Historik

 • Nässjö Myntlubb bildades den 10 oktober genom ett konstituerande sammanträde på kulturhuset i Nässjö.
 • Klubben bildas på initiativ av Bengt Werngren som också blir klubbens första ordförande.
 • I övrigt består styrelsen av H.W Dahl, Lennart Carlsson, Felix Wilson, Erik Molin och Henrik Englund. Antalet medlemmar var från starten  st. och medlemsavgiften 20 kr per år för seniorer.
 • Vid slutet av 1981 var antalet medlemmar  55 st. och i slutet av 1982 67 st.
 • Ny ordförande för föreningen blir i maj 1983 Magnus Wexe då Bengt Werngren avgår p.g.a. han fått jobb på annan ort och flyttat till Karlshamn. Bengt Werngren återkommer som ordförande 1986.
 • Ny ordförande 1988 blir Bengt Wångö då tidigare ordförande Bengt Werngren gått bort under 1987.
 • Antalet besökande till klubbens möten har stadigt minskat under slutet av 80-talet.
 • Ny ordförande 1990 blir Urban Persson.  Antalet medlemmar var vid årets slut 56 st.
 • Ny ordförande 1992 blir Thorsten Andersson. Nu är medlemsavgiften 50 kr.
 • Ny ordförande 1994 blir Uno Gustafsson. Antalet medlemmar är vid slutet av året 46 st.
 • Till klubbens ordförande 1997 väljs Sven-Olof Stenhammar. Polletten skapas. Medlemsantalet ökar och är 61 st. Vid slutet av 1999 är antalet 87 st.
 • Antalet medlemmar som kommer på mötena ökar stadigt. Klubben måste byta lokal. I september 2001 kommer 44 st. medlemmar.  Antalet medlemmar är slutet av 2000 107 st.

Fortsättning följer….