Bli medlem

Nya medlemmar är alltid hjärtligt välkomna till vår myntklubb, vi sänder under året ut sex tryckta informationsblad med auktionslistor via brev. Föreningen har för närvarande drygt ett 40-tal medlemmar som kommer från olika städer/orter runt om i hela vårt land.

Medlemsavgiften är 100 kronor/vuxen per år. Ungdomar och familjemedlemmar kan få rabatterade medlemsavgifter. Kontakta gärna myntklubben om medlemskap önskas via vår e-postadress: magnus62@bahnhof.se eller på telefon: 0703 – 10 31 93.

Medlemsavgift (anmäler man sig efter oktober gäller årsavgiften även för det kommande året.)

MEDLEMSAVGIFT

Årsavgift: 100 kr/år

Plusgiro: 28 58 31-4