvt LA 2 80
54 2 skilling banco 1847 Korroderad 3 50
55 1/8 riksdaler specie 1832 3 50
56 1/6 skilling 1832 palmkvist D2 7/8 70
57 2 öre SM 1760 V på R 2 90
58 1/6 öre SM 1673 Med stjärna 3 25
59 NORGE 1 skilling species 1820 2/1 40
60 NORGE 25 kr 1970 I originalförpackning 10 115
61 NORGE 10 KR 1964 Eidsvoll 9 90
62 10 öre 1930 9 90
63 10 öre 1917 8 50
64 25 öre 1943 8+ 30
65 25 öre 1939 Patina, litet G 9 30
66 25 öre 1934 9 60
67 25 öre 1933 7/8 50
68 50 öre 1931 8/9 200
69 ½ skilling 1821 5 10
70 Pollett 1/3 liter SSN Ensidig prägling 5 10
71 2 kr 1945 8 30
72 2 kr 1965 8 30
73 10 kr 1972 Jubileum 8/9 75
74 ¼ skilling 1833 palmkvist 4 10
75 5 kr 1972 Klump på 5 7 5
76 Mynt från Byzan Follis 3 75
77 Äldre bronsmynt Bysantisk? 2 10
78 2 öre SM 1761 2-3 10
79 10 st. 1 kr 40% i hög kvalité Gustav VI vk 150
80 DANMARK 5 kr 1960 Jubileum 9/10
81 DANMARK 10 kr 1967 Jubileum 9/10
82 200 kr 2002 10 175
83 TYSKLAND 10 mark 1972J 9
84 Sedlar 11 st 5 kr 1955-77 1977 ljust/mörkt årtal 8-9 40
85 20 kr 1876 Med hjärtsköld 8)(9 4300
86 20 st 2 kr Gustav V 80% Vk 1150
87 20 st 1 kr 80% Vk 550
88 1 kr 1888 Svårare årtal 2 30
89 25 öre 1878 Svårare årtal 2 100
90 25 öre 1918 Bred 8 2 5
91 200 kr 1980 Jubileum 10 180
92 5 kr 1952 Jubileum 8 45
93 58 st. 2 kr 40% Många i kv 8 Vk 1850
94 7 st. Oscars 10-ören Äldre med varianter Ca2 30
95 213 gr. 10-25 ören 40%
96 6 st. 2 kr Oscar II Vk 360
97 139 gr. 50-25 ören 60%
98 8 st.5 kr 40% Hög kvalité 300
99 8 st. bra 25 ören 100
100 7 st. bättre 2 kr Gustav V 80% 600
101 20 st. 25 ören Gustav VI Många bra 100
102 413 gr. Blandat 40%
103 2 st. 50 ören 1935,39 Ca 7 30
104 5 st. 50 ören 1954-58 Hög kvalité 50
105 7 st. fina 50-öringar 1962,63 Och 1967 8-9 10
106 9. st. fina 10-ören 40% 1919-92 Vk 30
107 4 öre sölfwer 1667 SM 190b 6 950
108 10 öre 1861 Mis 1 e (I.A), SM 42 8/9 600
109 1 mark 1607 SM 45, uppgraverad rispor 7)(6 3 300
110 1000 st. 10-ören 40% vk 3 000
111 Privatbanksedel Smål. Enskilda 5 rr 1867 Stämpel Makulerad 5  1 000
112 Privatbanksedel Smål. Enskilda 10 kr 1894 Hål i mitten i vikningarna 3 800
113 6 st myntset varav 4 i plast 1973,76 Och -80 i hårdplast 10 20
114 50 kr 1975 10 130
115 5 kr 1935+2 kr o  1 kr 1939 + 1 kr 1966 + nickelmynt vk 230
116 Myntset Västra Samoa 1967 Repig kassett Ca 8 10
117 Myntset i papp Jugoslavien, Costa Rica 1982-84 Coins of al nations 8-9 10
118 Årsset HPS 1987 Repfri kassett 10 10
119 TONGA 2 pa´nga i kassett 1967 Kröning 4 juli 1967 Ca 8 10
120 Lokalmynt Göteborg 10 kr 1979 10 5
121 Årsset HPS 1979 10 10
122 10 kr 1972 + 50 kr 1976 + nickel I bankpåsar från köpet Vk 200
123 Myntalbum med kopparmynt Gustav VI Vk 10
124 Myntalbum med nickelmynt Gustav VI Även nyare mynt Vk 10
125 Myntalbum med nickelmynt Carl XVI G Vk 10
126 Två påsar Gustav VI kopparmynt Många ocirkulerade >2 kg Vk 20
127 18 st. nickel 2 kr 1968-71 Vk 10
128 340 gr. Nickelmynt inkl 2 st 10 öre 40% Vk 5
129 Album med koppar + järnmynt Vk 20
130 400 gr. Utl. Mynt Nåt silvermynt + D-mark Vk 25
131 9 hg järnmynt Vk 10
132 870 gr. Bronsmynt Vk 10

Resultat auktion 200928  Omsättning: 26 829 kr

Datum 200928
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 30 51 80 101 100 151 0
2 65 52 36 102 0 152 0
3 30 53 80 103 30 153 0
4 30 54 0 104 65 154 0
5 45 55 90 105 28 155 0
6 140 56 70 106 36 156 0
7 400 57 180 107 1050 157 0
8 110 58 25 108 725 158 0
9 5 59 40 109 3900 159 0
10 0 60 180 110 0 160 0
11 10 61 90 111 1900 161 0
12 0 62 0 112 1200 162 0
13 10 63 0 113 20 163 0
14 15 64 30 114 135 164 0
15 0 65 0 115 230 165 0
16 40 66 60 116 10 166 0
17 70 67 50 117 10 167 0
18 170 68 0 118 10 168 0
19 340 69 95 119 28 169 0
20 0 70 10 120 6 170 0
21 220 71 0 121 10 171 0
22 350 72 0 122 200 172 0
23 0 73 75 123 42 173 0
24 110 74 10 124 45 174 0
25 50 75 5 125 22 175 0
26 100 76 75 126 60 176 0
27 40 77 10 127 20 177 0
28 20 78 10 128 16 178 0
29 0 79 170 129 70 179 0
30 230 80 65 130 50 180 0
31 460 81 85 131 40 181 0
32 50 82 175 132 30 182 0
33 150 83 40 133 0 183 0
34 60 84 40 134 0 184 0
35 80 85 4500 135 0 185 0
36 140 86 1350 136 0 186 0
37 0 87 680 137 0 187 0
38 32 88 40 138 0 188 0
39 14 89 0 139 0 189 0
40 0 90 5 140 0 190 0
41 0 91 180 141 0 191 0
42 50 92 45 142 0 192 0
43 50 93 1900 143 0 193
44 68 94 75 144 0 194
45 68 95 0 145 0 195
46 250 96 410 146 0 196
47 0 97 400 147 0 197
48 380 98 400 148 0 198
49 68 99 100 149 0 199
50 230 100 0 150 0 200

Resultat auktion 200330   Omsättning: 21 062 kr

Datum 200330
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 880 51 2050 101 210 151 0
2 25 52 1000 102 975 152 0
3 20 53 1550 103 0 153 0
4 50 54 260 104 50 154 0
5 0 55 310 105 40 155 0
6 0 56 1300 106 0 156 0
7 150 57 280 107 100 157 0
8 200 58 480 108 440 158 0
9 110 59 340 109 30 159 0
10 0 60 22 110 30 160 0
11 45 61 10 111 5 161 0
12 50 62 0 112 10 162 0
13 80 63 50 113 5 163 0
14 30 64 32 114 10 164 0
15 50 65 100 115 30 165 0
16 0 66 34 116 5 166 0
17 25 67 55 117 5 167 0
18 0 68 0 118 5 168 0
19 0 69 0 119 5 169 0
20 20 70 0 120 5 170 0
21 500 71 0 121 70 171 0
22 230 72 0 122 0 172 0
23 0 73 300 123 0 173 0
24 26 74 720 124 0 174 0
25 30 75 0 125 0 175 0
26 140 76 100 126 0 176 0
27 1080 77 0 127 0 177 0
28 0 78 0 128 0 178 0
29 0 79 50 129 0 179 0
30 45 80 20 130 0 180 0
31 0 81 0 131 0 181 0
32 0 82 0 132 0 182 0
33 0 83 0 133 0 183 0
34 0 84 120 134 0 184 0
35 160 85 0 135 0 185 0
36 0 86 10 136 0 186 0
37 175 87 8 137 0 187 0
38 120 88 12 138 0 188 0
39 195 89 14 139 0 189 0
40 0 90 5 140 0 190 0
41 205 91 300 141 0 191 0
42 125 92 725 142 0 192 0
43 0 93 15 143 0 193
44 0 94 130 144 0 194
45 0 95 34 145 0 195
46 250 96 100 146 0 196
47 0 97 40 147 0 197
48 500 98 190 148 0 198
49 110 99 540 149 0 199
50 0 100 2100 150 0 200
Nässjö Myntklubb inbjuder till årsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 30 mars 2020 oktober kl. 19.00.

Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

Fikapaus bestäms på mötet.

Nässjö Myntklubb säljer nr 100-121

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 29 mars. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto – vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för 2020 medlemmar pg 28 58 31-4)

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 1 riksdaler 1782 Repor 4/5 880
2 1 kr 1906 4 25
3 1 kr 1954 9- 20
4 2 kr 1907 5 50
5 2 kr 1910 FMM 4 90
6 2 kr 1940 Ändrad 4 5)(7 60
7 DANMARK 2 kr 1888 Jubileum 8/9 90
8 DANMARK 2 kr 1892 Jubileum 8/9 85
9 DANMARK 2 kr 1912 Jubileum 8- 85
10 DANMARK 2 kr 1923 Jubileum 8 75
11 DANMARK 2 kr 1930 Jubileum 8 45
12 DANMARK 2 kr 1937 Jubileum 8 45
13 5 set 50 öre 60%+4 st 40% i ramar Några lite bättre VK 80
14 25 öre 1945 TS på G 7/8 30
15 9 st. 25 öre 60% + 2 st. 40% Några lite bättre VK 50
16 3 st. 25 öre 40%+ 4 st. 10 ören Några lite bättre VK 30
17 FINLAND 5 penni 1892 4 25
18 FINLAND 10 mark 1975 Jubileum Kekkonen 9 50
19 1 riksdaler riksmynt 1867 4 650
20 Saxen-Hildburghausen 6 Kreuzer 1821 Silver med kopparkärna? 2 20
21 9 st. 2 kr 80% VK 490
22 36 st. 25 ören 60% VK 230
23 ¼ skilling 1829 Svagpräglad 7 275
24 12 st. ramade Oscar II kopparmynt VK 10
25 20 st. 1 öre KM 1719-20 Ca 1 20
26 Ricks myntbox med nyckel En hel del brons/järnmynt VK 50
27 18 st. Oscar II 2 kr 80% VK 1080
28 USA 2 st. 1 dollarsedlar Series 1935E Ca 2 30
29 1 öre 1733 4-6 bär, Misab 28 rop 804 3 100
30 RYSSLAND Droppkopek 1547-1584 4 45
31 2 skilling banco 1847 Rengjord 3 110
32 BELARUS Sedel 25 rubel 1992 9 15
33 1 öre 1723 GZ flätade kvistar 3-3 bär 4 175
34 1 öre 1732 3-3 bär, perforerad 4 55
35 1 öre 1722 LC, 4-4 bär, repor 4/5 160
36 1 öre 1732 4-4 bär perforerad 3 50
37 ½ skilling 1807 6/7 175
38 5 öre + 1 öre 1935 Och 1874 8-4 110
39 USA 1 dollar 1921 5 195
40 DANMARK ½ rigsdaler 1855VS repa 5 190
41 DANMARK 1 krona 1875 5 205
42 DANMARK 16 skilling riksmynt 1857 4 125
43 RYSSLAND Rubel 1732 5 3700
44 PERU 1 Sol 1891TF 6 575
45 ÖSTERRIKE 1 thaler 1564-95 repa 6)(5 4100
46 ENGLAND Florin 1887 5 250
47 DANMARK 12 skilling 1719 3 430
48 ROM Follis Galerius 305-311 7/8 500
49 1/6 skilling 1832 Slät rand o mantel 8/9 50
50 2 skilling banco 1836 Repor 5 100
51 10 kr 1901 Guld i kapsel 7)(8 1600
52 5 kr 1920 6 800
53 30 st. 2 kr Gustav V 80% I plastramar VK 1350
54 5 st. 2 kr Oscar II 80% I plastramar VK 225
55 5 st. Oscar II 2 kr 1892,93,1903 I plastramar VK 225
56 50 st. 1 kr 80% VK 1000
57 6 st. 2 kr Oscar II 80% I plastramar VK 240
58 9 st. 2 kr Gustav V 80% I plastramar VK 360
59 13 st. 1 kr 80% I plastramar VK 260
60 2 kr 1966 Repa 8 20
61 1 kr 1958 4 10
62 50 öre 1928 4/5 25
63 2 kr 1936 8/9 40
64 1 kr 1939 9 20
65 5 kr 1935 Jubileum 6 80
66 5 kr 1952 Jubileum 6/7 30
67 10 kr 1972 Jubileum, repor 8 55
68 2 kr 1938 Jubileum 7/8 55
69 2 kr 1932 Jubileum 8 55
70 25 öre 1907 2 10
71 50 öre 1973 Spegel 9 5
72 1 daler SM Kronan 1715 3 100
73 1 daler SM Phoebus 1718 6 100
74 2 st. 2 kr 80%+2 st. 40%+13 st 1 kr 80%+12 st 1 kr40%+15 st 50 öre 40%+2 kr 1938 jub vk 650
75 7 hg ocirkulerade 5-ören Ca 9 15
76 ½ skilling 1803 På 1739 5/6 100
77 4 öre 1670 Sölfwer, hack 2 50
78 1/6 skilling 1832 Bar hals D3 6 250
79 1 öre 1858 Sista 8 på 6? 5/6 50
80 2 kr 1954 Tunn repa 9 20
81 1 kr 1913 4/5 80
82 2 kr 1956 8/9 25
83 2 kr 1950 Med smal 1 8/9 25
84 2 öre SM 1759 Två mindre kanthack 5+ 80
85 2 st. Myntverkets årsset i mjukplast 1994,95 10 60
86 1 kr 1967 9 5
87 USA ½ dollar 1967 8 5
88 1 öre SM 1760 Flera hack 4 5
89 1/6 öre SM 1666 3 5
90 ½ skilling 1809 Rak 9 på? 2/3 5
91 USA 1 dollar 1881 Myntort S 8 170
92 Sedel 100 kr 1935 5 90
93 Sedel 20 kr 1991 9 15
94 Sedel 100 kr 1965 9 90
95 3 st. myntset 1981 Och 1995, 2002 i plastpåse 10 10
96 2 öre SM 1751 Några hack 4 100
97 ½ skilling 1807 Delvis svagpr 5 30
98 ¼ öre 1634 Årtal nedtill, plantsfel 3 150
99 Penning Wisby LL.XXXIV 1290-1450 4 400
100 2 mark 1689 SM 145 Ex Misab 16:867 6)(7 1500 NMK
101 5 öre 1711 4 200
102 1 öre Nyköping 1627 SM 149c kantex 4)(5 975
103 1/6 öre SM 1707 Korroderad 2 5
104 Lokalmynt 100 kr silver 1985 Känn ditt land STF 925/1000 9/10 50
105 Medalj Kungl. mynt o just, 1973 85% 9 40
106 ¼ skilling palmkvist 1833 3 10
107 TURKIET 20 piastrar AH1327 4 100
108 Islamic Ottomon 100 para silver AH1203 31,5 gram  0.465 4 200
109 TURKIET 40 Para AH1255 Year 19 koppar 4 30
110 Ottomanska riket 40 para AH1277 Abdulaziz 4 30
111 Myntverkets årsset HPS 1984 Utan plastpåse 10 5
112 Myntverkets årsset HPS 1984 Med plastpåse 10 10
113 Myntverkets årsset HPS 1983 Utan plastpåse 10 5
114 Myntverkets årsset HPS 1982 Med plastpåse 10 10
115 Myntverkets årsset HPS 2000 Med plastpåse vanliga setet 10 20
116 Myntverkets årsset HPS 1978 Utan plastpåse 10 5
117 Myntverkets årsset HPS 1979 Utan plastpåse 10 5
118 Myntverkets årsset HPS 1978 Utan plastpåse 10 5
119 Sandhillskassett 1976 9/10 5
120 Myntverkets årsset mjuklast 1976 beläggning 10 5
121 85 kr i sedlar Många bra VK 50

Resultat auktion den 24 februari 2020 Omsättning: 24 928 kr

Datum 200224
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 45 51 0 101 55 151 0
2 70 52 50 102 0 152 0
3 50 53 20 103 25 153 0
4 75 54 0 104 200 154 0
5 920 55 80 105 340 155 0
6 0 56 380 106 20 156 0
7 926 57 240 107 160 157 0
8 1800 58 20 108 10 158 0
9 500 59 120 109 22 159 0
10 0 60 50 110 10 160 0
11 1200 61 0 111 10 161 0
12 2000 62 10 112 30 162 0
13 950 63 15 113 10 163 0
14 230 64 0 114 45 164 0
15 580 65 15 115 110 165 0
16 420 66 20 116 0 166 0
17 0 67 0 117 22 167 0
18 170 68 0 118 70 168 0
19 130 69 10 119 25 169 0
20 70 70 20 120 10 170 0
21 40 71 0 121 10 171 0
22 60 72 0 122 70 172 0
23 30 73 22 123 10 173 0
24 5 74 3900 124 120 174 0
25 10 75 130 125 22 175 0
26 5 76 220 126 260 176 0
27 5 77 500 127 50 177 0
28 100 78 1250 128 30 178 0
29 30 79 250 129 80 179 0
30 50 80 24 130 60 180 0
31 10 81 28 131 180 181 0
32 10 82 55 132 190 182 0
33 90 83 850 133 620 183 0
34 140 84 110 134 440 184 0
35 50 85 20 135 30 185 0
36 24 86 25 136 180 186 0
37 5 87 130 137 80 187 0
38 5 88 130 138 50 188 0
39 340 89 10 139 0 189 0
40 80 90 50 140 50 190 0
41 16 91 50 141 200 191 0
42 14 92 10 142 0 192 0
43 40 93 20 143 0 193
44 15 94 26 144 0 194
45 70 95 22 145 0 195
46 0 96 10 146 0 196
47 460 97 30 147 0 197
48 90 98 80 148 0 198
49 0 99 0 149 0 199
50 15 100 75 150 0 200
Nässjö Myntklubb inbjuder till månadsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 24 februari 2020 oktober kl. 19.00.

Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

Fikapaus bestäms på mötet.

Nässjö Myntklubb säljer nr 70-141

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 23 februari. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto – vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för 2020 medlemmar pg 28 58 31-4)

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 TYSKLAND Würzburg 1/84 gulden 1696 Silver 4 20
2 BREMEN 1 groten 1744 Silver 3 20
3 DANMARK 1 kr 1875 2 50
4 ½ skilling 1803 B1 5 50
5 30 st.1 kr 80% VK 750
6 PREUSSEN 1 pfennig 1844A ärgfläck 5 10
7 13 st. 10 kr 1972 Jubileum 780
8 ½ riksdaler 1848 4+ 1500
9 1 mark 1692 2)(4 500
10 2 kr 1914 ¾ 65
11 1 riksdaler 1781 Plantsrispor 4/5 850
12 10 kr 1901 Guld 8)(9 1400
13 5 kr 1920 I Monetafodral 7 750
14 5 kr+50 kr+5 kr i fodral 1935,1976,1952 VK 220
15 10 st. 2 kr 80% VK 400
16 7 st. 2 kr 1910-39 80% VK 280
17 Medalj i vitmetall Graverad AW Billman 1890 6 100
18 USA 1 dollar 1922 5 100
19 4 st. 1 kr 80% Gustav V VK 80
20 Sedel 5 kr 1914 Riss 2 50
21 Sedlar 2 st. 20 kr blåa 1991 8-9 30
22 Sedlar 2 st. 1 kr 1916,21 2-4 30
23 10 öre 1939 Klump på 9 3 5
24 NORGE 1 öre 1943 Svagpräglad 6 5
25 NORGE 1 öre 1943 8 10
26 NORGE 1 öre 1942 Rostfl. 8 5
27 NORGE 1 öre 1943 Liten rostfl 8 5
28 NORGE 5 öre 1930 7 100
29 NORGE 1 öre 1939 8 30
30 DANMARK 10 öre 1933 7 50
31 DANMARK 2 öre 1894 4 10
32 DANMARK 2 öre 1886 Kanthack 4 10
33 1 öre SM 1761 3 5
34 1 öre SM 1739 4 5
35 1 öre SM 1742 2 5
36 1/3 skilling banco 1844 Plantsfel 6 5
37 1/6 skilling banco 1836 Kantskador 4 5
38 Minnespeng Pansarkryssaren Sverige 6 5
39 USA 1 dollar 1885 8 200
40 Sedel 100 kr 1987 7+ 80
41 Sedlar 2 st. 10 kr 1953,63 Ca 9 10
42 Sedlar 3 st. 5 kr 1961,54 Och 1949 Ca 9 10
43 1/24 riksdaler 1779 Mis 1c 2 40
44 ¼ skilling banco 1819 4 15
45 1 skilling 1828 Lite ärg 5 70
46 ½ skilling 1832 Kantskador 4 100
47 1/12 riksdaler specie 1831 5 380
48 1/32 riksdaler specie 1852 Tunn repa, mindre ks 6 90
49 10 öre 1933 9 190
50 1 öre 1948 MiS II IIb 4 15
51 5 kr 1972 ”utan linjer” 6 220
52 50 öre 1973 Ifylld 9 svår enligt SMF 4 50
53 BRITTISKA INDIEN 10 cash 1803 Madras 4 20
54 FINLAND 10 mark 1977 9/10 200
55 2 kr 1922 9+ 80
56 1/6 riksdaler 1788 Repor 3 200
57 Pollett Trollhättan 1 kanna dricka 1700-t 5 200
58 Sedel 10 kr 1975 Stjärna, slutar på 00 9 20
59 1 krona 1901 På 98 4/5 75
60 1 krona 1904 4/5 50
61 2/3 skilling banco 1843 3 20
62 1/3 skilling banco 1837 2/3 10
63 50 öre 1898 2/3 15
64 2 öre 1925 Fläck 8 50
65 2 öre 1933 7 15
66 1 öre 1857 5 20
67 5 öre 1949 Lite rost 9 50
68 5  öre 1917 korr 4 10
69 50 öre 1883 2 10
70 2 kr 1964 8 20
71 50 öre 1962 Väl präglad 7 5
72 50 öre 1963 7 2
73 2 kr 1950 Ändrad TS, repa 8 20
74 16 öre klipping 1566 Rispa, liten kantskada 5 3500
75 1 öre 1635 3 100
76 1/24 riksdaler 1813 Kantskada, repa. 3 på? 5 100
77 1 öre 1711 Kors under LC, svagpr,repa 6 500
78 5 öre 1731 Obetydlig repa 8 1000
79 ¼ öre 1653 Korr 6 250
80 2 kr 1943 Patina 8 20
81 1 kr 1939 Patina 9 20
82 2 kr 1934 5 45
83 1 kr 1918 6/7 400
84 50 öre 1931 8+ 40
85 2 kr 1961 Patina 8/9 20
86 1 daler SM Phoebus 1718 2 25
87 1 daler SM Saturnus 1718 4 50
88 17 st. 1 ören Bl.a. 1894 VK 10
89 25 öre 1910 Litet kors 2 10
90 1 öre 1922 8/9 10
91 Nederländerna +Antillerna+USA dime 1960,47,63 2½ gulden+ 2 st. ¼ g+ 1/10 g VK 50
92 1 öre 1893 6 10
93 1 kr 1937 Stor fläck 9 20
94 1 kr 1924 Patina, repor 6 20
95 10 öre 1904 6 10
96 Spelpenning ”To Hanover” (1849) 7 10
97 USA 2 st. 1/4 dollar+nickel 1895,10 VK 30
98 USA 21 st. mynt 1 cent + Dimes Två Dimes silver VK 25
99 5 kr 1952 7/8 40
100 10 kr 1972 Jubileum 8 60
101 Medalj Kungl. Mynt o Justeringsverk 1973 83% 8 40
102 25 öre 1878 2 100
103 1 daler SM Wett o Wapen 1717 2/3 25
104 Medalj  Pravda Vitezi-Veritas vincit 1968 Tjeckoslovakien silver 9 200
105 1 dollar 1886 Ändrad 8 i årtalet? 8 200
106 1 öre 1941 9 10
107 1 öre 1883 8 10
108 1 öre 1897 6 10
109 1 öre 1874 5/6 10
110 2/3 skilling banco 1849 2/3 10
111 ”1 dollar” Calgary Stampede dollar 1977 9 10
112 Medalj Gustav och Victoria 1881 Brons på? Ärg puts 7 20
113 ENGLAND 2 shillings + sixpence silver VK 10
114 1 kr 1942 Åub 3 40
115 8 st. 1 kr 40% Bra 80
116 5 kr 1959 Jubileum 7/8 30
117 2 kr 1954 8 22
118 2 kr 1921 Jubileum 9 50
119 TYSKLAND 5 mark 1973J 8/9 25
120 1 öre 1873 ¾ 10
121 Jetong ”Minne av Bondetåget” 1914 Brons av Arvid Lindberg 6 10
122 2 kr 1897 Patina, jubileum 8 50
123 USA 1 dollar 1974D 6/7 10
124 2 st. 5 kr + 1 st. 2 kr 1966,21 VK 100
125 USA 6 st. ¼ dollar 1943-83 1 st. i silver VK 10
126 4 st. 2 kr 80% 1930-39 6-8 200
127 400 gram utländska mynt VK 50
128 230 gram danska mynt VK 30
129 340 gram utländska mynt Mest Norge o Italien VK 50
130 1 kg 2 kr nickelmynt 1968-71 VK 50
131 200 kr 1990 Vasa 10 180
132 200 kr 1992 Gustav III 10 180
133 10 st. 2 kr 80% Många hög kv. VK 500
134 7 st. 2 kr 80% Många hög kv. VK 350
135 Fyndpåse sv. Och utländska mynt 550 gram VK 30
136 200 kr 1989 Ishockey VM 10 180
137 100 kr 1984 Europa-Nedrustning 10 80
138 Medalj Kung. Mynt-o Justeringsverk 1973 83% silver 9 50
139 ENGLAND Crown 1972 Elisabeth o Philip 8 10
140 DANMARK 10 kr 1972 Jubileum 20,4 gr 80% 6 50
141 Medalj Victoria 20 år 33,8 gram 1997 Proof, 925/1000   10 000 ex 10 200

Resultat auktion 25 november.

Omsättning: 31 001 kr Sålda: 80%

Datum 191125
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 0 51 200 101 180 151 0
2 0 52 20 102 140 152 0
3 3300 53 0 103 20 153 0
4 44 54 100 104 1700 154 0
5 150 55 0 105 100 155 0
6 0 56 60 106 100 156 0
7 0 57 0 107 28 157 0
8 6100 58 80 108 16 158 0
9 1350 59 10 109 12 159 0
10 160 60 600 110 75 160 0
11 210 61 0 111 24 161 0
12 400 62 100 112 20 162 0
13 0 63 1175 113 22 163 0
14 0 64 0 114 50 164 0
15 150 65 950 115 170 165 0
16 0 66 60 116 850 166 0
17 235 67 30 117 10 167 0
18 32 68 26 118 50 168 0
19 20 69 60 119 32 169 0
20 15 70 0 120 0 170 0
21 130 71 0 121 0 171 0
22 350 72 10 122 0 172 0
23 0 73 46 123 0 173 0
24 40 74 40 124 0 174 0
25 3400 75 380 125 0 175 0
26 0 76 14 126 0 176 0
27 530 77 24 127 0 177 0
28 2100 78 48 128 0 178 0
29 460 79 30 129 0 179 0
30 1050 80 55 130 0 180 0
31 130 81 10 131 0 181 0
32 90 82 320 132 0 182 0
33 0 83 18 133 0 183 0
34 30 84 85 134 0 184 0
35 0 85 60 135 0 185 0
36 0 86 20 136 0 186 0
37 525 87 130 137 0 187 0
38 40 88 65 138 0 188 0
39 40 89 14 139 0 189 0
40 25 90 40 140 0 190 0
41 25 91 60 141 0 191 0
42 70 92 70 142 0 192 0
43 40 93 10 143 0 193
44 32 94 140 144 0 194
45 22 95 0 145 0 195
46 0 96 50 146 0 196
47 28 97 24 147 0 197
48 10 98 290 148 0 198
49 10 99 230 149 0 199
50 300 100 5 150 0 200
Nässjö Myntklubb inbjuder till månadsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 25 november kl. 19.00.

Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

Fikapaus bestäms på mötet.

Nässjö Myntklubb säljer nr 63-103.

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 24 oktober. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto – vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för 2019 och gäller även för 2020 för nya medlemmar pg 28 58 31-4)

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 Hemiobol Makedonien 510-480f.kr 4 650
2 5 öre 1949 9 150
3 Medalj i guld Gustav VI Adolf 1973 Tonkintillverkad som en 20 kr 9 2700
4 1/12 skilling 1825 7 30
5 1/6 skilling 1832 Mantel, slät rand 9 50
6 ½ skilling 1832 6 225
7 ¼ skilling 1819 Rengjord ? (8) 800
8 1 riksdaler 1721 Jubileum, osignerad 5 3600
9 ½ örtug Sten Sture d.y. 1512-20 Sexuddig stjärna 4 1350
10 REVAL Skilling Johan III Ärgfläck 7/8 160
11 1 öre 1733 4-3 bär 6 210
12 1 öre 1732 4-4 bär,plantsspricka 8 400
13 1 öre 1722 GZ, 3-3 bär 8 650
14 1 öre 1723 GZ,3-3 bär, knopp på monogram 5/6 220
15 1 öre 1737 4-4 bär 4 150
16 1 öre 1743 2-1 bär 2 85
17 RYSSLAND 5 kopek 1837 Hack 8 235
18 10 öre 1903 Hake på 1 upp, höga mittblad ¾ 20
19 1 öre SM 1747 3 20
20 ¼ skilling 1805 3 15
21 ENGLAND 1 florin 1899 4)(5 130
22 10 öre 1876 Ändrad 6 5 350
23 10 öre 1894 Kort tvärarm på 4 4 70
24 1 öre 1754 2/1 40
25 20 kr 1899 8)(9 2500
26 1/3 riksdaler 1777 Varit monterad? 4/5 500
27 5 st. 50 kr 1976 Vk 400
28 40 st. 2 kr 80% Vk 1600
29 9 st. 2 kr 80% Vk 360
30 40 st. 1 kr 80% Vk 800
31 5 st. 1 kr 80% Vk 100
32 1 öre 1667 2 90
33 1 skilling 1820 Räfflad rand, korr (5) 60
34 2 st. 1/12 skilling 1805/08 4,6 30
35 50 öre 1912 6/7 350
36 200 kr 2005 Jubileum i plastram 10 200
37 17 st. 5 kr 40% vk 525
38 1 öre 1717 Större kantförlust (3) 40
39 5 öre 1860 Repor (3) 40
40 5 öre 1863/62 Repor (4) 25
41 5 öre 1863 2/3 25
42 5 öre 1864 O i konung ompunsad 3 40
43 2 öre 1860/57 3 40
44 2 öre 1861 Ompunsat Ö i Öre (4) 15
45 2 öre 1863 H i Göth, ompunsad, repor 2 15
46 2 öre 1945 Ojämn patina 7 5
47 1 öre 1950 Dubblerad åtsida 6/7 10
48 25 öre 1973 Klump på 3 8 10
49 2 st. 50 ören 1965 Runda och ovala pärlor 6-8 10
50 1 kr 1940 Stort G, kh 7/8 300
51 ROM Julia Mamaea denar 228-35 Ric 360 5 120
52 Kina Cash Tao-Kuang 1821-50 Peking, ärg 4 20
53 USA ¼ $ 1938 7 50
54 ENGLAND 1 penny 1806 4/5 100
55 DANMARK 1 skilling danske 1771 5 100
56 5 öre 1880 Sista 8 på 7, F och N breda 3 60
57 1/6 skilling 1832 Korr, pärlrand o mantel 5 175
58 ½ skilling riksgälds 1799 Kantex 5 50
59 1 öre SM 1734 (2) 10
60 5 öre 1725 4/5 600
61 1/6 öre SM 1718 3 75
62 ¼ öre 1635 Korroderad 6)(7 60
63 1/6 riksdaler 1809 Lite plantsrispor på frånsida 8 900
64 2 mark 1693 5/6 1600
65 5 öre 1872 Lyster 9 850
66 2 kr 1934 Patina 7/8 45
67 1 kr 1935 8 20
68 1 kr 1939 8 20
69 2 kr 1898 3 45
70 200 kr 1990 Jubileum 10 190
71 200 kr 1992 Jubileum 10 190
72 USA 1 cent 1905 6 5
73 USA ½ DOLLAR 1964D 90% 7 40
74 DANMARK 5 KR 1960 Jubileum 9/10 40
75 6 st. bättre 2 kr 80% 250
76 50 öre 1956 9 10
77 1 öre 1918 Klump, liten fläck 8 10
78 Silvermedalj Kungl mynt o justering 1973 Patina 9 40
79 5 kr 1959 Patina 9 30
80 2 st. 1 kr 1918 Ca2 40
81 4 st. äldre svenska mynt 10
82 I daler sm 1718 Phoebus 5/6 100
83 Tre st. 1 ören 1909 Vk 5
84 Fyra st. 2 kr 1952 Bra kvalité Vk 80
85 2 kr 1932 Jubileum 8 40
86 50 öre 1949 9 20
87 6 st. bättre 25 öringar 1876-39 50
88 2 kr 1936 Patina 9 50
89 4 st. bättre 1 ören 1907-50 Vk 5
90 DANMARK 5 KR 1964 JUBILEUM 7 40
91 2 KR 1940 8 40
92 2 kr 1921 Jubileum 9 40
93 NORGE 2 ÖRE,2 ÖRE,1 ÖRE 07,36 OCH 1 ÖRE 1945 VK 10
94 10 ÖRE 1920 8/9 100
95 2 ÖRE 1944 Liten fläck 8/9 10
96 29 st. 1 ören Gustav V Vk 10
97 8 st. 1 ören Oscar II Vk 10
98 10 st. 1 kronor Oscar II Vk 200
99 2 st. 50 kr 1976 Vk 200
100 Fyndpåse Vk 5
101 8 st. 2 kr 40% Några bra Vk 160
102 3 st. 1 kr 1942 Åub Vk 120
103 4 st. Äldre 1 ören Vk 20
104 1 kg silver 40% från 5 kr-10 öre Finvikt 400 gr vk 1400
105 8 st. Myntverkets hårdplastset+ Sandhillskassett 83,84,86,87,88,89 + silver Vk 100
106 10 st. Myntverkets hårdplastset 81,82,83,84,85,86,87,88 Vk 100
107 15 medaljer/polletter Vk 20
108 595 gram nickelmynt Vk 10
109 Sparbössa i trä med 15 st.järnmynt ”Trätunna” Vk 10
110 Ask med 26 st. utländska mynt Många i silver vk 50
111 870 gr ”kopparmynt” Vk 10
112 645 gram utländska mynt vk 20
113 19 st. norska bronsmynt+ 17 nya Vk 10
114 47 st. Oscars bronsmynt Vk 25
115 Svenska sedlar nominellt 220 kr Vk 100
116 Silver 417 gram = Finsilver 205 gr Blandade valörer Vk 700
117 23 st finska mynt vk 10
118 NORGE 50 öre 1922 4 50
119 ENGLAND Crown 1931 50% = 7 gr finsilver 4 20
120 NORGE 25 kr 1970 Frigjöringen i originalplast 10 150

Resultat finns efter listan.

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 USA 1 cent 1902 Fläck 6 10
2 1 kr 1978 Bred 78 4 5
3 1 öre 1723 Flätade kvistar 3-3 bär 3/4 50
4 1 öre 1723 Flätade kvistar 3-3 bär 5 100
5 10 öre 1875 Repor 4 225
6 10 öre 1903 Höga mittblad, Hake 1 ned 5/6 20
7 10 kr 1901 guld 8+ 1500
8 DANMARK 10 öre 1907 7 45
9 2 kr 1904 3/4 80
10 50 öre 1883 7 750
11 10 öre 1875/74 Något svagpräglad 8 1250
12 10 öre 1876 Svagpräglad 8 800
13 1 öre 1907 8/9 25
14 10 kr 1991 Större klump på valör 0 7 125
15 ¼ skilling 1817 7/8 1200
16 5 kr 1952 Jubileum 7 30
17 10 öre 1935 Mindre 35 8 30
18 10 öre 1946 Fyllig 4 liten 6 nickel 5 5
19 1 öre 1932+  2 öre 1858+1/2 sk. 1799 Vk 5
20 ÖSTERRIKE 10 corona 1912 Efterprägling, guld 9+ 1000
21 ÖSTERRIKE Dukat 1915 Efterprägling, guld 8)(9 900
22 RYSSLAND 2 kopek 1800 5 65
23 200 st. 1 kr 80% 4400
24 160 st. 1 kr 80% 3520
25 24 st. 50 kr 1976 Jubileum 2280
26 11 st. 5 kr 1935 Jubileum 947
27 12 st. 50 kr 1975 Jubileum 1140
28 12 st. 50 kr 1975 Jubileum 1140
29 5 kr 1935 Jubileum 9 85
30 200 gr järnmynt 2
31 306 gram 40% 450
32 337 gram utländska mynt 10
33 256 gram 40% 10 och 25 ören 375
34 439 gram 40% 650
35 22 gram 60% 50
36 6 st. kopparmynt Oscar II 2
37 10 kr 1972 60
38 Ca 1,6 kg enkronor nickel Många i rullar 20
39 DANMARK 5 KR + 2KR 1960,06 50
40 3 ST. 5 KR 40% + BONUS 10 KR 100
41 Sedel 50 kr 1984 35
42 NORGE 50 öre 1918 20
43 HONG KONG NR 62 5
44 NORGE/DANMARK 38 mynt Mest Norge 1-2-5 ören ärg 10
45 40 mynt mest Finland o Tyskland 3 silvermynt, ärg 10
46 Ca 3,2 kg kopparmynt 50
47 Burk med mer än 5 kg nickelmynt 20
48 Myntbok Sveriges Mynt och sedlar 1969:2 5
49 5 öre 1949 järn 8/9 10
50 1 öre 1892 2 10
51 NORGE 50 öre 1918 3 10
52 1 öre 1874 5 10
53 2 öre 1873 4 10
54 2 öre 1890 5 10
55 2 öre 1882 5/6 10
56 ¼ skilling 1825 3/4 10
57 Myntbox med 28 ramade mynt Vk 10
58 Mössmärke JT 5
59 Myntbox med 19 mynt Vk 10
60 Myntblad med nickel 1 kr+ 1 ören 1950 Vk 5
61 2 kr 1936 8/9 50
62 3 st 2 kr jubileum 1897/07 Vk 150
63 2 kr 1965 Patina 9 25
64 25 öre 1919 Patina 9 100
65 2 kr 1938 Jubileum 8/9 50
66 5 kr 1962 Jubileum 9 50
67 2 st. 2 kr 1937 5/6 100
68 2 kr 1940 Ändrad 4 8/9 50
69 2 kr 1932 9+ 50
70 2 kr 1938 Jubileum 8/9 50
71 2 kr 1897 3 50
72 5 kr 1971 9 30
73 5 kr 1959 Jubileum 9 30
74 2 kr 1953 9 25
75 ÖSTERRIKE 25 schilling 1971 Patina, 13 gr. 80% 9 30
76 USA ½  dollar 1968D 9 25
77 USA 1 dollar 1889 6/7 100
78 USA 1 dollar 1891 4 100
79 1 kr 1898 4 25
80 1 kr 1898 Patina 7 300
81 1 daler SM Phoebus 1718 4/5 50
82 1/6 riksdaler 1805 4)(5 350
83 10 öre 1739 5 500
84 5 öre 1858/57 9)(8 700
85 4 öre 1718 Plantsfel 5 800
86 1 öre Nyköping kantex 1627 SM 149c årtal slutar med 7 4)(5 1000
87 1 daler SM flink o färdig 1718 4/5 50
88 50 öre 1962 8 10
89 1 öre 1915 Patina 9 30
90 25 öre 1876 3 20
91 25 öre 1907 Patina 7/8 50
92 ½ öre 1858 8 20
93 2 kr 1924 Fläckig patina 8/9 75
94 5 öre 1927 3 150
95 1 öre 1889 6 50
96 1 öre 1896 7+ 50
97 1 öre 1916 Kort 6 9 45
98 1 öre 1929 Rak 2 8 10
99 1 öre 1946 9/10 50
100 1 öre 1947 Kraftigt tomslag 8 5
101 ¼ öre 1637 ¾ 20
102 50 öre 1954 9 20
103 1 kr 1953 Svagpräglad 9 20
104 1 kr 1961 TS, svagpräglad 9 20
105 1 kr 1955 9 20
106 1 kr 1948 9 20
107 1 kr 1950 9 20
108 2 kr 1954 Präglingsglans 9 50
109 2 kr 1910 FMM 2 50
110 2 kr 1953 9/10 30
111 1 öre 1633 Något korr och smärre kantf. 4 100
112 1/12 riksdaler 1777 Svagpräglad, smärre plantsf. 5 250
113 1/3 skilling banco 1853 3 80
114 1 öre 1891 7 100
115 10 kr 1991 Omvänd (180 gr), liten repa 9 320
116 NORGE 50 öre 1921 4 30
117 Tyskt silvermynt 1/6taler 1729 4 100
118 10 öre 1897 7 100
119 1 öre 1943 4 ompunsad rest upptill 4 10
120 2  öre 1942 Mörkt järn, delvis svagpr. 8+ 40
121 5 öre 1942 Ljust järn, små bruna fl. 8 20
122 5 öre 1942 Mörkt järn, lite grynig 8 30
123 1 öre 1945 Ändrad 4 4/5 15
124 1 öre 1948 Dubblerad åtsida 4/5 40
125 1 kr 1898 Polerad, fläck 6 10

Extrarop

Resultat för auktionen 28 oktober

Datum 191028
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 10 51 10 101 48 151 0
2 0 52 14 102 20 152 0
3 50 53 10 103 20 153 0
4 160 54 38 104 20 154 0
5 0 55 50 105 100 155 0
6 20 56 10 106 55 156 0
7 1925 57 55 107 20 157 0
8 45 58 5 108 150 158 0
9 0 59 80 109 50 159 0
10 0 60 5 110 30 160 0
11 1825 61 60 111 100 161 0
12 800 62 150 112 0 162 0
13 0 63 25 113 0 163 0
14 125 64 160 114 100 164 0
15 0 65 50 115 0 165 0
16 30 66 90 116 0 166 0
17 70 67 120 117 180 167 0
18 20 68 65 118 0 168 0
19 5 69 60 119 10 169 0
20 1000 70 50 120 40 170 0
21 900 71 60 121 0 171 0
22 65 72 34 122 30 172 0
23 4800 73 30 123 15 173 0
24 3520 74 25 124 75 174 0
25 2280 75 36 125 95 175 0
26 947 76 25 126 50 176 0
27 1140 77 260 127 100 177 0
28 1140 78 140 128 0 178 0
29 105 79 25 129 0 179 0
30 2 80 420 130 0 180 0
31 0 81 120 131 0 181 0
32 22 82 350 132 0 182 0
33 0 83 0 133 0 183 0
34 0 84 750 134 0 184 0
35 50 85 0 135 0 185 0
36 2 86 0 136 0 186 0
37 60 87 50 137 0 187 0
38 42 88 10 138 0 188 0
39 85 89 42 139 0 189 0
40 0 90 50 140 0 190 0
41 45 91 0 141 0 191 0
42 20 92 20 142 0 192 0
43 5 93 200 143 0 193
44 55 94 150 144 0 194
45 70 95 80 145 0 195
46 80 96 0 146 0 196
47 90 97 70 147 0 197
48 5 98 10 148 0 198
49 10 99 50 149 0 199
50 95 100 5 150 0 200

Resultat för auktionen 30 september (Listan finns efter.)

Datum 190930
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 20 51 5 101 30 151 0
2 0 52 6 102 48 152 0
3 0 53 80 103 80 153 0
4 260 54 0 104 22 154 0
5 0 55 40 105 80 155 0
6 0 56 30 106 75 156 0
7 0 57 0 107 32 157 0
8 0 58 90 108 210 158 0
9 0 59 0 109 75 159 0
10 20 60 0 110 580 160 0
11 0 61 0 111 3600 161 0
12 250 62 100 112 0 162 0
13 0 63 140 113 610 163 0
14 0 64 20 114 50 164 0
15 0 65 260 115 480 165 0
16 360 66 150 116 140 166 0
17 0 67 420 117 0 167 0
18 0 68 40 118 0 168 0
19 240 69 0 119 660 169 0
20 0 70 30 120 2000 170 0
21 20 71 130 121 20 171 0
22 24 72 170 122 5 172 0
23 100 73 80 123 16 173 0
24 15 74 5 124 40 174 0
25 0 75 50 125 0 175 0
26 60 76 60 126 0 176 0
27 2760 77 230 127 0 177 0
28 2900 78 10 128 0 178 0
29 800 79 20 129 0 179 0
30 800 80 440 130 0 180 0
31 800 81 50 131 0 181 0
32 820 82 100 132 0 182 0
33 650 83 60 133 0 183 0
34 115 84 55 134 0 184 0
35 40 85 100 135 0 185 0
36 100 86 22 136 0 186 0
37 110 87 10 137 0 187 0
38 170 88 12 138 0 188 0
39 0 89 0 139 0 189 0
40 100 90 120 140 0 190 0
41 0 91 44 141 0 191 0
42 0 92 10 142 0 192 0
43 500 93 10 143 0 193
44 50 94 100 144 0 194
45 175 95 16 145 0 195
46 16 96 40 146 0 196
47 0 97 34 147 0 197
48 0 98 10 148 0 198
49 100 99 0 149 0 199
50 0 100 5 150 0 200
Nässjö Myntklubb inbjuder till månadsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 30 september kl. 19.00.

Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

Fikapaus bestäms på mötet.

Nässjö Myntklubb säljer nr 110-118.

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 29 september. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto – vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för 2019, pg 28 58 31-4)

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 ½ skilling 1815 3/4 20
2 25 öre 1907 5 20
3 10 öre 1899 präglingsglans 8 150
4 10 öre 1915 8/9 260
5 10 öre 1913 Smal 1 9 350
6 NORGE 1 öre 1876 9 350
7 2 kr 1897 2/3 70
8 Primitivt betalningsmedel 550-450f.kr Delfin, Skythien, Olbia 4/5 320
9 Örtug, Kristoffer av Bayern 1441-48 LL2c, hål 4 3800
10 2 kr 1953 8/9 20
11 50 öre 1857 repor 3 150
12 10 öre 1924 8 250
13 1 öre 1874 Tonad 8 500
14 RYSSLAND denga (½ kopek) 1535-84 Ivan IV 4 120
15 KINA cash 1824-50 4 40
16 1 öre 1734 3-7 bär 6 140
17 1 öre 1723 Flätad krans 3-3bär 3 60
18 1 öre 1761 1-1 bär 4/5 290
19 NURNBERG enkelsidig silverpenning 1682 8 220
20 1 daler SM 1718 Flink och färdig 5/6 480
21 Sex st. ramade utländska mynt Några i silver vk 20
22 RYSSLAND 10 kopek 1910 8/9 15
23 ½ öre 1581 Två hål (5) 100
24 ¼ skilling 1806 5 15
25 1/6 skilling 1831 Ex Hamrin, ojämn färg 5 100
26 1/3 skilling banco 1847 5+ 60
27 69 st. 2 kr 80% Vk 2 760
28 145 st. 1 kr Vk 2900
29 10 st. 50 kr 1975 Vk 800
30 10 st. 50 kr 1976 Vk 800
31 10 st. 50 kr 1976 Vk 800
32 10 st. 10 kr 1935 Vk 750
33 13 st. 10 kr 1972 Vk 650
34 5 st 1 kr 80% Bra år Vk 100
35 2 kr 1940 Rund nolla 6/7 40
36 ROM Antoninian Gordianus III 241-43 RIC IV:84 5)(3 100
37 STORBRITANNIEN 6 pence 1890 6 60
38 NEDERLÄNDSKA Westfriesen 2 stuivers 1789 KM 106:2 4/5 140
39 DANMARK ½ riksdaler 1855 4 175
40 FINLAND 2 mark 1870 3 100
41 1 öre SM 1734 Korroderad 2/1 50
42 1 öre km 1724 Bred sköld, V-pil 3 50
43 5 öre 1873/72 4 400
44 2 öre 1666 2/3 50
45 Spelpenning Holst 170 1700-t repor 3/4 175
46 Lokalmynt 10 kr Nässjö 1979 10 10
47 2 st. 1/4 riksgälds polletter 1799 Lång och kort 9 5, 2 30
48 5 + 2 + 1 öre 1917-19 Nio mynt Vk 30
49 1 öre 1949 Dubblerad åtsida SMF308b 4 100
50 1 öre 1948 Fylligare monogram 4  8 isär 6 5
51 1 öre 1944 svagpräglad 9 5
52 5 öre 1945 Ompunsad 4 3 5
53 1/12 skilling 1812 Utan prickar över Ä,Ö ??? 3 80
54 ½ skilling 1816 plantsfel 4 100
55 1 skilling 1820 4 40
56 1 skilling 1819 3 30
57 1 skilling banco 1842 Rengjord 3 20
58 ¼ skilling 1833 Palmkvist 4 40
59 1 öre 1917 7 15
60 5 öre 1950 Med streck i kronan 6 5
61 Sedel 50 kr 1984 9 45
62 9 st. 5 kr, 8 st. 10 kr 1956-68 En del ovikta vk 100
63 Sedlar nominellt 180 kr 1960-05 vk 100
64 Tre ovikta sedlar 5-10 kr 1956,63 Samt jubileumstia 9 20
65 Sedlar 100 mark Finland + Norge 3 st. Samt tyska sedlar vk 100
66 1 öre (en halva!) 1576 Upphittad i Eksjö 50
67 ½ öre 1597 POL REX, ärg 5 350
68 Pollett Eksjö folkets park aluminium 6 20
69 NORGE 50 öre 1918 Inristningar 4 20
70 5 kr 1959 Jubileum i påse Skånska banken 9 30
71 Medalj Kröningen Oscar I Josephina 1844 brons 9 100
72 44 st. utländska sedlar (mest nödsedlar) vk 100
73 8 st. äldre sv. Kopparmynt 1671- 1-3 40
74 6 st. medaljer o dyl. Vk 5
75 630 gr. Oscar II kopparmynt Vk 30
76 1,6 kg koppar/nickel och något järn 50
77 180 gr. Silver 40% småmynt
78 380 gr utländska mynt 10
79 DANMARK 14 ST. mynt 1 SILVERMYNT, ÄRGIGA vk 10
80 Silverlot med jubileumsmynt Fullt silvervärde 514kr 400
81 Kopparmynt från Kongo Mlako? Ser ut som en spik 4 50
82 Tre spelpolletter 1700-t Två är svenska Vk 30
83 Hundskattemärke no 124 Landskrona 30
84 Två polletter 5 Kungsparken och 10 öre Stockholms Ångslups AB Oval stämpel på rund plants 30
85 Rom, sestertie, Volusianus 251-53 RIC 249a 3 50
86 5 öre 1864 4 10
87 ¼ skilling 1819 4 10
88 2 skilling banco 1843 Kanthack 4 10
89 ¼ skilling 1824 2/3 10
90 ¼ öre 1635 Krona L 6)(3 10
91 5 öre 1873 4+ 10
92 1/6 skilling 1831 3 10
93 5 öre 1882/81 2 10
94 Tre nödmynt Mercurius Kronan, Flink o färdig Vk 10
95 2 öre SM 1763 2 10
96 50 öre 1946 Nickel 9 10
97 10 öre 1920 Stort W med hakar 3 10
98 2 öre + 1 öre 1941,37 8/9 10
99 1 öre 1873 L.A. 3 10
100 5 öre 1950 Koppar 9/10 5
101 Två st.50 öre 1940,46 8/9 10
102 SPANIEN 100 pesetas 1966 Jubileum, silver 7/8 10
103 EGYPTEN 1 pund 1970 Nasser vägd 25 gr. 72% 7 50
104 DANMARK 5 kr Putsad silver 6/7 10
105 Kungariket Sverige Carl XVI + Silvia Silver 25 gr. finsilver 10 80
106 TYSKLAND 2 st. 10 mark D,F 1972 Silver 7+9 10
107 TYSKLAND 10 mark J 1972 9 10
108 2 st. 50 kr 1975,76 10/8 150
109 10 st. äldre svenska mynt 16-1800 tal Vk 10
110 ¼ öre 1644/45 Mörk 5/6 500
111 10 mark KM (Pollett), Stora kopparberg 1721 kanthack 4/5 3400
112 1 riksdaler 1805 Trevligt tonad 6 3500
113 5 öre 1731/30 Tunna repor 6/7 610
114 1 kr 1942 Åub 5/6 50
115 2 öre 1857 Kopparlyster 9/10 400
116 2 kr 1924 Patina 8 100
117 1/16 riksdaler specie 1835 Små plantsfel 6 250
118 16 st. äldre svenska mynt Vk 30
119 Album med 30 st. bra 2 kr Gustav VI 30 st silver + många nickel vk 660
120 Album med många bra svenska mynt Fullt silvervärde 15/9 1560 kr 1500
121 28 st. danska mynt i en påse vk 10
122 Ca 300 gr. Moderna nickelmynt Många i bra kvalitet Vk 5
123 Plåtask med 13 st. polletter/medaljer Vk 10
124 17 st. utländska mynt i ask Vk 5

Resultat auktion 29 april

Datum 190429
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 170 51 65 101 10 151 0
2 5 52 12 102 80 152 0
3 5 53 20 103 0 153 0
4 30 54 110 104 110 154 0
5 15 55 24 105 0 155 0
6 15 56 100 106 420 156 0
7 24 57 120 107 30 157 0
8 50 58 140 108 40 158 0
9 300 59 30 109 85 159 0
10 40 60 0 110 90 160 0
11 220 61 250 111 0 161 0
12 95 62 0 112 20 162 0
13 0 63 110 113 0 163 0
14 1050 64 5 114 0 164 0
15 7000 65 100 115 100 165 0
16 110 66 30 116 34 166 0
17 30 67 65 117 50 167 0
18 5 68 32 118 44 168 0
19 0 69 20 119 20 169 0
20 40 70 0 120 0 170 0
21 240 71 10 121 0 171 0
22 20 72 42 122 0 172 0
23 0 73 0 123 0 173 0
24 480 74 0 124 0 174 0
25 150 75 0 125 0 175 0
26 345 76 10 126 0 176 0
27 35 77 5 127 0 177 0
28 60 78 10 128 0 178 0
29 0 79 0 129 0 179 0
30 0 80 2 130 0 180 0
31 10 81 14 131 0 181 0
32 10 82 20 132 0 182 0
33 90 83 85 133 0 183 0
34 0 84 0 134 0 184 0
35 32 85 0 135 0 185 0
36 0 86 0 136 0 186 0
37 50 87 1 137 0 187 0
38 10 88 40 138 0 188 0
39 0 89 0 139 0 189 0
40 2800 90 2000 140 0 190 0
41 125 91 1500 141 0 191 0
42 3100 92 30 142 0 192 0
43 1700 93 40 143 0 193
44 400 94 0 144 0 194
45 480 95 10 145 0 195
46 160 96 18 146 0 196
47 160 97 40 147 0 197
48 250 98 25 148 0 198
49 2000 99 10 149 0 199
50 370 100 20 150 0 200
Nässjö Myntklubb inbjuder till månadsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 29 april kl. 19.00.

Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Nyhemsskolan, Nässjö

Fikapaus bestäms på mötet.

Nässjö Myntklubb säljer nr 69-101

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 28 april. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto – vid inrop över 500 kr även rek.avgift.). 

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för 2019, pg 28 58 31-4)

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 11 st. 1 öre km 1719-49 Både Ulrika och Fredrik Vk 5
2 12. st. utländska mynt i ramar 1951-00 Vk 5
3 3 st. myntset 1982-84 Vk 5
4 1/6 öre SM 1718 Punkt efter M och S 4 15
5 1 öre SM 1750 Stor nolla ¾ 15
6 2 öre SM 1747 3 15
7 10 öre 1934 Större 34 9 10
8 10 öre 1935 Större 35 9 50
9 10 öre 1936 Kort 6 9+ 300
10 10 öre 1921 Nickel, svagpräglad 7 40
11 RYSSLAND 10 kopek 1863 Bitkin 199? 7 220
12 BRASILIEN 500 reis 1868 5)(6 95
13 5 öre 1691 Plantsfel 5/6 525
14 1 mark 1689 5 800
15 1 carolin / ½ daler SM 1718 7 7000
16 Myntbox med 44 st. 10-ören 37 st. i silver Vk 50
17 Plastblad med 13 st. äldre sv mynt Koppar och brons Vk 30
18 4 st. myntset 1976-84 76 x 2, 79, 84 10 5
19 HESSE CASEL Fredrik I 4 heller 1745 Koppar och brons 4 175
20 1/6 skilling banco 1851 Fläckig 8 40
21 1 öre 1726 7-6 bär 4 175
22 Myntämne till 10-öring 20
23 1 öre 1921 8/9 90
24 10 öre 1874 8 300
25 1 öre 1747 2-2 bär, mörk 3 150
26 1 öre 1726 Flätad krans, 3-3 bär 7 på 2 3 345
27 1 öre 1872 7 35
28 1 öre 1918 grynig 8+ 60
29 2 kr 1904 7)(8 1700
30 1 öre 1907 9 30
31 10 st. utländska mynt 1921- Vk 10
32 6 st. äldre svenska mynt 1802-63 Vk 10
33 5 kr 1935 Jubileum 6/7 90
34 1 öre SM 1738 2/1 5
35 1 öre SM 1763 3 15
36 2 öre 1925 7 5
37 POLEN  6 groschen 1624 Sigismund 4 50
38 13 st. norska mynt 1876-41 Vk 10
39 4 riksdaler riksmynt 1871 Rengjord, kanthack 5 1500
40 20 kr 1889 Guld 8 2200
41 Grönt myntalbum med koppar +bronsm 28 st. 25 öre OII + 1 st. 10 ör vk 125
42 20 kr 1899 9 2200
43 1000 kr 1993 Guld, drottning Silvia 10 1200
44 5 st. 50 kr 1975 Jubileum 10 400
45 6 st. 50 kr 1976 Jubileum 10 480
46 2 st. 5 kr 1935 Jubileum Vk 160
47 2 st. 5 kr 1935 Jubileum Vk 160
48 5 st. 5 kr 1972 Jubileum, flera bra vk 250
49 50 st. 2 kr 80% vk 1900
50 8 st. 2 kr 80% + 14 st. 1 kr 40% vk 290
51 2 kr 1877 Ändrad 7 2 45
52 1 kr 1944 Ompunsad 4 4 10
53 21 st. Oscar II 5 öringar Ärg Vk 10
54 33 st. 10-öringar 40% + några nickel Ärg Vk 50
55 24 st. Oscars 2 ören + 26 Gustav V/VI Ärg Vk 10
56 5 st. mässingspolletter Vk 100
57 4 st. polletter i vitmetall Nässjö, Eksjö folkpark Vk 50
58 7 st. 2 kr 40% Vk 140
59 Myntlot med arabiska mynt m.m  Med 1 franc 1917 Vk 30
60 DANMARK 5 KR + 2 KR 1960/06 Vk 70
61 Sex st. svenska jubileums 2 kr 5 olika sorter Vk 250
62 Kina 10 cash Tai-ching coppercoin 3 10
63 Holland 1 gulden 1851 4 25
64 Tyskt porslinsmynt 1921 4 5
65 Portmonä med danska giltiga mynt Ca 150 kr 100
66 Sex olika typer av svenska sedlar Vk 30
67 Burkar med 2,5 kg kopparmynt Mest Gustav VI A 20
68 Burk med 1,7 kg nickelmynt 20
69 ¼ öre 1638 3 20
70 1/6 öre 1707 2/1 10
71 1 öre SM 1742 2 10
72 ½ skilling 1821 1821 4+ 20
73 ¼ skilling 1833 Palmkvist 3 40
74 1/6 skilling 1832 Palmkvist,bar hals,böjd,grop 3+ 25
75 2/3 skilling banco 1849 2 10
76 1/6 skilling banco 1855 Stort 4 10
77 ½ öre 1858 5 5
78 1 öre 1865 3 10
79 1 öre 1873 Plantsfel 3 5
80 1 öre 1927 5 2
81 50 öre 1939 7 5
82 1 kr 1939 Spräckt G 7 15
83 100 kr 1985 I TBT-ram 10 85
84 200 kr 1980 I TBT-ram 10 180
85 200 kr 2002 I TBT-ram 10 180
86 5 kr 1995 9 2
87 50 öre 2007 9 1
88 50 öre 1883 Litet kanthack 5 10
89 2 kr 1907 6)(7 400
90 4 öre 1591 Korrosion, ex Misab 6)(5 2000
91 POMMERN 2/3 thaler Karl XI 1689 5 1500
92 TYSKLAND 10 mark 1972 OS, fläck 9 30
93 DANMARK 2 kr 1923 8 40
94 DANMARK 5 kr 1960 9/10 50
95 1 öre 1880 Extralång text 4+ 10
96 2 kr 1961 8/9 18
97 2 kr 1907 Jubileum, lite spegel 8 40
98 2 öre 1873 6/7 25
99 1 öre 1889 5 10
100 2 öre SM 1767 3 20
101 4 skilling banco 1849 2/1 10
102 ½ skilling i Sandhill  för Gustav IV 1807 6 80
103 1 daler 1573 Varit böjd 4/5 15000
104 10 öre 1946/45 6 80
105 ¼ skilling 1827 Sluten 4 4 15
106 1 skilling banco 1851 7+ 200
107 2/3 skilling banco 1847 3/4 30
108 1 öre SM 1760/59 Putsad, korroderad 2 20
109 1 öre SM 1759 4+ 50
110 1 kr 1942 spegel 9 50
111 50 öre 1930 Delvis spegel 9+ 500
112 2 kr 1942 8)(8+ 20
113 ITALIEN Sardinien 5 centi 1826 3 20
114 Antoninan Probus Ca 280 Korroderad 4 50
115 1 öre 1761 4 100
116 1 öre km 1725 1724 års kronor 3 25
117 1/6 skilling 1830 FOIKETS, mörk 4 50
118 6 st. spårvägspolletter Jönköping + Karlskrona Vk 20
119 Påse med utländskamynt Vk 20
120 Sedel 50 kr 1953 7 250
121 Bunt med 96 st vykort Sverige, topografi Vk 50

Auktion 25 mars (resultat efter listan)

Nr  Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 2 öre SM 1759 A4 4 65
2 1 öre KM 1749 Plantspricka,dubbelslag 5)(6 310
3 1 öre KM 1720 Överpräglad på Phobus 4+ 50
4 1 öre 1715 6+ 850
5 5 öre 1731 8 780
6 1/6 öre SM 1666 Olika sexor 6 200
7 1 daler silvermynt 1719 Hoppet 7 625
8 4 öre SM 1771 svagpräglad 5/6 675
9 1/6 skilling 1831 Delvis röd, svagpr. 8 550
10 ¼ dukat 1730 Guld, probermärke 6 4800
11 Dukat 1747 Bedöm kantskada kl.12 själv 4 4900
12 1 öre 1575 Bröstbild SM 70, kantförl. 5 6200
13 MEXICO 1 peso 1898 27 gr 6/7 550
14 24 st. 10-öringar med klumpar m.m. Nio i silver Vk 20
15 18 st. 1 kronor 40% + 12 st. i nickel Alla år GVIA utan 57 bättre vk 180
16 Tre st. årsset 1982,83,86 vk 5
17 Fyra st. 1 kr olika varianter 1939 Stort G och litet G vk 80
18 2 öre 1968 Kantex på två ställen 8 10
19 1 öre 1710 Silver 5/6 600
20 1 öre 1914 Sluten 4 5 5
21 2 öre 1909 5 5
22 2 öre 1907 9 80
23 2 öre 1905 10- 300
24 2 öre 1918 9 200
25 1 öre 1761 3-3 bär 8+ 350
26 1 öre 1723/22 Enkla kvistar 3-3 bär 5 800
27 1 öre 1722 5-3 bär 4 175
28 10 öre 1962 Provmynt SMF Prov 25a 10 1700
29 1 skilling banco 1844 5 180
30 Sedelplånbok Lembit (tom) För 16 st. sedlar 40
31 RYSSLAND 5 kopek 1789 6 100
32 Medalj Astrid Lindgren 2002 Silver Emil i Lönneberga 10 50
33 4 skilling banco 1850 3 60
34 50 öre 1940 Fläck,plantskada 8 30
35 1 kr 1930 7/8 50
36 Karthago mynt Pegasus Ca300fk ärg 4 40
37 50 st. 25 ören 60% silver 250
38 58 st. 1 kr 40% 520
39 50 st. 1 kr 40% 450
40 5 kr 40%+ 1 kr 80%+ 11 st. 1 kr 40% 125
41 17 st. 1 kr 40% 150
42 18 st. 5 kr 40% 1 st. -62 jub+2 st -59+3 st 66 410
43 1 kr 80% + 3 st. 2 kr 40% 75
44 4 st. 2 kr 40% 75
45 3 st. 2 kr 40% 55
46 8 st. 50 öre + 8 st. 25 öre 60% + 4 st. 25 öre+9 st. 10 öre 130
47 4 st 2 kr+4 st 1 kr 80%+3 st 25 öre 60% 270
48 3 st.25 öre 40% + 1 st. 25 öre 60% 10
49 1 kr 1898 4 30
50 50 öre 1947 8- 15
51 200 st.1 kr 40% 1900
52 1 skilling 1821 2 10
53 2 kr 1910 Förskjutet mm 2 45
54 1/6 skilling banco 1840 4 10
55 2 kr 1897 3 40
56 2 kr 1930 6 40
57 2 kr 1942 7/8 20
58 2 kr 1944 8 20
59 2 kr 1945 Mm G 7 20
60 2 kr 1945 MM TS på G 7 20
61 2 kr 1946 7/8 20
62 2 kr 1948 7 20
63 50 öre 1939 7 5
64 50 öre 1938 putsad 7 5
65 50 öre 1929 6+ 5
66 50 öre 1928 6+ 5
67 ½ öre SM 1720 2 5
68 2 öre SM 1765 2 10
69 NYA ZEELAND 1 dollar 1967 8 5
70 50 kr 1975 jubileum 10 75
71 12 st. 2 kr Gustav V 80% 1929-39 Många i hyfsad kval vk 500
72 50 kr 1975 oxid 10 75
73 TYSKLAND 5 mark 1973J Copernicus 8/9 15
74 ½ skilling 1819 2 5
75 USA 10 cent (dime) 1895S 4/5 20
76 USA 10 cent (dime) 1901S Falskt S? 5 10
77 1/3 skilling banco 1837 2 5
78 1/3 skilling banco 1842 2 5
79 1 daler SM 1718 Phoebus 4+ 50
80 DANMARK 5 öre 1874 2/1 2
81 ¼ skilling 1828 2/1 2
82 5 kr 1991 Den svåra med mm U 7 100
83 5 kr 1959 Jubileum,repa 8 20
84 Sedel 100 kr 1978 fläck 8 90
85 12 giltiga  USA-dollar i sedlar 1 st. 5 dollar, resten 1 dollar vk 70
86 Medalj i aluminium Liseberg/Cortini 1934 8 5
87 Medalj i brons Upsala domkyrka 8 10
88 5 kr 1901 Guld 8 700
89 1 riksdaler 1781 kantskada 5 600
90 Sedel 50 kr 1984 8/9 50
91 TYSKLAND Sedlar 20+10 mark 1980 vk 60
92 INDIEN ½ anna 1835 Km447 4 40
93 NEDERLÄNDERNA Dubbel liard 1782 Brussel 2 20
94 FRANKRIKE dubbel tournois 1610 Paris 3 50
95 FRANKRIKE 4 sols 1675 Lyon, stampskada 3)(5 100
96 2 öre SM 1761 V på R flammig 5 130
97 1 öre SM 1758 Tonkin C6, hög krona, korr 3 20
98 ¼ skilling 1824 SMF 123 e 2/3 40
99 2 kr 1898 Med lock/-97 års bild 3 60
100 10 öre 1920 Nickel, stort W 3 20
101 1 öre 1914 Öppen 4 4 125
102 2 öre 1876/75 2/3 50
103 2 öre 1878 Kort text 2/3 125
104 2 öre 1906/05 3 250
105 3 st.2 öre 1900 Tre var inkl runda nollor vk 40
106 Sedel 10 kr 1929 4+ 75
107 Lot med 38 st. polletter/medaljer vk 20
108 1 öre 1627 Klipping valsverkspräglad 3/4 1200
109 TYSKLAND 4 st. 10 mark 1972 OS, olika myntorter Vk 120
110 2 kr 1952 8+ 18
111 2 kr 1955 9- 18
112 2 kr 1956 9- 18
113 2 kr 1959 Repa, patina 8 18
114 1 kr 1942 Åub 5/6 50
115 2 kr 1934 Patina 8 50
116 2 kr 1924 Patina 8 100
117 Medalj Kungl. Mynt o Justeringsverk 1973 Silver 83% 9 45
118 20 st. 5 kr 1965-79 Många ovikta Vk 80
119 5 st. 5 kr 1977 I nummerföljd Ca 9 20
120 4 st. sedlar 5 kr 1965-68 Olika år Ca 9 10
121 26 st. utländska sedlar Dollar, norska 1 kr Vk 100
122 1 kr 1965 spegel 9 40
123 1 kr 1966 9 15
124 1 öre 1895/93 3 20
125 2 öre 1916 Lång 6 7 15
126 2 öre 1936 Lång 6 7 5
127 2 st. 5 ören 1936 Kort och lång 6 7 10
128 1 öre 1858 4 5
129 Myntbox i plast med 34 st. 2 kr 40% Många bra kval. 640
130 Brunt myntalbum med 40 st 2 kr 1969-71 Samt 23 st. 5 kr 1972 hög 30
131 Spräckligt myntalbum med 43 st 5 öre 23 st. GV 20 st GVIA 10
132 Rött myntalbum med mynt Blandat sv/utländskt m ärg 50
133 38 st 2 kr 1965 Vk 750

Resultat auktion 2019-03-25

Omsättning: 43 774 kr      84% sålda

Nässjö Myntklubb
Datum 190325 Omsättning
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 65 51 1900 101 125 151 0 201
2 380 52 10 102 0 152 0 202
3 130 53 45 103 0 153 0 203
4 0 54 10 104 600 154 0 204
5 1000 55 48 105 0 155 0 205
6 200 56 48 106 75 156 0 206
7 825 57 20 107 20 157 0 207
8 675 58 22 108 1800 158 0 208
9 550 59 0 109 150 159 0 209
10 5700 60 32 110 18 160 0 210
11 13400 61 20 111 24 161 0 211
12 0 62 20 112 30 162 0 212
13 0 63 8 113 20 163 0 213
14 130 64 10 114 95 164 0 214
15 180 65 8 115 50 165 0 215
16 10 66 5 116 210 166 0 216
17 95 67 0 117 0 167 0 217
18 35 68 10 118 80 168 0 218
19 0 69 5 119 0 169 0 219
20 0 70 85 120 10 170 0 220
21 0 71 650 121 100 171 0 221
22 100 72 90 122 40 172 0 222
23 360 73 40 123 30 173 0 223
24 200 74 5 124 75 174 0 224
25 725 75 40 125 0 175 0 225
26 800 76 70 126 0 176 0 226
27 175 77 0 127 10 177 0 227
28 2300 78 5 128 10 178 0 228
29 180 79 210 129 825 179 0 229
30 90 80 2 130 50 180 0 230
31 290 81 2 131 20 181 0 231
32 0 82 160 132 70 182 0 232
33 0 83 20 133 900 183 0 233
34 0 84 90 134 0 184 0 234
35 50 85 110 135 0 185 0 235
36 210 86 10 136 0 186 0 236
37 250 87 10 137 0 187 0 237
38 520 88 850 138 0 188 0 238
39 450 89 1300 139 0 189 0 239
40 125 90 0 140 0 190 0 240
41 150 91 60 141 0 191 0 241
42 410 92 50 142 0 192 0 242
43 75 93 20 143 0 193 243
44 75 94 50 144 0 194 244
45 55 95 160 145 0 195 245
46 170 96 410 146 0 196 246
47 320 97 0 147 0 197 247
48 10 98 50 148 0 198 248
49 42 99 0 149 0 199 249
50 15 100 45 150 0 200 250

Resultat auktion 2019-02-25

Omsättning: 19575 kr    76% sålda

Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 210 51 60 101 0 151 0
2 0 52 300 102 45 152 0
3 34 53 22 103 200 153 0
4 135 54 200 104 150 154 0
5 110 55 55 105 60 155 0
6 0 56 75 106 100 156 0
7 15 57 475 107 40 157 0
8 32 58 90 108 40 158 0
9 30 59 0 109 50 159 0
10 6 60 50 110 0 160 0
11 10 61 50 111 150 161 0
12 16 62 5 112 25 162 0
13 2050 63 44 113 0 163 0
14 0 64 5 114 25 164 0
15 0 65 0 115 0 165 0
16 24 66 6 116 0 166 0
17 975 67 290 117 130 167 0
18 0 68 45 118 12 168 0
19 115 69 350 119 0 169 0
20 0 70 0 120 0 170 0
21 1550 71 0 121 0 171 0
22 450 72 1950 122 170 172 0
23 425 73 180 123 0 173 0
24 10 74 180 124 0 174 0
25 1950 75 45 125 0 175 0
26 225 76 180 126 0 176 0
27 220 77 45 127 0 177 0
28 220 78 20 128 0 178 0
29 220 79 20 129 0 179 0
30 0 80 1000 130 0 180 0
31 120 81 0 131 0 181 0
32 0 82 0 132 0 182 0
33 40 83 220 133 0 183 0
34 0 84 45 134 0 184 0
35 240 85 130 135 0 185 0
36 100 86 85 136 0 186 0
37 20 87 180 137 0 187 0
38 40 88 150 138 0 188 0
39 80 89 260 139 0 189 0
40 200 90 0 140 0 190 0
41 0 91 55 141 0 191 0
42 0 92 100 142 0 192 0
43 0 93 25 143 0 193
44 150 94 32 144 0 194
45 450 95 14 145 0 195
46 0 96 12 146 0 196
47 30 97 16 147 0 197
48 100 98 40 148 0 198
49 120 99 170 149 0 199
50 130 100 250 150 0 200

Auktion 26 november 2018

Nässjö Myntklubb
Datum 181126 Omsättning
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 5 51 525 101 300 151 0 201
2 55 52 190 102 10 152 0 202
3 30 53 430 103 0 153 0 203
4 5 54 0 104 10 154 0 204
5 0 55 0 105 20 155 0 205
6 25 56 0 106 50 156 0 206
7 0 57 7600 107 10 157 0 207
8 50 58 0 108 0 158 0 208
9 40 59 50 109 25 159 0 209
10 190 60 0 110 5 160 0 210
11 2850 61 0 111 50 161 0 211
12 40 62 0 112 40 162 0 212
13 30 63 75 113 20 163 0 213
14 60 64 10 114 5 164 0 214
15 0 65 10 115 10 165 0 215
16 50 66 110 116 60 166 0 216
17 0 67 0 117 100 167 0 217
18 0 68 1075 118 20 168 0 218
19 10 69 1000 119 10 169 0 219
20 0 70 240 120 0 170 0 220
21 35 71 145 121 10 171 0 221
22 44 72 2810 122 10 172 0 222
23 40 73 0 123 0 173 0 223
24 2 74 0 124 80 174 0 224
25 40 75 0 125 0 175 0 225
26 125 76 0 126 0 176 0 226
27 170 77 0 127 25 177 0 227
28 5 78 0 128 10 178 0 228
29 44 79 25 129 20 179 0 229
30 110 80 10 130 0 180 0 230
31 130 81 12 131 15 181 0 231
32 95 82 20 132 0 182 0 232
33 10 83 10 133 0 183 0 233
34 1800 84 0 134 0 184 0 234
35 26 85 0 135 0 185 0 235
36 20 86 0 136 120 186 0 236
37 190 87 0 137 30 187 0 237
38 150 88 35 138 125 188 0 238
39 70 89 45 139 20 189 0 239
40 40 90 100 140 0 190 0 240
41 5 91 360 141 0 191 0 241
42 0 92 30 142 0 192 0 242
43 100 93 0 143 0 193 243
44 190 94 150 144 0 194 244
45 700 95 40 145 0 195 245
46 280 96 0 146 0 196 246
47 50 97 30 147 0 197 247
48 60 98 0 148 0 198 248
49 145 99 0 149 0 199 249
50 100 100 0 150 0 200 250
Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 Sedlar 2 st.5 kr 1954-55 Ca8 5 NMK
2 Sedlar 11 st. 10 kr 1968-87 vk 50
3 Sedlar 6 st. 10 kr 1966-80 2 i nummerföljd av varje år vk 30
4 2 öre 1872 4+ 5
5 1 kr 1942 ÅUB 4+ 50
6 TYSKLAND 5 mark 1975J 8+ 20
7 25 öre 1927 6 10
8 2 kr 1939 Patina 9 40
9 2 kr 1938 Patina 8+ 40
10 25 öre 1933 9 100
11 1 mark 1592 Tonkin  J,  ks, smårepa 6 1700
12 PORTUGAL 50 escudos 1972 18 gr. 65% 8/9 40
13 1 kr 1935 8+ 20
14 2 kr 1934 8+ 40
15 TYSKLAND 10 mark 1972F Jubileum 8+ 40
16 Mynttyper Jubileumsmynten GVIA 1976 92,5%, 27 gr ,patina, repa 9 50
17 1 öre 1867 3 5
18 Minne från bondetåget 1914 5 10
19 2 öre 1872 5 10
20 Diverse utländska mynt vk 5
21 SCHWEIZ 5 franc 1966B 15 gr. 83,5% 8 35
22 USA ½ dollar 1964D 90% 8 40
23 SCHWEIZ 5 franc 1967B 15 gr.  83,5% 8/9 35
24 2 öre 1858 2 2
25 DANMARK 10 kr 1972 Jubileum 8 40
26 USA 1 dollar 1921 Morgan 6/7 75
27 200 kr 1995 9 170
28 10 öre 1859 2 5
29 USA ½ dollar 1963 8 40
30 USA 1 dollar 1922 6 75
31 USA 1 dollar 1923 7 75
32 USA 1 dollar 1921S Morgan 5 75
33 50 öre 1907 5 10
34 1 öre klipping 1626 5 1500
35 UNGERN 2 pengö 1936 10 gr. 64% 7 20
36 1 kr 1946 9 20
37 2 kr 1906 5/6 100
38 2 kr 1914 6/7 50
39 2 kr 1929 Patina 7 70
40 2 kr 1939 7/8 40
41 Lokalmynt Jönköping 10 kr 1979 10 5
42 TYSKLAND 10 mark 1972J Patina, jubileum 8 40
43 TYSKLAND 2 mark 1951J 9 100
44 5 öre 1927 ¾ 150
45 1 riksdaler riksmynt 1857 Kort pipskägg 4/5 600
46 1 dollar 1886 Repor 7 100
47 Medalj Kungliga lantbruksakademin 1811 4 50
48 10 öre 1907 Ändrad 7 5 60
49 10 öre 1916/15 6 115
50 10 öre 1918 Patina 9 100
51 10 öre 1928 Spegel 10 150
52 1 öre 1857 Röd 9 165
53 10 öre 1859 9 250
54 2 skilling banco 1843 Liten kantskada 7/8 900
55 1 öre 1657 kantförlust ¾ 600
56 2 öre SM 1765 delvis svagpräglad 7 500
57 1 riksdaler 1731 Med V i kungens namn 7 7000
58 25 öre 1919 6 50
59 2 öre 1935 8/9 10
60 1/3 skilling banco 1853 svagpräglad 3 40
61 2 öre 1860 2 10
62 2 kr 1934 8/9 75
63 Tre st. svåra 1 kr 1879-88 vk 75
64 Tre st. 10 ören 1879-91 vk 10
65 Utländska mynt ca 3 hg 10
66 Färöarna Sedel 10 kr 1949 9 50
67 Sedel 100 kr 1962 6 120
68 23 st. 2 kr 80% vk 920
69 50 st. 1 kr 80% vk 1000
70 Tre st. 50 kr 1976 Jubileum 240
71 Tre st. 10 kr 1972 Jubileum 145
72 20 kr 1878/77 Guldmynt 8/9 2200
73 Medalj ”Utställningen i Luleå” 1921 Stor bronsmedalj 9/10 100
74 Medalj ”Röda korset” 1921 Stor bronsmedalj 8 50
75 Medalj ”Industrihalle Chemnitz” 1864 Aluminium 9 50
76 Medalj ”Industriutställningen i Sthlm” 1866 Ojämn patina, vitmetall 8 150
77 Medalj ”Industriutställning i Munster” 1872 Vitmetall 9 50
78 Medalj ”Konst- och industriutställningen” 1897 Brons 6 Bud
79 2/3 skilling banco 1854 3 25
80 DANMARK ½ rigsbanksskilling 1842 2 10
81 DANMARK 1 rigsbanksskilling 1842 2 10
82 DANMARK 2 kr 1925 5 20
83 FINLAND 5 mark 1938S 5/6 10
84 BELGIEN 10 cent 1862 5 10
85 FRANKRIKE 10 centimes 1856 BB, kh 4 10
86 SPANIEN 10 centimos 1878 3 10
87 HONG KONG  5 cents 1903 2/3 20
88 FILIPPINERNA 1 centavos 1937 Under USA 7/8 15
89 USA 2 cents 1866 3 30
90 USA 3 cents 1869 4 100
91 USA ¼ dollar 1876CC 5 300
92 INDIEN 2 annas 1946 7 15
93 AUSTRALIEN 3 pence 1944 4 20
94 3 st. 2 kr Oscar II 1877-78 Ca 2 120
95 1/6 öre sm 1718 3 10
96 TYSKLAND 10 mark 1972J Fläck 9 40
97 1 öre 1885 6 10
98 NORGE 1 öre 1943 Järn 8 10
99 TYSKLAND 2 st. 10 mark 1972DF 7-9 80
100 2 öre SM 1763 2 20
101 1/6 skilling 1832 Med bar hals, svagpr 7/8 250
102 1 skilling 1825 3 10
103 2 öre SM 1765 Kantskador 2 10
104 2 skilling banco 1843 kh 3 10
105 ½ skilling 1827 3 10
106 2 öre SM 1764 Svagpräglad 5 20
107 1/6 öre SM 1677 1 10
108 ½ öre SM 1720? 2/1 5
109 2 öre 1666 1 10
110 2 öre 1872 3 5
111 MEXICO 25 peso 1968 OS 9 50
112 2 kr 1938 8/9 40
113 HOLLAND 21/2 gulden 1961 8 20
114 Grekiskt mynt 2/1 5
115 USA 1 dime 1901 3 10
116 ENGLAND ½ penny 1806 5 60
117 GRÖNLAND 50 öre 1926 6 100
118 25 öre 1914 6/7 20
119 1 skilling 1829 3 10
120 1 öre 1723 3-3 bär 3 100
121 5 och 2 öringar Oscar II 4 hg Vk 10
122 1 kr 1961 TS 8 10
123 1/8 riksdaler specie 1832 2 30
124 1/6 öre SM 1715 C1 4 25
125 1/16 riksdaler 1848 3 10
126 2 öre 1871 3 10
127 2 öre SM 1751 Repor, hack 5 25
128 1 öre 1875 4+ 10
129 10 öre 1940 Nickel 8+ 20
130 1 kr 1978 Bred 78 6 2
131 1 kr 1979 Ompunsade sveakronor 7 3
132 50 öre 1950 8+ 30
133 2 öre 1942 Mörkt järn 8 70
134 2 kr 1910 6 150
135 25 öre 1910 Stort kors 8 140
136 5 kr 1972 Utan strömmar b. lejon, hack 6 100
137 1 kr 1910 4 30
138 1 öre 1913 9 125
139 50 öre 1912 4 20

Resultat 29 oktober

Datum 181029
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 5 51 10 101 50 151 0
2 5 52 60 102 0 152 0
3 70 53 2 103 160 153 0
4 2 54 50 104 10 154 0
5 0 55 180 105 10 155 0
6 55 56 20 106 0 156 0
7 0 57 30 107 0 157 0
8 10 58 7850 108 40 158 0
9 20 59 1700 109 40 159 0
10 230 60 0 110 0 160 0
11 10 61 0 111 0 161 0
12 45 62 120 112 110 162 0
13 40 63 250 113 100 163 0
14 2 64 300 114 250 164 0
15 55 65 530 115 0 165 0
16 20 66 370 116 0 166 0
17 0 67 810 117 0 167 0
18 45 68 0 118 0 168 0
19 0 69 140 119 10 169 0
20 20 70 225 120 5 170 0
21 40 71 0 121 0 171 0
22 40 72 30 122 5 172 0
23 0 73 750 123 45 173 0
24 0 74 650 124 5 174 0
25 0 75 0 125 45 175 0
26 0 76 0 126 180 176 0
27 0 77 0 127 0 177 0
28 20 78 5 128 0 178 0
29 75 79 15 129 180 179 0
30 0 80 45 130 100 180 0
31 35 81 0 131 50 181 0
32 0 82 800 132 20 182 0
33 30 83 500 133 30 183 0
34 10 84 0 134 230 184 0
35 25 85 40 135 0 185 0
36 10 86 20 136 30 186 0
37 20 87 0 137 10 187 0
38 40 88 0 138 0 188 0
39 0 89 0 139 130 189 0
40 40 90 0 140 35 190 0
41 5 91 20 141 50 191 0
42 25 92 45 142 45 192 0
43 130 93 0 143 390 193
44 150 94 0 144 5 194
45 160 95 0 145 10 195
46 45 96 0 146 10 196
47 15 97 0 147 100 197
48 80 98 50 148 0 198
49 10 99 0 149 0 199
50 210 100 10 150 0 200

Auktion 29 oktober 2018

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 10 st. 2 kr 1971 Bra kvalité 5 NMK
2 50 öre 1952 8 5
3 10 kr 1972 Jub. 8 45
4 3 st. 5 kr 1972 8-9 2
5 5 kr 1993 9/10 5
6 2 kr 1907 Jub, patina 8 40
7 1 öre 1864 3 5
8 RYSSLAND 20 kopek 1914 8 10
9 2 kr 1942 Svagpräglad, patina 8 20
10 5 öre 1927 3 200
11 10 öre 1911 Stora ettor, patina 6 10
12 2 kr 1907 Jubileum, patina 9 45
13 2 st. 5 kr 1971 Ca 8 40
14 5 st. moderna 1 kr 1970-91 Ramade 8-9 2
15 1 kr 1937 Spräckt G 9 50
16 1 kr 1936 Patina 8 20
17 10 öre 1929  nian med oval ögla, svagpr 6 20
18 Italien 1 lire 1863 3 12
19 Tyskland 10 mark 1972J OS 9/10 35
20 USA ½ dollar 1967 8 20
21 Liten påse utländska mynt Några silver Vk 10
22 TYSKLAND 5 mark 1939A Kantskada 5/6 40
23 5 kr 1959 Jubileum, patina 7 30
24 DANMARK 2 kr 1923 Jubileum 8 45
25 DANMARK 10 kr 1972 Jubileum 7 50
26 USA ½ dollar 1967 7 20
27 TYSKLAND 10 mark 1972J OS ej samma som nr 19 8 35
28 1 kr 1935 Patina 7 20
29 3 st. 1 kr 1940 vk 60
30 Sex st. 1 ören 1916-26 Alla med lång 6 vk Bud
31 1 kr 1939 Stort G, patina 8 20
32 10 öre 1919 Patina 5/6 5
33 1 kr 1939 Spräckt G 7/8 20
34 50 öre 1939 Patina 7 5
35 TYSKLAND 5 mark 1971D Durer, jubileum 8 20
36 10 öre 1934 Större 1934 9 10
37 KANANDA 25 cent 1918 92,5% silver 3 20
38 USA ½ dollar 1964 patina 7 40
39 10 öre 1920 8 75
40 DANMARK 2 kr 1923 jubileum 7 40
41 2 öre 1952 9 bud
42 TYSKLAND 2 mark 1939A 5/6 20
43 SEDLAR 6 X 5 KR + 5 X 10 KR 1951-58 Flera ovikta vk 100
44 SEDLAR 3 st. 50 kr 1989-90 8-9 150
45 SEDLAR 4 st. 5 kr 1948 Jubileum Ca 9 100
46 SEDLAR 9 st. 5 kr 1936-77 vk 40
47 SEDLAR 2 st. 10 kr 1939 4/5 15
48 SEDLAR 2 st. 1 kr 1875 Olika underskrifter 2 40
49 SEDEL 1 dollar (1935E) 5 10
50 39 st. myntrullar riksbanksrullar 1970-t Troligen ocirkulerade 100
51 Näverask 10
52 Tennmugg 1836 GJLM,trekronorst. 25
53 Träask Vagnsnes Bud
54 Rund gammal träask med nåt i Ser gammal ut 50
55 Mazettiask med två fickur Crown 1929,avslag m.m. 100
56 3,5 kg nickelmynt moderna 20
57 995 gr kopparmynt moderna 5
58 1 riksdaler 1846 Med punkt efter Göth 8)(9 7200
59 5 öre 1763 8 1550
60 5 öre 1725 Utan mm 6 1275
61 1 öre 1717 4/5 380
62 10 öre 1963 Felaktigt urklippt 8 120
63 Matris med ej utstansad 10 öre 1989 8 30
64 10 öre 1898 Delvis spegel 8/9 250
65 10 öre 1900 Litet kors, låga mittblad 9+ 370
66 10 öre 1900 Stort kors, höga mittblad 9 370
67 10 öre 1914 Ändrad 4 8+ 470
68 50 öre 1931 7/8 80
69 Follis Konstantin I 306-337 7 105
70 1 öre 1761 3-3 bär 5 225
71 Dirhem  Kalifatet 750-950 5 400
72 FINLAND 10 penniä 1916 5 30
73 2/3 skilling banco 1839 Röd glans 9 575
74 5 öre 1708 Plantsfel 6 650
75 1/3 riksdaler 1787 Plantsrispor 6/7 1650
76 1 skilling 1820 Räfflad rand 3 25
77 ¼ skilling 1806 4 20
78 1 öre 1916 Lång 6, fläckig 7 5
79 5 öre 1938 9+ 5
80 1 öre 1942 Ompunsad frånsida, järn 6 20
81 50 öre 1946 nickel 8 15
82 20 st. 2 kr 80% Vk 800
83 10 st. 10 kr 1972 Jubileum Vk 500
84 2/3 riksdaler 1779 repor 4 800
85 5 kr 1962 Jubileum 8/9 40
86 2 kr 1945 TS på G ompunsad 5 4 20
87 2 kr 1950 Tunt präglad nolla 7/8 25
88 1 kr 1953 8+ 15
89 10 öre 1942 Patina på ena sidan 8 15
90 10 öre 1946/45 4 30
91 2 öre 1919 Järn, rostfläck 7 20
92 1/32 riksdaler specie 1853 4 30
93 1/16 riksdaler specie 1850 2/1 30
94 1/24 riksdaler 4 öre SM 1771 Repor m.m. 2 300
95 1/24 riksdaler 1779 Ärgfläck 5 200
96 1/24 riksdaler 1814 Kantex 4 300
97 DANMARK 16 skilling 1814 Korroderad 2 50
98 NORGE 12 skilling 1856 2)(4 50
99 NORGE 2 öre 1944 Järn, dålig prägling 7 20
100 FINLAND 1 penni 1917 5/6 10
101 ½ skilling 1827 Utan bindestreck 3 10
102 1 öre SM 1749 H5 4 30
103 1 öre 1895/93 5 50
104 1/6 öre SM 1671 Rengjord, romb efter årtal 2 10
105 1/6 öre SM 1671 Romb före och efter årtal 2 10
106 1/6 öre SM 1670 2/1 10
107 1/6 öre SM 1686 1 5
108 2 kr 1910 3 40
109 1/24 riksdaler 1812 2 40
110 Sedel 1 kr 1918 nålstick 5 50
111 NORGE ½ skilling 1867 5 60
112 DANMARK 1 kr 1915 8/9 75
113 DANMARK 2 öre 1874 Röd, repa 9 100
114 USA ½ dollar 1876 Repor 4 250
115 USA Civil war token 1863-64 Our army 4 80
116 NORGE Lot 2 st 2 öre+3 st 5 ören 1942-44 vk 15
117 MEDALJ i brons Gustav II Adolf 1894 Adolf Lindberg Ca 8 80
118 Rom denar, Antoninus Pina 138-61 4/5 275
119 2 st.Lauermynt Oscar II 5 + 50 ören Vk 10
120 HOLLAND 1 gulden 1862 3 5
121 DANMARK 2 kr 1938 Putsad 4 5
122 TYSKLAND 2 mark 1938 Kraftiga repor 4 5
123 2 st. 1 kr 1924 Med och utan punkter Ca 4 40
124 ENGLAND Crown 1965 Churchill, jubileum 7 5
125 2 kr 1897 3 40
126 DANMARK 1 kr 1938 6 10
127 Liten påse med danska mynt 10
128 TYSKLAND 2 X 10 mark 1972 8-9 70
129 200 kr 2001 Jubileum 10 180
130 NORGE 6 st. mynt 1 skilling + ½ sk. 1870/67 Vk 50
131 NORGE 7 st. 5 ören + 5 st. 2 ören 1893-1938 vk 50
132 Polletter Jönköpings spårvägar Vk 20
133 Liten påse med ryska mynt Vk 20
134 Påse med  utländska mynt Några silver Vk 20
135 DANMARK 5 KR 1960 putsad, jubileum 6 35
136 1/6 skilling 1830 4 10
137 1 öre KM 1750 2 10
138 2 öre SM 1764 Svagpräglad 4/5 50
139 USA 1 dollar 1928S 5 75
140 Liten påse med 9 utländska mynt Vk 10
141 Större påse med danska mynt Vk 10
142 Större påse med norska mynt Vk 10
143 Påse med amerikanska mynt Med silver vk 150
144 Sedel 1 dollar (1935D) 2 5
145 Liten medalj Konungariket Sverige 1998 25 år som statschef 9,4 gr 9 10
146 Myntverkets årsset i hårdplast 1987 10 10
147 22 nålmärken/medaljer + plakett Plakett 24,7 gr i silver N8 Vk 50
148
149
150
151

Resultat och lista september 2018

Datum 180924
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 0 51 0 101 2400 151 0
2 25 52 50 102 18 152 0
3 50 53 110 103 0 153 0
4 170 54 0 104 18 154 0
5 0 55 0 105 130 155 0
6 50 56 20 106 0 156 0
7 0 57 220 107 100 157 0
8 0 58 380 108 0 158 0
9 240 59 0 109 0 159 0
10 50 60 25 110 50 160 0
11 220 61 25 111 45 161 0
12 0 62 0 112 45 162 0
13 12 63 60 113 45 163 0
14 100 64 0 114 40 164 0
15 0 65 0 115 40 165 0
16 30 66 8 116 40 166 0
17 70 67 0 117 190 167 0
18 65 68 0 118 260 168 0
19 30 69 0 119 30 169 0
20 230 70 0 120 0 170 0
21 0 71 0 121 0 171 0
22 160 72 0 122 0 172 0
23 120 73 0 123 0 173 0
24 50 74 0 124 0 174 0
25 40 75 75 125 0 175 0
26 0 76 34 126 0 176 0
27 0 77 240 127 0 177 0
28 40 78 0 128 0 178 0
29 0 79 0 129 0 179 0
30 180 80 140 130 0 180 0
31 0 81 0 131 0 181 0
32 0 82 50 132 0 182 0
33 20 83 0 133 0 183 0
34 25 84 0 134 0 184 0
35 40 85 0 135 0 185 0
36 10 86 25 136 0 186 0
37 40 87 0 137 0 187 0
38 3 88 0 138 0 188 0
39 0 89 0 139 0 189 0
40 0 90 0 140 0 190 0
41 50 91 700 141 0 191 0
42 85 92 0 142 0 192 0
43 180 93 0 143 0 193
44 150 94 1400 144 0 194
45 95 95 0 145 0 195
46 22 96 0 146 0 196
47 10 97 0 147 0 197
48 100 98 520 148 0 198
49 50 99 350 149 0 199
50 220 100 950 150 0 200
Nr Beskrivning Årtal Anm Kv Min pris
1 1 daler SM 1717 Wett o wapen 2 25
2 1 daler SM 1718 Flink o färdig kh 4 25
3 1 daler SM 1718 Iupiter 4 50
4 2,85 kg utländska mynt vk 100
5 2 kr 1921 Jubileum 9/10 75
6 9 st 1 ören 1941-50 Bättre kv. Vk 45
7 2 kr 1921 Jubileum, patina 9/10 75
8 2 st. 5 kr + 1 st 2 kr 1921/66 6-8 80
9 11 st.1 kr 1930-35 Patina 6-8 200
10 5 st. 10-ören 1940-50 Patina 7-9 50
11 10 st 5 kr 1959 Jubileum i bättre kv. Vk 220
12 5 kr 1959 9/10 50
13 1 öre 1932 patina 8 10
14 5 kr 1935 Patina 8 80
15 2 kr 1907 Jubileum,patina 8/9 50
16 1 öre 1899 patina 8 25
17 1 öre 1905 9 50
18 1 öre 1902 8 30
19 1 öre 1898 Patina 8 30
20 5 st. 5 kr 1962 Jubileum Ca 8 200
21 2 kr 1932 Jubileum 9 50
22 4 st. 2 kr 1932 Jubileum Ca 8 160
23 3 st. 2 kr 1938 Jubileum Ca 8 120
24 Mynttyper Gustav VI Adolf silvermynt 1974 9 50
25 50 öre 1931 patina 8 20
26 1 kr 1918 Vk 600
27 1 kr 1924 Utan punkter 5 35
28 1 kr 1923 6 40
29 1 kr 1926 5 35
30 1 daler sm 1718 Phoeubus 4/5 100
31 25 öre 1917 6 25
32 2 kr 1936 Hanteringsmärken 9 75
33 1 kr 1938 8 20
34 1 kr 1939 Spräckt G,hant märken 9 25
35 2 st. 1 kr 1939 Stort + litetG 5+9 40
36 25 öre 1929 Patina 6 10