Historik

Nässjö Myntlubb bildades den 10 oktober genom ett konstituerande sammanträde på kulturhuset i Nässjö.

Klubben bildas på initiativ av Bengt Werngren som också blir klubbens första ordförande.

I övrigt består styrelsen av H.W Dahl, Lennart Carlsson, Felix Wilson, Erik Molin och Henrik Englund. Antalet medlemmar var från starten  st. och medlemsavgiften 20 kr per år för seniorer.

Vid slutet av 1981 var antalet medlemmar  55 st. och i slutet av 1982 67 st.

Ny ordförande för föreningen blir i maj 1983 Magnus Wexe då Bengt Werngren avgår p.g.a. han fått jobb på annan ort och flyttat till Karlshamn. Bengt Werngren återkommer som ordförande 1986.

Ny ordförande 1988 blir Bengt Wångö då tidigare ordförande Bengt Werngren gått bort under 1987.

Antalet besökande till klubbens möten har stadigt minskat under slutet av 80-talet.

Ny ordförande 1990 blir Urban Persson.  Antalet medlemmar var vid årets slut 56 st.

Ny ordförande 1992 blir Thorsten Andersson. Nu är medlemsavgiften 50 kr.

Ny ordförande 1994 blir Uno Gustafsson. Antalet medlemmar är vid slutet av året 46 st.

Till klubbens ordförande 1997 väljs Sven-Olof Stenhammar. Polletten skapas. Medlemsantalet ökar och är 61 st. Vid slutet av 1999 är antalet 87 st.

Antalet medlemmar som kommer på mötena ökar stadigt. Klubben måste byta lokal. I september 2001 kommer 44 st. medlemmar.  Antalet medlemmar är slutet av 2000 107 st.

 Fortsättning följer....

.