Auktionsvillkor

Vid våra medlemsmöten så håller vi myntauktioner. För de som inte kan komma på mötena erbjuder vi här möjligheten att kunna lämna sina bud via Internet. Detta är en försöksverksamhet som till en början endast är för klubbens medlemmar.

Villkor

  • Senast klockan 12:00 dagen före auktionsdagen måste buden ha inkommit. Senare inkomna bud medtas inte.
  • Om två likvärdiga bud inkommer är det först inkomna som gäller.
  • En avgift på 2 kr per utrop tillkommer samt eventuella portokostnader för de mynt som ej hämtas vid mötet utan behöver skickas.
  • Mynten skickas till köparen efter det att inbetalning har skett till vårt plusgirokonto.
  • Minimipriset får inte underskridas.
  • Objektet säljs för näst högsta bud plus en höjning enligt budintervall. Dock kan aldrig maxbeloppet du angivit överskridas.
  • Inga bud är registrerade hos oss, förrän du har fått en bekräftelse via e-post eller via telefon. 
  • Lämna dina bud genom att skicka ett e-post till oss: skattman@telia.com eller på 0703 – 10 31 93.