Resultat för auktionen 231127 (Omsättning: 37 346 kr)

Auktionslistan efter resultatet.

 

Rop Nr.

Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 170 51 20 101 3000
2 110 52 540 102 2600
3 420 53 300 103 2600
4 125 54 0 104 0
5 75 55 2000 105 800
6 45 56 15 106 120
7 150 57 0 107 125
8 10 58 1050 108 150
9 0 59 100 109 0
10 135 60 1500 110 0
11 66 61 2500 111 0
12 39 62 1500 112 5
13 220 63 150 113 5
14 66 64 150 114 0
15 0 65 50 115 160
16 0 66 50 116 0
17 420 67 75 117 20
18 790 68 0 118 10
19 1250 69 0 119 250
20 560 70 460 120 3310
21 0 71 150 121 0
22 85 72 350 122 0
23 150 73 100 123 0
24 125 74 0 124 0
25 200 75 0 125 0
26 120 76 0 126 0
27 24 77 0 127 0
28 88 78 0 128 0
29 80 79 15 129 0
30 0 80 0 130 0
31 70 81 150 131 0
32 70 82 10 132 0
33 0 83 0 133 0
34 0 84 0 134 0
35 8 85 22 135 0
36 0 86 10 136 0
37 8 87 0 137 0
38 0 88 0 138 0
39 20 89 0 139 0
40 0 90 10 140 0
41 0 91 10 141 0
42 0 92 380 142 0
43 320 93 150 143 0
44 300 94 0 144 0
45 160 95 1300 145 0
46 260 96 70 146 0
47 0 97 10 147 0
48 0 98 5 148 0
49 0 99 150 149 0
50 800 100 3300 150 0

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

1

50 kr

1976

Jubileum

10

170

2

10 kr

1972

 

9

100

3

Sandhillskasset med 2 kr jubileumsmynt

1897-38

Jubileum 5 olika

7-9

400

4

1/3 skilling banco

1843

 

4

125

5

2 öre

1858

Kanthack

7/8

75

6

2 öre

1862

 

5

30

7

10 öre

1921

Nickel

7

150

8

1 öre

1949

Järn

8+

10

9

Stor bronsplakett ca 900 gr

1953

Kvarntorps Korpidrottsför.

8

75

10

Myntbrev Botswana1976s 10 års jubileum

 

Medalj stämplad 925/1000 i Sverige 21 gr totalt

10

135

11

Hänge Davidsstjärna Jerusalem

 

 

 

66

12

50 st. 2 eurocent I bankrulle

 

Tyskland?

 

39

13

50 st. 10-ören i silver

 

 

Vk

144

14

Plakett SMK Vättern runt 1:a pris

1929

 

 

66

15

Medalj ”För Hästafvelns främjande”

1957

Svensk silverstämpel ca 33 gr med plastram

 

104

16

Riksdaler FALSK(?)

1775

22,8 gr

 

980

17

48 st. 25 ören

1883-30

 

 

420

18

40 st. 50 ören

1883-34

60%

 

598

19

30 st. 1 kr

176-41

80%

 

1100

20

30 st. 1 kr

1943-68

40%

 

540

21

2 kr

1876

 

3

140

22

2 kr

1940

 

6

68

23

VENEZUELA 5 bolivares

1912

25 gr 90 % rengjord

3/4

135

24

UNGERN 5 pengö

1939

24,9 gram 64%

7

125

25

RYSSLAND 1 rubel

1899

 

3

125

26

KANADA 1 dollar

1965

 

7

120

27

Kopparpollett 10 öre

 

Forsgren & Wilcken

6

16

28

COLOMBIA 50 centavos

1922

90% 12,5 gram

4

88

29

2 kr

1876

 

2

80

30

5 kr

1972

Utan strömmar

5/6

150

31

2 kr

1945

Ompunsad 5

6

70

32

2 kr

1945

TS på G, hanteringsmärken

(9)

70

33

1 kr

1946

Svagpräglad (TS u h)

(8)

50

34

25 öre

1950

 

9)(8

8

35

25 öre

1949

 

7

8

36

25 öre

1947

 

6

8

37

25 öre

1943

 

6

8

38

10 öre

1941

 

7

15

39

1 öre

1956

Ompunsad 9

8

20

40

1 öre

1937

 

4

15

41

1 öre

1910

 

3

30

42

1 öre

1877

Lång text

4

130

43

3 st. 2 kr 80%

 

 

vk

200

44

15 st. 50 ören 60%

 

 

vk

225

45

16 st. 25 ören 60%

 

 

vk

140

46

100 gram 40% silver

 

 

vk

200

47

50 öre

1940

Nickel, stort G

6

60

48

2 öre SM

1745

Kantskador

(5)

100

49

¼ skilling palmkvist

1833/32

 

7/8

600

50

4 skilling banco

1849

Hanteringsmärken

(8)

800

51

4 st. spelpenningar

 

1 st Lauer + Brittiska

vk

20

52

Kuba 1 peso

1953

26,73 gr 90%

5

400

53

STORBRITANNIEN Crown

1821

 

2

300

54

UNGERN 1 denar

1561

Spricka

4/2

100

55

DANMARK 1 mark

1617

Plantsfel

4

1200

56

5 öre

1906

Sluten 6

6

15

57

2 kr

1876

Brett årtal och litet EB

2

650

58

1 riksdaler riksmynt

1857

Kort pipskägg

4

1000

59

1/24 riksdaler

1810

 

4/5

100

60

1/6 riksdaler

1788

Plantsrispor

6

750

61

1/3 riksdaler kort valspråk

1789

Plantsrispor, "grynig stamp"

(8)

1800

62

2 mark

1694

 

5/6

1500

63

¼ öre

1634

 

6

150

64

¼ öre

1635

 

6

150

65

50 öre

1946

Nickel

9

50

66

50 öre

1947

Nickel

9-

50

67

2 kr

1877

 

2

75

68

1 öre

1909

Stort kors

6

40

69

1 öre

1914

 

7+

50

70

152 gram 40% silver

 

Några fina

 

975

71

Grekland, Alexander den store, Hemiobol

Ca 336 f kr

 

2

150

72

Rom, Trajanus, Denar

Ca 100 e.kr.

RIC 37

4/5

350

73

Rom, Faustina dä, Denar

138-140 f.kr.

 

3

100

74

DANMARK Schlesvig-Holstein, 1/12 sp. daler

1797

 

2

100

75

DANMARK Schlesvig-Holstein 1/24 sp.daler

1796

 

2

100

76

DANMARK 2 ST 1 rigsbankskilling

1852-53

 

Ca4

50

77

3 st.1 skilling

1802-05

 

2-4

30

78

1 öre

1874

 

6)(5

50

79

50 öre

1954

Hanteringsmärken

(9)

15

80

Rom, Caracalla, Thyateira Lydien

198 e.kr

BMC 101

2

60

81

NEUCHATEL ½ batzen

1793

KM 47

4+

150

82

2 st. ½ ören

1858

 

Ca 6

10

83

2 öre

1871

 

4

10

84

4 skilling banco

1849

Kanthack, ärg

(4/5)

40

85

4 skilling banco

1855

Kanthack

3

20

86

1 skilling

1830

Repor

3

10

87

1 öre SM

1761

 

2

10

88

2 öre SM

1748

 

3

20

89

1 öre KM

1724

 

2

10

90

1/6 öre SM

1680

 

2

10

91

1/6 öre SM

1761

 

2

10

92

1 öre

1866

 

9

250

93

½ skilling

1819

 

7

150

94

8 öre

1771

Småfläckar

6

1500

95

1 kr

1898

 

8+

1300

96

1 daler  SM Flink och färdig

1718

Hack

(4)

50

97

24 st. nickelmynt

 

Hög kvalité

8-9

10

98

2 öre

1876/75

 

2

5

99

6 st 1 kr 40%+50 öre 40%+10 öre 40%

 

Hög kvalité

8-9

150

100

Album med silver+nickel+koppar+järn

 

Myntkollen 18 november  värde 4 718 kr

1880-

5 kr -35,5 st 10 kr -72, 3 st 5 kr 40%,1 st. 2 kr 80%,22 st 1 kr 80%,23 st 2 kr 40%,16 st 1 kr 40%, 12 st 50 öre 60%,

9 st 50 öre 40%,29 st 25 öre 60%,18 st 25 öre40%, 51 st 10 ören 40%

vk

3300

101

1 000 kr guld

1998

Kungen 25 år

10

2 800

102

DANMARK 10 kr guld

1873

 

8

2 500

103

DANMARK 10 kr guld

1909

 

8

2 500

104

10 kr guld

1874

 

6/7

2 800

105

20 st. 2 kr 40%

 

 

Vk

500

106

2 kr

1907

Jubileum

9

60

107

50 öre

1928

 

9

125

108

2 öre

1872

 

9+

75

109

SEDLAR 4 st. 5 kr

1978

 

9+

20

110

SEDLAR 2 st. 5 kr

1978

 

9+

10

111

SEDEL 5 kr

1978

 

9+

5

112

SEDEL 5 kr

1978

 

9+

5

113

SEDEL 5 kr

1978

 

9+

5

114

SEDEL 5 kr

1978

 

9+

5

115

50 kr

1976

Jubileum

9+

150

116

Sandhillskassett 50 öringar 1911-35

 

Fin 1930

vk

350

117

Sandhillskassett ”årsset”

1972

 

9+

20

118

Sandhillskassett ”årsset”

1976

 

9+

10

119

56 lokalmynt brons

 

Mest Jönköping

9-10

300

120

Guldring utan sten stämlad 18K (svensk) 7,5 gram

 

S9=1968

 

3000

Resultat för auktion 23 oktober.

(Listan finns efter resultatet.) Omsättning:46 110 kr

Datum 231023
Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
28 51 0 101 24 151 0
0 52 49 102 18 152 2500
0 53 0 103 10 153 50
0 54 2450 104 10 154 50
0 55 9000 105 10 155 50
0 56 0 106 22 156 1000
0 57 150 107 10 157 0
30 58 1250 108 22 158 0
40 59 450 109 22 159 100
20 60 140 110 50 160 175
85 61 60 111 30 161 100
0 62 0 112 50 162 0
0 63 240 113 60 163 600
0 64 100 114 32 164 2600
0 65 0 115 20 165 300
0 66 50 116 34 166 260
0 67 75 117 20 167 0
0 68 45 118 2 168 0
10 69 200 119 45 169 0
0 70 0 120 50 170 118
460 71 20 121 55 171 0
0 72 0 122 10 172 0
180 73 50 123 525 173 0
0 74 0 124 20 174 0
0 75 0 125 30 175 0
0 76 0 126 5 176 0
0 77 0 127 50 177 0
30 78 0 128 5 178 0
85 79 0 129 26 179 0
30 80 65 130 70 180 0
80 81 0 131 70 181 0
25 82 0 132 200 182 0
0 83 0 133 14 183 0
40 84 0 134 30 184 0
0 85 0 135 320 185 0
100 86 100 136 8900 186 0
0 87 0 137 70 187 0
0 88 0 138 8000 188 0
130 89 0 139 0 189 0
0 90 0 140 10 190 0
130 91 22 141 200 191 0
260 92 20 142 600 192 0
0 93 0 143 300 193 0
0 94 25 144 0 194 0
0 95 360 145 50 195 0
90 96 625 146 200 196  
0 97 5 147 20 197  
120 98 10 148 0 198  
60 99 32 149 200 199  
0 100 60 150 0 200  

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

1

Diverse årsset m.m.

 

 

Vk

5

2

Sedel 1 kr Kotia

1919

Litet riss

(6)

50

3

2 kr

1950

Lyster

8+

60

4

1 kr

1948

 

8

30

5

5 öre

1940

Ändrad 4

4

5

6

5 öre

1971

 

9

5

7

5 öre

1942

 

5

5

8

1 kr

1934

 

5

30

9

1 kr

1949

hairlines

9

40

10

1 kr

1968

silver

8+

10

11

2 kr

1897

Jubileum omgjord t. brosch

-

60

12

1 öre

1879

Lång text

2

30

13

1 öre

1940

 

7

10

14

2 öre

1971

Klump på årtalet

9

20

15

2 öre

1917

Järn,korr

(6)

30

16

DANMARK 1 öre

1910

Lite korr

4

10

17

DANMARK 1 öre

1919

Järn, rostfläck

(4)

10

18

URUGUAY 2 centimos

1951

 

8

15

19

TYSKLAND 10 pfennig

1936

 

4

10

20

MEDALJ Kristianstads läns hushållning

 

Brons av Lea Ahlborn

4

50

21

1/12 Riksdaler

1831

Småfläckig korr.

(6)

400

22

1/8 Riksdaler

1835

 

2

220

23

1/6 skilling banco

1845

Delvis röd

6

180

24

1 kr

1930

 

8

125

25

1 öre

1892

 

2

160

26

1 öre

1899

 

7

100

27

1 öre

1917

Järn

8/9

60

28

1 öre

1921

 

9

30

29

1 öre

1945

Ändrad 4, lite korr, svag pr.

8

40

30

1 öre

1959

5`9

7

30

31

1 öre SM

1743

C3

2

80

32

5 öre

1897

Mis 28b, lutande kors

3

25

33

10 öre

1907

Repor, lite spegel

8+

250

34

25 öre

1940

Nickel

8

40

35

2 öre

1942

Järn korr fläckar

8/9

30

36

50 öre

1962

 

9

100

37

DANMARK 2 kr Jubileum

1923

Repor

8

90

38

DANMARK 5 kr Jubileum

1964

 

8

75

39

ÖSTERRIKE 50 schilling

1968

Jubileum 1918-68

6

130

40

ÖSTERRIKE 50 schilling

1968

Jubileum 1918-68

9

240

41

ÖSTERRIKE 50 schilling

1971

JubileumJulius Raab repor

(8)

130

42

ÖSTERRIKE 50 schilling

1972

Jubileum Hochschule

9

260

43

USA  1 dollar

1922D

 

7

260

44

2 st. 10 öre

1880

Och 1941

5-7

460

45

2 kr

1876

 

3

90

46

2 kr

1890

 

3

90

47

2 kr

1892

Ej flagad

2

90

48

2 kr

1880

Med och

3

95

49

2 kr

1943

 

8/9

39

50

1 kr

1936

 

8

49

51

Plakett 1:a pris SMK

1929

Vintertävlingen

 

68

52

Medalj Industriutställningen i Sthlm

1866

Repor

(8)

49

53

Tre medaljer Bottnaryds SKF

1968-99

 

Hög

68

54

FINLAND 10 mark

1879S

2,903 gr guld fint

8

2 450

55

ÖSTERRIKE 4 dukater (Efterprägling)

1915

13,76 gr guld fint

9

8 800

56

Medalj Gustaf och Victoria

1881

 

9

160

57

KANADA 5 dollars

1976

OS

10

150

58

12 st. 2 kr Oscar II

 

 

Vk

940

59

Stort Cash-mynt 450 gram

 

 

 

450

60

Sedel 10 kr

1916

 

4

140

61

Sedel 10 kr

1928

 

5

40

62

Sedel 10 kr

1946

vikt

(8)

36

63

Bok ”Orden und Ehrenzeichen des

 

Dritten reich ”

 

240

64

2 kr jubileum

1921

 

9

100

65

2 kr jubileum

1938

 

8

85

66

10 öre

1917

 

8

50

67

10 öre

1930

 

9

75

68

25 öre

1939

patina

9

45

69

50 öre

1931

 

9

200

70

10 öre

1934

patina

8/9

35

71

10 öre

1946

På 45

4

20

72

10 öre

1931

31 mindre

8/9

50

73

10 öre

1945

TS på G

5

30

74

25 öre

1934

 

8

50

75

50 öre

1899

 

3

30

76

5 öre

1944

 

8

50

77

1 kr

1942

Åub

4

70

78

1 kr

1935

patina

8

50

79

1 kr

1918

 

2

45

80

50 öre

1945

Hairlines, tomslag

9

45

81

50 öre

1944

 

7/8

25

82

2 kr

1910

Förskjutet mm

2+

100

83

2 kr

1947

 

7/8

45

84

2 kr

1938

hack

8

90

85

2 kr

1929

Fläck

7-

100

86

10 öre

1924

Nickel, flagad

8

100

87

2 kr

1904

 

2

95

88

10 öre

1874

Framträdande patina

7/8?

250

89

4 skilling banco

1849

Rengjord, hack,fläck

5

150

90

1 kr

1948

 

8+

20

91

2 öre

1900

Runda nollor

3/4

10

92

¼ öre

1636

Krontyp J korroderad

3/4

20

93

1 skilling

1802

På 1761

4

25

94

2 öre

1858/57

 

2

25

95

4 öre

1671

Svagpr.

4

275

96

Myntskåp i trä med nyckel

 

10 brickor

 

250

97

STORBRITTANIEN 2 st 6 pence

1932-34

 

Vk

5

98

STORBRITANNIEN 3 pence

1917

Rengjord

5

5

99

RYSSLAND 20 kopeks

1864

 

6

5

100

DANMARK 1 skilling danske

1771

 

¾

5

101

9 st europeiska mynt

 

 

Vk

5

102

Myntverkets årsset HPS

1986

Utan plast runt kassetten

10

10

103

Myntverkets årsset HPS

1988

Utan plast runt kassetten

10

10

104

Myntverkets årsset HPS

1989

Utan plast runt kassetten

10

10

105

Myntverkets årsset HPS

1990

Utan plast runt kassetten

10

10

106

Myntverkets årsset HPS

1991

Utan plast runt kassetten

10

10

107

Myntverkets årsset HPS

1992

Utan plast runt kassetten

10

10

108

Myntverkets årsset HPS

1993

Utan plast runt kassetten

10

10

109

Myntverkets årsset HPS

1994

Utan plast runt kassetten

10

10

110

Myntverkets årsset HPS

1997

Utan plast runt kassetten

10

40

111

Myntverkets årsset HPS

1995

Med plast runt kassetten

10

30

112

Myntverkets årsset HPS

1996

Med plast runt kassetten

10

30

113

Myntverkets årsset HPS

1998

Med plast runt kassetten

10

30

114

Myntverkets årsset HPS

1999

Med plast runt kassetten

10

30

115

Myntverkets årsset HPS

2000

Med plast runt kassetten

10

20

116

Myntverkets årsset HPS

2001

Med plast runt kassetten

10

20

117

Myntverkets årsset HPS

2002

Med plast runt kassetten

10

20

118

Sedel Österike-Ungern 20 kronen

1915

Litet hål

(4)

2

119

990 gram bronsmynt i burk

 

 

 

5

120

895 gram nickel i plastburk

 

 

 

5

121

660 gram utländska mynt

 

Amerikanska och euro finns

 

30

122

16 norska mynt

 

Järn mm bra men rost

 

10

123

50 kr+5 kr -35+ 2 kr 80%+ 2 st 5 kr

 

+ kr 40%+25 öre 60%+ 2 st 10 ören

 

400

124

Tyskland 5 mark + 2 st Danmark 25 öre

1965F

Danska båda 1905

 

20

125

Sedlar 10 mark Tyskland

1960

+ 100 pesetas + 5 pesetas

 

30

126

Inramade sv mynt ”årsset”

1968

Låg kvalité inga silvermynt

Vk

5

127

Fyndpåse med slipsnål, smålandspung

 

Och annat

 

50

128

7 st. portmonnäer

 

 

 

5

129

620 gram bronsmynt Gustav V

 

 

 

10

130

1 235 gr nickelmynt

 

 

 

10

131

30 gram lite bättre 10 och 25 ören

 

 

 

30

132

USA 5 st.½ dollars

1964-67

2 st. 1964

Vk

200

133

112 gram järnmynt

 

 

 

2

134

237 gram utländska mynt

 

 

 

50

135

6 kg bronsmynt Gustav VI framåt

 

Många bra

 

200

136

4 kg (vägt utan förpackning) 40% silver

 

Blandade valörer  1,6 kg fin

vk

8 500

137

Kasse med Myntpärmar och dialådor

 

 

 

50

138

Myntverket set 2000 kr + 200 kr 92,5%

1999

Millenium  11,7 gr fint guld

10

7000

139

USA, 1 dollar

1887

 

7

400

140

FILLIPINERNA, 5 piso

1975

 

9

10

141

UNGERN, duarius

1698

 

6

200

142

POLEN, 1 ort eller 1/4 thaler

1624

Sigismund III Vasa. kantförl

5

500

143

RYSSLAND, 1 kopek

1800

EM

6

300

144

RYSSLAND, denga

1798

EM, plantsfel

(7)

300

145

Antiken, 5 st bronsmynt

 

 

2/1

50

146

14 st besittningsmynt, solidus

1627-

1663. Riga, Elbing

vk

200

147

Pollett? 6554 inpräglat

 

På riksgäldspollett. Hål

(2)

20

148

Medalj, Malmö Hushållningssällskap

 

brons

9

50

149

Medalj, Malmö Hushållningssällskap

 

Silver, 225g

 

200

150

10 öre

1887

Fläck

6/7

400

151

2 kr

1924

 

8

500

152

2 kr

1906

 

9

2500

153

1/4 öre

1634

Lite ärg, åts svagpr el korr.

6)(2

50

154

1/4 öre

1642

 

4

50

155

1 öre

1705

Korroderad

3

50

156

1/12 riksdaler

1811

Delvis svagpr, kantskada fs

(5/6)

1000

157

1/4 skilling "palmkvist"

1833/32

Någon fläck

8

700

158

4 skilling banco

1849

Mindre hanteringsmärken

8

900

159

ROM, denar, Septimius Severus

193-211

Kantförlust

(3)

100

160

ROM, AE 21-22 mm, Theodosius I

379-395

Nicomedia, RIC IX:46a

4-

175

161

Henneberg-Ilmenau, 1 heller

1694

 

3

100

162

ENGLAND, 1/2 penny

1775

 

2

60

163

5 öre

1690

 

6

500

164

1/6 riksdaler

1819

plantsrispor, obet fläckar

(5)

1500

165

1/4 öre

1656

korroderad, välpräglad

(5)

300

  Datum 230925
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 28 51 1500 101 560 151 0
2 90 52 0 102 18 152 0
3 25 53 0 103 100 153 0
4 0 54 0 104 10 154 0
5 0 55 0 105 12 155 0
6 0 56 0 106 10 156 0
7 0 57 0 107 10 157 0
8 450 58 0 108 10 158 0
9 30 59 0 109 65 159 0
10 100 60 0 110 110 160 0
11 260 61 0 111 220 161 0
12 220 62 10 112 60 162 0
13 1200 63 10 113 110 163 0
14 0 64 0 114 110 164 0
15 0 65 0 115 5 165 0
16 0 66 0 116 1050 166 0
17 0 67 20 117 28 167 0
18 0 68 0 118 10 168 0
19 15 69 0 119 220 169 0
20 0 70 16 120 300 170 0
21 20 71 260 121 220 171 0
22 25 72 5250 122 300 172 0
23 0 73 5250 123 425 173 0
24 50 74 85 124 425 174 0
25 25 75 15 125 200 175 0
26 20 76 5 126 38 176 0
27 50 77 65 127 170 177 0
28 25 78 180 128 45 178 0
29 25 79 60 129 38 179 0
30 0 80 150 130 18 180 0
31 45 81 50 131 190 181 0
32 0 82 34 132 130 182 0
33 575 83 20 133 650 183 0
34 600 84 45 134 160 184 0
35 400 85 780 135 0 185 0
36 200 86 18 136 0 186 0
37 8400 87 2300 137 0 187 0
38 360 88 2300 138 0 188 0
39 320 89 75 139 0 189 0
40 580 90 390 140 0 190 0
41 1150 91 40 141 0 191 0
42 3500 92 10 142 0 192 0
43 26 93 22 143 0 193 0
44 100 94 180 144 0 194 0
45 10 95 750 145 0 195 0
46 30 96 0 146 0 196  
47 150 97 0 147 0 197  
48 32 98 18 148 0 198  
49 45 99 16 149 0 199  
50 0 100 20 150 0 200  

Auktion 25 september 2023

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

1

USA 7st. mynt ¼ + 6 st nickels

-1946

 

Vk

10

2

DANMARK 2 kr jubileum

1923

hanteringsmärken

(9)

70

3

2 öre SM

1765

A4

3

25

4

½ skilling

1816

Putsrepor

(5)

200

5

4 skilling banco

1855

 

2

120

6

Kastmynt Oscar I Begravningen

1859

Ompunsad 8, polerad

(8)

1100

7

5 öre

1918

 

4

50

8

1/6 riksdaler

1804

Plantrispor

(7)

450

9

TONGA 2 paanga

1967

Kröningen

8

30

10

Romersk Antonian Gordanius III

238-44

 

3

100

11

Romersk Provins Severus Alexander

222-235

 

4

150

12

Romersk denar Hadrianus

117-138

 

¾

150

13

NEDERLÄNDERNA 1 riksdaler

1805

 

5

1200

14

1 öre SM

1744

C3

2

200

15

1/6 öre SM

1666

Borrskada

(3)

10

16

2 öre SM

1767

 

3

25

17

1 skilling

1805

 

2

20

18

½ skilling

1802

Stockholm på 176?

3

20

19

¼ skilling

1825

 

3

15

20

½ skilling

1822

Delvis svagpr., fläck

(4)

20

21

1/6 skilling banco

1839

Ompunsad 9?  (korr)

(5)

20

22

2/3 skilling banco

1839

Något vriden

3

25

23

1 skilling banco

1836/35

Korroderad

(3)

15

24

2 skilling banco

1836

 

2+

25

25

2 skilling banco

1843

 

2

25

26

2/3 skilling banco

1854

G i Göth ompunsad, ärg

(3)

20

27

1 skilling banco

1845/44

Tydlig 5 på 4

3

20

28

4 skilling banco

1849

Hack, kh

(2)

25

29

½ öre

1857

Ompunsad valör 2

4

25

30

2 öre

1864

Ärg

4

15

31

1 öre SM

1760/59

Delvis svagpräglad

4

25

32

1 öre (Stort kopparmynt)

1651?

Korroderat

(2)

200

33

1/16 riksdaler specie

1848/45

Tomslag

(8)

400

34

5 öre

1691

Svagpräglad

(6)

500

35

1/3 riksdaler

1778

 

4

400

36

1/12 skilling

1825

Delvis röd, räfflad

8+

200

37

4 mark

1709

(svag bläck)

5

5500

38

7 st, 5 kr

1955,71

Hög kvalité

vk

350

39

8 st. 2 kr 40% Gustav V

 

Hög kvalité

Vk

300

40

140 gr. 60% silver

 

 

Vk

500

41

440 gr 40% silver

 

 

Vk

1000

42

625 gr 80% silver 1 kr

 

 

Vk

3500

43

Burk med koppar och järnmynt ca 550 gr

 

 

Vk

20

44

10 kr

1972

Jubileum, repor

(8)

100

45

Spritpollett Karlstad ½ liter

 

 

5

10

46

Lokalmynt 15 kr Torsås

1981

 

9

30

47

Brunswich-Luneburg 4 mariengroschen

1708

 

4

150

48

DANMARK 1 + ½ skilling danske

1771

 

Ca4

20

49

5 öre

1875

Repa

(5)

10

50

1 öre SM

1685

Lite korr och lite ärg

4

900

51

1 riksdaler

1776

 

4/5

1100

52

PORTUGAL 2½ escudos

1944

 

4

25

53

ITALIEN 5 lire

1927

 

4

35

54

Pollett Stora Kopparberg 6 öre km

1791

Repor

(4)

125

55

LIBERIA 10 cents

1961

 

3

15

56

Pollett Stora Kopparberg 6 öre km

1765

Kanthack

3

50

57

½ skilling

1816

Kantex

4/5

120

58

2 kr

1897

 

4

200

59

1/16 riksdaler

1835

 

2

50

60

1/6 riksdaler 1786

1786

 

2

100

61

FRANKRIKE 1 franc

1912

 

4

20

62

NEPAL 1 rupee

1979

 

6

10

63

HOLLÄNDSKA Ostindien 1 duit

1736

KORRODERAD

(5)

10

64

5 öre

1693/92?

KANTSKADA

2

80

65

ÖSTERRIKE 1000 KRONEN

1924

 

6

10

66

Kanada 50 cent

1944

80% silver

4/5

75

67

Årsset Cypern

1983

 

Unc

20

68

19 st. utländska mest franska mynt

 

 

Vk

20

69

18 st. utländska (Italien, Hong-Kong

 

Grekland

Vk

20

70

Coinsalbum

 

 

 

10

71

5 st lokalmynt 100 kr Jkpg 10,2gr/st

1979

I originalkassetter 92,5%

9-10

250

72

Lokalmynt i guld 18K Jönköping 1000 kr

1979

12 gram i kassett finvikt 9 gr

9-10

5000

73

Lokalmynt i guld 18K Jönköping 1000 kr

1979

12 gram i kassett finvikt 9 gr

9-10

5000

74

4 st HPS Årssett + 7 mjukplast

1980-81

Mjukplasr 73-77 beläggning

Ca 10

50

75

4 st lokalmynt Jönköping 10 kr

1979

I kassett

Ca 10

15

76

1 st lokalmynt Jönköping 10 kr

1979

I kassett

Ca 10

5

77

Nominellt 180 kr i sedlar 100 kr 1968

1971-81

 

vk

50

78

Sedlar USA 19 dollar 10-5-1 dollars

1980-90

 

vk

140

79

USA 7 st 1 dollarsmynt

1971D

Hög kv.

Vk

60

80

USA 21 st. dollarsmynt

1972D

Även några utan myntort

VK

150

81

USA 14 ST ½ dollarsmynt

1971-76

 

 

50

82

3,75 euro

 

 

 

20

83

3,80 dollar i mynt

 

 

 

20

84

Ca 200 gram engelska mynt

 

Half crown 1942 50% silv

 

30

85

140 gram 80% 1 kr

 

 

 

740

86

Ca 200 gr. Blandade utländska mynt

 

 

 

10

87

2 kg 40% silvermynt

 

Nästan bara 1 kr

vk

2300

88

2 kg 40% silvermynt

 

Nästan bara 1 kr

vk

2300

89

2,65 kg Svenska nickelmynt

 

 

Vk

75

90

97 gram 60%silver

 

 

vk

340

91

286 gr utländska mynt

 

 

Vk

20

92

674 gram järnmynt

 

 

Vk

10

93

330 gram Mässingsmynt

 

 

Vk

10

94

200 kr

1999

Jubileum Millenium

9-10

180

95

50 öre

1857

 

5

750

96

1 öre SM

1734

 

3

200

97

50 öre

1964

Liten repa

9/10

40

98

Teburk med sv. Mynt 520 gram

 

Nickel koppar 1970-

 

10

99

183 gram nickelmynt 5 kr + 1kr

 

 

 

5

100

1 kg 10 öringar i nickel

 

Carl XVI Gustav

 

20

101

200 gram 40% + 25 öre 60%

 

 

vk

 

102

200 gram utländska mynt

 

 

 

10

103

10 st årsset

1973-1985

Både myntverkets och andra

Vk

100

104

Kassetter för 1-, 2- och 5-öresmynt 1909 – 1950                                 

1909-50

 

Vk

10

105

Kassetter för 10- , 25- och 50 öresmynt 1909/1910 – 1950               

1909-50

 

VK

10

106

Kassetter för 1- och 2 kronor

1910-5,

 

vk

10

107

Ca 340 gr. Små myntkuvert

 

Oanvända

 

10

108

Ca 440 gr små myntkuvert

 

Oanvända

 

10

109

Ca 850 gr. Myntramar i var. Storlek

 

Oanvända

 

10

110

Ca 1 200 gr. Myntramar i var. Storlek

 

Oanvända

 

10

111

5,2 kg bronsmynt i GVIA myntrullar

 

 

 

10

112

Mer än 800 ramade 1 ören

 

GVIA, men även GV

 

10

113

Mer än 550 ramade 2 ören

 

GVIA och GV

 

10

114

Mer än 200 ramade 1 ören

 

 

 

5

115

72 ramade 2 ören i järn

 

 

 

5

116

Myntskåp i trä Lås med nyckel

 

10 brickor, 33 x 32,5 x17cm

 

250

117

43 st. 5 ören 1950+ 318 gr 1 ören

1950

 

 

5

118

Filtad plastlåda med 452 ramade 2 ören

 

GVIA

 

10

119

Blå pärm med 17 utländska sedlar

 

 

 

5

120

Pärm med kotia 1914,21

 

Även några 5 kr + 10 kr

 

10

121

Medalj Myntreform 200 år i etui SNF

1976

Silver 35 gr 925/1000

 

200

122

Tronskiftesmedalj i etui SNF

1973

Silver 35 gr 925/1000

 

300

123

Medalj Silvergyllen i etui, Myntverket

 

Patinerat silver 65 gr 925/1000

 

400

124

Medalj Första årtalet på Sv. Mynt i etui, Myntverket

 

Patinerat silver 65 gr 925/1000

 

400

125

Medalj Samfundet kungl. myntkab. Vänner 25 år i etui

 

Specieriksdaler Silver 34 gr 75/100

 

200

126

1,1 kg utländska mynt

 

 

 

10

127

Mynt 10 kr 90% + 5 kr + 3 st 25 öre+ 15 st 10 ören 40%

 

 

 

100

128

Diaask med 5 ören Gustav V

 

Bl.a. 1909 st+ litet kors

 

5

129

Diaask med 1 ören GV många årtal

 

 

 

5

130

Sorteringslåda i blå plast

 

Flyttbara väggar

 

5

131

Fyndlåda 1

 

 

 

5

132

Fyndlåda 2

 

 

 

5

133

50 kr+2 st 10 kr+ 3 st 5 kr+ 2 kr jub +2 kr 40%

 

 

 

450

Resultat auktion maj 2023 Omsättning: 46 192 kr

  Datum 230508
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 400 51 0 101 0 151 0
2 20 52 0 102 0 152 1600
3 0 53 0 103 0 153 1800
4 0 54 0 104 0 154 5100
5 60 55 0 105 100 155 50
6 0 56 0 106 100 156 0
7 0 57 2700 107 140 157 0
8 0 58 0 108 0 158 0
9 34 59 1950 109 110 159 0
10 39 60 20 110 14 160 0
11 320 61 0 111 15 161 0
12 420 62 145 112 50 162 0
13 0 63 0 113 320 163 0
14 340 64 0 114 0 164 0
15 580 65 0 115 900 165 0
16 800 66 170 116 0 166 0
17 220 67 0 117 0 167 0
18 200 68 15 118 0 168 0
19 120 69 0 119 125 169 0
20 1100 70 0 120 0 170 0
21 80 71 1200 121 0 171 0
22 68 72 0 122 125 172 0
23 150 73 4000 123 0 173 0
24 95 74 0 124 0 174 0
25 0 75 180 125 0 175 0
26 18 76 0 126 10 176 0
27 60 77 3600 127 20 177 0
28 44 78 490 128 0 178 0
29 0 79 0 129 0 179 0
30 35 80 3700 130 100 180 0
31 0 81 0 131 100 181 0
32 220 82 0 132 35 182 0
33 0 83 0 133 40 183 0
34 0 84 170 134 120 184 0
35 1350 85 0 135 5 185 0
36 360 86 75 136 100 186 0
37 0 87 5 137 100 187 0
38 0 88 0 138 10 188 0
39 150 89 0 139 5 189 0
40 50 90 0 140 5 190 0
41 0 91 0 141 50 191 0
42 0 92 0 142 1050 192 0
43 1800 93 0 143 600 193 0
44 30 94 0 144 200 194 0
45 15 95 400 145 1150 195 0
46 70 96 0 146 350 196  
47 25 97 80 147 70 197  
48 0 98 0 148 1100 198  
49 0 99 0 149 0 199  
50 200 100 0 150 2050 200  

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

1

Sandhillskassett med alla typer 5 kr

1935-66

 

Vk

360

2

7 st. äldre svenska mynt

 

 

vk

20

3

2 öre

1873

 

4

50

4

2 öre

1900

Runda nollor

4

30

5

2 öre

1916

Kort 6,flammig

8

60

6

2 öre

1942

Brons, fläckar

8

10

7

5 öre

1917

Järn, mindre fläck

6

30

8

5 öre

1947

Järn

7/8

50

9

50 öre

1945

Tomslag båda sidor

8

20

10

Bok Nordisk Numismatisk årsskrift

1973-74

 

 

39

11

KANADA10 dollar

1976

OS i Montreal

10

175

12

COLUMBIA 8 reales

1835RS

Kontrollvägd 27 gr, repa

6

350

13

MEXICO 25 pesos

1968

OS 72% vägd 22,5 gr

8

150

14

STORBRITANNIEN 1 dollar (trade)

1900

Vikt 26,9gr 90%, Ingen ort

6

225

15

100 st. 25 ören 40% silver

 

 

Vk

375

16

90 st. 25 ören 60% silver

 

 

Vk

690

17

USA 1 dollar

1923

 

6

220

18

WESTFALEN 10 000 mark

1923

Metall tombac,

9

125

19

3 st. 1 kr

1879,87

Och 1888

2/1

99

20

12 st. 2 kr Oscar II

1976-06

Även 1880 och

2-3

840

21

2 kr

1940

 

7

59

22

USA  5 st. 1 cents

1892-06

 

2-4

68

23

NORGE 25 kr

1970

Frigjöringen

9

150

24

NORGE 10 kr

1964

Eidsvoll

9

95

25

2 st. myntbrev med medaljer

1977

Sterlingsilver Tuvalu Nya Z

10

240

26

2 s.t England pennies

1967

Samt två shellpolletter 70-tal

7-8

18

27

Medalj i brons Tempelriddare O Eklund

1961

90 gram, sporrong

8

60

28

SCHWEIZ 2 +1 francs

1948,86

 

6-8/9

44

29

FRANKRIKE 50 francs

1953

 

8

20

30

RYSSLAND 2 kopek

1811

 

¾

35

31

Besittningsmynt Sv Pommern 8 grosch,

1760

Stralsund, delvis svagpr.

(6)

900

32

10 öre

1907

 

9

220

33

50 öre

1930

Repa

(9)

175

34

2 kr

1931

Hairlines

7)(8

130

35

¼ riksdaler sp.

1846

 

3)(4

1350

36

1/6 riksdaler

1783

Plantrispor

3

300

37

1 mark

1686

 

2/1

450

38

4 riksdaler riksmynt

1857

Patina, repor

(6)

2700

39

DANMARK 10 öre

1903

 

8

150

40

NORGE ½ skilling

1867

 

5

50

41

RYSSLAND 5 kopeks

1771

EM, lite korroderad

(5)

100

42

ENGLAND 1 crown

1889

 

3

500

43

FRANKRIKE 24 sols 1/5 Ecu

1782A

82 på 81

7

1800

44

5 öre

1967

Klump på 5 ”Västerås”

7

30

45

2 öre

1881

 

5

15

46

50 öre

1949

Ändrat TS

8/9

25

47

50 öre

1948

Delvis prälingsglans

8

25

48

50 öre

1931

 

8

150

49

50 öre

1928

 

8

100

50

50 öre

1927

Patina

9

200

51

50 öre

1883

 

5/6

300

52

1 kr

1889

Utan lock

7

3000

53

2 kr

1906

 

9

3000

54

Sandkörningspollett 24 tunnor Avesta

 

 

5

50

55

2 öre SM

1764

Punkt före V

2

200

56

1 öre

1629?

Säter, kraftigt korr.

(2)

50

57

4 riksdaler riksmynt

1871

 

7

2700

58

USA 1 dollar

1802

 

3

11000

59

1  riksdaler

1776

Grå patina

5

1950

60

5 öre

1867

 

4

15

61

4 skilling banco

1849

Rengjord, kantskada

4

160

62

DANMARK 25ÖRE

1905

 

9+

120

63

¼ ÖRE

1636

Korroderad

(4)

15

64

1 skilling

1802

På 2 ÖSM 1761

3

15

65

1/6 öre

1671

Korroderad, snedpräglad

(6)

15

66

200 kr

1990

Jubileum

9+

160

67

Kopia av Kinesisk 100 cash

 

63,3 gram

 

100

68

1/32 riksdaler

1853

 

2

15

69

Token Halfpenny Birmingham

1793

Flack

6

450

70

SALZBURG 3 kreutzer

1681

KM#22

8+

520

71

DANMARK 1 kr

1875

 

8/9

1200

72

Baltikum, Reval, Artig

1385-95

 

6

450

73

1 kr

1897

Ompunsad 7?

9

4000

74

FRANKRIKE 5 francs

1813

Napoleon, repor

(6)

1000

75

INDIEN 1/10 GOLD FANAM

10-1200

Minsta guldmyntet

-

180

76

ENGLAND Penny, CRUX-typ

978-1016

Aethelred II Seaby 1148

7

3900

77

ÖSTERRIKE Thaler

1564-1595

repa

5/6

3200

78

PERU 1 sol

1891

 

7

490

79

MEXICO 1 peso

1898

 

6

550

80

ENGLAND Sovereign

1892

London

6

3700

81

ITALIENSk STAT 1 lugino

1666

korroderad

(5)

280

82

TUNISIEN ¼ kharub

1865

 

8

240

83

NEPAL Mohar

1899

 

4

350

84

5 öre

1694

Korroderad

(4)

170

85

2 öre

1858/57

 

3

20

86

DANMARK  5 öre

1928

N

9

75

87

2 öre

1937

Ompunsad 3

3

5

88

200 kr

2000

 

10-

200

89

5 öre

1932

 

6

50

90

50 öre

1953

 

8/9

90

91

50 öre

1954

 

8

40

92

50 öre

1956

 

8

100

93

50 öre

1935

 

8

100

94

50 öre

1912

 

6

260

95

10 öre

1890

Gles pärlrand

7/8

400

96

2 öre

1909

 

6/7

150

97

1 öre

1872

Liten 2, R ompunsat

6

50

98

5 öre

1863/2

 

4

30

99

2/3 skilling banco

1853

 

2

35

100

4 skilling banco

1852

korroderad

(4)

100

101

½ skilling utan bindestreck

1827

Kraftigt korr. MIS 7a

(2)

40

102

2 öre SM

1745

Korr, hack

(4)

80

103

FRANKRIKE 50 centimos

1894

 

4

50

104

INDIEN ¼ anna

1862

 

3/4

10

105

DANSKA VÄSTINDIEN 10 cents

1862

Mm krona

3

100

106

DANMARK 2 kr

1930

Jubileum, ompunsad. 3

7

100

107

1/12 skilling

1802

Ompunsad 2,delvis korr

4)(6

100

108

1/6 riksdaler

1804

Delvis svagpr.

4

500

109

1 kr

1929

 

7)(8

40

110

50 öre

1955

 

8

10

111

185 gram Oscar II kopparmynt

 

 

Vk

15

112

12 st. mynt Gustav V varianter

 

 

Vk

50

113

Två defekta fickur, silver

 

Bl a Engelskt spindelur 1819

 

150

114

1 öre

1715

Kantfel

8

1100

115

1/6 riksdaler

1788

 

5

500

116

1 kr

1918

 

4/5

450

117

2 kr

1940

Ändrad 4

5

100

118

2 kr

1903

98 års bild (svår)

3

950

119

2 kr

1938

 

8/9

125

120

2 kr

1950

Omgraverat TS

7

50

121

5 kr

1952

Jubileum, repor hack

(8)

75

122

2 kr

1913

Repig

(6/7)

125

123

10 öre

1873

 

4

350

124

¼ skilling banco

1833/32

 

4

100

125

10 öre

1934

repa

8/9

20

126

25 öre

1947

 

8/9

10

127

1 skilling

1819

 

4

20

128

1/6 skilling banco

1851

L ompunsad

6

50

129

8 st. 2 kr i Sandhillskassett

1937-44

5 st., 80% +

vk

500

130

100 kr Säkerhet i kapsel

1984

 

9

90

131

100 kr Helgeandsholmen i kapsel

1983

 

9

90

132

5 kr

1959

Jubileum

7

35

133

FINLAND 5 ST 1 mark

1964-67

 

Vk

40

134

3 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

110

135

25 öre

1940

 

6

5

136

Sedel 100 kr lågt nr A003236

1958

Ett veck, i övrigt bra

7

100

137

Sedlar 4 st 50 kr 1982,89,89,90

 

Något blädderveck, gem?

Ca 9

100

138

Sedlar 2 st, 10 kr

1959

 

9

10

139

Sedel 10 kr

1938

 

4

5

140

Sedlar 10 kr + 5 kr

1938,52

 

2-3

5

141

Sedlar 15 st. 5 kr (14 Gustav Vasa)

1965-81

Samt 1959, mest 1981 i följd

8-9

50

142

395 gram 40% silver

 

Från årtalssamling

 

900

143

148 gram 60% silver

 

Från årtalssamling

 

500

144

2 st 10 kr

1972

 

 

180

145

216 gram 80% silver

 

Från årtalssamling

 

1000

146

138 gram 40% silver 5-2-1 kr

 

Bättre kvalitet

 

350

147

Rött myntalbum med nickelmynt kvar

 

Från årtalssamling

 

10

148

Sex st. silverplaketter FNs flaggor ca 200 gram (242 gr med kartong)

 

Utgåva Franklin Mint, sterlingsilver 92,5%

 

1100

149

Vigselring i guld 18K 7,5 gram

1969

S9

 

4200

150

Guldlänk 18K 4,9 gram

 

 

Stämplat tre kronor + 18K

 

1700

151

Guldring med sten 20K 3,6 gr

1931

E8 (troligtvis diamant)

 

1800

152

10 st. 50 kr alla i kassetter

1975/76

Fyra st. är 1976

Ca 10

1400

153

100 st. 1 kr 40%

 

 

vk

1600

154

Lokalmynt 1000 kr i guld Jönköping

1979

Stämpel 18K vägd 12 gr.

Ca 10

 4000

Resultat och lista för den 27 mars 2023

 

  Datum 230327
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 45 51 120 101 0 151 0
2 45 52 125 102 15 152 0
3 50 53 90 103 20 153 0
4 0 54 0 104 30 154 0
5 100 55 0 105 0 155 0
6 150 56 0 106 100 156 0
7 0 57 90 107 0 157 0
8 35 58 150 108 80 158 0
9 0 59 0 109 0 159 0
10 0 60 29 110 0 160 0
11 0 61 0 111 0 161 0
12 0 62 28 112 0 162 0
13 0 63 250 113 0 163 0
14 0 64 46 114 0 164 0
15 320 65 390 115 420 165 0
16 140 66 1400 116 300 166 0
17 0 67 640 117 200 167 0
18 0 68 120 118 200 168 0
19 0 69 500 119 0 169 0
20 0 70 250 120 500 170 0
21 0 71 26 121 0 171 0
22 0 72 0 122 800 172 0
23 0 73 180 123 950 173 0
24 12 74 0 124 180 174 0
25 420 75 80 125 4400 175 0
26 920 76 0 126 130 176 0
27 0 77 75 127 0 177 0
28 130 78 0 128 0 178 0
29 0 79 300 129 0 179 0
30 350 80 0 130 0 180 0
31 0 81 225 131 0 181 0
32 0 82 3200 132 0 182 0
33 60 83 6200 133 0 183 0
34 25 84 0 134 0 184 0
35 25 85 5 135 0 185 0
36 5 86 100 136 0 186 0
37 50 87 0 137 0 187 0
38 80 88 0 138 0 188 0
39 90 89 20 139 0 189 0
40 0 90 30 140 0 190 0
41 39 91 100 141 0 191 0
42 0 92 10 142 0 192 0
43 250 93 10 143 0 193 0
44 39 94 0 144 0 194 0
45 39 95 80 145 0 195 0
46 1000 96 0 146 0 196  
47 0 97 220 147 0 197  
48 28 98 0 148 0 198  
49 90 99 20 149 0 199  
50 72 100 0 150 0 200  

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

1

TYSKLAND 5 mark

1965J

Fläckig

4/5

40

2

TYSKLAND 5 mark

1971D

Jubileum A Durer

7/8

45

3

Medalj Baltiska Riksskyttetävlingen

1914

Graverad A Lindberg

8

50

4

Jeansmedalj från 1970-talet I nickel

 

“silverdollar”

4

20

5

1 kr

1926

 

7

100

6

5 kr med mörk patina

1935

I originalförpackning SHB

7

120

7

1 kr

1936

Fläckig patina

8+

60

8

1 kr

1941

 

6/7

35

9

5 öre järn

1950

Ompunsat S:t Erik?

4

30

10

2 öre

1964

Punkt i kronan

6

30

11

1 öre

1929

Vågig 2, ojämn färg, hack

8

10

12

10 öre

1970

0,66 gr tunt ämne, äkta?

-

500

13

25 öre

1952

Svagpräglad, tunn repa

7

30

14

USA 1 dollar

1922

Svagpräglad

5

160

15

36 st 25 ören 605

 

 

 

260

16

50 kr

1975

I myntram, repor

9

140

17

USA 2 st. ½ dollar

1964

90 silver

6-7

160

18

5 öre

1892

 

6

55

19

1 kr

1875

Inristning

4

500

20

1 kr

1904

Rengjord

5)(6

300

21

1 kr

1943

Klump 3

7

120

22

1 kr

1944

repa

9

90

23

1 kr

1947

TS till höger

8/9

25

24

9 st. slitna utländska sedlar

 

 

 

10

25

24 st. 1 kr 40%

 

 

 

380

26

100 st. 25 ören 60%

 

 

 

800

27

1/16 riksdaler specie

1848/45

 

4

120

28

10 öre

1863

 

2

80

29

5 öre

1873

Göth

4+

100

30

5 öre

1910

 

3/4

350

31

5 öre

1947

Järn större klump på 7

6

100

32

¼ skilling

1806

 

5/6

125

33

40 st. Oscar II bronsmynt

 

 

Vk

20

34

Sedel 10 kr

1940

 

7

25

35

Sedel Tyskland Eine milliarde mark

(1922)

Med artikel

9

25

36

Påse med diverse mynt

 

 

Vk

5

37

50 öre

1939

 

8

25

38

50 öre

1935

 

8

25

39

25 öre

1919

 

8+

5

40

25 öre

1932

 

7

10

41

25 öre

1916

 

7

25

42

Putin medalj

 

 

 

40

43

Proofset USA som bok

1984S

Inklusive dollar OS

proof

250

44

Bok Nordisk Numismatisk årsskrift

1975-76

 

Bra

39

45

Bok Nordisk Numismatisk årsskrift

1977-78

 

Bra

39

46

12 st. 2 kr Oscar II

 

 

Vk

800

47

Brev m medalj Det kungliga bröllopet

2010

 

10

90

48

Medalj Nobelpris medicin

1901-76

Emil von Behring

9

28

49

Plakett Motorcykel 1 pris SMK

1926

Klevaliden Huskvarna

6

66

50

DANMARK 2 kr

1875

 

2/3

72

51

DANMARK  4 st. 1 kr

1875

Även 76,92 och 1915

Ca 4

120

52

DANMARK 2 kr

1912

Jubileum

8

120

53

DANMARK 2 kr

1923

Jubileum

9

90

54

DANMARK 2 kr

1964

Jubileum

8

120

55

DANMARK 2 st.1 kr olika

1947

 

6-7

16

56

Sedlar 5 kr + 10 kr

48,68

Jubileum

Ca 9

90

57

Valut Tretio öre riksmynt 

1858

Fläckar, Vattenstämp Tumba

6

90

58

Sedlar 4 st. 20 kr i nummerföljd

1991*

 

9

99

59

Sedel Tyskland 1 milj mark

1923

 

7

18

60

Sedel Tyskland 100 miljarder mark

1923

 

7

29

61

Sedlar Ryssland 3 + 5 rubler

1905,09

 

Vk

29

62

Sedel 500 euro för Kinesisk bank

 

Kopia för att känna igen

 

28

63

12 st. 1 kr 40%+ 6 st 25 ören 40%

 

 

 

210

64

11 st. olika polletter

 

 

 

46

65

1 st 2 kr+20 st 1 kr + 2 st 25 öre+13st 10 ören 40%

 

177 gram=71 gram fint

 

 

66

2 öre km

1664

hack

(5/6)

1200

67

1 riksdaler rm

1857

Kort pipskägg

3

550

68

2 st 1kr 80%+2 st. 50 öre 60%+3 st 25 öre 60%

 

 

 

120

69

24 st 1 kr 40%+2 kr 40%+ 1 st 5 kr 40%

 

 

 

450

70

27 st 10 ören + 19 st 25 öre  + 10 st 50 öringar  alla 40%

 

 

 

250

71

Bunt med sedlar

 

 

 

5

72

Kina i cash

1824-50

 

4

40

73

HESSEL-CASELL 4 heller

1745

 

4

180

74

Dirhem

1304-1316

Mongoliet, plantsfel

6

250

75

Polen-Litauen 2 denarer

1570

 

5

80

76

TURKIET 40 para

1861

 

4

30

77

SKYTIEN Delfin (primitivt)

550-450 f.kr

Ärg

3

40

78

FRANKRIKE 10 centimes

1897

 

9

75

79

10 kr

1991

Omvänd stampställning

9

300

80

Pollett Avesta sandköring 48

 

 

6

55

81

1 öre

1873

 

8/9

225

82

1000 kr

1998

I kassett

10

2900

83

Penning Knut Eriksson

1167-1196

LL I:A7C 0,32 gram

8

4200

84

1 daler

1603/01

SOLATIV RR

5

53000

85

Två små ljusstakar gjorda av mynt

 

 

 

5

86

1 öre SM

1677

 

2

100

87

2 skilling banco

1840

 

2/1

20

88

2 skilling banco

1841

 

2/3

50

89

5 öre

1919

Järn

5

20

90

1 öre

1943

 

9+

30

91

1 öre

1890

9 på 8

4

45

92

Förgylld 2 öre

1905

 

-

10

93

Förgylld 2 öre

1959

 

-

10

94

2 kr

1946

repa

8/9

45

95

2 kr

1935

 

7/8

80

96

1 kr

1939

Spegel

8

75

97

25 öre

1910

Stort kors

8

175

98

10 öre

1929

Första 9 oval ögla, fläckig patina

7/8

50

99

10 öre

1941

Liten fläck

8/9

20

100

10 öre

1950

Repa

9

15

101

10 öre

1900

Låga treflikiga mittblad

5

20

102

Gibraltar, 25 pence

1971

 

9-

15

103

ENGLAND, farthing

1920

 

9

20

104

ENGLAND 1/2 penny

1806

 

3

30

105

FRANKRIKE, 50 francs

1953

 

8

30

106

GRÖNLAND, 25 öre

1926

 

9

100

107

RYSSLAND, 2 kopek, ИM

1811

 

3/4

40

108

FILIPINERNA, 50 cent

1944

 

8

80

109

Svenska Pommern, 8 gute groschen

1760

besittningsmynt, svagpräglad

(6)

1000

110

10 öre

1907

 

9

250

111

50 öre

1930

repa

9

200

112

2 kr

1931

hairlines

7)(8

150

113

1/4 riksdaler specie

1846

 

3)(4

1500

114

1/6 riksdaler

1783

plantsrispor

3

350

115

1/2 skilling

1817

 

6

350

116

1 daler SM, Ivpiter

1718

 

5

300

117

5 öre

1711

repor, hack

(3)

200

118

5 öre

1693

 

3

200

119

1 mark

1686

 

2/1

500

120

1 öre

1576

inristning

(5/6)

500

121

4 riksdaler riksmynt

1857

patina

6

3000

122

2/3 skilling banco

1851

på 4

8

500

123

1/16 riksdaler specie

1848

 

8)(9

850

124

10 öre

1861

 

6

120

125

2 mark

1670

Ex MISAB 36:247, SM 121b

7)(8

4000

Resultat den 27 februari 2023 Omsättning 38 079 kr

  Datum 230227
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 10 51 10 101 15 151 0
2 32 52 10 102 10 152 25
3 1450 53 10 103 70 153 0
4 0 54 10 104 0 154 100
5 40 55 100 105 120 155 220
6 32 56 10 106 18 156 20
7 1390 57 0 107 60 157 36
8 920 58 100 108 425 158 42
9 720 59 100 109 0 159 0
10 2600 60 0 110 0 160 0
11 760 61 100 111 55 161 0
12 1420 62 0 112 425 162 0
13 1280 63 0 113 0 163 0
14 1850 64 10 114 0 164 0
15 1050 65 300 115 0 165 0
16 340 66 0 116 0 166 0
17 300 67 25 117 0 167 0
18 480 68 0 118 0 168 0
19 300 69 200 119 0 169 0
20 220 70 0 120 0 170 0
21 280 71 770 121 0 171 0
22 85 72 0 122 0 172 0
23 80 73 0 123 2700 173 0
24 0 74 0 124 30 174 0
25 0 75 40 125 0 175 0
26 0 76 70 126 0 176 0
27 80 77 70 127 0 177 0
28 0 78 40 128 0 178 0
29 350 79 70 129 0 179 0
30 460 80 0 130 0 180 0
31 240 81 10 131 0 181 0
32 0 82 75 132 15 182 0
33 150 83 0 133 30 183 0
34 150 84 0 134 5 184 0
35 160 85 1350 135 100 185 0
36 0 86 220 136 300 186 0
37 63 87 5800 137 30 187 0
38 500 88 2100 138 0 188 0
39 840 89 0 139 0 189 0
40 530 90 65 140 0 190 0
41 0 91 0 141 0 191 0
42 0 92 0 142 0 192 0
43 0 93 0 143 0 193 0
44 10 94 28 144 240 194 0
45 840 95 18 145 0 195 0
46 0 96 0 146 0 196  
47 0 97 15 147 0 197  
48 0 98 15 148 0 198  
49 140 99 0 149 500 199  
50 5 100 50 150 540 200  

 

Auktion 27 februari 2023

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

1

17 st. norska och danska mynt

 

 

vk

10

2

25 st. äldre svenska kopparmynt

 

 

Ca 2

20

3

20 st. 2 kr 80%

 

 

vk

1450

4

2 kr

1938

 

8

75

5

1 skilling 1828

 

Kh

¾

40

6

USA 2 st ¼ dollar

1939,40

Putsade

3

15

7

20 st. 2 kr 80%

 

Mest Oscar

Vk

1200

8

3 st. 50 kr+5 st 10 kr+ 6 st 2 kr

 

Alla jubileumsmynt

Vk

840

9

10 st. 2 kr 80% Oscar II

 

 

Vk

600

10

75 st1 kr 80%

 

 

vk

2250

11

10 st. 10 kr

1972

Jubileum

Vk

650

12

43 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

1290

13

37 st. 1 kr 80% Oscar II

 

 

vk

1 110

14

30 st 2 kr 80% Oscar II

 

 

Vk

1800

15

31 st 1 kr 80% Gustav V

 

 

Vk

900

16

20 st. 1 kr 40%

 

 

Vk

340

17

5 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

300

18

7 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

420

19

5 st 2 kr 80%

 

Några bättre kv.

Vk

300

20

8 st 2 kr 40%

 

 

Vk

95

21

9 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

280

22

7 st 1 kr 40%

 

 

Vk

85

23

British India 1/16 rupie Calcutta

1825

 

4/5

80

24

KOPIA??Ottomanska riket 25 kurus 0,3gr

1948

Med hänge,guld?? Ska väga 1,8gr

 

140

25

ESTLAND 5 mark

1926

 

4/5

250

26

TYSKLAND 1 MARK

1874D

 

3

125

27

TYSKLAND 2 mark

1939A

Repor, fläckor

4

80

28

Modern medalj med hänge

 

Republique Sans Souci

6

28

29

Silvermedalj Vasaloppet i träask

1980

53,7 gr silver 83%

9

350

30

Silvermedalj Vasaloppet i träask

1982

49,7 gr silver 83% silver

9

350

31

2 st. silvermedaljer Grönland + Surinam

 

Sterlingsilver ca 25 gr/st

Proof

240

32

SPANIEN 5 centimos

1867

 

3

60

33

RYSSLAND 1 rubel

1899

Vägd 19,9 gr

4

99

34

NORGE 25 kr

1970

I originalplast

10

150

35

JAPAN 1000 yen

1964

OS 1964

9

160

36

2 öre

1948

Vriden ca 45 gr rostfläck

4

40

37

2 st. 1 kr

1948,52

Ompunsat TS på 1948

Ca 8

63

38

30 st. 1 kr 40%

 

 

Vk

490

39

100 st. 25 ören 60%

 

 

Vk

798

40

100 st. 25  ören 40%

 

 

Vk

402

41

3 st. 2 kr  TS på G, Ompunsat TS

1944,45

Samt 1950  tre varianter

5-8

99

42

2 kr

1937

 

6

69

43

SEDEL 1 kr

1921

Flera hål, riss

2

49

44

SEDEL Gutschein 0,50 mark

1914

Bielschowitz

6

10

45

12 st. 2 kr 80% Oscar II

 

 

Vk

820

46

2 st. 1 kr

1942

Åub + vanliga

3+5

175

47

2 st. 1 kr

1875,15

 

¾

175

48

1 kr

1959

 

7

39

49

5 kr

1935

 

7

140

50

35 st 25 ören + 10 ören 22 st

 

Alla nickel

Vk

5

51

Årsset HPS

1991

 

10

10

52

Årsset

1978

Repa på kassett

10

10

53

Sandhillskasset mynt från myntrullar

1969

 

8-9

10

54

Sandhillskasset mynt från myntrullar

1970

 

8-9

10

55

Myntalbum med koppar/nickel/järn

 

Samling kronmyntsperioden

Vk

100

56

Tre utländska sedlar Tyskland/Österrike

 

Inflationssedlar

Vk

10

57

Sedel 100 kr lågt nr A003236

1958

Ett veck, i övrigt bra

7

200

58

Sedel 100 kr

1980

 

9+

100

59

Sedlar 2 st 50 kr

1953,58

 

Ca 4

100

60

Sedlar 4 st 50 kr 1982,89,89,90

 

Något blädderveck, gem?

Ca 9

200

61

Sedel NORGE 10 kr

1970

 

9/10

100

62

Sedlar 2 st, 10 kr

1959

 

9

20

63

Sedel 10 kr

1938

 

4

10

64

Sedel 10 kr

1968

Med stjärna

9

10

65

Sedlar 23 st 10 kr + 6 st jubileum 1968

1963-90

Många år, några i följd

8-9

300

66

Sedlar 10 kr + 5 kr

1938,52

 

2-3

10

67

Sedel 5 kr B 392000

1951

Signatur

8

25

68

Sedlar 15 st. 5 kr (14 Gustav Vasa)

1965-81

Samt 1959, mest 1981 i följd

8-9

100

69

Sedlar 8 st. 5 kr med stjärna

1963

Många i nummerföljd

8-9

200

70

Myntalbum med silver m.m

 

Se fotmot *

Vk

2950

71

48 st 1 kr 40% i myntkuvert

 

De flesta hög kvalité

 

700

72

100 kr Säkerhet i kapsel

1984

 

9

95

73

100 kr Helgeandsholmen i kapsel

1983

 

9

95

74

5 kr

1959

Jubileum

7

40

75

TYSKLAND 10 MARK

1972F

OS

8

40

76

2 kr

1937

Patina

6

70

77

2 kr

1938

Patina

8

70

78

TYSKLAND 10 mark

1972G

OS

8

40

79

2 st 1 kr

1924,26

 

Vk

70

80

FINLAND 5 ST 1 mark

1964-67

 

Vk

50

81

SOVJEETUNIONEN 5rubler

1990

Prroof

10

10

82

USA ½ dollar

1893

Jubileum

5

75

83

3 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

120

84

25 öre

1940

 

6

10

85

1 skilling banco

1844

 

7/8

600

86

1 öre

1873

Ompunsad 3

8

75

87

1 riksdaler

1805

Trevligt tonad

6

3500

88

1 riksdaler riksmynt

1871

Mindre kanthack

6/7

1500

89

2 kr

1907

 

6/7

500

90

2 kr

1938

Jubileum

5

65

91

5 st 2 kr + 5 st 5 kr 40%

 

160,6 gram 40%

Vk

400

92

2 kr

1934

Fläck

8/9

120

93

Opräglat myntämne 5 öre

 

3,01 gr från Myntverket

-

100

94

1 öre

1900

Monogrammet når kanten

4

10

95

1 öre

1901

Monogrammet når kanten

4

10

96

ROMERSK Follis Licinius I

308-324

Kantförlust

2

10

97

ITALIEN soldo

1812

 

2

15

98

STRAITS SETTLEMENT 1 cent

1872

 

2

15

99

USA ¼ DOLLAR

1892

 

3

40

100

Spelpenning Holst 147

1700-t

Fortuna Fugax

6+)(4

25

101

1 öre SM

1750

Korr

3

15

102

¼ öre

1634

Årtal nedtill, Korroderad

3

10

103

6 st. äldre utländska kopparmynt

 

 

Vk

30

104

10 öre

1918

Fläckar

8

40

105

Fickur

 

 

 

40

106

Nickel- mässingslot 175 gr.

 

 

Vk

5

107

1925 gram mest Gustav V kopparmynt

 

 

Vk

20

108

ENGLAND 1 Crown

1819

KM 675

2/3

425

109

1 kr

1925

 

5)(6

290

110

1 kr

1918

 

5/6

600

111

1 kr

1916

 

5

55

112

1 kr

1929

 

9

425

113

10 öre

1900

Mörk patina

8

270

114

1kr

1883

 

5

1020

115

2 öre

1881

Kantklippt ?

(5)

15

116

¼ riksdaler specie

1848

Rengjord

(4)

725

117

2 öre SM

1777

Litet årtal, toppig krona

(4)

250

118

10 öre

1928

Patina med liten fläck

(9)

60

119

10 öre

1881

 

4

100

120

¼ skilling palmkvist

1833/32

Kh, kopparlyster

(9)

550

121

1 öre Nyköping SM 183b,SMB251

1627

Kantex, något korroderad

(5)

1275

122

1 öre klipping Säter

162?

Oläsligt årtal, valsverk

6

850

123

1/3 riksdaler (kastmynt)

1800

Kröningen, plantsrispor

6

1800

124

25 öre

1943

 

8/9

30

125

50 öre

1931

 

8+

250

126

1 kr

1929

Klump i kronan

7/8

300

127

1 kr

1898

 

7

1200

128

ITALIEN 1 eagliar

1764

 

2

100

129

RYSSLAND ¼ KOPEK

1842

 

4

40

130

RYSSLAND ½ KOPEK

1899

 

8

50

131

LETTLAND 2 lati

1926

Kraftiga repor

5/6

75

132

HAITI 5 centimos

1904

 

3

15

133

Färgarepenning 1/6 skilling

1830

Perforerad

 

30

134

“Provmynt” 50 öre

1992

 

6

5

135

½ öre

1857

 

9

100

136

¼ skilling

1829

Svagpräglad, lyster

9

300

137

Pollett 6 öre, Stora Kopparberg

1791

Kantskada

3

30

138

1 daler SM Jupiter

1718

Rak blixt

3

500

139

1/6 riksdaler

1804

Plantsrispor

6

650

140

1/3 riksdaler

1789

Porig yta Längre Valspråk

7

750

141

16 öre

1774

 

3

600

142

18 penningar klipping

1521-23

Svårt identifiera detaljer

2

500

143

Medeltida mynt

 

Stor kantförlust

 

50

144

Stor fyndlåda

 

 

 

50

145

14 st 2 kr 80%+ 53 st 1 kr 80%

 

Alla Oscar II

Vk

3200

146

13 st 2 kr 80%+ 6 st 1 kr 80%

 

Alla Gustav V

Vk

1200

147

164 st. 1 kr 40%

 

 

Vk

3000

148

9 st 5 kr 40% + 15 st 2 kr 40%

 

 

Vk

950

149

2 st. 50 kr + 200 kr Sveriges Myntning

 

 

 

500

150

Silversnusdosa

1936

73,5 gram  silverstämpel K8

 

500

151

Pollettlot

 

 

 

100

152

17 äldre sv. Mynt

 

Två 10 öre i silver

vk

25

153

8 st 5 kr även jubileum i silver

 

1 kr 1918 + 5 kr nickel

Vk

450

154

Sedellot 61 utländska och 8 svenska

 

 

Vk

 70

155

10 st myntpärmar

 

Även några med mynt

vk

150

 

Auktion 28 november 2022 (Listan efter)

Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 15 51 1400 101 5
2 30 52 1400 102 85
3 50 53 1440 103 0
4 0 54 1440 104 0
5 65 55 825 105 95
6 200 56 900 106 1300
7 0 57 60 107 460
8 0 58 140 108 170
9 0 59 110 109 40
10 0 60 140 110 0
11 0 61 140 111 0
12 0 62 1500 112 0
13 1250 63 340 113 0
14 0 64 0 114 0
15 200 65 140 115 0
16 400 66 32 116 0
17 800 67 0 117 280
18 0 68 0 118 400
19 0 69 125 119 300
20 0 70 65 120 0
21 0 71 130 121 200
22 700 72 130 122 380
23 0 73 925 123 40
24 180 74 0 124 30
25 1850 75 1 125 0
26 800 76 240 126 25
27 0 77 30 127 80
28 0 78 0 128 90
29 0 79 0 129 0
30 2600 80 0 130 20
31 1000 81 29 131 2
32 450 82 0 132 90
33 25 83 30 133 90
34 40 84 0 134 15
35 90 85 10 135 12
36 1100 86 100 136 25
37 100 87 22 137 0
38 40 88 30 138 0
39 0 89 120 139 0
40 190 90 80 140 0
41 1300 91 80 141 0
42 0 92 0 142 0
43 25 93 0 143 0
44 0 94 5 144 0
45 50 95 5 145 0
46 25 96 30 146 0
47 0 97 100 147 0
48 240 98 22 148 0
49 1600 99 5 149 0
50 1600 100 5 150 0

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

1

DANMARK 5 kr

1961

 

9

15

2

POLEN 10 fenigow

1917

Stor fläck, korr

(6)

30

3

RYSSLAND ½ kopek

1899

Myntort Sankt Peterburg

(6)

50

4

ENGLAND 1 Crown

1819

KM 675

2/3

500

5

ENGLAND penny

1797

 

4

50

6

25 öre

1910

 

7/8

200

7

1 kr

1925

 

5)(6

340

8

1 kr

1918

 

5/6

800

9

1 kr

1916

 

4+

65

10

10 öre

1900

Mörk patina

8

500

11

10 öre

1883

 

5

1200

12

1 kr

1883

 

6+

300

13

1 kr

1875

Fläck

(6+)

1250

14

2 öre

1881

Kantklipp?

(5)

20

15

5 öre

1873

 

6/7

200

16

5 öre

1861

Fläck

(8)

400

17

10 öre

1855

Mm T, omp E och norr

9

800

18

¼ riksdaler specie

1848

Rengjord

(4)

850

19

2 öre SM

1777

Litet årtal, toppig krona

(4)

300

20

10 öre

1928

Patina med liten fläck

(9)

70

21

10 öre

1881

 

4

170

22

1/6 riksdaler

1777

Plantsrispor

(5)

700

23

¼ skilling palmkvist

1833/32

Kh, kopparlyster

(9)

640

24

5 öre

1692

 

4

150

25

1 öre (stort kopparmynt)

1644

Kantex,något korroderad

(6)

1700

26

1 öre SM

1686

Något korroderad

(5)

800

27

1 öre Nyköping SM 183b,SMB251

1627

Kantex, något korroderad

(5)

1500

28

1 öre klipping Säter

162?

Oläsligt årtal, valsverk

6

1000

29

1/3 riksdaler (kastmynt)

1800

Kröningen, plantsrispor

6

2050

30

1000 kr

1997

I kassett

10

2300

31

12 st. 10 kr

1972

I plastblad

vk

720

32

12 st 5 kr 40%

 

I plastblad

Vk

360

33

11 st. 1 ören

1895-06

I plastblad

Vk

25

34

50 öre

1935

 

8

40

35

3 st. 1 kr 80%

1939

 

Vk

90

36

35 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

1050

37

2 kr

1926

Repa, mindre kantslag

(8)

100

38

50 öre

1934

 

8/9

40

39

2 kr

1876

Rengjord

(3)

80

40

USA 1 dollar 90%

1999P

Dolley Madison proof 26,73g

10

150

41

5 kr guld

1901

 

8

1100

42

1 öre

1907

 

5

10

43

ÖSTERRIKE 1 heller

1899

 

8

25

44

1 skilling

1814

 

3/4

200

45

USA ½ dollar

1967

40%

8

50

46

USA 6 st. små repliker av USA-mynt

 

From Busch Gardens

-

25

47

STORBRITANNIEN Crown

1981

Bröllopet, nickel

8

15

48

USA 1 dollar

1889O

 

6

125

49

51 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

1500

50

50 st 1 kr 80%

 

 

vk

1500

51

20 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

1200

52

20 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

1200

53

20 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

1200

54

20 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

1200

55

13 st. 2 kr ramade

1938

Jubileum

Vk

780

56

13 st. 2 kr 80% ramade

 

Gustav V

vk

810

57

2 kr

1876

 

2

60

58

2 st.2 kr

1921

Jubileum

Vk

120

59

3 st. 1 kr80%

 

 

Vk

110

60

50 kr i kassett

1976

Jubileum

10

100

61

50 kr i kassett

1976

Jubileum

10

100

62

10 st. 50 kr

1976

Jubileum

Vk

1500

63

Sedlar 1 riksdaler RM + 1 kr

1867,75

 

4-5

160

64

Sedel 10 kr

1941

 

5/6

36

65

Sedlar 4 st. 20 kr sedlar

2001

I NUMMERFÖLJD stjärna

9

99

66

Sedel Tyskland 1 Gutschein 1 mark

1914

Bielschwitz

8

10

67

TYSKLAND 5+2+2+1 mark

1926-77

5 mark 1951 Gi silver

Vk

160

68

NEDERLÄNDERNA 2 s.t 1 gulden

1930-31

 

Ca 4

68

69

WESTFALEN 50 milj mark

1923

fläck

(8)

125

70

ÖSTERRIKE 25 schilling

1957

 

7

65

71

ÖSTERRIKE 50 SCHILLING

1970

 

8

130

72

ÖSTERRIKE 50schilling

1974

 

8/9

130

73

12 st. 2 kr

1876-03

 

Vk

800

74

USA 25 st.. mynt

1899-1977

 

Vk

690

75

INDIEN 2 annas India east company

1841

Putsad, hål, varit smycke

(4)

1

76

POMMERN 1/12 thaler

1763

LDS

4

240

77

10 öre

1857

 

¾

30

78

25 öre

1877

 

3)(2

90

79

25 öre

1878

 

2

260

80

HOLLAND 26 st. mynt + 5 st. schw. Franc.

 

Några silvermynt

Vk

690

81

50 öre

1939

 

7

29

82

Sedlar 2 st. 10 kr

1958,59

 

9

36

83

4 st. polletter+ mynt Elisabeth II

 

 

 

30

84

Medalj Las Vegas Nevada

 

 

 

39

85

Ask med div. fina nickelmynt

 

 

 

10

86

2,3 kg kopparmynt

 

 

 

50

87

4 hg utländska mynt

 

 

 

10

88

Souvenirset Myntverkets

1995

 

10

30

89

Sedel 5 kr

1966*

Med stjärna

9

60

90

½ skilling

1822

Ex Hamrin

5

80

91

1/6 skilling banco

1852

Höger sveakrona omp.

8

80

92

1 öre

1893

 

8

120

93

10 öre

1920

 

8

120

94

Årsset i Sandhillskassett

1982

 

Ca10

5

95

Sedel 10 kr

1968

Jubileum

9

5

96

Diverse ryska medaljer (5 st)

 

 

 

5

97

Follis, Maximianus

286-385

Ric 198

3/4

100

98

½ öre

1858

Fläckar

8

5

99

¼ skilling

1799

 

4/5

5

100

1 öre SM

1747

 

3

5

101

USA 5 cent

1936

 

4

5

102

1/12 skilling

1825

Ex Hamrin, delvis röd

8

10

103

2 skilling banco

1847

Korroderad

2

5

104

1 öre

1660

Centralt plansfel Ex Melin

6)(7

3 950

105

1/12 skilling

1808

Något korroderad, lite röd

(8)

95

106

16 öre

1774

Ex Melin

5

1 300

107

1 öre

1610

Ex Melin

4

400

108

Sedel 1 kr

1915

Lätt vikt i mitten

7/8

170

109

Sedel 10 kr

1936

Slutar på 00 signatur, riss

¾

40

110

Sedel 10 kr

1935

 

8

160

111

Sedel 10 kr

1925

 

4

80

112

Sedel 100 kr

1959

Vikt en gång

7

200

113

Sedel 100 kr

1950

 

6/7

300

114

Sedel 50 kr

1958

 

6/7

100

115

Sedel 50 kr

1959

Vikt två gånger

5/6

50

116

Sedel 8 schilling banco

1848

Klippta kanter, riss, hål

4

250

117

USA 1 dollar

1987S

US Constitution  200 år, proof

10

150

118

Medalj Prinsessan Estelle brons

2012

Förgylld 24 K Vi är ljusets barn

10

350

119

STORBRITANNIEN 5 pund countdown OS

2010

Proof, FDC finsilver 28 gr

10

300

120

Tre förgyllda mynt 2+2+1 öre kapsel

 

 

 

50

121

STORBRITANNIEN 2 pund countdown OS

2008

Proof 12 gram 0,925

10

200

122

2 st 200 kr jubileum

1980,90

 

10

380

123

USA ½ DOLLAR

1965

I kapsel

7

40

124

2 kr

1947

 

8

30

125

1 kr

1939

Spegel

8

50

126

1/12 skilling Mis 1a

1825

Höger sveakrona ompunsad

4

25

127

1/24 riksdaler

1778

 

2

80

128

1/24 riksdaler

1777

 

2/3

90

129

MEXICO 16 st. mynt och tre 100 pesos sedlar

 

 

Vk

30

130

16 st. äldre Svenska mynt

 

Låg kvalitet

1-2

10

131

8 st. Franska mynt

 

 

Vk

2

132

100 kr

1983

Jubileum Helgeandsholmen

10

90

133

100 kr

1984

Säkrhet..

10

90

134

Ca 8 st utländska nickelmynt

 

 

Vk

2

135

7st utländska mynt

 

1 st ¼ dollar 1966

Vk

2

136

Kopparlot 290 gram

 

Några Oscar II

Vk

5

Auktion 31 oktober (Resultat efter listan)

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

1

5 öre

1950

brons

8/9

10

2

2 kr

1924

 

5/6

150

3

2 kr

1922

 

8)(9

450

4

5 öre

1940

 

8

15

5

1 kr

1946

svagpräglad

(9)

20

6

5 öre

1906

Sluten 6 fläckar

(7)

50

7

1 kr

1925

 

5)(6

400

8

1 kr

1918

 

5/6

950

9

1 kr

1916

 

4+

80

10

10 öre

1942

Ompunsad 2

8

50

11

10 öre

1900

Mörk patina

8

300

12

2 kr

1907

 

6+

300

13

25 öre

1936

Spräckt G

9-

40

14

10 öre

1948

Silver

9

20

15

2 kr

1906

 

5

300

16

1 kr

1890

 

4

200

17

10 öre

1935

 

9

25

18

RYSSLAND Droppkopek

1600-t

 

4

50

19

Östtyskland 20 mark

1971

Jubileum Hairlines

(8)

15

20

10 öre

1928

Patina med liten fläck

(9)

80

21

10 öre

1881

 

4

200

22

2 öre

1950

Brons

9/10

10

23

¼ skilling palmkvist

1833/32

Kh, kopparlyster

(9)

750

24

1/12 skilling

1802

 

8

150

25

1 öre (stort kopparmynt)

1644

Kantex,något korroderad

(6)

2000

26

2 öre

1900

Runda nollor

3

30

27

1 öre

1959

Streck mellan 5´9

5

5

28

1 öre

1942

Ljust järn, svagpräglad

(9)

20

29

1 öre

1878

Klump i monogram, liten fläck

(9)

400

30

1 öre (stort kopparmynt)

1645

Mindre kantskada, ngt korr

7)(8

2500

31

ENGLAND 25 pence

1972

Jubileum silverbröllop nickel

15

20

32

HOLLAND 1 gulden

1847

 

2

120

33

1/3 riksdaler (kastmynt)

1800

Kröningen, plantsrispor

6

2400

34

1/3 riksdaler (kastmynt)

1809

Kröningen, kanthack,plantsri

(6)

2400

35

5 öre

1709

 

2/1

100

36

3,9 kg järnmynt

 

 

Vk

10

37

Ca 70 ramade mest sv. mynt

 

Något utl.+lokalmynt m.m

Vk

10

38

25 st. 50 ören 60%

 

 

Vk

375

39

USA 1 dollar

1922

 

5/6

175

40

¼ skilling

1803

 

7

175

41

¼ skilling

1806

 

6

140

42

2/3  skilling banco

1850

 

2/3

50

43

10 öre

1869

 

3/4

70

44

USA 4 st. 5 cents

1936-64

1964D

Vk

15

45

15 st 1 kr 80%

 

 

Vk

450

46

15 st 1 kr 80%

 

 

Vk

450

47

15 st 1 kr 80%

 

 

vk

450

48

15 st 1 kr 80%

 

 

vk

450

49

4 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

120

50

2 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

60

51

1 kr

1935

 

6)(7

30

52

1 kr

1939

 

7

30

53

1 kr

1941

 

8

30

54

5 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

150

55

1 kr

1928

 

2

30

56

1 kr

1926

 

2

30

57

2 st. 1 kr 80%

 

 

3

60

58

1 kr

1939

 

4

30

59

15 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

450

60

1 kr

1940

Stort G

2

30

61

Hårdplastset

1982

Repad kassett

10

15

62

¼ skilling

1827

 

3

50

63

Hårdplastset

2006

 

10

40

64

Hårdplastset

2003

 

10

20

65

Hårdplastset

2002

 

10

15

66

Hårdplastset

2000

 

10

20

67

Mjukplastset

1995

 

10

20

68

Sedel 1 riksdaler riksmynt

1869

Fläckar, inga riss

¾

99

69

Sedel 10 kr

1930

 

4

36

70

Sedel 10 kr

1941

 

9/10

36

71

Sedel 10 kr

1946

 

9

36

72

FALSK 1 riksdaler – 3 daler sm

1775

Väger 21 gram mot 29

 

820

73

5 öre

1690

 

2

60

74

10 st. 2 kr Oscar II

1876-98

 

Vk

700

75

SPANIEN 5 pesetas

1875

25 gram 90%

4

90

76

LETTLAND 5  lati

1929

Repor

(9)

275

77

COLOMBIA 50 centimos

1922

12,5 gr 90%

4

90

78

ÖSTERRIKE 50 schilling

1959

 

8

120

79

ÖSTERRIKE 50 schilling

1970

 

7/8

120

80

RYSSLAND 2 st. Rubler

1896,99

 

2

166

81

10 öre

1873

 

4

55

82

½ öre

1867

Stort årtal

5

40

83

1 öre

1893

 

8

40

84

1 öre

1909

Stort kors

5

22

85

2 öre

1900

Runda nollor

3

54

86

2 öre

1947

Järn, lite rostfl

(8)

22

87

25 öre

1875

 

2/1

165

88

25 öre

1939

 

9

29

89

5 öre

1950

Järn, minimal rostl

9

24

90

Sedel 5 kr

1963*

Stjärna

8

28

91

MEDALJ ISLAND brons

1944

 125 gram ”stofnur lyveldis”

8

80

92

2 mark Christina

 

Utan år, rispor, välpr

(6)

2500

93

1 öre

1698

 

5

500

94

5 öre

1756

Rengjord

4)(5

550

95

Örtug Johan III

1590

Korroderad

6)(5

450

96

1/3 skilling banco

1846

Småfläckar

8)(9

650

97

200 kr I kapsel

1980

 

9

180

98

5 kr i kapsel

1952

jubileum

6/7

50

99

200 kr i kapsel

2004

Jubileum, Kungliga slottet

10

190

100

200 kr i kapsel

2001

Kungen o Silvia

10

190

101

50 kr i kapsel

1976

Jubileum

9/10

115

102

USA 1 dollar i kapsel

2012P

Proof

10

150

103

Romersk Antonian Maximianus

286-310

RIC 60

2/3

30

104

ENGLAND ½ penny

1775

 

2

10

105

Österrike 6 kreutzer

1800

Smolink KM 2128

2

10

106

BRASILIEN 40 reis

1873

 

4

25

107

Pollett  sexkantig Korså Järnverk

 

11 tunnor Enbohm 384, korr

5

100

108

1 öre

1920

Fläckar

(9)

20

109

1 öre

1900

Fläck, monogrammet ej kant

8

10

110

1 öre

1734

Dubbelslag

2

125

111

4 skilling banco Stort Banco ihopträngt

1855

Hack,repor

(4)

450

112

25 öre

1856

Mis 7a

4/5

100

113

USA 5 cents

1911

 

4

10

114

USA 1 cent

1900

 

4

10

115

2 öre

1906

kantslag

(5/6)

60

116

1 öre

1901

 

8

75

117

25 öre

1937

Stort G

8

50

118

10 öre

1896

 

6

50

119

2/3 skilling banco

1845

Brett huvud

2

10

120

1 skilling banco

1836/35

 

2

15

121

5 öre

1858/57

 

3/4

30

122

½ skilling

1803

 

4

40

123

2 kr

1938

 

9

100

124

TYSKLAND 5 mark

1980D

 

8+

35

125

10 öre

1940

Nickel ompunsat G

3

5

126

Norge 5 öre

1943

Järn

7/8

30

127

2 kr

1959

 

8

30

128

Fyra utländska sedlar 100 pesetas +

 

10 rubler + 2 st 1000 lire

Vk

40

129

Sedel England 1 pund

 

Isac Newton  CZ24 838991

5

50

130

14 st. 10 kr + 6st 5 kr 40%+ 2 st 5 kr 1952

 

10 kr=90%

Vk

1500

131

7 st äldre Svenska kopparmynt

 

 

Vk

20

132

10 öre

1861

 

2

10

133

4 st 2 kr 80%+4 st. 1 kr 80%

 

Mest Oscar II

Vk

400

134

6,6 kg utländska mynt

 

Endast avhämtning

Vk

300

135

Två myntalbum med lite utländska mynt

 

 

vk

50

136

Påse med 419 gram norska mynt

 

 

Vk

20

Resultat auktion 31 oktober

Omsättning: 23 618 kr

 

Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 0 51 30 101 150
2 150 52 35 102 280
3 575 53 30 103 0
4 15 54 180 104 10
5 20 55 30 105 0
6 50 56 30 106 0
7 0 57 60 107 100
8 0 58 30 108 0
9 0 59 525 109 10
10 50 60 30 110 0
11 0 61 15 111 450
12 300 62 0 112 190
13 40 63 40 113 10
14 0 64 28 114 10
15 300 65 0 115 0
16 0 66 20 116 0
17 25 67 15 117 50
18 50 68 270 118 50
19 15 69 0 119 10
20 0 70 36 120 15
21 0 71 36 121 30
22 0 72 0 122 40
23 0 73 0 123 0
24 150 74 750 124 35
25 0 75 150 125 0
26 0 76 0 126 0
27 5 77 0 127 30
28 0 78 120 128 0
29 400 79 120 129 0
30 3200 80 166 130 1500
31 0 81 55 131 35
32 0 82 40 132 0
33 0 83 40 133 410
34 2400 84 22 134 0
35 0 85 0 135 50
36 55 86 0 136 0
37 50 87 0 137 0
38 375 88 0 138 0
39 250 89 24 139 0
40 230 90 28 140 0
41 0 91 80 141 0
42 50 92 3800 142 0
43 70 93 650 143 0
44 28 94 550 144 0
45 525 95 450 145 0
46 525 96 0 146 0
47 525 97 180 147 0
48 450 98 50 148 0
49 120 99 190 149 0
50 60 100 190 150 0

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

1

2 kr

1944

 

7

50

2

2 kr

1924

 

5/6

200

3

2 kr

1922

 

8)(9

600

4

2 kr

1897

 

4

200

5

1 kr

1946

svagpräglad

(9)

30

6

1 kr

1945

TS utan hakar (litet hack)

(9)

50

7

1 kr

1925

 

5)(6

500

8

1 kr

1918

 

5/6

1200

9

1 kr

1916

 

4+

100

10

1 kr

1888

 

3/4

800

11

50 öre

1962

 

9

30

12

25 öre

1937

Spräckt G

8

30

13

25 öre

1936

Spräckt G

9-

50

14

10 öre

1948

Silver

9

25

15

10 öre

1946

Silver öppen 6

9

30

16

10 öre

1937

Spegel

10-

30

17

10 öre

1935

 

9

30

18

10 öre

1931

 

9/10

30

19

10 öre

1934

Tomslag

9/10

30

20

10 öre

1928

Patina med liten fläck

9

100

21

10 öre

1881

 

4

250

22

2 öre

1950

Brons

9/10

15

23

2 öre

1947

järn

9/10

30

24

2 öre

1941

 

9

20

25

2 öre

1937

Tomslag

9

30

26

2 öre

1900

Runda nollor

3

40

27

1 öre

1959

Streck mellan 5´9

5

30

28

1 öre

1942

Ljust järn, svagpräglad

(9)

25

29

1 öre

1878

Klump i monogram, liten fläck

(9)

500

30

5 kr

1995

 

10

15

31

ENGLAND 25 pence

1972

Jubileum silverbröllop nickel

10-

20

32

ENGLAND 25 pence

1981

Jubileum, bröllop, nickel

9

15

33

ENGLAND 5 shillings (crown)

1952

Jubileum, kröning,nickel

9

25

34

HOLLAND 1 gulden

1847

 

2

150

35

1/3 riksdaler (kastmynt)

1800

Kröningen,plantsrispor

6

2700

36

1/3 riksdaler (kastmynt)

1809

Kröningen, kanthack, plantsr

6

2700

37

5 öre

1709

 

2/1

200

38

1 öre

1732

4-5 bär, kantex

¾

150

39

1 öre km

1661

Utan rutor i kronan

6)(5

900

40

Örtug

1589

 

6+

950

41

10 kr

1972

 

6

75

42

25 st. äldre svenska mynt

16-1700tal

 

Vk

10

43

8 hg utländsk mynt

 

 

Vk

20

44

1/6 skilling banco

1844

 

6

30

45

 5 kr

1998

 

10

15

46

8 st. järnmynt

1917-19

 

Vk

20

47

2 st. 60%50 ören + 4 st. nickelmynt

 

 

 

40

48

Plåtburk med diverse mynt

 

 

Vk

20

49

Årsset i Sandhillskassett

1977

Från myntrullar

9/10

5

50

Sedlar Tyskland 8 st. Notgeld

 

 

Vk

15

51

50 öre

1934

Svagpräglad

8

10

52

50 kr

2005

Jubileum

10

50

53

50 öre

1936

Kort 6

5

10

54

USA ½ dollar

1893

Jubileum Colombian

6

50

55

5 st. blandade ryska märken

 

 

 

5

56

Sedel Tyskland 1 milliarde mark

1922

Delvis mörk

9

30

57

Sedel 10 kr

1940

 

5

50

58

½ öre km

1628

Korroderad, Säter

(5)

400

59

1/32 riksdaler specie

1852/1

 

7

100

60

1 öre

1873

Lite svagpräglad

9

225

61

1 öre

1721

 

7

725

62

1 öre

1716

 

7)(8

800

63

1 fyrk

1585

Lev 675

4/5

500

64

1 öre klipping SM 126

1626

Säter, Ex Misab 40:188

7)(6

2 950

65

Påse med mest nickelmynt

 

Ca 450 gram med ramar

vk

10

66

Fyndpåse utländska mynt ca 318 gram

 

Även svensk giltig 10 kr

vk

40

67

Ca 140 gram5 + 50 ören

 

Gustav VI och CG

Vk

5

68

SCHWEIZ 2 francs

1957B

 

7

40

69

Bysantisk follis Romanus IV

1068-71

 

2

50

70

2 KR

1932

 

7

60

71

Medalj Dag Hammarskjöld

 

I kassett

 

5

72

Tyskland 2 pfennig

1937D

Med hakkors

8

10

73

SCHWEIZ 5 francs

1954B

 

5

20

74

SPANIEN 100 pesetas

1968

I stjärnorna (1966)

5

50

75

USA ½ DOLLAR

1967

 

8

25

76

NORGE 1 öre

1968

 

9

5

77

ÖSTERRIKE 10 schilling

1972

 

8

10

78

ISLAND 25 öre

1937

 

4

5

79

SCHWEIZ 1 franc

1979

 

6

2

80

SCHWEIZ 2 francs

1969B

 

8

5

81

SCHWEIZ ½ franc

1957b

silver

4

10

82

SCHWEIZ ½ franc

1939b

silver

3

10

83

LIBANON 50 piastrar

1952

60% silver

4

20

84

NEDERLÄNDERNA 3 mynt

1969-72

2½+ 1+1 GULDEN

vk

2

85

2 st. 50 KR

1975

 

10

275

86

1 kr

1964

 

8

14

87

200 kr i kapsel

1983

Jubileum

10

190

88

200 kr i kapsel

2003

Jubileum

10

200

89

TYSKLAND 10 mark

1972J

Patina

8

45

90

DANMARK 10 kr

1968

Jubileum Bröllop

9

50

91

USA ½ DOLLAR

1982S

Jubileum Proof

10

80

92

USA ½ DOLLAR

1946

JUBILEUM BOOKER T

8

95

93

USA ½ dollar

1952

JUBILEUM Booker T

8

95

94

USA ½ dollar

1966

 

7

30

95

DANMARK 1 skilling rigsmönt

1867

Mm krona

5

10

96

1/6 skilling palmkvist

1832

Bar hals, hack

4

10

97

245 gram nickel 10-öringar

 

 

vk

5

98

7 äldre svenska mynt

 

Låg kvalité

1-2

5

99

8 lite bättre utländska mynt

 

 

 

35

100

140 gram med ramar utländska mynt

 

 

vk

10

101

Romerskt Aurelianus

270-275

Siscia Ric 220

4

100

102

BRUNSWICK-WOLFNBUTTEL 1 pf.

1760

 

4

40

103

HAMBURG 4 schilling

1727

 

4

150

104

POLLETT Fortana fugax – trana

1700-t

Holst 148

4

50

105

POLLETT Stockholms Vinhandelsbolag

1800-t

15

5)(3

40

106

POLLETT Trollhättan oval

1700-t

1 kanna dricka

4

150

107

1/6 riksdaler

1814

Snedräfflad rand, platsrispor

4

1200

108

1 öre SM

1677

 

2

140

109

1/6 öre SM

1681

Korroderad

2

25

110

5 öre

1692

 

3

75

111

2 kr

1945

Ompunsad 4

7

50

112

10 öre

1950

 

9

25

113

2 skilling banco

1841

 

2

25

114

10 öre

1929

Första 9 oval ögla

9

75

115

5 öre

1927

Ex Antikören

4

350

116

Myntlot 110 ramade utländska mynt

 

Ett fåtal svnska ingår

vk

50

117

Sedellot 28 utländska

 

Mest inflation men två finska

vk

50

118

120 gram 10-ören 40%

 

samt lite på nickel

 

220

119

320 gram 40% 1 kr Gustav V

 

 

 

590

120

124 gram 40% 25-öringar + 3 st 60%

 

 

 

230

121

560 gram 40% 1 kr

 

 

 

1000

122

136 gram 40% 50-ören

 

 

 

250

123

130 gram nickel 1 kr

 

Flera 1968

 

2

124

5 kr + 2 kr 40%

 

 

 

70

125

SEDLAR 8 st 5 kr

1952-69

 

4-8

25

Resultat 220926 Omsättning: 16 248 kr

Datum 220926
Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
50 51 15 101 0 151 0
0 52 50 102 40 152 0
0 53 16 103 150 153 0
200 54 110 104 140 154 0
0 55 22 105 40 155 0
50 56 0 106 0 156 0
0 57 0 107 0 157 0
0 58 400 108 0 158 0
0 59 150 109 25 159 0
800 60 225 110 110 160 0
30 61 725 111 70 161 0
30 62 0 112 0 162 0
0 63 625 113 0 163 0
0 64 4000 114 75 164 0
60 65 24 115 0 165 0
75 66 60 116 80 166 0
0 67 12 117 110 167 0
30 68 0 118 275 168 0
30 69 50 119 750 169 0
0 70 60 120 290 170 0
0 71 5 121 1250 171 0
0 72 10 122 320 172 0
30 73 20 123 26 173 0
20 74 50 124 70 174 0
30 75 25 125 30 175 0
0 76 5 126 24 176 0
0 77 20 127 0 177 0
0 78 16 128 0 178 0
0 79 2 129 0 179 0
15 80 14 130 0 180 0
0 81 10 131 0 181 0
15 82 0 132 0 182 0
25 83 0 133 0 183 0
0 84 2 134 0 184 0
0 85 290 135 0 185 0
0 86 14 136 0 186 0
0 87 190 137 0 187 0
150 88 200 138 0 188 0
1200 89 45 139 0 189 0
1150 90 0 140 0 190 0
75 91 100 141 0 191 0
65 92 220 142 0 192 0
32 93 95 143 0 193 0
0 94 30 144 0 194 0
0 95 0 145 0 195 0
32 96 36 146 0 196  
50 97 18 147 0 197  
80 98 18 148 0 198  
5 99 0 149 0 199  
55 100 10 150 0 200  

Resultat Auktion 25 april 2022 Omsättning; 45 092 kr

  Datum 220425
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 150 51 200 101 450 151 170
2 0 52 200 102 130 152 30
3 440 53 85 103 4600 153 13
4 450 54 250 104 180 154 400
5 400 55 0 105 150 155 45
6 0 56 35 106 200 156 1150
7 150 57 0 107 60 157 30
8 0 58 0 108 300 158 5
9 900 59 0 109 50 159 0
10 30 60 0 110 60 160 40
11 550 61 0 111 0 161 75
12 1900 62 0 112 25 162 650
13 1600 63 80 113 0 163 850
14 110 64 75 114 0 164 160
15 0 65 175 115 270 165 40
16 20 66 18 116 1750 166 160
17 0 67 0 117 360 167 45
18 20 68 48 118 13 168 75
19 0 69 48 119 13 169 40
20 0 70 0 120 0 170 70
21 40 71 0 121 0 171 40
22 125 72 0 122 5 172 40
23 550 73 0 123 0 173 95
24 470 74 0 124 100 174 45
25 10 75 280 125 1550 175 5
26 10 76 0 126 0 176 0
27 70 77 130 127 360 177 0
28 90 78 0 128 50 178 0
29 50 79 10 129 250 179 0
30 0 80 10 130 0 180 0
31 0 81 10 131 300 181 0
32 100 82 40 132 0 182 0
33 100 83 10 133 0 183 0
34 30 84 65 134 80 184 0
35 0 85 50 135 580 185 0
36 0 86 185 136 7900 186 0
37 0 87 450 137 260 187 0
38 30 88 70 138 300 188 0
39 30 89 0 139 0 189 0
40 0 90 22 140 40 190 0
41 40 91 80 141 100 191 0
42 300 92 750 142 0 192 0
43 0 93 750 143 0 193  
44 70 94 750 144 22 194  
45 45 95 750 145 60 195  
46 500 96 750 146 40 196  
47 0 97 1000 147 35 197  
48 45 98 1500 148 5 198  
49 0 99 900 149 150 199  
50 0 100 650 150 170 200  

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

1 kr

1890

 

4/5

150

 

2

1 kr

1901

 

6

450

 

3

2 öre SM

1749

 

7

440

 

4

5 öre

1722

LC

4

450

 

5

NORGE 2 kr

1878

 

2

400

 

6

1 öre

1898

Fläck, patina

7/8

80

 

7

1 öre

1903

 

9

150

 

8

1 öre

1916

Lång 6,pr skada,kh

(9)

20

 

9

10 öre

1881

 

7

880

 

10

25 öre

1932

Fläck,patina

(8)

30

 

11

50 öre

1920

Nickel

8/9

550

 

12

1 kr

1890

 

6)(7

1900

 

13

1 kr

1903

 

7

1600

 

14

1 öre

1737

Repor,4-5 bär

5

100

 

15

50 kr

2002

Astrid Lindgren

10

75

 

16

Bailwick of  Jersey 25 pence

1977

 

9/10

20

 

17

Bailwick of  Jersey 25 pence

1977

 

9

20

 

18

GUERNSEY 25 pence

1977

 

9

20

 

19

FRANKRIKE 2 centimes

1862K

 

9

120

 

20

BAYERN 3 mark

1910D

 

6)(7

250

 

21

USA 1 dime

1936

Missfärgning

(8)

40

 

22

USA ½ dollar jubileum

1893

Columbian

5)(6

125

 

23

DANMARK 1/6 riksdaler

1808

Offermark

7

400

 

24

DANMARK 1 riksdaler

1855

FF

7

350

 

25

ENGLAND halfpenny

1949

 

8

10

 

26

ENGLAND halfpenny

1920

 

5

10

 

27

ENGLAND 3 pence

1901

 

5

50

 

28

ENGLAND 3 pence

1899

rengjord

5

50

 

29

BRITTISH MALAYA 3 pence

1899

 

8/9

50

 

30

COLOMBIA 2½ centavos

1881

Km 179 fläckar

6

30

 

31

MEXICO 25 cent 1872

1872

Kantskador

3/4

75

 

32

MINIATYRGULD 8k 0,49 gr

 

Kopia på Sovereign 1889

8

100

 

33

MINIATYRGULD 8k 0,3 gr

 

Kopia på Belgisk 20 fr.

8

100

 

34

1 öre

1959

5`9

6

30

 

35

1 öre

1937

 

9

30

 

36

1 öre

1920

 

8/9

50

 

37

5 öre

1949

Rostfläck

8/9

30

 

38

10 öre

1947

Nickel

8)(9

30

 

39

10 öre

1931

 

9

30

 

40

10 öre

1930

 

8/9

30

 

41

10 öre

1929

Oval ögla

9

40

 

42

50 öre

1929

 

9

300

 

43

1 kr

1949

Olika 9

9

200

 

44

1 kr

1945G

Ompunsad 4 upp till höger

8/9

30

 

45

1 öre

1876

 

5

40

 

46

5 öre

1892

Mindre ärgfläckar

(9)

500

 

47

10 öre

1904

Mis 20c, underliggande spegel

10-

750

 

48

5 st. 10 ören

1888-01

Varianter,felpr

4-6

20

 

49

2 öre

1861

 

3

10

 

50

2 öre

1856

Rengjord, plantsfel

(2/1)

250

 

51

25 öre

1857/6

Mis 8b

3

200

 

52

¼ skilling

1817

kantex

6

200

 

53

1 öre KM

1720

Wikman

2

75

 

54

2 öre

1573

Z-R

3

250

 

55

FALSK 5 öre

1910

Falsk nedslipad 1919

 

44

 

56

5 öre

1947

Liten ytlig rostfl.

(9)

25

 

57

5 öre

1949

Liten  rostfl.

(8)

25

 

58

Myntrulle med 5 kr

1995

 

(10)

275

 

59

SCHWEIZ 5 francs

1932

+ 41 st. växelmynt

Vk

290

 

60

SCHWEIZ 5 francs

1923

 

4

290

 

61

SCHWEIZ 20 rappen

1896B

 

5

30

 

62

SCHWEIZ 2 franc + 1 franc

1948,86

 

5-8

68

 

63

TYSKLAND 1 schilling + 2 mark

1795

2 mark 1926

3-4

80

 

64

TYSKLAND 2 mark

1937J

 

5

75

 

65

MÖSSMÄRKE ADOLF HITLERS PLATZ

 

N

6

175

 

66

LAUER Tyskland ½ MARK

1910

Liten kopia

6

18

 

67

TYSKLAND 1 mark

1950G

 

7

140

 

68

POLLETT Stockholms Ångslup 5 öre

 

oval

4

48

 

69

POLLETT  Stockholms Ängslup 10 öre

 

Koppar ensidig

5

48

 

70

POLLETT Ångslups nya 10 öre

 

29 mm i diameter, rund

5

85

 

71

POLLETTER 6 olika från städer

 

Transportpolletter

vk

48

 

72

Polletter Stugan Jönköping 2 st+ 2 andra

 

 

vk

28

 

73

BAHAMAS Proofset

1974

9 st mynt 4 st. i silver

10

450

 

74

FILLIPINERNA 2 st. 25 piso

1976-77

54 gr 50%

9

250

 

75

FILLIPINERNA 2 st. 50 piso

1976-77

56 gr. 92,5%

9

280

 

76

TUNISIEN ½ dinar

1968

 

7

22

 

77

ÖSTERRIKE  50 schilling

1966

Nationalbanken

7

130

 

78

POLLETT Nya Ångslupsbolaget 8 öre

 

Mässing

4

56

 

79

Årsset 1976 + 1979

 

Sandhillskassetter

Ca 9

10

 

80

Årsset

1987

Myntverkets

10

10

 

81

Årsset

1988

Myntverkets

10

10

 

82

Årsset

1997

Myntverkets

10

40

 

83

Årsset 1984+1989

 

Myntverkets

10

10

 

84

Ricks Myntbox med lite mynt

 

Norden mest

 

20

 

85

¼ öre

1635

 

3/4

30

 

86

10 öre

1871

 

6

125

 

87

6 st. 2 kr 80%

 

 

vk

400

 

88

4 st. 1 kr 40% Gustav Adolf

 

Fina

8-9

70

 

89

25 öre

1930

 

7

25

 

90

4 st. 245 ören 40%

 

Ramade

vk

20

 

91

8 st.25 ören 60% i myntbox

 

Ramade

vk

80

 

92

10 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

600

 

93

10 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

600

 

94

10 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

600

 

95

10 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

600

 

96

10 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

600

 

97

60 st. 1 kr 40%

 

 

Vk

840

 

98

42 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

1250

 

99

26 st. 2 kr 40%

 

 

Vk

720

 

100

56 st. 50 ören 40%

 

 

Vk

500

 

101

6 st. 2 kr 80%

 

Varav 4 st. jubileum 2 kr

Vk

360

 

102

7 st. 1 kr 40%

 

 

vk

100

 

103

20 kr

1889

Guldmynt

7/8)(9

3800

 

104

RYSSLAND 5 kopek

1782

 

6

100

 

105

RYSSLAND 3 rubler

1993

Ballerina Silver

10

150

 

106

USA 1 dollar Eagle

1997

31,1 gr silver (oz)

10

200

 

107

Konungariket Sverige Carl XVI G

 

Varianten i silver

10

60

 

108

2 öre

1573

 

4

300

 

109

1 daler SM IUPITER

1718

Nödmynt

3)(4

50

 

110

2 st. 1 kr

1937

Spräckt G

3

60

 

111

10 öre

1939

 

6

15

 

112

10 öre

1947

Nickel, fläck

(9)

25

 

113

5 öre

1920

 

6

75

 

114

5 öre

1873

Göth, Större plantsskada

(5/6)

75

 

115

1 öre Säter

1629

 

4)(2

150

 

116

100 st. 1 kr 40%

 

 

 

1500

 

117

SEDEL 100 kr

1962

Inte mittvikt

8+

280

 

118

Myntset + Sandhillskassett

1979,73

 

 

5

 

119

13 st. 50 ören

 

2 st. silver

Vk

5

 

120

Förgylld Donald Trump

2020

 

10

100

 

121

50 öre

1911

 

7

850

 

122

2 öre

1948

Tomslag

8

5

 

123

Sasanid

Ca 591

Husra (Khosrau) II korr

(4)

300

 

124

ENGLAND Half crown

1885

Queen Victoria Young head

2

50

 

125

100 st. 1 kr 40%

 

 

 

1500

 

126

½ skilling

1809

Stor 9, kraftigt korroderad

(3)

20

 

127

1 kr

1923

Fin yta

6+/7+

250

 

128

2 öre SM

1763

 

3/4

50

 

129

2 öre SM

1759

A4 delvis svagpräglad

6

250

 

130

2/3 skilling banco

1851

 

3

20

 

131

2 skilling banco

1840

Plantsfel

(5)+

225

 

132

10 öre

1855

Stort AG, smårepor

2/3

225

 

133

10 öre

1867

Mis 6 f

4

140

 

134

10 öre

1921

Nickel, smårepor

(7)

80

 

135

Sedel 100 kr + Österrike 1000 kronen

1957,1902

100 kr ovikt ocirk

9-4

300

 

136

1 mark

1719

Ex Bonde 1:584, små repor

(6)

5000

 

137

1/16 riksdaler

1835

Små plantsfel

(6)

200

 

138

50 öre

1928

 

9

150

 

139

25 öre

1938

 

8/9

30

 

140

10 öre

1904

Mis 20 d

7

40

 

141

1 kr

1915/14

 

2

100

 

142

1 skilling banco

1836

 

¾

30

 

143

50 öre

1949

 

(8/9)

30

 

144

5 öre

1860

ärgfläckar

(4)

10

 

145

5 öre

1857

 

5+

60

 

146

2 öre

1863

3 omp. Två gånger

2/3

25

 

147

1 kr

1901/98

 

2/3

35

 

148

De första Europapräglingarna

1998

Nysilver 11,5 gr

10

5

 

149

50 kr

1976

I kassett Bröllop

10

120

 

150

200 kr

1980

Ändrad succesionsordning

10

170

 

151

200 kr

1990

 

10

170

 

152

 

”Koppralot” 575 gram

 

Mest Gustav VI Adolf

Vk

20

 

153

Nickellot 135 gram

 

Mest Gustav VI Adolf

Vk

5

 

154

96 gram 80%

 

Mest Gustav V, Några Oskar

Vk

425

 

155

6 st 25 öre 60%

 

 

Vk

45

 

156

570 gram 40%

 

 

Vk

1150

 

157

577 gram utländska mynt

 

 

Vk

25

 

158

50 gram järnmynt + 2 st Oscars 2 ören

 

 

Vk

5

 

160

8 st. Utländska sedlar

 

 

Vk

5

 

161

Trevlig metallask med 334 gr utl. Mynt

 

 

Vk

10

 

162

288 gram 40%

 

18 st 1 kr och 8 st 2 kr

Vk

480

 

163

179 gram 80%

 

20st 1 kr och 2 st. 2 kr

Vk

600

 

164

19 st. 25 ören 60%

 

 

Vk

110

 

165

Låda med 1240 gram bronsmynt

 

Även 66 gr nickel och ½ kg järn

Vk

5

 

166

2 st. 2 kr

1877,80

 

 

80

 

167

3 st. svenska sedlar

 

50 kr 1959 är en

Vk

5

 

168

Sedlar 10+5 kr nom. 155 kr

 

4 st 10 kr 1988 i följd bra

 

75

 

169

SEDLAR 2 st. 20 kr

1991

 

9+

40

 

170

SEDEL 20 kr+ 50 kr

1997,96

 

Ca9

70

 

171

Påse Finland 110 gram +sedlar

 

Några äldre mynt

Vk

40

 

172

Påse svenska mynt 233 gram

 

Två gångbara 10 kr bra

Vk

40

 

173

39 gram 40%

 

 

vk

95

 

174

480 gram utländska mynt

 

 

Vk

30

 

175

RYSSLAND ½kopek

1842

 

2

5

 

 

Resultat auktion mars 2022  Omsättning: 24 778 kr

  Datum 220328
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 0 51 800 101 65 151 300
2 140 52 0 102 130 152 270
3 0 53 55 103 0 153 40
4 0 54 160 104 130 154 100
5 25 55 375 105 30 155 10
6 0 56 190 106 40 156 0
7 0 57 300 107 28 157 20
8 240 58 60 108 28 158 180
9 0 59 120 109 28 159 100
10 0 60 150 110 80 160 100
11 150 61 0 111 56 161 0
12 60 62 150 112 0 162 0
13 125 63 200 113 56 163 195
14 20 64 45 114 28 164 90
15 20 65 1020 115 34 165 190
16 50 66 960 116 360 166 0
17 20 67 840 117 390 167 2000
18 30 68 1140 118 0 168 0
19 0 69 2300 119 0 169 2200
20 0 70 455 120 90 170 0
21 0 71 125 121 50 171 0
22 0 72 0 122 0 172 0
23 0 73 0 123 460 173 0
24 0 74 30 124 1500 174 0
25 0 75 725 125 35 175 0
26 200 76 500 126 0 176 0
27 0 77 0 127 0 177 0
28 30 78 0 128 0 178 0
29 0 79 95 129 300 179 0
30 30 80 30 130 0 180 0
31 0 81 30 131 0 181 0
32 0 82 0 132 5 182 0
33 30 83 30 133 55 183 0
34 200 84 26 134 0 184 0
35 0 85 10 135 65 185 0
36 0 86 150 136 10 186 0
37 40 87 0 137 0 187 0
38 150 88 0 138 150 188 0
39 0 89 99 139 35 189 0
40 0 90 12 140 70 190 0
41 0 91 0 141 0 191 0
42 0 92 125 142 60 192 0
43 300 93 110 143 60 193  
44 0 94 48 144 0 194  
45 0 95 300 145 0 195  
46 0 96 0 146 75 196  
47 0 97 75 147 0 197  
48 100 98 0 148 380 198  
49 0 99 65 149 50 199  
50 0 100 120 150 65 200  

 

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

1

25 öre

1875

 

4+)(3

60

2

50 öre

1927

 

8

140

3

1 kr

1890

 

4/5

200

4

5 öre

1940

Fläck

8

15

5

10 öre

1947

Nickel

9

25

6

1 kr

1901

 

6

560

7

1 skilling banco

1843

 

4

40

8

1/8 riksdaler specie

1835

 

2

240

9

2 öre SM

1749

 

7

550

10

5 öre

1722

LC

4

560

11

SACHSEN (Tyskland) 5 mark

1876E

 

3

150

12

USA 2 st.. 2 cent + 2 st. 1 cent

1865,71

1 cent 1829 och 1880

Ca2

60

13

USA ½ DOLLAR

1893

Jub.Columbian

7

125

14

ST HELENA crown

1978

 

8/9

20

15

GUERNSEY 25 pence

1978

 

8/9

20

16

ENGLAND 6 pence

1889

 

3

50

17

ENGLAND ½ penny

1806

 

2

20

18

ENGLAND farthing

1821

kh

4

30

19

NORGE 2 kr

1878

 

2

500

20

FINLAND 2 mark

1908

 

7

850

21

FINLAND 1 mark

1890

kh

7

300

22

1 öre

1894

 

3

40

23

1 öre

1895

 

8

300

24

1 öre

1898

Fläck, patina

7/8

100

25

1 öre

1903

 

9

200

26

1 öre

1913

 

9

200

27

1 öre

1916

Lång 6 präglingsskada

9

30

28

1 öre

1925

 

9

30

29

1 öre

1936

Kort 6, svagpräglad

9

30

30

5 öre

1950

Järn, fläck

9

30

31

10 öre

1881

 

7

1100

32

10 öre

1939

 

9+

75

33

10 öre

1946

Öppen 6

8

30

34

25 öre

1910

 

7

150

35

25 öre

1919

Tunn repa

8/9

150

36

25 öre

1932

Små fläckar

8

40

37

25 öre

1936

Spräckt G

8/9

40

38

50 öre

1877

 

4

150

39

50 öre

1920

Nickel

8/9

700

40

1 kr

1890

 

6)(7

2400

41

1 kr

1903

 

7

2000

42

1 kr

1907

Liten fläck, matt

8

700

43

5 öre

1867

 

8

250

44

1/6 skilling banco

1852

 

8

250

45

1/3 skilling banco

1850

Gniden

7/8

200

46

½ skilling

1812

Delvis svagpr, lite lyster

8

200

47

1 öre

1737

Kraftiga repor

5

160

48

1 öre

1668

kantförlust

4

100

49

1 öre klipping

162?

Säter

4/5

1100

50

POLEN Sigismund I ½ groschen

1506-1548

2

50

51

Fyrk

1584

Korroderad

6

800

52

18 penningar klipping

1519-20

Malmö? Korroderad

3

500

53

980 gram Gustav VI Adolf ettöringar

 

 

 

10

54

Plåtlåda med kopparmynt 2,5 kg med lådans vikt

 

Gustav V och VI

 

50

55

177 gram 40%

 

 

 

375

56

44 gram 80%

 

 

 

185

57

50 kr + 10 kr + 5 kr

76,72

5 kr =1962

 

250

58

2 medaljer Carl XIV Johan

 

Stundande skördar J.H Cop

 

40

59

Fyndlåda sv och utländsk + nån sedel

 

 

 

100

60

50 kr

1975

 

10

140

61

200 kr

1990

 

10

180

62

USA 1 DOLLAR

1921D

 

4/5

120

63

80 gram 40% silver

 

 

 

170

64

USA 2 st. ½ dollar

1969D

 

Vk

45

65

17 st. 2 kr 80%

 

 

 

1020

66

16 st. 2 kr 80%

 

 

 

960

67

14 st. 2 kr 80%

 

 

 

840

68

30 st.1 kr 80%

 

 

 

900

69

64 st.1 kr 80%

 

 

 

1800

70

12 st.1 kr 80%

 

 

 

360

71

50 öre

1928

 

9

125

72

1/6 riksdaler

1804

Svagpräglad

6

450

73

10 öre

1861

Rengjord

7

100

74

10 öre

1934

 

8/9

30

75

1/12 riksdaler

1831

 

7/8

500

76

5 öre

1730

Kantex

5

200

77

Fem 25-öringar

1937-41

 

Vk

50

78

4 st. äldre svenska mynt

 

 

vk

30

79

2 öre SM

1763

Ompunsad 6

3/4

30

80

1 daler SM  Phoebus

 

 

3/4

30

81

RYSSLAND 1 denga

1751

 

3

30

82

10 öre

1918

Rengjord

6

40

83

Sedelplånbok Lembit tom

 

 

 

30

84

12 ramade kopparmynt Oscar II

 

I Lembitask

Vk

10

85

Tre st. 10 öringar

1891

Även 1902 och 1904

2-4

10

86

FALSK 2 öre KM

1662

 35 gram Gjuten?

 

300

87

2 kr

1878

Klump i 7

3

90

88

1 kr

1903

 

2

49

89

2 kr

1921

Broschmonterad

 

99

90

50 öre

1940

Nickel

8

12

91

ANGOLA 20 escudos

1952

72% 10 gram

3

49

92

MOZAMBIQUE 3 st.20 escudos

1952,55,60

72%30 gram

vk

125

93

NEDERLÄNDERNA 1gulden

1914

0,945 10 gram

4

75

94

CEYLON/ INDIEN 3 st. 50 cents

1902,10,13

 

VK

48

95

RYSSLAND 1 RUBEL+ 2 ST. 20 K0P

1841

Kopek 1878,79

Ca 4

160

96

PANAMA 3 st. silvermynt

1947,53

 

Vk

90

97

GREKLAND 30 drachmer 83,5%

1964

Konstantin/Anne-Marie

9

75

98

UNGERN 5 forint

1948

12gr

8

46

99

ÖSTERRIKE 25 schilling

1958

80%

7

65

100

ÖSTERRIKE 25 schilling

1962

 

6/7

65

101

ÖSTERRIKE 25 schilling

1970

 

7

65

102

ÖSTERRIKE 50 schilling

1964

OS Innsbruck 90%

8

130

103

ÖSTERRIKE  50 schilling

1966

Nationalbanken

7

130

104

ÖSTERRIKE  50 schilling

1970

Universitet Innsbruck

8

130

105

BOLIVIA 3 OLIKA mynt

1951

Hög kvalitet

Vk

30

106

USA 1 cent

1863

Delvis dåligt präglad

4

28

107

USA Träpollett Star city Arkansas

 

 

8

28

108

Pollett Brattefors 1 liter

 

Zink

3

28

109

Sex olika polletter

 

Vaggeryd, stugan Jkpg

vk

28

110

10 st. polletter Jönköpings spårvägar

 

10 olika

Vk

56

111

Reklampollett brons kaffelager

 

Johan A Neijdendam

5

56

112

Nya Ångslupsbolaget 8 öre

 

Mässing

4

56

113

Stockholms Ångslups AB 8 öre

 

 

4

56

114

Stockholms Ångslup 5 öre

 

Zink, oval, korr

4

28

115

Stockholms Ångslup 3 öre

 

Koppar, oval

2

28

116

Sedel 1 kr

1875

 

7/8

198

117

2 öre SM

1777

Svagpr, litet årtal toppig krona, grop

5

390

118

10 öre

1899

 

8

210

119

10 öre

1907

 

9/8

130

120

10 öre

1928

 

9

90

121

50 öre

1920

Rund nolla nickel

4

50

122

2 öre

1942

Mörkt järn, vriden

4

30

123

6 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

400

124

Silverlot 40% 575 gram

 

 

vk

1225

125

2 öre SM

1749

 

3

35

126

DANMARK 12 skilling

1719

 

4

450

127

50 öre

1912

 

5/6

260

128

4 skilling banco

1847

Rengjord till kopparfärg

4/5

50

129

1 öre

1715

Korroderad

5/6

300

130

Sedel 5 kr

1948

Jubileum

9

110

131

Sedel 500 kr blå

1986

 

8

625

132

Sedel Belarus 25  rubler

1992

 

9

5

133

Grönland 50 öre

1926

 

5/6

55

134

½ skilling

1832

Repa,hack

6

170

135

Droppkopek Ivan den förskräcklige

 

 

4

35

136

1 skilling

1812

Början till borrskada

3/4

10

137

5 öre

1731

 

4

430

138

25 öre

1914

 

8+

150

139

2 kr

1954

 

9

35

140

INDIEN Binkanir 1 rupee

1937

Silver 11,8 gr  finsilver 50 år som…

5/6

50

141

Två sämre kopparmynt

1600-t

 

2/1

25

142

POLEN 200 zloty

1974

9 gram finsilver

8

45

143

POLEN 1000 zloty

1983

9 gram finsilver

9

45

144

Två ½ skillingar Stockholm

1802,05

 

Ca 2

10

145

5 öre + 1 öre

1867,57

 

2-5

20

146

10 falska franska stormynt

 

Ev. nåt silver i em

 

75

147

Sandhillskassett Årset 1971

 

 

Ca 9

50

148

Stor fyndlåda med mynt och sedlar

 

Finns silvermynt, sedlar mm

 

250

149

2 st. 50 öre + 2 st. 25 öre 60%

 

 

 

45

150

2 kr

1938

Jubileum

5

65

151

2 st. 50 kr

1976

 

 

300

152

128 gram 40% silver

 

 

 

270

153

TYSKLAND 10  mark

1998J

92,5% WESTFÄHLICHER

9

40

154

En fin  Leutchtturmlåda med lite mynt

 

 

Vk

100

155

Plånbok 2 sedlar och lite mynt

 

 

 

10

156

De första Europapräglingarna

1998

Nysilver 11,5 gr

10

10

157

Fyndpåse utan silver och två sedlar

 

200 gram

 

20

158

5 st. 2 kr 40% + 1 kr 80%

 

 

 

180

159

100 kr

1984

Europa i kassett

10

100

160

100 kr

1984

Helgeandsholmen

10

100

161

50 kr

1976

I kassett Bröllop

10

150

162

200 kr

1980

Ändrad succesionsordning

10

180

163

5 st. 5 kr

1966

Jubileum

Vk

195

164

10 kr

1972

 

7

90

165

NORGE 25 kr 25 gram finsilver

1970

Frigjöringen, patina

6

150

166

7 st. 1 kr 40% + 2 st. 1 kr 80%

 

 

vk

180

167

1 öre

1625

Delvis svagpräglad mm nedtill

6

1800

168

1 riksdaler riksmynt

1857

Kort skägg

3

550

 

Resultat auktion 220228

Omsättning: 29 273 kr

 

  Datum 220228
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 0 51 100 101 0 151 0
2 34 52 135 102 34 152 0
3 30 53 60 103 925 153 0
4 90 54 160 104 170 154 0
5 0 55 75 105 65 155 0
6 0 56 540 106 5 156 0
7 0 57 75 107 925 157 0
8 30 58 60 108 1350 158 0
9 0 59 100 109 65 159 0
10 10 60 100 110 320 160 0
11 0 61 0 111 110 161 0
12 18 62 0 112 55 162 0
13 18 63 100 113 30 163 0
14 10 64 260 114 34 164 0
15 5 65 1000 115 22 165 0
16 5 66 4700 116 200 166 0
17 0 67 20 117 30 167 0
18 20 68 40 118 0 168 0
19 0 69 75 119 32 169 0
20 0 70 25 120 170 170 0
21 0 71 35 121 480 171 0
22 0 72 250 122 260 172 0
23 0 73 0 123 200 173 0
24 0 74 325 124 3200 174 0
25 0 75 20 125 600 175 0
26 1200 76 10 126 0 176 0
27 100 77 160 127 240 177 0
28 40 78 400 128 575 178 0
29 150 79 525 129 1550 179 0
30 0 80 280 130 250 180 0
31 0 81 160 131 100 181 0
32 250 82 130 132 95 182 0
33 0 83 0 133 100 183 0
34 350 84 150 134 100 184 0
35 0 85 0 135 300 185 0
36 0 86 60 136 0 186 0
37 1200 87 0 137 0 187 0
38 1500 88 0 138 0 188 0
39 50 89 80 139 0 189 0
40 0 90 0 140 0 190 0
41 0 91 75 141 0 191 0
42 0 92 75 142 0 192 0
43 20 93 75 143 0 193  
44 0 94 0 144 0 194  
45 0 95 0 145 0 195  
46 0 96 480 146 0 196  
47 0 97 28 147 0 197  
48 130 98 28 148 0 198  
49 75 99 60 149 0 199  
50 75 100 240 150 0 200  

Auktion februari 2022

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

25 öre

1875

Repor

4+)(3

90

 

2

25 öre

1932

 

8+

30

 

3

25 öre

1934

 

8/9

30

 

4

25 öre

1945

Litet TS

8/9

90

 

5

50 öre

1912

 

5/6

120

 

6

50 öre

1927

 

8

180

 

7

50 öre

1936

Lång 6

7

120

 

8

50 öre

1947

Nickel, liten repa

9

18

 

9

1 kr

1890

 

4/5

250

 

10

5 öre

1881

Korr.

6

10

 

11

5 öre

1934

 

7

18

 

12

2 öre

1907

 

8

18

 

13

1 öre

1878

Repa

5

18

 

14

1 öre

1941

 

9

10

 

15

USA 1 cent

1910

 

3

5

 

16

FINLAND 25 penni

1921

 

9

5

 

17

¼ riksdaler

1834

 

2

300

 

18

1 öre

1906

 

6

20

 

19

1 öre

1915/13

Fläck, = Mis omp 5

8/9

1000

 

20

5 öre

1940

fläck

8

20

 

21

10 öre

1946

silver

8)(9

30

 

22

10 öre

1947

Klump i nollan

9

40

 

23

10 öre

1947

Nickel

9

30

 

24

50 öre

1883

 

(7)

800

 

25

1 kr

1901

Patina

6

700

 

26

2 kr

1906

 

8

1000

 

27

5 öre

1867

 

6

50

 

28

10 öre

1859/57

kantskada

3

40

 

29

1/6 skilling banco

1844

 

8

150

 

30

1 skilling banco

1843

 

4

50

 

31

¼ rd specie

1834

 

2/1

200

 

32

1/8 rd specie

1834

 

2

250

 

33

1/8 rd specie

1835

 

2

350

 

34

1/16 rd specie

1852

 

6)(7

350

 

35

2 öre SM

1749

 

7

700

 

36

5 öre

1722

LC

4

700

 

37

Fyrk

1601

Större kronor, hål

6

1200

 

38

2 öre

1591

Bakvänt D och etta

7

1500

 

39

Provmynt 50 öre

1992

 

10

50

 

40

STRALSUND 1 witten

1706

Korroderad

3

200

 

41

DANMARK 1 skilling dansk

1761

 

2/1

20

 

42

SACHSEN (TYSKLAND) 5 mark

1876

 

3

250

 

43

Fransk bronsmedalj 1789

1889

 

9

20

 

44

USA 2 cent

1865

 

2/1

30

 

45

USA 2 cent

1871

 

2

30

 

46

USA 1 cent

1829

 

2/1

50

 

47

USA 1 cent

1880

 

2

30

 

48

25 öre

1907

 

8-

100

 

49

2 kr

1938

jub

7/8

50

 

50

2 kr

1940

Ändrad 4

5

60

 

51

10 öre

1919

Olika nior

8/9

100

 

52

1 daler sm Kronan

1715

 

4

100

 

53

2 kr

1897

Samlarhuset

7

60

 

54

½ skilling

1832

 

6

100

 

55

2 öre

1861

Ompunsad 8 och 1

5

75

 

56

2/3 skilling banco

1842

Delvis lyster

8

200

 

57

2 kr

1938

 

4

60

 

58

10 kr

1972

Jubileum

7

60

 

59

¼ skilling

1833/32

 

5

100

 

60

USA 1 dollar

1995P

Atalanta proof

10

100

 

61

FINLAND 20 euro

1996

Olavinlinna proof

10

100

 

62

NEDERLÄNDERNA 50 euro

1996

Willem Barentsz proof

10

100

 

63

NYA HEBRIDERNA 100 franc

1966

 

7

100

 

64

3 st. 2 kr 80% + 2 st 40%

 

I sandhillskassett

Var

180

 

65

Fyrk

1624

 

3

700

 

66

20 kr

1898

 

8/9

 

3 800

 

67

6 st. 1 öre km

 

 

Vk

20

 

68

2 öre SM

1749

 

4

40

 

69

5 öre

1858/57

Pf

6

75

 

70

25 öre

1875

 

2

25

 

71

1 kr

1941

 

7)(9

35

 

72

10 kr

1991

Huvud upp och ner

8

250

 

73

Fyra st. 10-öringar

1957

38,46,53

Hög

20

 

74

4 st. 2 kr Oscar II

 

 

 

270

 

75

Tre st. årsset 1982,83,86

 

SP

 

20

 

76

2 st. myntljusstakar

 

 

 

10

 

77

SEDEL 1 rd rm

1863

 

2

68

 

78

SEDEL 1 rd rm

1864

Fyra små hål

4

140

 

79

Sedel 1 rd rm

1870

Mindre kantförluster

5

125

 

80

Sedel 1 rd rm

1871

Mindre kantförlust

4

125

 

81

Sedel 1 rd rm

1870

reva

3

99

 

82

Sedel 1 rd rm

1873

Mer än tio nålstick

4

100

 

83

Sedel 1 rd rm

1873

 

7/8

198

 

84

Sedel 10 kr

1916

 

4/5

150

 

85

Sedel 10 kr

1917

mitthål

2/3

90

 

86

Sedel 10 kr

1926

 

4

60

 

87

Sedel 10 kr

1927

 

4-

125

 

88

Sedel 10 kr

1928

 

4

125

 

89

Sedel 10 kr

1929

 

4-

80

 

90

Sedel 10 kr

1930

 

4-

75

 

91

Sedel 10 kr

1937

 

8

75

 

92

Sedel 10 kr

1938

 

9

75

 

93

Sedel 10 kr

1939

 

9

75

 

94

Sedel 10 kr

1941

 

9

98

 

95

Sedel 10 kr

1946

 

9

98

 

96

STRAITS SETTLEMENT Sedel 1$

1906

4 hål

4

98

 

97

JAPAN YOKOHAMA Sedel 1 dollar

1902

Skrift, flera större hål

2

28

 

98

JAPAN Sedel 1 yen

1889

Nålstick hål

2

28

 

99

Avesta Sandkörningspollett 48 tunnor

 

repor

6

40

 

100

USA ½ DOLLAR

1895S

Hack

3

150

 

101

2 öre

1879

9 på 6

2

50

 

102

Påse kopparmynt 920 gr

 

 

Vk

20

 

103

FN flaggor i sterlingssilver 6 st

 

28,84 gr/st (stämplat)

10

750

 

104

Myntbrev med medalj sterlingsilver ,925

1975

36 gr inkl. brevet Amsterdam

10

120

 

105

50 kr Pippi Långstrump

 

 

10

50

 

106

Sandhillskassett

1976

 

8/9

5

 

107

6 st. 50 kr i kassett

1975,76

 

10

750

 

108

605 gram 40% silvermynt

 

 

vk

1100

 

109

18 gram 60% silvermynt

 

 

vk

50

 

110

5 kr 1935 + 50 kr 1976

 

 

vk

230

 

111

Plastlåda vikt 1,7 kg inkl. lådan

 

Blandat koppar,nickel,järn

vk

20

 

112

Plastlåda med Gustav VI A 5 öringar

 

2,2 kg

vk

20

 

113

Plastlåda Gustav VI A 1-öringar

 

660 gram

Vk

5

 

114

Plastlåda Gustav VI A 2-öringar

 

940 gram

vk

10

 

115

Plastlåda Gustav VI + C XVI G

 

Små femöringar 430 gram

Vk

5

 

116

16 st. vykort bl.a. Jenny Nyström

 

 

 

200

 

117

1 öre

1925

 

8/9

30

 

118

5 öre

1929

 

6

40

 

119

10 öre

1937

 

9

20

 

120

10 öre

1907

Ändrad 7

7

110

 

121

10 öre

1861

 

7

350

 

122

1/3 skilling banco

1839

 

8

200

 

123

Pollett rektangulär Finspångs bruk

 

1 liter mjölk

7

200

 

124

1/6 riksdaler

1799

 

4)(5

2000

NMK

125

2 öre

1716

Fläckar

6)(5

600

 

126

2 kr

1907

 

6/7

750

 

127

6 st. 5 kr

1955-71

 

Vk

200

 

128

16 st. 2 kr 40%

 

Bra kvalitet

Vk

425

 

129

17 st.10 kr

1972

 

Vk

1300

 

130

Lembits myntskåp med 313 kr i fullt silvervärde

 

+ gamla andra mynt, fattas låda i myntskåpet

Vk

250

 

 

131

½ skilling

1807

 

5

40

 

132

1 daler SM Mercurius

1718

 

4

40

 

133

Liten påse med äldre 9 st. mynt

 

Bl.a. Kronan

vk

100

 

 

 

Resultat auktion november 2021 (Listan efteråt.)

 

Omsättning: 32 689 kr

  Datum 211129
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 10 51 35 101 0 151 1500
2 340 52 30 102 0 152 100
3 25 53 0 103 0 153 170
4 230 54 20 104 320 154 20
5 20 55 100 105 50 155 22
6 10 56 24 106 100 156 420
7 10 57 36 107 25 157 300
8 20 58 40 108 325 158 3300
9 220 59 25 109 100 159 250
10 80 60 50 110 80 160 3500
11 10 61 50 111 0 161 1200
12 22 62 0 112 30 162 1000
13 90 63 0 113 5 163 1300
14 20 64 120 114 0 164 18
15 0 65 90 115 10 165 10
16 5 66 70 116 200 166 0
17 5 67 110 117 75 167 0
18 5 68 0 118 15 168 0
19 5 69 0 119 280 169 0
20 5 70 100 120 750 170 0
21 5 71 400 121 0 171 0
22 25 72 75 122 830 172 0
23 140 73 50 123 0 173 0
24 10 74 0 124 40 174 0
25 2600 75 200 125 0 175 0
26 340 76 75 126 0 176 0
27 120 77 75 127 0 177 0
28 220 78 0 128 5 178 0
29 150 79 0 129 1450 179 0
30 360 80 100 130 325 180 0
31 160 81 0 131 32 181 0
32 130 82 0 132 160 182 0
33 44 83 0 133 50 183 0
34 140 84 300 134 80 184 0
35 70 85 0 135 50 185 0
36 55 86 0 136 30 186 0
37 70 87 0 137 25 187 0
38 0 88 0 138 120 188 0
39 55 89 150 139 0 189 0
40 144 90 300 140 25 190 0
41 22 91 30 141 60 191 0
42 0 92 0 142 45 192 0
43 0 93 0 143 45 193  
44 0 94 0 144 150 194  
45 55 95 30 145 100 195  
46 250 96 0 146 80 196  
47 0 97 0 147 5 197  
48 0 98 45 148 5 198  
49 0 99 20 149 5 199  
50 1650 100 400 150 2400 200  

 

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

10 öre

1899

 

3

10

 

2

148 gram 40%

 

 

 

300

 

3

Ca 350 gram blandade sv. mynt

 

 

 

10

 

4

2 st 10 kr+2 st 1 kr80%+ 50 öre+25 öre

 

50 + 25 ören 60%

 

230

 

5

Ca 160 gram utländska mynt

 

 

 

20

 

6

Avslag medalj Christian II

 

 

 

10

 

7

25 öre 1899 + 10 öre 1907

 

 

 

10

 

8

Fyndpåse med en del ramade mynt

 

 

 

10

 

9

56 gram 40%+22 gram 80% +nickel

 

 

 

200

 

10

Svenska sedlar nominellt 140 kr

 

20 + 1+ 5 kr sedlar

 

80

 

11

Påse franska mynt  128 gr+ nån annan

 

 

 

5

 

12

Påse irländska mynt 150 gr

 

 

 

5

 

13

41,9 gram 40%

 

 

 

80

 

14

3 s.t 5 kr sedlar

52-55

+ 165 gram nickel

Vk

5

 

15

Guldförgylld Putinmedalj

 

 

10

100

 

16

10 öre typ 1

1942

Kanthack

7/8

5

 

17

10 öre

1947

silver

8)(9

5

 

18

10 öre

1949

 

9

5

 

19

1 öre SM

1747

Korroderad

4

5

 

20

1 öre

1858

Plantsfel

4/5

5

 

21

5 öre

1949

 

8

5

 

22

5 öre

1858/57

 

5/6

25

 

23

LETTLAND 10 latu

1993

25,17 gr 925/1000 silver

10

140

 

24

Diverse järnmynt

 

125 gr med ramar

Vk

5

 

25

Smålands Privatb.Sedel 3 rd 16 banco

1837

Flera nålstick

2

2000

 

26

RYSSLAND 1 rubel

1812

20,3 gr repor, hack

3

160

 

27

RYSSLAND 5 kopek

1871

EM

4

75

 

28

FRANSKA INDOKINA Piaster

1909

27gr 90%

6

160

 

29

EGYPTEN 1 pound 25 gr 72%

1970

Al Azhar Moskén

8

150

 

30

Brittisk Trade dollar 90%

1899B

B=Bombay vägd 26,9 gr

6/7

175

 

31

ECUADOR 5 sucres 72 %

1944

25 gram

8/9

160

 

32

KANADA 5 dollar

1965

 

8

130

 

33

LETTLAND 1 lats

1924

 

8

44

 

34

UNGERN 5 pengö

1938

Kanthack

7

140

 

35

SCHWEIZ 1 franc

1914B

 

9

45

 

36

VENEZUELA 2 bolivars

1960

83,5% 10 gram

7/8

55

 

37

ENGLAND sixpence

1893

 

6

27

 

38

25 öre

1939

 

7/8

22

 

39

1/32 riksdaler specie

1852

Ompunsad 2, patina

7

48

 

40

1 kr

1904

 

5

144

 

41

1 kr

1956

 

8

22

 

42

2 kr

1978

O

4

260

 

43

2 kr

1900

 

2/3

88

 

44

2 öre

1894

Sluten 4

3

48

 

45

Avgjutning av Biskopssigill

 

Linköping 127 gr

 

55

 

46

Sedlar 100 kr  + 10 kr nominellt 345

 

100 kr från 1957

Vk

250

 

47

Årsset i kassett

1971

 

Vk

25

 

48

Årsset i kassett

1964

 

Vk

75

 

49

Årsset i kassett

1970

 

Vk

25

 

50

330 st. 25 ören 40%

 

755 gram

Vk

1300

 

51

Olika valörer i TBT-ramar

1957

 

Vk

35

 

52

Två lokalmynt

 

 

10

30

 

53

Tre årsset 1990-91-92

 

 

 

40

 

54

Fyra st. Oscars 10 öringar

84,94,

Även 1887 och 1890

2-3

20

 

55

Sedel 10 kr

1916

 

3

100

 

56

25 st. äldre svenskamynt

 

 

Vk

10

 

57

Oscar II 5 hg kopparmynt

 

 

Vk

20

 

58

2 öre SM

1749

 

4/5

40

 

59

2 öre SM

1766

 

3/4

25

 

60

1/24 riksdaler

1778

 

2

20

 

61

4 skilling banco

1852

 

3

50

 

62

1 kr

1915

 

6

60

 

63

1 kr

1942

Åub

4/5

90

 

64

50 kr

1975

 

10

120

 

65

Tre st. 1 kr

1879,89

Och 1888

2

90

 

66

Lot kopparmynt Oscar II, Gustav V

 

Även 2 kr nickel

Vk

10

 

67

Årsset

1898

Normal kvalitet

vk

110

 

68

10 öre

1920

Stort W med hakar

3

50

 

69

50 öre

1857

 

6

1200

 

70

Ricks myntbox med koppar, nickel

 

Även järnmynt

 

20

 

71

10 öre

1899

 

9

400

 

72

10 öre

1933

tomslag

9+

75

 

73

10 öre

1939

 

9/10

50

 

74

25 öre

1875

repor

4+)(3

150

 

75

25 öre

1916

 

8/9

200

 

76

25 öre

1930

 

9

75

 

77

25 öre

1931

 

9

75

 

78

25 öre

1932

 

8+

50

 

79

25 öre

1934

 

8/9

50

 

80

25 öre

1937

Stort G

9

100

 

81

25 öre

1945

Litet TS

8/9

150

 

82

50 öre

1912

 

5/6

200

 

83

50 öre

1927

 

8

300

 

84

50 öre

1934

 

9

300

 

85

50 öre

1936

Lång 6

7

200

 

86

50 öre

1947

Nickel, liten repa

9

30

 

87

1 kr

1890

 

4/5

300

 

88

2 kr

1897

 

4

400

 

89

2 kr

1924

 

6

150

 

90

1 kr

1928

 

7)(9

300

 

91

1 kr

1952

 

8/9

30

 

92

5 öre

1881

Korr?

6

20

 

93

5 öre

1934

 

7

30

 

94

2 öre

1907

 

8

30

 

95

2 öre

1939

 

9

30

 

96

1 öre

1878

Repa

5

30

 

97

1 öre

1941

 

9

20

 

98

Romersk Follis Constantin 1

309-337

RIC 264

2

30

 

99

5 öre

1867

 

3/4

20

 

100

DANSKA Västindien 2½ bit  ½ cent

1905P

Hjärta

9

400

 

101

USA 1 cent

1910

 

3

10

 

102

FINLAND 25 penni

1921

 

9

10

 

103

¼ riksdaler sp

1834

 

2

350

 

104

1/8 riksdaler sp

1832

 

6

250

 

105

SEDLAR Estland 50 mark + 25 mark

1919,22

 

2-3

50

 

106

30 utländska sedlar

 

 

Vk

75

 

107

Sedelfat i porslin

 

 

 

25

 

108

Kiev 10 kr med randräffling

1991

Känd förfalskning

 

250

 

109

1 öre

1897

 

8+

50

 

110

10 öre

1919

 

7/8

80

 

111

25 öre

1899

Stora nior

7

150

 

112

Tre st. tomma myntpärmar

 

 

 

30

 

113

2 öre

1937

Ompunsad 7

3

5

 

114

½ öre

1630

Korroderad

2

200

 

115

Jetong Mozart

 

 

8

10

 

116

Romersk Alexander den Store

336-323f kr

AE16 Sear 6744

2/3

200

 

117

DANMARK 5 ÖRE

1928N

 

9

75

 

118

USA Tre st. 1 cent

1887,93

Och 1902

Vk

15

 

119

1 öre SM

1760/9

Svagpräglad

6

225

 

120

Fyrk Arboga

1627

 

5

560

 

121

5 öre SM

1731

 

4/5

380

 

122

1 öre

1761

Misab 2018

8

750

 

123

1 öre

1747

2-2 bär, flammig

6

600

 

124

1 öre

1733

3-3 bär, korr

4

40

 

125

INDIEN ¼ rupee

1890

Hydrabad

7

240

 

126

DANMARK 2 kr

1912

Jubileum, svag repa

8

110

 

127

LUXEMBURG 25 CENTIMES

1954

 

9

10

 

128

ENGLAND ½ penny

1806

 

3

5

 

129

2 mark

1693

 

5

1200

 

130

2 st 50 kr + 100 kr Sveriges Riksdag

1975,83

I kassetter

10

325

 

131

2,2 kg järnmynt

 

 

vk

20

 

132

Fint brunt album med plastfickor

 

Några mynt nominellt 120 kr

Vk

110

 

133

Plastsparbössa med 3 kg femöringar

 

De senaste små femöringar

vk

10

 

134

Sedel 100 kr

1971

Med stjärna

7

80

 

 

135

Sedel 50 kr

1948

 

6/7

50

 

136

Sedel 5 kr

1952

Serienummer T469300

9

10

 

137

Sedlar 3 st (två i nummer följd) 10 kr

1968

Jubileum

9

15

 

138

Sedlar 11 st. 10 kr Gustav VI A

1966-79

Alla stjärna några i följd

4-10

150

 

139

Sedlar 9 st 10 kr Gustav VI A

1972-90

 

6-10

50

 

140

Sedlar 7 st 5 kr

1944-52

 

2-10

25

 

141

Sedlar 6 st 10 kr

1951-59

 

8-10

60

 

142

Sedlar 10 st 10 kr

1940-60

 

2-6

45

 

143

Sedlar 9 st 10 kr

1972-90

 

6-10

45

 

144

Sedlar 38 st 5 kr Gustav Vasa

1967-81

Många ovikta, även i följd

3-10

150

 

145

Sedlar 19 st. 5 kr även 00 (1963)

1954-63

Många ovikta, även i följd

2-10

100

 

146

Myntbrev OS i Turin Fransk 1½ euro

2005

20 gram finsilver

proof

90

 

147

Myntbrev Kungliga Bröllopet 2010

 

Med medalj Storkyrkan

10

5

 

148

Myntfragment utgivet av Mynthuset

 

1 ask

 

5

 

149

Myntfragment utgivet av Mynthuset

 

1 ask

 

5

 

150

1000 kr

1992

I ask (Mynthuset)

9-10

2000

 

151

NIUE ISLANDS (Pippimynt) 5 dollars

2015

I fin ask 3,455 gr 90% guld

Proof

1500

 

152

SPANIEN 10 euro 2014 VM i fotboll

2013

925/1000 27 gr

Proof

100

 

153

4 kg moderna mynt i myntrullar

 

 

 

50

 

154

Påse nickelmynt 816 gram

 

 

 

10

 

155

Påse kopparmynt Gustav VI 2,044 gr

 

 

 

10

 

156

105 gram 60% silver

 

 

 

280

 

157

2 st 5 kr 40%+ 2 st 2 kr 80% + 1 kr 80%

 

Samt en 25 öre +10öre 40%

 

220

 

158

Fin ask med fyra st. guldmynt

 

1,24 gr guld/styck (Mynthuset)

 

3300

 

159

Fin fyndlåda med förgyllda mynt

 

Stor PIPPIMEDALJ, ÄVEN SILVER

 

250

 

160

Fin låda med 22 st medaljer Bernadotte

5 st 200 kr jub mynt ( Järnvägen 1 ex)

Tre st silverdollars 2012-15, 50 kr, 5 kr -52,1/4 euro Frankrike 2006

 

Mynthuset

proof

3500

 

161

Låda med 10 moderna dollars, även 1922, ½ DOLLAR -38,58,65. Även förgyllda mynt + medalj ljusets barn,2 pund 2008 Peking

 

Mynthuset

proof

1200

 

162

Låda med förgyllda öresmynt,alla 2 kr jub (5 st), 5 st 200 kr, 1 st 100 kr, 1 st 50 kr, 2 st Oscars 1 kr.

 

Mynthuset

 

1000

 

163

8 st 100 kr jub,2 st 200 kr, 2 st 50 kr,4 st, USA ½ dollar jubileum

 

Mynthuset

 

1300

 

164

Två fina tomma pärmar + plånbok

 

Mynthuset

 

10

 

165

Fem fina små pärmar tomma

 

Mynthuset

 

10

 

 

Resultat auktion 25 oktober Omsättning 45 333 kr

  Datum 211025
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 110 51 20 101 500 151 0
2 38 52 0 102 0 152 0
3 0 53 5 103 40 153 0
4 0 54 5 104 50 154 0
5 30 55 0 105 30 155 0
6 0 56 5 106 30 156 0
7 3300 57 100 107 50 157 0
8 0 58 0 108 750 158 0
9 0 59 35 109 6500 159 0
10 0 60 0 110 400 160 0
11 0 61 320 111 120 161 0
12 40 62 0 112 50 162 0
13 180 63 0 113 34 163 0
14 50 64 65 114 40 164 0
15 100 65 65 115 50 165 0
16 0 66 360 116 24 166 0
17 10 67 35 117 8 167 0
18 240 68 0 118 75 168 0
19 10 69 0 119 225 169 0
20 20 70 0 120 0 170 0
21 0 71 0 121 5 171 0
22 50 72 0 122 0 172 0
23 0 73 0 123 0 173 0
24 0 74 0 124 0 174 0
25 0 75 0 125 0 175 0
26 150 76 0 126 30 176 0
27 150 77 0 127 30 177 0
28 150 78 0 128 0 178 0
29 0 79 150 129 85 179 0
30 0 80 10 130 0 180 0
31 0 81 10 131 85 181 0
32 660 82 10 132 0 182 0
33 420 83 0 133 0 183 0
34 0 84 0 134 0 184 0
35 580 85 50 135 0 185 0
36 0 86 500 136 0 186 0
37 0 87 170 137 0 187 0
38 130 88 2100 138 1500 188 0
39 450 89 3000 139 170 189 0
40 0 90 1220 140 120 190 0
41 240 91 3000 141 24 191 0
42 80 92 1500 142 150 192 0
43 0 93 1350 143 0 193  
44 0 94 3100 144 0 194  
45 9 95 1500 145 0 195  
46 66 96 1550 146 0 196  
47 0 97 35 147 0 197  
48 0 98 50 148 0 198  
49 10 99 345 149 0 199  
50 20 100 6200 150 0 200  

 

Nässjö Myntklubb inbjuder till månadsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 25 oktober 2021  kl. 19.00. Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

              Fikapaus bestäms på mötet.

 

Nässjö Myntklubb säljer nr 101-102.

 

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 24 oktober. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto - vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för gemensamt 2020-2021 medlemmar pg 28 58 31-4)

 

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

2 st. Sandhillskassetter med 10 ören

 

39 st. i silver

Vk

110

 

2

4 st. äldre svenska mynt

1747-1810

1/24 rd i silver+ 2 stora kopparmynt

Ca 2-3

20

 

3

Sandhillskasset ”årsset”

1898

Alla vanliga valörer

2-4

110

 

4

1 öre sm

1683

Korr.

3

300

 

5

INDIEN 1 rupie

1906

 

3/4

30

 

6

INDIEN 1 rupie

1918

 

5

90

 

7

108 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

3300

 

8

Sedel 10 kr

1915

2 st. riss (1cm)

2

100

 

9

Sedel 50 kr

1976*

Stjärna, lätt vikt, fräsch

8

80

 

10

1 kr

1924

Utan punkter

5/6

150

 

11

1 kr

1904

 

¾

100

 

12

2 öre SM

1748

Kantskador

¾

40

 

13

18 riksdaler specie

1833

Något vriden

4

150

 

14

I daler s.m. Saturnus

1718

Rengjord,hack

4/5

50

 

15

10 öre

1874

 

4

100

 

16

10 öre

1897

 

7

150

 

17

Nio äldre utländska mynt

 

 

Vk

10

 

18

20 st. rabattfrimärken max 100 gram

 

 

 

160

 

19

Årsset i Sandhillskasset

1976

 

Ca9

10

 

20

Årsset i Sandhillskasset

1973

 

Ca9

20

 

21

Två st. lokalmynt 10 kr

 

Hörby och Ljungbyhed

10

50

 

22

Tre st. svenska årsset HPS

1990-92

 

10

50

 

23

Tre st. svenska årsset HPS

1990-92

 

10

50

 

24

ISLAND  Sedel 5 kr

1928

 

10

130

 

25

ISLAND SEDEL 10 kr

1928

 

9/10

129

 

26

Sedel 10 kr

1922

Lätt vikt  på båda håll

6

150

 

27

Sedel 10 kr

1926

Lätt vikt på båda håll

5/6

150

 

28

Sedel 10 kr GG103800

1933

Mycket lätt vikt ett håll

7/8

150

 

29

5 öre

1857

 

3

30

 

30

5 öre

1858

På 57?

2

30

 

31

5 öre

1858

 

2

30

 

32

1 öre

1742

3-3 bär

6

290

 

33

1/6 riksdaler

1803

Plantsrispor

4/5

290

 

34

1/6 riksdaler

1779

 

3

290

 

35

1 riksdaler rm

1867

 

¾

580

 

36

10 öre

1880

Lång text

4

900

 

37

DANMARK Medalj i silver??

1897

Föreningen af Jydske Landboforeningers

7

130

 

38

SPANIEN 5 pesetas

1897

 

5

130

 

39

LITAUEN 10 litu

1938

jubileum

7

450

 

40

RYSSLAND 5 kopek

1852

EM

3

66

 

41

RYSSLAND 1 rubel

1840

CNB vikt  21 gr (20,73)

 

240

 

42

USA 1/2 DOLLAR

1845

 

8

80

 

43

USA 1 DOLLAR

1924

Svagpräglad, grynig

 

240

 

44

TYSKLAND 5 mark

1951J

 

8

450

 

45

Medalj Högerpartiet

 

 

9

9

 

46

Medalj i brons Nässjöutställningen

 

 

8

66

 

47

Fyrkantig bronsmedalj Wasa

1961

Som en klipping

9

58

 

48

Coinsalbum med 35 st. 1 kr 80%

 

Även 40 st. 40%

Vk

1925

 

49

USA BANK CHECK

1864

Fint skick

 

10

 

50

Sedlar 50 + 20 kr

1996-97

 

Ca 10

20

 

51

1/6 öre sm

1676

korroderad

3

5

 

52

½ skilling

1832

 

4

20

 

53

½ öre

1857

 

4

5

 

54

10 öre

1941

tomslag

7/8

5

 

55

10 öre

1934

 

7/8

5

 

56

10 öre

1948

 

8

5

 

57

Dollarformat

2014

Flerfärgat Rolling Stones

proof

100

 

58

Årsset Bahamas

1974

Proof set

 

300

 

59

Ryssland Droppkopek Ivan IV

1547-89

 

4

35

 

60

5 öre

1731

 

4

430

 

61

I daler s.m. Jupiter

1718

 

6

320

 

62

1 skilling

1812

Början till perforering

4

10

 

63

25 öre

1914

 

8/9

150

 

64

1/6 öre s.m.

1673

Stjärna

4

40

 

65

2 kr

1934

 

7/8

45

 

66

Sedel i originalförpackning 100 kr

2005

Nr 12040

10

300

 

67

Katalog Misab auktion nr 17

2016

 

 

35

 

68

Sedel 1 kr

1875

Nålstick

2

60

 

69

Sedel 1 kr

1914

Vikt med hål i mitten,riss

2

20

 

70

Sedel 1 kr

1918

 

3

35

 

71

Sedel 5 kr

1948

Jubileum

4

20

 

72

Sedel 5 kr

1923

Litet riss

4

215

 

73

Sedel 5 kr

1914

 

4

230

 

74

Sedel 5 kr

1952

 

8

12

 

75

Sedel 5 kr

1922

Riss 2,5 cm

2

85

 

76

Sedel 5 kr

1925

 

3/4

50

 

77

Sedel 10 kr

1929

 

¾

85

 

78

Sedel 10 kr

1936

 

5

85

 

79

Sedel 20 kr

1991*

Stjärna

9

85

 

80

Sedlar 2 st. 5 kr

1947

 

8

10

 

81

Sedlar 10+ 5 kr

1958,56

 

8-9

10

 

82

Sedlar 10 + 1 kr

1938,14

Hål i 1938

(6),2

10

 

83

2 st. 50 kr

1975

 

10

250

 

84

100 kr

1983

Helgeandsholmen

10

85

 

85

Lokalmynt Nässjö

1979

Silver

10

50

 

86

2 x50 kr + 5 kr -35 + 2 x 10 kr 1972

 

Silvervärde 660 kr 16 okt

Vk

500

 

87

2 st. kr

1972

+ nickelmynt

8

170

 

88

Smålands lokalsedel 10 kr

1894

 

4

1500

 

89

Smålands Enskilda bank 10 kr

1877

Två stämplar makulerad

7

2000

 

90

19 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

1150

 

91

100 st. 2 kr 40%

 

 

vk

2700

 

92

50 st. 2 kr 40%

 

 

vk

1350

 

93

50 st. 2 kr 40%

 

Gustav VI Adolf

vk

1350

 

94

100 st. 2 kr 40%

 

 

vk

2700

 

95

37 st. 5 kr 40% + 4 st 5 kr jub 40%

 

 

vk

1500

 

96

49 st. 2 kr 40% + nickel

 

 

vk

1250

 

97

5 kr

1966

jubileum

8

35

 

98

5 kr

1962

Jubileum

9

50

 

99

Sedellot nominellt 545 kr

 

 

vk

345

 

100

16 öre SM 44a

1563

Ex Misab 36:90, lätt korr.

(6)

4800

 

101

1 skilling banco

1836/35

 

7

500

 

102

Myntämne för 10 kr opräglad

 

 

 

100

 

103

2 öre

1964

Ö i kronringen ny variant

7

40

 

104

2 öre

1920

Liten fläck

9

50

 

105

1 öre

1920

Obet. Små fläckar

9

30

 

106

Pollett Stockholms 1 lysoljeminut

 

 

5

30

 

107

NEDERLÄNDERNA 25 cent

1849

 

4

50

 

108

17 st.1 kr 40%, 18 st 2 kr, 1 st. 5 kr 40%

 

 

vk

750

 

109

229 st, 1 kr 80%

 

 

vk

6500

 

110

5 st. 10 kr

1972

 

vk

400

 

111

2 st 2 kr Oscar II

 

 

vk

100

 

112

2 kr

1938

 

8/9

50

 

113

2 kr

1950/51

 

6

25

 

114

50 öre

1928

Delvis patina

8

40

 

115

DANMARK 2 kr

1937

Jubileum

8/9

50

 

116

Påse nickelmynt 400 gr

 

 

Vk

10

 

117

Påse 90 gram järnmynt

 

 

vk

2

 

118

Låda 1,4 kg kopparmynt/brons

 

 

 

75

 

119

50 st 10 ören 40%+ 10 st 25 ören 40 + 6 st 50 öre 40%

 

 

vk

225

 

120

34 st 25 ören, 4 st 50 ören 60%

 

 

vk

300

 

121

Påse 160 gram utländska mynt

 

 

 

5

 

122

Frimärksbrev med mynt  22,20 gr 90%

2005

Fransk 1½ euro Skidskytte

proof

100

 

123

Sedel 10 kr

1979*

Stjärna

8

70

 

124

Sedlar 5 kr

1963,77

 

8

20

 

125

Sedlar 10 kr

1977,80

 

8

20

 

126

Sedlar 50 kr+10 kr+ 2 st Cypriotisk 50 s

1944,89

Cypritiska 1983

2

30

 

127

Tre st. årsset HPS

1986,87

Två st -87med skyddsplast

10

30

 

128

100 kr

1984

Europa

10

85

 

129

100 kr

1983

Sveriges riksdag

10

85

 

130

100 kr

1983

Sveriges riksdag

10

85

 

131

100 kr

1985

Skogens år

10

85

 

132

100 kr

1985

Världsungdomsåret

10

85

 

133

100 kr

1984

Europa

10

85

 

134

100 kr

1985

Europeiska musikåret

10

85

 

135

100 kr

1983

Sveriges riksdag

10

85

 

136

2 st 50 kr

1975

jubileum

10

270

 

137

SPANIEN 10 euro

2013

925/1000 27 gr

Proof

150

 

138

NIUE (Mynthuset) 5$ Pippi o Efraim

2015

3,455 gr 90% guld

Proof

1500

 

139

USA 1 dollar

1888

Rengjord

6

150

 

140

50 kr

1976

Patina

9/10

120

 

141

Fin blå myntask med plats för 12 st mynt

 

 

 

10

 

 

Resultat auktion september 2021 (Listan kommer efteråt)

 

Omsättning: 26 885 kr

  Datum 210927
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 40 51 0 101 24 151 0
2 0 52 2600 102 30 152 0
3 0 53 2800 103 0 153 0
4 0 54 10 104 150 154 0
5 0 55 18 105 80 155 0
6 0 56 30 106 170 156 0
7 48 57 28 107 275 157 0
8 0 58 110 108 0 158 0
9 950 59 4000 109 0 159 0
10 1150 60 520 110 200 160 0
11 240 61 2000 111 20 161 0
12 0 62 3400 112 50 162 0
13 90 63 0 113 0 163 0
14 70 64 0 114 250 164 0
15 0 65 0 115 55 165 0
16 60 66 150 116 0 166 0
17 60 67 10 117 46 167 0
18 0 68 0 118 30 168 0
19 110 69 65 119 150 169 0
20 40 70 80 120 0 170 0
21 0 71 130 121 50 171 0
22 0 72 200 122 10 172 0
23 100 73 200 123 0 173 0
24 24 74 0 124 55 174 0
25 220 75 0 125 0 175 0
26 10 76 0 126 0 176 0
27 15 77 35 127 0 177 0
28 110 78 34 128 95 178 0
29 200 79 520 129 0 179 0
30 20 80 1350 130 0 180 0
31 50 81 50 131 120 181 0
32 130 82 0 132 0 182 0
33 5 83 330 133 0 183 0
34 5 84 100 134 0 184 0
35 50 85 0 135 0 185 0
36 15 86 0 136 0 186 0
37 40 87 180 137 0 187 0
38 5 88 28 138 0 188 0
39 130 89 300 139 0 189 0
40 75 90 100 140 0 190 0
41 0 91 500 141 0 191 0
42 20 92 0 142 0 192 0
43 20 93 200 143 0 193  
44 20 94 10 144 0 194  
45 20 95 10 145 0 195  
46 20 96 34 146 0 196  
47 10 97 0 147 0 197  
48 36 98 225 148 0 198  
49 0 99 225 149 0 199  
50 10 100 225 150 0 200  

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

10 öre

1855

Mm T

3

30

 

2

2 öre

1873

 

3

30

 

3

5 öre

1873

Fläckar

2

25

 

4

25 öre

1875

 

2

99

 

5

1 öre

1891

 

6/7

30

 

6

1 öre

1906

 

3

20

 

7

Pollett 5 öre

 

Pripp o son

4

40

 

8

2 öre

1947

Klump vid 7

5

90

 

9

DANMARK 1 rigsbanksdaler

1843?

 

4

950

 

10

DANMARK 2 rigsdaler

1863

 

5

900

 

11

DANMARK 5 öre

1923

 

5

240

 

12

DANMARK 5 öre

1950

 

4

4

 

13

NORGE 10 kr

1964

Jubileum

8/9

90

 

14

ESTLAND 2 krooni

1930

Klump på årtal

5)(7

50

 

15

ESTLAND 5 mark

1924

Repor

4

50

 

16

ESTLAND 10 mark

1925

 

6

60

 

17

LETTLAND 2 lati

1926

 

6)(8

60

 

18

MEXICO 25 pesos

1968

OS 72% silver

8

140

 

19

INDIEN 1 rupie

1887

 

4+

90

 

20

FINLAND 5 penniä

1917

Små ärgfläckar

9

40

 

21

FINLAND 25 penniä

1916

Svagpr. Plantsfel

7

30

 

22

Kaffepannor gjorda av kopparmynt

 

 

 

45

 

23

7 st. 50-ören

1950-61

 

Ca8

100

 

24

15 st. 1 öre km

1719-50

 

vk

10

 

25

200 kr

2002

Stockholm 750 år

10

195

 

26

12 st. utländska mynt

 

Några silver?

Vk

10

 

27

4 st. HPS myntset

81,82,85,88

 

10

15

 

28

Fint myntalbum för TBT-ramar

 

Med 22 ramade mynt

 

10

 

29

Tre st. 2 kr Gustav V

1915,1934,1939

 

2-5

200

 

30

3 kg järnmynt

 

 

 

10

 

31

1 öre SM

1740

 

4

50

 

32

2 öre SM

1762

 

4+

50

 

33

DANMARK 2 kr

1925

 

4

5

 

34

BARBADOS 4 dollar

1970

 

9

5

 

35

USA ½ dollar

1964

Silver

8

5

 

36

3 st. Årsset HPS

79,83,88

 

10

15

 

37

TYSKLAND Fem sedlar

 

20 mark 1980+ äldre

Vk

5

 

38

Medalj Jubileum Europa

2000

 

10

5

 

39

Låda utländska mynt

 

Något silver

 

100

 

40

25 utländska sedlar

 

 

Vk

25

 

41

DANMARK 58 st. mynt

 

 

Vk

20

 

42

NORGE 86 st. mynt

 

 

Vk

20

 

43

UTLÄNDSKA MYNT 120 st.

 

 

Vk

20

 

44

ENGLAND 7 st. mynt

17-1800

 

Vk

20

 

45

UTLÄNDSKA MYNT 18 st.

18-1900

 

Vk

20

 

46

13 st. mynt Norge-Danmark

1875-20

 

Vk

20

 

47

62 st. koppar ettören

 

 

Vk

10

 

48

ENGLAND ½ PENNY

1743

 

3

30

 

49

1 ÖRE

1956

Ompunsad 9 Mis 56

5

10

 

50

1 kr

1976

Klump i krage

7

10

 

51

2 st. 5 öre

1906

Öppen + sluten 6

Ca 4

10

 

52

Lokalsedel 10 kr  Smålands Enskilda

1877

Flera nålstick Makulerad stämpel

5

1000

 

53

Lokalsedel 10 rr Smålands Enskilda

1867

Litet hål Makulerad stämplar

4

1000

 

54

20 tal. fina ramade ettöringar

1950

Även 1956,47,49,30,42

Ca 8

10

 

55

Fyndpåse

 

 

 

10

 

56

Fyndpåse

 

 

 

10

 

57

Fyndpåse

 

 

 

10

 

58

25 öre

1878

 

2

100

 

59

4 mark klipping

1571

Risp,lätt korr. Misab 21:139

7/6

3000

 

60

5 öre

1691

Tunna repor

4

200

 

61

Röd pärm med Silver och kopparmynt

 

Silvervärde 1750 kr 4/9

 

1500

 

62

Röd pärm nr 2 Silver + nickelmynt

 

Silvervärde 2 850 kr 4/9

 

2400

 

63

USA ½ dollar

1893

Jubileum

5

80

 

64

USA ½ dollar

1952

Jubileum Booker T

8

100

 

65

USA ½ dollar

1946

Jubileum Booker T

8

100

 

66

USA dollar

1992P

Jubileum, proof

10

150

 

67

Medalj Kungariket Sverige

1998

Förgylld mässing

10

10

 

68

200 kr

2003

Jubileum Konung 30 år

10

200

 

69

5 kr

1962

Jubileum

8

50

 

70

10 kr

1972

Jubileum

8

70

 

71

5 kr

1935

Jubileum

6/8

110

 

72

200 kr

2007

Jubileum, Linné

10

200

 

73

USA dollar

1994S

VM i fotboll, proof

10

200

 

74

USA ½ dollar

1982S

Georg Washington

10

100

 

75

100 kr

1983

Jubileum

9/10

90

 

76

100 kr

1984

Jubileum, Europa

10

100

 

77

5 kr

1966

Jubileum

8/9

25

 

78

5 kr

1959

Jubileum

8

25

 

79

52 st 25 ören 60%

 

 

 

320

 

80

668 gram 40% i 10 och 25 ören

 

 

 

1250

 

81

418 gr utländska mynt

 

 

 

50

 

82

816 gr nickelmynt

 

 

 

100

 

83

7 st. 50 ören 60% och 23 st 40%

 

 

 

320

 

84

1,4 kg Gustav V bronsmynt

 

 

 

100

 

85

2,2 kg järnmynt

 

 

 

50

 

86

2 kg bronsmynt Gustav VI Adolf

 

 

 

150

 

87

2,7 kg bronsmynt Gustav V

 

 

 

100

 

88

4 obrutna bankrullar SHB

 

 

 

20

 

89

3 st. 5 kr 40% + 2 st. 1 kr 40%+ 2 st. 2 kr 40% + 1 st. 2 kr 80%

 

 

 

300

 

90

Jubileum 5 kr i originalförpackning

1948

 

10

100

 

91

4 st. 50 kr stjärna

1967

I nummerföljd

10

500

 

92

Sedel 50 kr

1948

 

6/7

100

 

93

Sedlar 2 st. 100 kr + 2 st 50 kr

1951,52

50 kr sedlar  är1960,62

3-4

200

 

94

Sedel 10 kr

1952

Med cerifikat

10

10

 

95

Sedel 10 kr

1979

 

10

10

 

96

Tom fin trälåda

 

 

 

20

 

97

200 kr

1983

jubileum

10

190

 

98

Litet guldmynt Cook Islands

2013

0,5 gr guld

10

225

 

99

Litet guldmynt Cook Islands

2013

0,5 gr guld

10

225

 

100

Litet guldmynt Cook Islands

2013

0,5 gr guld

10

225

 

101

Medalj Lilla Sjöjungfrun

 

Guldpläterad 27 gr

10

10

 

102

Sedel 5 kr med stjärna

1962

 

4

30

 

103

Reklamsedel Cloetta 100 år

1948

 

9

200

 

104

1 öre

1902

MIS 29b Dubblerad åtsida

5

150

 

105

5 öre

1937

 

9

50

 

106

½ skilling

1802

Ompunsad 2 rest höger

6+

120

 

107

1 kr

1924

Utan punkter

7/8

275

 

108

Sparbössa Burk med 5 gångbara euro

 

 

 

50

 

109

10 falska 5 francs från Indokina

 

 

 

150

 

110

Fyndlåda med sparbössor,

 

Utländska sedlar m.m.

 

50

 

111

Porslinsaskfat som sedel

 

5 kr 1919

 

10

 

112

Album med diverse utländska mynt

 

 

 

50

 

113

Påse med 13st. olika mynt Barbados

 

 

 

25

 

114

Påse med svenska/utländska polletter

 

Ca 930 gram

 

250

 

115

Påse med äldre finska mynt

 

Ca 375 gram

 

35

 

116

Påse med 21 st.mynt från Columbia

 

 

 

25

 

117

Påse med äldre engelska mynt

 

Ca 300 gr. Kopparmynt

 

20

 

118

Påse div. äldre danska mynt

 

Ca 550 gr

 

30

 

119

Påse med Medaljer, Lokalmynt m.m.

 

450 gr

 

25

 

120

Påse med mynt Bailwick/Isle of man

 

Gibraltar

 

15

 

121

Påse med mynt från USA

 

Några silver

 

50

 

122

Påse äldre tyska mynt

 

 

 

10

 

123

Påse med 18 st. mynt från Ecuador

 

Ett mynt i silver

 

30

 

124

Påse med div. utländska mynt, nån silver

 

Ca 500 gr. Många äldre

 

50

 

125

SAN MARINA Två årsset mjukplast

1976/79

Ett par i silver

 

50

 

126

Påse East Afrika/Afars et Issas/

 

Israel, Makedonien

 

10

 

127

Plånbok med äldre sv/utl. Mynt

 

 

 

25

 

128

Böcker Sällsamheter i Småland

 

Del 2+3 Petter Åkerman

 

50

 

129

Böcker Kungaslott och adelsborgar från

 

Vasatiden Alf Åberg

 

 

 

130

100 Svenska myntgrupper

 

Åke Ohlmarks

 

50

 

131

15 st myntpärmar

 

 

 

120

 

132

 

 

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 

 

 

 

135

 

 

 

 

 

 

 

Resultat auktion 201026 Omsättning: 29 181 kr (Listan finns efter.)

Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 14 51 50 101 0 151 0
2 5 52 10 102 650 152 0
3 400 53 0 103 20 153 0
4 500 54 5 104 150 154 0
5 900 55 150 105 0 155 0
6 3600 56 50 106 36 156 0
7 260 57 65 107 0 157 0
8 260 58 10 108 10 158 0
9 50 59 10 109 10 159 0
10 40 60 30 110 0 160 0
11 40 61 100 111 0 161 0
12 140 62 0 112 35 162 0
13 100 63 900 113 20 163 0
14 70 64 800 114 0 164 0
15 0 65 1800 115 110 165 0
16 75 66 20 116 110 166 0
17 65 67 260 117 50 167 0
18 180 68 100 118 20 168 0
19 0 69 0 119 100 169 0
20 75 70 440 120 125 170 0
21 110 71 30 121 50 171 0
22 280 72 25 122 170 172 0
23 50 73 90 123 25 173 0
24 0 74 60 124 25 174 0
25 90 75 0 125 0 175 0
26 0 76 0 126 2 176 0
27 85 77 0 127 2 177 0
28 0 78 760 128 2 178 0
29 390 79 150 129 30 179 0
30 0 80 0 130 0 180 0
31 0 81 0 131 80 181 0
32 0 82 40 132 0 182 0
33 90 83 60 133 1000 183 0
34 0 84 40 134 1050 184 0
35 0 85 0 135 460 185 0
36 490 86 0 136 920 186 0
37 0 87 180 137 480 187 0
38 660 88 0 138 900 188 0
39 120 89 20 139 160 189 0
40 320 90 0 140 0 190 0
41 100 91 0 141 0 191 0
42 2500 92 40 142 0 192 0
43 2400 93 80 143 0 193  
44 30 94 80 144 0 194  
45 50 95 130 145 0 195  
46 5 96 160 146 0 196  
47 45 97 165 147 0 197  
48 500 98 0 148 0 198  
49 100 99 20 149 0 199  
50 110 100 150 150 0 200  

Auktion 20-10-26

 

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

Fantasiprägling 5 euro

1996

Selma Lagerlöf

9/10

5

 

2

1/6 öre SM

1707

 

2

5

 

3

1/32 riksdaler specie

1852/51

Mindre obetydlig repa

7

150

 

4

10 öre

1739

 

5

500

 

5

4 öre

1718

Plantsfel

5

750

 

6

2 caroliner

1718

Smårepor

5

2500

 

7

6 st. 5 kr 40%

 

 

Vk

200

 

8

25 öre

1859/7

 

6

175

 

9

2 öre SM

1747

 

3

25

 

10

25 öre

1929

 

7/8

40

 

11

2 öre SM

1759

Stora pilspetsar

4

40

 

12

Sedel 1 riksdaler riksmynt

1871

 

2

100

 

13

Sedel 10 kr

1913

Riss 1,5 cm

3

100

 

14

2 kr

1904

 

3

70

 

15

Medalj Astrid Lindgren

 

 

10

100

 

16

Reval

1597

Perforerad, kantförlust

2

75

 

17

½ öre

1592

plantsskada

4

50

 

18

¼ öre, årtal upp

1634

Ärg, dubbel 3

6

75

 

19

1/6 öre

1666

 

2/1

30

 

20

2 öre Z-ÖR

1573

Kantförl. Korroderad

3

75

 

21

5 öre

1690

 

3

75

 

22

5 öre

1693/92

 

2

75

 

23

10 öre

1857

 

2/3

50

 

24

10 öre

1920

Stort W med hake

3

75

 

25

DANMARK 2 kr

1945

Jubileum

9

90

 

26

DANMARK 2 kr

1958

Jubileum

9/10

125

 

27

DANMARK 5 kr

1960

Jubileum

9

85

 

28

DANMARK 5 kr

1964

Jubileum repa

9

85

 

29

DANMARK 10 kr

1986

Silver 80% i etui

10

390

 

30

DANMARK 10 kr

1986

Nickel

9

30

 

31

DANMARK 5 öre

1945

Korrosion

9

20

 

32

LITAUEN 10 litu

1936

 

8+

350

 

33

RYSSLAND 1 rubel

1898

 

3

90

 

34

RYSSLAND 5 kopek

1852

EM

4

150

 

35

RYSSLAND 1 rubel

1965

 

9/10

40

 

36

MEDALJ Stockholms enskilda bank

1956

110-120 gr silver i etui

9/10

490

 

37

Två myntbrev med silvermedalj

 

Sterlingsilver ca 40 gr

10

220

 

38

SEDEL 10 kr

1925

Ovikt

9+

220

 

39

SEDEL 10 kr

1929

Lätt vikt

8+

90

 

40

SEDEL 5 kr

1932

Lätt vikt

8+

90

 

41

SEDEL 10 kr

1946

Ovikt

9

20

 

42

SEDEL 10 riksdaler RM

1857

Smål. Enskilda bank Stämplad Makulerad

4

1 000

 

43

SEDEL 5  riksdaler RM

1867

Smål. Enskilda bank Stämplad Makulerad,nålstick

5

1 000

 

44

4 utl. Sedlar (Två norska)

1948-76

 

Vk

30

 

45

9 st. sedlar (Engelsk, svensk, dansk)

 

 

Vk

50

 

46

Årsset Cypern

1990

 

UNC

5

 

47

Tomt blått Lembitalbum

 

 

 

5

 

48

Album med mynt

 

En del silver

Vk

500

 

49

Fyndlåda med mynt, sedlar, frimärken

 

 

Vk

100

 

50

Skokartong med ramade utl mynt

 

 

Vk

50

 

51

Sparbössa glob SE-banken

60-tal

Formad som månen

 

50

 

52

Årsset

1988,76

 

 

10

 

53

Bronsmedalj Svenska stora förf,

1979

 

10

5

 

54

Påse spelpolletter m.m.

 

 

Vk

5

 

55

Kartong med många utl. mynt

 

 

Vk

50

 

56

Påse med klockdelar, armband m.m.

 

smycken

Vk

50

 

57

1/32 riksdaler

1852/51

Filad kant

6

10

 

58

10 öre

1857

 

¾

10

 

59

USA 1 cent

1899

 

5

10

 

60

Två äldre svenska mynt

 

4 sk b + Mercurius

Vk

30

 

61

Stor kartong med svenska mynt ca 5,9kg

 

Koppar + järn

Vk

50

 

62

Sedelalbum med sedlar

 

 

Vk

100

 

63

50 st. 1 kr 40%

 

 

Vk

550

 

64

23 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

575

 

65

160 st. 50 ören 40%

 

 

Vk

1300

 

66

1 öre SM

1735

 

2

20

 

67

1 skilling banco

1843

 

5/6

150

 

68

1 skilling banco

1850

 

4

100

 

69

Spelpenning Tuppen/Lagom Holst 161

1766

 

3

200

 

70

26 st. 50 ören 60%

 

 

Vk

325

 

71

1 kr

1906

 

4

30

 

72

1 kr

1936

 

7/8

25

 

73

2 kr

1928

 

6/7

90

 

74

2 kr

1931

 

5/6

55

 

75

25 öre

1876

Repor

3

40

 

76

10 öre

1876

 

4

50

 

77

50 öre

1914

 

5/6

200

 

78

1/6 riksdaler

1804

plantsrispor

7

500

 

79

1 öre

1874

 

8

150

 

80

1 öre

1905

 

8

35

 

81

2 öre

1907

 

8

40

 

82

Engelsk + tysk spelpenning

 

Holst 76 + ”Trumpet”

Ca 7

40

 

83

50 öre

1946

Nickel

9

40

 

84

50 öre

1947

Nickel

8/9

40

 

85

25 öre

1941,46

 

7-8

40

 

86

50 öre

1946

Stort G och litet G

4-8

40

 

87

1/8 riksdaler

1832

 

4

100

 

88

HPS Myntverkets årsset

2009

 

10

130

 

89

HPE Myntverkets årsset

1979

 

10

20

 

90

1 kr

1948

Ändrat TS

9-

100

 

91

Sedel 50 kr

1955

 

5

100

 

92

Sedel 50 kr

1961

 

4/5

40

 

93

Sedel 100 kr

1960

 

5+

80

 

94

Sedel 100 kr

1963

 

6

80

 

95

Sedel 50 kr

1974

Med stjärna

10

130

 

96

Sedel 50 kr

1976

Med stjärna

10

100

 

97

½ skilling

1801

 

7

165

 

98

1 kr

1924

Utan punkter

7/8

250

 

99

Pollett Eksjö Folkets park

 

 

6

20

 

100

Pollett Nässjö Bryggeriet 5

 

 

5

150

 

101

Pollett Avesta 24

 

Sandkörning

7

60

 

102

8 öre SM

1771

Bågig

5

650

 

103

2 öre

1872

Utan punkt efter o och vend

4

20

 

104

1 öre

1857

Spår av rött

9

150

 

105

2 kr

1936

 

8/9

100

 

106

50 öre

1955

 

8/9

20

 

107

Vykort med Oscars Gustav V:s mynt i färg

 

 

10

60

 

108

10 öre

1950

 

9

10

 

109

50 öre

1948

 

8/9

10

 

110

1 kr

1942

ÅUB

4

50

 

111

2 kr

1897

 

¾

80

 

112

2 kr

1946

 

8/9

35

 

113

1 öre SM

1747

 

3

20

 

114

1 öre

1630

Säter

2/1

75

 

115

RYSSLAND 1 rubel

1898

90% silver, 20 gr

2

100

 

116

ÖSTERRIKE 50 schilling

1967

90% silver, jubileum, 20 gr

8

100

 

117

TYSKLAND 10 mark

1972F

62,5% silver, 15,5 gr

8/9

50

 

118

RYSSLAND denga

1740

Svagpräglad

3/4

20

 

119

UNGERN 5 pengö

1939

64% silver, 25 gram

8/9

100

 

120

FRANKRIKE 10 francs

1967

90%, 25 gram

7/8

125

 

121

Svenska Turistföreningen 100 kr

1985

I kassett, 92,5%, 9,3 gr

10

45

 

122

1 daler SM

1718

Mercurius, svagpräglad

6

100

 

123

2 kr

1945

 

7/8

25

 

124

2 kr

1965

Hack

7

25

 

125

1 öre

1949

Rostfl.

9

2

 

126

Medalj till Finlandshjälpen

 

 

 

2

 

127

NORGE 5 kr

1975

Kronemynt 100 år

8

2

 

128

ENGLAND 25 pence

1972

Jubileum

8

2

 

129

Årsset Lembit mjukplast

1965

 

Vk

30

 

130

4 st. 1 skillingar

1821-28

 

Vk

100

 

131

6 st. 1 kr

1965/67

 

Ca 8

80

 

132

Sandhillskassett 2 kr

1910-24

8 st olika, även  1910 FMM

Vk

500

 

133

334 gram 60%-iga mynt

 

 

Vk

950

 

134

600 gram 40%-iga mynt

 

 

vk

900

 

135

217 gram 40%-iga mynt

 

 

vk

380

 

136

413 gram 40-iga mynt

 

 

vk

750

 

137

7 st. 2 kr 80%

 

 

vk

450

 

 

Auktion 2020-09-28 (Resultat finns efter listan.)

Nr

 

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

1 kr

1898

 

2

5

 

2

2 kr

1876

 

2

5

 

3

1 kr

1938

 

7

5

 

4

1 kr

1940

 

7

5

 

5

Nederländerna ½ gulden

1848

 

2

5

 

6

Tyskland 5 st. 5 mark

1971-81

Jubileum

7-8

5

 

7

England 1 crown

1900

Kanthack

4

5

 

8

50 kr

2003

Jubileum

10

110

 

9

5 kr

1995

Jubileum

10

5

 

10

USA ½ dollar

1979

 

6

5

 

11

25 öre

1898

Stor 9

5

10

 

12

25 öre

1914

 

6

25

 

13

25 öre

1917

 

6

10

 

14

25 öre

1919

 

7

15

 

15

1000 kr lokalmynt

1979

Sävsjö Guld 18,08 gr 18K

9

6900

 

16

Pollett Trollhättan Brännvin 1 liter

 

Sporrong

5

40

 

17

2 kr

1939

 

9

60

 

18

1/16 riksdaler

1836/35

 

3

100

 

19

25 öre

1875/74

Tydlig

4+

250

 

20

1 öre

1909

Mellanstort kors SMF 266a

4+

600

 

21

5 öre

1863/62

 

6

140

 

22

1 öre

1686

Lite korroderad

4

350

 

23

2 kr

1944

Ompunsad sista 4 nedtill

6

30

 

24

25 öre

1871

Stort porträtt

4

70

 

25

¼ öre

1655

kantex

3)(2

50

 

26

25 öre

1921

Nickel,välpräglat

6

100

 

27

Årsset  mjukplast

1993

Engelsk text

10

40

 

28

Årsset mjukplast

1994

Svensk text

10

20

 

29

Årsset  mjukplats

1995

Svensk text vanliga

10

20

 

30

6 st. 5 kr

1955-71

 

Vk

230

 

31

13 st 2 kr 40%

 

Några bra

VK

370

 

32

5 kr

1952

Jubileum

7

50

 

33

5 kr

1935

Jubileum, Hack

6

100

 

34

2 kr

1938

Jubileum

7

60

 

35

10 kr

1972

Jubileum

6

70

 

36

50 kr

1976

Jubileum

9/10

130

 

37

Greklands Aeis Aeolis , Elaea

 100fkr

Korroderad

2

100

 

38

DANMARK 1 skilling rigsmönt

1860

 

6+

20

 

39

1 kr

2016

Klumpar i övre sveakronorna

8/9

5

 

40

Pollett 1 tunna sand Avesta

 

 

6

40

 

41

Arboga fyrk

1627

Ocentrerad

4

450

 

42

2 st. ½ skilling

1803

Stort + litet IV

4-5

50

 

43

9 st. 1 skillingar Gustav IV Adolf

 

 

1-2

50

 

44

2 kr

1931

 

6

60

 

45

2 kr

1926

repor

7

60

 

46

2 kr

1924

patina

7/8

250

 

47

2 kr

1921

Jubileum

9

100

 

48

2 kr

1907

 

6

250

 

49

2 kr

1900

 

2

60

 

50

2 kr

1897

 

5

230

 

51

2 kr

1893

 

2

60

 

52

1 kr

1936

 

7)(8

30

 

53

1 öre

1873

SVF, Halvt LA

2

80

 

54

2 skilling banco

1847

Korroderad

3

50

 

55

1/8 riksdaler specie

1832

 

3

50

 

56

1/6 skilling

1832

palmkvist D2

7/8

70

 

57

2 öre SM

1760

V på R

2

90

 

58

1/6 öre SM

1673

Med stjärna

3

25

 

59

NORGE 1 skilling species

1820

 

2/1

40

 

60

NORGE 25 kr

1970

I originalförpackning

10

115

 

61

NORGE 10 KR

1964

Eidsvoll

9

90

 

62

10 öre

1930

 

9

90

 

63

10 öre

1917

 

8

50

 

64

25 öre

1943

 

8+

30

 

65

25 öre

1939

Patina, litet G

9

30

 

66

25 öre

1934

 

9

60

 

67

25 öre

1933

 

7/8

50

 

68

50 öre

1931

 

8/9

200

 

69

½ skilling

1821

 

5

10

 

70

Pollett 1/3 liter SSN

 

Ensidig prägling

5

10

 

71

2 kr

1945

 

8

30

 

72

2 kr

1965

 

8

30

 

73

10 kr

1972

Jubileum

8/9

75

 

74

¼ skilling

1833

palmkvist

4

10

 

75

5 kr

1972

Klump på 5

7

5

 

76

Mynt från Byzan Follis

 

 

3

75

 

77

Äldre bronsmynt Bysantisk?

 

 

2

10

 

78

2 öre SM

1761

 

2-3

10

 

79

10 st. 1 kr 40% i hög kvalité

 

Gustav VI

vk

150

 

80

DANMARK 5 kr

1960

Jubileum

9/10

 

 

81

DANMARK 10 kr

1967

Jubileum

9/10

 

 

82

200 kr

2002

 

10

175

 

83

TYSKLAND 10 mark

1972J

 

9

 

 

84

Sedlar 11 st 5 kr

1955-77

1977 ljust/mörkt årtal

8-9

40

 

85

20 kr

1876

Med hjärtsköld

8)(9

4300

 

86

20 st 2 kr Gustav V 80%

 

 

Vk

1150

 

87

20 st 1 kr 80%

 

 

Vk

550

 

88

1 kr

1888

Svårare årtal

2

30

 

89

25 öre

1878

Svårare årtal

2

100

 

90

25 öre

1918

Bred 8

2

5

 

91

200 kr

1980

Jubileum

10

180

 

92

5 kr

1952

Jubileum

8

45

 

93

58 st. 2 kr 40%

 

Många i kv 8

Vk

1850

 

94

7 st. Oscars 10-ören

 

Äldre med varianter

Ca2

30

 

95

213 gr. 10-25 ören 40%

 

 

 

 

 

96

6 st. 2 kr Oscar II

 

 

Vk

360

 

97

139 gr. 50-25 ören 60%

 

 

 

 

 

98

8 st.5 kr 40%

 

Hög kvalité

 

300

 

99

8 st. bra 25 ören

 

 

 

100

 

100

7 st. bättre 2 kr Gustav V 80%

 

 

 

600

 

101

20 st. 25 ören Gustav VI

 

Många bra

 

100

 

102

413 gr. Blandat 40%

 

 

 

 

 

103

2 st. 50 ören

1935,39

 

Ca 7

30

 

104

5 st. 50 ören

1954-58

Hög kvalité

 

50

 

105

7 st. fina 50-öringar

1962,63

Och 1967

8-9

10

 

106

9. st. fina 10-ören 40%

1919-92

 

Vk

30

 

107

4 öre sölfwer

1667

SM 190b

6

950

 

108

10 öre

1861

Mis 1 e (I.A), SM 42

8/9

600

 

109

1 mark

1607

SM 45, uppgraverad rispor

7)(6

3 300

 

110

1000 st. 10-ören 40%

 

 

vk

3 000

 

111

Privatbanksedel Smål. Enskilda 5 rr

1867

Stämpel Makulerad

5

 1 000

 

112

Privatbanksedel Smål. Enskilda 10 kr

1894

Hål i mitten i vikningarna

3

800

 

113

6 st myntset varav 4 i plast

1973,76

Och -80 i hårdplast

10

20

 

114

50 kr

1975

 

10

130

 

115

5 kr 1935+2 kr o  1 kr 1939 + 1 kr 1966

 

+ nickelmynt

vk

230

 

116

Myntset Västra Samoa

1967

Repig kassett

Ca 8

10

 

117

Myntset i papp Jugoslavien, Costa Rica

1982-84

Coins of al nations

8-9

10

 

118

Årsset HPS

1987

Repfri kassett

10

10

 

119

TONGA 2 pa´nga i kassett

1967

Kröning 4 juli 1967

Ca 8

10

 

120

Lokalmynt Göteborg 10 kr

1979

 

10

5

 

121

Årsset HPS

1979

 

10

10

 

122

10 kr 1972 + 50 kr 1976 + nickel

 

I bankpåsar från köpet

Vk

200

 

123

Myntalbum med kopparmynt Gustav VI

 

 

Vk

10

 

124

Myntalbum med nickelmynt Gustav VI

 

Även nyare mynt

Vk

10

 

125

Myntalbum med nickelmynt Carl XVI G

 

 

Vk

10

 

126

Två påsar Gustav VI kopparmynt

 

Många ocirkulerade >2 kg

Vk

20

 

127

18 st. nickel 2 kr

1968-71

 

Vk

10

 

128

340 gr. Nickelmynt inkl 2 st 10 öre 40%

 

 

Vk

5

 

129

Album med koppar + järnmynt

 

 

Vk

20

 

130

400 gr. Utl. Mynt

 

Nåt silvermynt + D-mark

Vk

25

 

131

9 hg järnmynt

 

 

Vk

10

 

132

870 gr. Bronsmynt

 

 

Vk

10

 

 

Resultat auktion 200928  Omsättning: 26 829 kr

 

  Datum 200928
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 30 51 80 101 100 151 0
2 65 52 36 102 0 152 0
3 30 53 80 103 30 153 0
4 30 54 0 104 65 154 0
5 45 55 90 105 28 155 0
6 140 56 70 106 36 156 0
7 400 57 180 107 1050 157 0
8 110 58 25 108 725 158 0
9 5 59 40 109 3900 159 0
10 0 60 180 110 0 160 0
11 10 61 90 111 1900 161 0
12 0 62 0 112 1200 162 0
13 10 63 0 113 20 163 0
14 15 64 30 114 135 164 0
15 0 65 0 115 230 165 0
16 40 66 60 116 10 166 0
17 70 67 50 117 10 167 0
18 170 68 0 118 10 168 0
19 340 69 95 119 28 169 0
20 0 70 10 120 6 170 0
21 220 71 0 121 10 171 0
22 350 72 0 122 200 172 0
23 0 73 75 123 42 173 0
24 110 74 10 124 45 174 0
25 50 75 5 125 22 175 0
26 100 76 75 126 60 176 0
27 40 77 10 127 20 177 0
28 20 78 10 128 16 178 0
29 0 79 170 129 70 179 0
30 230 80 65 130 50 180 0
31 460 81 85 131 40 181 0
32 50 82 175 132 30 182 0
33 150 83 40 133 0 183 0
34 60 84 40 134 0 184 0
35 80 85 4500 135 0 185 0
36 140 86 1350 136 0 186 0
37 0 87 680 137 0 187 0
38 32 88 40 138 0 188 0
39 14 89 0 139 0 189 0
40 0 90 5 140 0 190 0
41 0 91 180 141 0 191 0
42 50 92 45 142 0 192 0
43 50 93 1900 143 0 193  
44 68 94 75 144 0 194  
45 68 95 0 145 0 195  
46 250 96 410 146 0 196  
47 0 97 400 147 0 197  
48 380 98 400 148 0 198  
49 68 99 100 149 0 199  
50 230 100 0 150 0 200  

 

Resultat auktion 200330   Omsättning: 21 062 kr

 

  Datum 200330
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 880 51 2050 101 210 151 0
2 25 52 1000 102 975 152 0
3 20 53 1550 103 0 153 0
4 50 54 260 104 50 154 0
5 0 55 310 105 40 155 0
6 0 56 1300 106 0 156 0
7 150 57 280 107 100 157 0
8 200 58 480 108 440 158 0
9 110 59 340 109 30 159 0
10 0 60 22 110 30 160 0
11 45 61 10 111 5 161 0
12 50 62 0 112 10 162 0
13 80 63 50 113 5 163 0
14 30 64 32 114 10 164 0
15 50 65 100 115 30 165 0
16 0 66 34 116 5 166 0
17 25 67 55 117 5 167 0
18 0 68 0 118 5 168 0
19 0 69 0 119 5 169 0
20 20 70 0 120 5 170 0
21 500 71 0 121 70 171 0
22 230 72 0 122 0 172 0
23 0 73 300 123 0 173 0
24 26 74 720 124 0 174 0
25 30 75 0 125 0 175 0
26 140 76 100 126 0 176 0
27 1080 77 0 127 0 177 0
28 0 78 0 128 0 178 0
29 0 79 50 129 0 179 0
30 45 80 20 130 0 180 0
31 0 81 0 131 0 181 0
32 0 82 0 132 0 182 0
33 0 83 0 133 0 183 0
34 0 84 120 134 0 184 0
35 160 85 0 135 0 185 0
36 0 86 10 136 0 186 0
37 175 87 8 137 0 187 0
38 120 88 12 138 0 188 0
39 195 89 14 139 0 189 0
40 0 90 5 140 0 190 0
41 205 91 300 141 0 191 0
42 125 92 725 142 0 192 0
43 0 93 15 143 0 193  
44 0 94 130 144 0 194  
45 0 95 34 145 0 195  
46 250 96 100 146 0 196  
47 0 97 40 147 0 197  
48 500 98 190 148 0 198  
49 110 99 540 149 0 199  
50 0 100 2100 150 0 200  

Nässjö Myntklubb inbjuder till årsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 30 mars 2020 oktober kl. 19.00.

Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

              Fikapaus bestäms på mötet.

Nässjö Myntklubb säljer nr 100-121

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 29 mars. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto - vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för 2020 medlemmar pg 28 58 31-4)

 

 

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

1 riksdaler

1782

Repor

4/5

880

 

2

1 kr

1906

 

4

25

 

3

1 kr

1954

 

9-

20

 

4

2 kr

1907

 

5

50

 

5

2 kr

1910

FMM

4

90

 

6

2 kr

1940

Ändrad 4

5)(7

60

 

7

DANMARK 2 kr

1888

Jubileum

8/9

90

 

8

DANMARK 2 kr

1892

Jubileum

8/9

85

 

9

DANMARK 2 kr

1912

Jubileum

8-

85

 

10

DANMARK 2 kr

1923

Jubileum

8

75

 

11

DANMARK 2 kr

1930

Jubileum

8

45

 

12

DANMARK 2 kr

1937

Jubileum

8

45

 

13

5 set 50 öre 60%+4 st 40% i ramar

 

Några lite bättre

VK

80

 

14

25 öre

1945

TS på G

7/8

30

 

15

9 st. 25 öre 60% + 2 st. 40%

 

Några lite bättre

VK

50

 

16

3 st. 25 öre 40%+ 4 st. 10 ören

 

Några lite bättre

VK

30

 

17

FINLAND 5 penni

1892

 

4

25

 

18

FINLAND 10 mark

1975

Jubileum Kekkonen

9

50

 

19

1 riksdaler riksmynt

1867

 

4

650

 

20

Saxen-Hildburghausen 6 Kreuzer

1821

Silver med kopparkärna?

2

20

 

21

9 st. 2 kr 80%

 

 

VK

490

 

22

36 st. 25 ören 60%

 

 

VK

230

 

23

¼ skilling

1829

Svagpräglad

7

275

 

24

12 st. ramade Oscar II kopparmynt

 

 

VK

10

 

25

20 st. 1 öre KM

1719-20

 

Ca 1

20

 

26

Ricks myntbox med nyckel

 

En hel del brons/järnmynt

VK

50

 

27

18 st. Oscar II 2 kr 80%

 

 

VK

1080

 

28

USA 2 st. 1 dollarsedlar

 

Series 1935E

Ca 2

30

 

29

1 öre

1733

4-6 bär, Misab 28 rop 804

3

100

 

30

RYSSLAND Droppkopek

1547-1584

 

4

45

 

31

2 skilling banco

1847

Rengjord

3

110

 

32

BELARUS Sedel 25 rubel

1992

 

9

15

 

33

1 öre

1723

GZ flätade kvistar 3-3 bär

4

175

 

34

1 öre

1732

3-3 bär, perforerad

4

55

 

35

1 öre

1722

LC, 4-4 bär, repor

4/5

160

 

36

1 öre

1732

4-4 bär perforerad

3

50

 

37

½ skilling

1807

 

6/7

175

 

38

5 öre + 1 öre

1935

Och 1874

8-4

110

 

39

USA 1 dollar

1921

 

5

195

 

40

DANMARK ½ rigsdaler

1855VS

repa

5

190

 

41

DANMARK 1 krona

1875

 

5

205

 

42

DANMARK 16 skilling riksmynt

1857

 

4

125

 

43

RYSSLAND Rubel

1732

 

5

3700

 

44

PERU 1 Sol

1891TF

 

6

575

 

45

ÖSTERRIKE 1 thaler

1564-95

repa

6)(5

4100

 

46

ENGLAND Florin

1887

 

5

250

 

47

DANMARK 12 skilling

1719

 

3

430

 

48

ROM Follis Galerius

305-311

 

7/8

500

 

49

1/6 skilling

1832

Slät rand o mantel

8/9

50

 

50

2 skilling banco

1836

Repor

5

100

 

51

10 kr

1901

Guld i kapsel

7)(8

1600

 

52

5 kr

1920

 

6

800

 

53

30 st. 2 kr Gustav V 80%

 

I plastramar

VK

1350

 

54

5 st. 2 kr Oscar II 80%

 

I plastramar

VK

225

 

55

5 st. Oscar II 2 kr

1892,93,1903

I plastramar

VK

225

 

56

50 st. 1 kr 80%

 

 

VK

1000

 

57

6 st. 2 kr Oscar II 80%

 

I plastramar

VK

240

 

58

9 st. 2 kr Gustav V 80%

 

I plastramar

VK

360

 

59

13 st. 1 kr 80%

 

I plastramar

VK

260

 

60

2 kr

1966

Repa

8

20

 

61

1 kr

1958

 

4

10

 

62

50 öre

1928

 

4/5

25

 

63

2 kr

1936

 

8/9

40

 

64

1 kr

1939

 

9

20

 

65

5 kr

1935

Jubileum

6

80

 

66

5 kr

1952

Jubileum

6/7

30

 

67

10 kr

1972

Jubileum, repor

8

55

 

68

2 kr

1938

Jubileum

7/8

55

 

69

2 kr

1932

Jubileum

8

55

 

70

25 öre

1907

 

2

10

 

71

50 öre

1973

Spegel

9

5

 

72

1 daler SM Kronan

1715

 

3

100

 

73

1 daler SM Phoebus

1718

 

6

100

 

74

2 st. 2 kr 80%+2 st. 40%+13 st 1 kr 80%+12 st 1 kr40%+15 st 50 öre 40%+2 kr 1938 jub

 

 

vk

650

 

75

7 hg ocirkulerade 5-ören

 

 

Ca 9

15

 

76

½ skilling

1803

På 1739

5/6

100

 

77

4 öre

1670

Sölfwer, hack

2

50

 

78

1/6 skilling

1832

Bar hals D3

6

250

 

79

1 öre

1858

Sista 8 på 6?

5/6

50

 

80

2 kr

1954

Tunn repa

9

20

 

81

1 kr

1913

 

4/5

80

 

82

2 kr

1956

 

8/9

25

 

83

2 kr

1950

Med smal 1

8/9

25

 

84

2 öre SM

1759

Två mindre kanthack

5+

80

 

85

2 st. Myntverkets årsset i mjukplast

1994,95

 

10

60

 

86

1 kr

1967

 

9

5

 

87

USA ½ dollar

1967

 

8

5

 

88

1 öre SM

1760

Flera hack

4

5

 

89

1/6 öre SM

1666

 

3

5

 

90

½ skilling

1809

Rak 9 på?

2/3

5

 

91

USA 1 dollar

1881

Myntort S

8

170

 

92

Sedel 100 kr

1935

 

5

90

 

93

Sedel 20 kr

1991

 

9

15

 

94

Sedel 100 kr

1965

 

9

90

 

95

3 st. myntset

1981

Och 1995, 2002 i plastpåse

10

10

 

96

2 öre SM

1751

Några hack

4

100

 

97

½ skilling

1807

Delvis svagpr

5

30

 

98

¼ öre

1634

Årtal nedtill, plantsfel

3

150

 

99

Penning Wisby LL.XXXIV

1290-1450

 

4

400

 

100

2 mark

1689

SM 145 Ex Misab 16:867

6)(7

1500

NMK

101

5 öre

1711

 

4

200

 

102

1 öre Nyköping

1627

SM 149c kantex

4)(5

975

 

103

1/6 öre SM

1707

Korroderad

2

5

 

104

Lokalmynt 100 kr silver

1985

Känn ditt land STF 925/1000

9/10

50

 

105

Medalj Kungl. mynt o just,

1973

85%

9

40

 

106

¼ skilling palmkvist

1833

 

3

10

 

107

TURKIET 20 piastrar

AH1327

 

4

100

 

108

Islamic Ottomon 100 para silver

AH1203

31,5 gram  0.465

4

200

 

109

TURKIET 40 Para

AH1255

Year 19 koppar

4

30

 

110

Ottomanska riket 40 para

AH1277

Abdulaziz

4

30

 

111

Myntverkets årsset HPS

1984

Utan plastpåse

10

5

 

112

Myntverkets årsset HPS

1984

Med plastpåse

10

10

 

113

Myntverkets årsset HPS

1983

Utan plastpåse

10

5

 

114

Myntverkets årsset HPS

1982

Med plastpåse

10

10

 

115

Myntverkets årsset HPS

2000

Med plastpåse vanliga setet

10

20

 

116

Myntverkets årsset HPS

1978

Utan plastpåse

10

5

 

117

Myntverkets årsset HPS

1979

Utan plastpåse

10

5

 

118

Myntverkets årsset HPS

1978

Utan plastpåse

10

5

 

119

Sandhillskassett

1976

 

9/10

5

 

120

Myntverkets årsset mjuklast

1976

beläggning

10

5

 

121

85 kr i sedlar

 

Många bra

VK

50

 

 

 

Resultat auktion den 24 februari 2020 Omsättning: 24 928 kr

  Datum 200224
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 45 51 0 101 55 151 0
2 70 52 50 102 0 152 0
3 50 53 20 103 25 153 0
4 75 54 0 104 200 154 0
5 920 55 80 105 340 155 0
6 0 56 380 106 20 156 0
7 926 57 240 107 160 157 0
8 1800 58 20 108 10 158 0
9 500 59 120 109 22 159 0
10 0 60 50 110 10 160 0
11 1200 61 0 111 10 161 0
12 2000 62 10 112 30 162 0
13 950 63 15 113 10 163 0
14 230 64 0 114 45 164 0
15 580 65 15 115 110 165 0
16 420 66 20 116 0 166 0
17 0 67 0 117 22 167 0
18 170 68 0 118 70 168 0
19 130 69 10 119 25 169 0
20 70 70 20 120 10 170 0
21 40 71 0 121 10 171 0
22 60 72 0 122 70 172 0
23 30 73 22 123 10 173 0
24 5 74 3900 124 120 174 0
25 10 75 130 125 22 175 0
26 5 76 220 126 260 176 0
27 5 77 500 127 50 177 0
28 100 78 1250 128 30 178 0
29 30 79 250 129 80 179 0
30 50 80 24 130 60 180 0
31 10 81 28 131 180 181 0
32 10 82 55 132 190 182 0
33 90 83 850 133 620 183 0
34 140 84 110 134 440 184 0
35 50 85 20 135 30 185 0
36 24 86 25 136 180 186 0
37 5 87 130 137 80 187 0
38 5 88 130 138 50 188 0
39 340 89 10 139 0 189 0
40 80 90 50 140 50 190 0
41 16 91 50 141 200 191 0
42 14 92 10 142 0 192 0
43 40 93 20 143 0 193  
44 15 94 26 144 0 194  
45 70 95 22 145 0 195  
46 0 96 10 146 0 196  
47 460 97 30 147 0 197  
48 90 98 80 148 0 198  
49 0 99 0 149 0 199  
50 15 100 75 150 0 200  

Nässjö Myntklubb inbjuder till månadsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 24 februari 2020 oktober kl. 19.00.

Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

              Fikapaus bestäms på mötet.

Nässjö Myntklubb säljer nr 70-141

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 23 februari. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto - vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för 2020 medlemmar pg 28 58 31-4)

 

 

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

TYSKLAND Würzburg 1/84 gulden

1696

Silver

4

20

 

2

BREMEN 1 groten

1744

Silver

3

20

 

3

DANMARK 1 kr

1875

 

2

50

 

4

½ skilling

1803

B1

5

50

 

5

30 st.1 kr 80%

 

 

VK

750

 

6

PREUSSEN 1 pfennig

1844A

ärgfläck

5

10

 

7

13 st. 10 kr

1972

Jubileum

 

780

 

8

½ riksdaler

1848

 

4+

1500

 

9

1 mark

1692

 

2)(4

500

 

10

2 kr

1914

 

¾

65

 

11

1 riksdaler

1781

Plantsrispor

4/5

850

 

12

10 kr

1901

Guld

8)(9

1400

 

13

5 kr

1920

I Monetafodral

7

750

 

14

5 kr+50 kr+5 kr i fodral

 

1935,1976,1952

VK

220

 

15

10 st. 2 kr 80%

 

 

VK

400

 

16

7 st. 2 kr

1910-39

80%

VK

280

 

17

Medalj i vitmetall

 

Graverad AW Billman 1890

6

100

 

18

USA 1 dollar

1922

 

5

100

 

19

4 st. 1 kr 80%

 

Gustav V

VK

80

 

20

Sedel 5 kr

1914

Riss

2

50

 

21

Sedlar 2 st. 20 kr blåa

1991

 

8-9

30

 

22

Sedlar 2 st. 1 kr

1916,21

 

2-4

30

 

23

10 öre

1939

Klump på 9

3

5

 

24

NORGE 1 öre

1943

Svagpräglad

6

5

 

25

NORGE 1 öre

1943

 

8

10

 

26

NORGE 1 öre

1942

Rostfl.

8

5

 

27

NORGE 1 öre

1943

Liten rostfl

8

5

 

28

NORGE 5 öre

1930

 

7

100

 

29

NORGE 1 öre

1939

 

8

30

 

30

DANMARK 10 öre

1933

 

7

50

 

31

DANMARK 2 öre

1894

 

4

10

 

32

DANMARK 2 öre

1886

Kanthack

4

10

 

33

1 öre SM

1761

 

3

5

 

34

1 öre SM

1739

 

4

5

 

35

1 öre SM

1742

 

2

5

 

36

1/3 skilling banco

1844

Plantsfel

6

5

 

37

1/6 skilling banco

1836

Kantskador

4

5

 

38

Minnespeng Pansarkryssaren Sverige

 

 

6

5

 

39

USA 1 dollar

1885

 

8

200

 

40

Sedel 100 kr

1987

 

7+

80

 

41

Sedlar 2 st. 10 kr

1953,63

 

Ca 9

10

 

42

Sedlar 3 st. 5 kr

1961,54

Och 1949

Ca 9

10

 

43

1/24 riksdaler

1779

Mis 1c

2

40

 

44

¼ skilling banco

1819

 

4

15

 

45

1 skilling

1828

Lite ärg

5

70

 

46

½ skilling

1832

Kantskador

4

100

 

47

1/12 riksdaler specie

1831

 

5

380

 

48

1/32 riksdaler specie

1852

Tunn repa, mindre ks

6

90

 

49

10 öre

1933

 

9

190

 

50

1 öre

1948

MiS II IIb

4

15

 

51

5 kr

1972

”utan linjer”

6

220

 

52

50 öre

1973

Ifylld 9 svår enligt SMF

4

50

 

53

BRITTISKA INDIEN 10 cash

1803

Madras

4

20

 

54

FINLAND 10 mark

1977

 

9/10

200

 

55

2 kr

1922

 

9+

80

 

56

1/6 riksdaler

1788

Repor

3

200

 

57

Pollett Trollhättan 1 kanna dricka

1700-t

 

5

200

 

58

Sedel 10 kr

1975

Stjärna, slutar på 00

9

20

 

59

1 krona

1901

På 98

4/5

75

 

60

1 krona

1904

 

4/5

50

 

61

2/3 skilling banco

1843

 

3

20

 

62

1/3 skilling banco

1837

 

2/3

10

 

63

50 öre

1898

 

2/3

15

 

64

2 öre

1925

Fläck

8

50

 

65

2 öre

1933

 

7

15

 

66

1 öre

1857

 

5

20

 

67

5 öre

1949

Lite rost

9

50

 

68

5  öre

1917

korr

4

10

 

69

50 öre

1883

 

2

10

 

70

2 kr

1964

 

8

20

 

71

50 öre

1962

Väl präglad

7

5

 

72

50 öre

1963

 

7

2

 

73

2 kr

1950

Ändrad TS, repa

8

20

 

74

16 öre klipping

1566

Rispa, liten kantskada

5

3500

 

75

1 öre

1635

 

3

100

 

76

1/24 riksdaler

1813

Kantskada, repa. 3 på?

5

100

 

77

1 öre

1711

Kors under LC, svagpr,repa

6

500

 

78

5 öre

1731

Obetydlig repa

8

1000

 

79

¼ öre

1653

Korr

6

250

 

80

2 kr

1943

Patina

8

20

 

81

1 kr

1939

Patina

9

20

 

82

2 kr

1934

 

5

45

 

83

1 kr

1918

 

6/7

400

 

84

50 öre

1931

 

8+

40

 

85

2 kr

1961

Patina

8/9

20

 

86

1 daler SM Phoebus

1718

 

2

25

 

87

1 daler SM Saturnus

1718

 

4

50

 

88

17 st. 1 ören

 

Bl.a. 1894

VK

10

 

89

25 öre

1910

Litet kors

2

10

 

90

1 öre

1922

 

8/9

10

 

91

Nederländerna +Antillerna+USA dime

1960,47,63

2½ gulden+ 2 st. ¼ g+ 1/10 g

VK

50

 

92

1 öre

1893

 

6

10

 

93

1 kr

1937

Stor fläck

9

20

 

94

1 kr

1924

Patina, repor

6

20

 

95

10 öre

1904

 

6

10

 

96

Spelpenning ”To Hanover”

(1849)

 

7

10

 

97

USA 2 st. 1/4 dollar+nickel

1895,10

 

VK

30

 

98

USA 21 st. mynt 1 cent + Dimes

 

Två Dimes silver

VK

25

 

99

5 kr

1952

 

7/8

40

 

100

10 kr

1972

Jubileum

8

60

 

101

Medalj Kungl. Mynt o Justeringsverk

1973

83%

8

40

 

102

25 öre

1878

 

2

100

 

103

1 daler SM Wett o Wapen

1717

 

2/3

25

 

104

Medalj  Pravda Vitezi-Veritas vincit

1968

Tjeckoslovakien silver

9

200

 

105

1 dollar

1886

Ändrad 8 i årtalet?

8

200

 

106

1 öre

1941

 

9

10

 

107

1 öre

1883

 

8

10

 

108

1 öre

1897

 

6

10

 

109

1 öre

1874

 

5/6

10

 

110

2/3 skilling banco

1849

 

2/3

10

 

111

”1 dollar” Calgary Stampede dollar

1977

 

9

10

 

112

Medalj Gustav och Victoria

1881

Brons på? Ärg puts

7

20

 

113

ENGLAND 2 shillings + sixpence

 

silver

VK

10

 

114

1 kr

1942

Åub

3

40

 

115

8 st. 1 kr 40%

 

 

Bra

80

 

116

5 kr

1959

Jubileum

7/8

30

 

117

2 kr

1954

 

8

22

 

118

2 kr

1921

Jubileum

9

50

 

119

TYSKLAND 5 mark

1973J

 

8/9

25

 

120

1 öre

1873

 

¾

10

 

121

Jetong ”Minne av Bondetåget”

1914

Brons av Arvid Lindberg

6

10

 

122

2 kr

1897

Patina, jubileum

8

50

 

123

USA 1 dollar

1974D

 

6/7

10

 

124

2 st. 5 kr + 1 st. 2 kr

1966,21

 

VK

100

 

125

USA 6 st. ¼ dollar

1943-83

1 st. i silver

VK

10

 

126

4 st. 2 kr 80%

1930-39

 

6-8

200

 

127

400 gram utländska mynt

 

 

VK

50

 

128

230 gram danska mynt

 

 

VK

30

 

129

340 gram utländska mynt

 

Mest Norge o Italien

VK

50

 

130

1 kg 2 kr nickelmynt

1968-71

 

VK

50

 

131

200 kr

1990

Vasa

10

180

 

132

200 kr

1992

Gustav III

10

180

 

133

10 st. 2 kr 80%

 

Många hög kv.

VK

500

 

134

7 st. 2 kr 80%

 

Många hög kv.

VK

350

 

135

Fyndpåse sv. Och utländska mynt

 

550 gram

VK

30

 

136

200 kr

1989

Ishockey VM

10

180

 

137

100 kr

1984

Europa-Nedrustning

10

80

 

138

Medalj Kung. Mynt-o Justeringsverk

1973

83% silver

9

50

 

139

ENGLAND Crown

1972

Elisabeth o Philip

8

10

 

140

DANMARK 10 kr

1972

Jubileum 20,4 gr 80%

6

50

 

141

Medalj Victoria 20 år 33,8 gram

1997

Proof, 925/1000   10 000 ex

10

200

 

 

Resultat auktion 25 november.

Omsättning: 31 001 kr Sålda: 80%

  Datum 191125
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 0 51 200 101 180 151 0
2 0 52 20 102 140 152 0
3 3300 53 0 103 20 153 0
4 44 54 100 104 1700 154 0
5 150 55 0 105 100 155 0
6 0 56 60 106 100 156 0
7 0 57 0 107 28 157 0
8 6100 58 80 108 16 158 0
9 1350 59 10 109 12 159 0
10 160 60 600 110 75 160 0
11 210 61 0 111 24 161 0
12 400 62 100 112 20 162 0
13 0 63 1175 113 22 163 0
14 0 64 0 114 50 164 0
15 150 65 950 115 170 165 0
16 0 66 60 116 850 166 0
17 235 67 30 117 10 167 0
18 32 68 26 118 50 168 0
19 20 69 60 119 32 169 0
20 15 70 0 120 0 170 0
21 130 71 0 121 0 171 0
22 350 72 10 122 0 172 0
23 0 73 46 123 0 173 0
24 40 74 40 124 0 174 0
25 3400 75 380 125 0 175 0
26 0 76 14 126 0 176 0
27 530 77 24 127 0 177 0
28 2100 78 48 128 0 178 0
29 460 79 30 129 0 179 0
30 1050 80 55 130 0 180 0
31 130 81 10 131 0 181 0
32 90 82 320 132 0 182 0
33 0 83 18 133 0 183 0
34 30 84 85 134 0 184 0
35 0 85 60 135 0 185 0
36 0 86 20 136 0 186 0
37 525 87 130 137 0 187 0
38 40 88 65 138 0 188 0
39 40 89 14 139 0 189 0
40 25 90 40 140 0 190 0
41 25 91 60 141 0 191 0
42 70 92 70 142 0 192 0
43 40 93 10 143 0 193  
44 32 94 140 144 0 194  
45 22 95 0 145 0 195  
46 0 96 50 146 0 196  
47 28 97 24 147 0 197  
48 10 98 290 148 0 198  
49 10 99 230 149 0 199  
50 300 100 5 150 0 200  

 

 

Nässjö Myntklubb inbjuder till månadsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 25 november kl. 19.00.

Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

              Fikapaus bestäms på mötet.

Nässjö Myntklubb säljer nr 63-103.

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 24 oktober. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto - vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för 2019 och gäller även för 2020 för nya medlemmar pg 28 58 31-4)

 

 

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

Hemiobol Makedonien

510-480f.kr

 

4

650

 

2

5 öre

1949

 

9

150

 

3

Medalj i guld Gustav VI Adolf

1973

Tonkintillverkad som en 20 kr

9

2700

 

4

1/12 skilling

1825

 

7

30

 

5

1/6 skilling

1832

Mantel, slät rand

9

50

 

6

½ skilling

1832

 

6

225

 

7

¼ skilling

1819

Rengjord ?

(8)

800

 

8

1 riksdaler

1721

Jubileum, osignerad

5

3600

 

9

½ örtug Sten Sture d.y.

1512-20

Sexuddig stjärna

4

1350

 

10

REVAL Skilling Johan III

 

Ärgfläck

7/8

160

 

11

1 öre

1733

4-3 bär

6

210

 

12

1 öre

1732

4-4 bär,plantsspricka

8

400

 

13

1 öre

1722

GZ, 3-3 bär

8

650

 

14

1 öre

1723

GZ,3-3 bär, knopp på monogram

5/6

220

 

15

1 öre

1737

4-4 bär

4

150

 

16

1 öre

1743

2-1 bär

2

85

 

17

RYSSLAND 5 kopek

1837

Hack

8

235

 

18

10 öre

1903

Hake på 1 upp, höga mittblad

¾

20

 

19

1 öre SM

1747

 

3

20

 

20

¼ skilling

1805

 

3

15

 

21

ENGLAND 1 florin

1899

 

4)(5

130

 

22

10 öre

1876

Ändrad 6

5

350

 

23

10 öre

1894

Kort tvärarm på 4

4

70

 

24

1 öre

1754

 

2/1

40

 

25

20 kr

1899

 

8)(9

2500

 

26

1/3 riksdaler

1777

Varit monterad?

4/5

500

 

27

5 st. 50 kr

1976

 

Vk

400

 

28

40 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

1600

 

29

9 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

360

 

30

40 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

800

 

31

5 st. 1 kr 80%

 

 

Vk

100

 

32

1 öre

1667

 

2

90

 

33

1 skilling

1820

Räfflad rand, korr

(5)

60

 

34

2 st. 1/12 skilling

1805/08

 

4,6

30

 

35

50 öre

1912

 

6/7

350

 

36

200 kr

2005

Jubileum i plastram

10

200

 

37

17 st. 5 kr 40%

 

 

vk

525

 

38

1 öre

1717

Större kantförlust

(3)

40

 

39

5 öre

1860

Repor

(3)

40

 

40

5 öre

1863/62

Repor

(4)

25

 

41

5 öre

1863

 

2/3

25

 

42

5 öre

1864

O i konung ompunsad

3

40

 

43

2 öre

1860/57

 

3

40

 

44

2 öre

1861

Ompunsat Ö i Öre

(4)

15

 

45

2 öre

1863

H i Göth, ompunsad, repor

2

15

 

46

2 öre

1945

Ojämn patina

7

5

 

47

1 öre

1950

Dubblerad åtsida

6/7

10

 

48

25 öre

1973

Klump på 3

8

10

 

49

2 st. 50 ören

1965

Runda och ovala pärlor

6-8

10

 

50

1 kr

1940

Stort G, kh

7/8

300

 

51

ROM Julia Mamaea denar

228-35

Ric 360

5

120

 

52

Kina Cash Tao-Kuang

1821-50

Peking, ärg

4

20

 

53

USA ¼ $

1938

 

7

50

 

54

ENGLAND 1 penny

1806

 

4/5

100

 

55

DANMARK 1 skilling danske

1771

 

5

100

 

56

5 öre

1880

Sista 8 på 7, F och N breda

3

60

 

57

1/6 skilling

1832

Korr, pärlrand o mantel

5

175

 

58

½ skilling riksgälds

1799

Kantex

5

50

 

59

1 öre SM

1734

 

(2)

10

 

60

5 öre

1725

 

4/5

600

 

61

1/6 öre SM

1718

 

3

75

 

62

¼ öre

1635

Korroderad

6)(7

60

 

63

1/6 riksdaler

1809

Lite plantsrispor på frånsida

8

900

 

64

2 mark

1693

 

5/6

1600

 

65

5 öre

1872

Lyster

9

850

 

66

2 kr

1934

Patina

7/8

45

 

67

1 kr

1935

 

8

20

 

68

1 kr

1939

 

8

20

 

69

2 kr

1898

 

3

45

 

70

200 kr

1990

Jubileum

10

190

 

71

200 kr

1992

Jubileum

10

190

 

72

USA 1 cent

1905

 

6

5

 

73

USA ½ DOLLAR

1964D

90%

7

40

 

74

DANMARK 5 KR

1960

Jubileum

9/10

40

 

75

6 st. bättre 2 kr 80%

 

 

 

250

 

76

50 öre

1956

 

9

10

 

77

1 öre

1918

Klump, liten fläck

8

10

 

78

Silvermedalj Kungl mynt o justering

1973

Patina

9

40

 

79

5 kr

1959

Patina

9

30

 

80

2 st. 1 kr

1918

 

Ca2

40

 

81

4 st. äldre svenska mynt

 

 

 

10

 

82

I daler sm

1718

Phoebus

5/6

100

 

83

Tre st. 1 ören

1909

 

Vk

5

 

84

Fyra st. 2 kr

1952

Bra kvalité

Vk

80

 

85

2 kr

1932

Jubileum

8

40

 

86

50 öre

1949

 

9

20

 

87

6 st. bättre 25 öringar

1876-39

 

 

50

 

88

2 kr

1936

Patina

9

50

 

89

4 st. bättre 1 ören

1907-50

 

Vk

5

 

90

DANMARK 5 KR

1964

JUBILEUM

7

40

 

91

2 KR

1940

 

8

40

 

92

2 kr

1921

Jubileum

9

40

 

93

NORGE 2 ÖRE,2 ÖRE,1 ÖRE

07,36

OCH 1 ÖRE 1945

VK

10

 

94

10 ÖRE

1920

 

8/9

100

 

95

2 ÖRE

1944

Liten fläck

8/9

10

 

96

29 st. 1 ören Gustav V

 

 

Vk

10

 

97

8 st. 1 ören Oscar II

 

 

Vk

10

 

98

10 st. 1 kronor Oscar II

 

 

Vk

200

 

99

2 st. 50 kr

1976

 

Vk

200

 

100

Fyndpåse

 

 

Vk

5

 

101

8 st. 2 kr 40%

 

Några bra

Vk

160

 

102

3 st. 1 kr

1942

Åub

Vk

120

 

103

4 st. Äldre 1 ören

 

 

Vk

20

 

104

1 kg silver 40% från 5 kr-10 öre

 

Finvikt 400 gr

vk

1400

 

105

8 st. Myntverkets hårdplastset+ Sandhillskassett

 

83,84,86,87,88,89 + silver

Vk

100

 

106

10 st. Myntverkets hårdplastset

 

81,82,83,84,85,86,87,88

Vk

100

 

107

15 medaljer/polletter

 

 

Vk

20

 

108

595 gram nickelmynt

 

 

Vk

10

 

109

Sparbössa i trä med 15 st.järnmynt

 

”Trätunna”

Vk

10

 

110

Ask med 26 st. utländska mynt

 

Många i silver

vk

50

 

111

870 gr ”kopparmynt”

 

 

Vk

10

 

112

645 gram utländska mynt

 

 

vk

20

 

113

19 st. norska bronsmynt+ 17 nya

 

 

Vk

10

 

114

47 st. Oscars bronsmynt

 

 

Vk

25

 

115

Svenska sedlar nominellt 220 kr

 

 

Vk

100

 

116

Silver 417 gram = Finsilver 205 gr

 

Blandade valörer

Vk

700

 

117

23 st finska mynt

 

 

vk

10

 

118

NORGE 50 öre

1922

 

4

50

 

119

ENGLAND Crown

1931

50% = 7 gr finsilver

4

20

 

120

NORGE 25 kr

1970

Frigjöringen i originalplast

10

150

 

 

Resultat finns efter listan. 

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

USA 1 cent

1902

Fläck

6

10

 

2

1 kr

1978

Bred 78

4

5

 

3

1 öre

1723

Flätade kvistar 3-3 bär

3/4

50

 

4

1 öre

1723

Flätade kvistar 3-3 bär

5

100

 

5

10 öre

1875

Repor

4

225

 

6

10 öre

1903

Höga mittblad, Hake 1 ned

5/6

20

 

7

10 kr

1901

guld

8+

1500

 

8

DANMARK 10 öre

1907

 

7

45

 

9

2 kr

1904

 

3/4

80

 

10

50 öre

1883

 

7

750

 

11

10 öre

1875/74

Något svagpräglad

8

1250

 

12

10 öre

1876

Svagpräglad

8

800

 

13

1 öre

1907

 

8/9

25

 

14

10 kr

1991

Större klump på valör 0

7

125

 

15

¼ skilling

1817

 

7/8

1200

 

16

5 kr

1952

Jubileum

7

30

 

17

10 öre

1935

Mindre 35

8

30

 

18

10 öre

1946

Fyllig 4 liten 6 nickel

5

5

 

19

1 öre 1932+  2 öre 1858+1/2 sk. 1799

 

 

Vk

5

 

20

ÖSTERRIKE 10 corona

1912

Efterprägling, guld

9+

1000

 

21

ÖSTERRIKE Dukat

1915

Efterprägling, guld

8)(9

900

 

22

RYSSLAND 2 kopek

1800

 

5

65

 

23

200 st. 1 kr 80%

 

 

 

4400

 

24

160 st. 1 kr 80%

 

 

 

3520

 

25

24 st. 50 kr

1976

Jubileum

 

2280

 

26

11 st. 5 kr

1935

Jubileum

 

947

 

27

12 st. 50 kr

1975

Jubileum

 

1140

 

28

12 st. 50 kr

1975

Jubileum

 

1140

 

29

5 kr

1935

Jubileum

9

85

 

30

200 gr järnmynt

 

 

 

2

 

31

306 gram 40%

 

 

 

450

 

32

337 gram utländska mynt

 

 

 

10

 

33

256 gram 40%

 

10 och 25 ören

 

375

 

34

439 gram 40%

 

 

 

650

 

35

22 gram 60%

 

 

 

50

 

36

6 st. kopparmynt Oscar II

 

 

 

2

 

37

10 kr

1972

 

 

60

 

38

Ca 1,6 kg enkronor nickel

 

Många i rullar

 

20

 

39

DANMARK 5 KR + 2KR

1960,06

 

 

50

 

40

3 ST. 5 KR 40%

 

+ BONUS 10 KR

 

100

 

41

Sedel 50 kr

1984

 

 

35

 

42

NORGE 50 öre

1918

 

 

20

 

43

HONG KONG

 

NR 62

 

5

 

44

NORGE/DANMARK 38 mynt

 

Mest Norge 1-2-5 ören ärg

 

10

 

45

40 mynt mest Finland o Tyskland

 

3 silvermynt, ärg

 

10

 

46

Ca 3,2 kg kopparmynt

 

 

 

50

 

47

Burk med mer än 5 kg nickelmynt

 

 

 

20

 

48

Myntbok Sveriges Mynt och sedlar

1969:2

 

 

5

 

49

5 öre

1949

järn

8/9

10

 

50

1 öre

1892

 

2

10

 

51

NORGE 50 öre

1918

 

3

10

 

52

1 öre

1874

 

5

10

 

53

2 öre

1873

 

4

10

 

54

2 öre

1890

 

5

10

 

55

2 öre

1882

 

5/6

10

 

56

¼ skilling

1825

 

3/4

10

 

57

Myntbox med 28 ramade mynt

 

 

Vk

10

 

58

Mössmärke

 

JT

 

5

 

59

Myntbox med 19 mynt

 

 

Vk

10

 

60

Myntblad med nickel 1 kr+ 1 ören 1950

 

 

Vk

5

 

61

2 kr

1936

 

8/9

50

 

62

3 st 2 kr jubileum

1897/07

 

Vk

150

 

63

2 kr

1965

Patina

9

25

 

64

25 öre

1919

Patina

9

100

 

65

2 kr

1938

Jubileum

8/9

50

 

66

5 kr

1962

Jubileum

9

50

 

67

2 st. 2 kr

1937

 

5/6

100

 

68

2 kr

1940

Ändrad 4

8/9

50

 

69

2 kr

1932

 

9+

50

 

70

2 kr

1938

Jubileum

8/9

50

 

71

2 kr

1897

 

3

50

 

72

5 kr

1971

 

9

30

 

73

5 kr

1959

Jubileum

9

30

 

74

2 kr

1953

 

9

25

 

75

ÖSTERRIKE 25 schilling

1971

Patina, 13 gr. 80%

9

30

 

76

USA ½  dollar

1968D

 

9

25

 

77

USA 1 dollar

1889

 

6/7

100

 

78

USA 1 dollar

1891

 

4

100

 

79

1 kr

1898

 

4

25

 

80

1 kr

1898

Patina

7

300

 

81

1 daler SM Phoebus

1718

 

4/5

50

 

82

1/6 riksdaler

1805

 

4)(5

350

 

83

10 öre

1739

 

5

500

 

84

5 öre

1858/57

 

9)(8

700

 

85

4 öre

1718

Plantsfel

5

800

 

86

1 öre Nyköping kantex

1627

SM 149c årtal slutar med 7

4)(5

1000

 

87

1 daler SM flink o färdig

1718

 

4/5

50

 

88

50 öre

1962

 

8

10

 

89

1 öre

1915

Patina

9

30

 

90

25 öre

1876

 

3

20

 

91

25 öre

1907

Patina

7/8

50

 

92

½ öre

1858

 

8

20

 

93

2 kr

1924

Fläckig patina

8/9

75

 

94

5 öre

1927

 

3

150

 

95

1 öre

1889

 

6

50

 

96

1 öre

1896

 

7+

50

 

97

1 öre

1916

Kort 6

9

45

 

98

1 öre

1929

Rak 2

8

10

 

99

1 öre

1946

 

9/10

50

 

100

1 öre

1947

Kraftigt tomslag

8

5

 

101

¼ öre

1637

 

¾

20

 

102

50 öre

1954

 

9

20

 

103

1 kr

1953

Svagpräglad

9

20

 

104

1 kr

1961

TS, svagpräglad

9

20

 

105

1 kr

1955

 

9

20

 

106

1 kr

1948

 

9

20

 

107

1 kr

1950

 

9

20

 

108

2 kr

1954

Präglingsglans

9

50

 

109

2 kr

1910

FMM

2

50

 

110

2 kr

1953

 

9/10

30

 

111

1 öre

1633

Något korr och smärre kantf.

4

100

 

112

1/12 riksdaler

1777

Svagpräglad, smärre plantsf.

5

250

 

113

1/3 skilling banco

1853

 

3

80

 

114

1 öre

1891

 

7

100

 

115

10 kr

1991

Omvänd (180 gr), liten repa

9

320

 

116

NORGE 50 öre

1921

 

4

30

 

117

Tyskt silvermynt 1/6taler

1729

 

4

100

 

118

10 öre

1897

 

7

100

 

119

1 öre

1943

4 ompunsad rest upptill

4

10

 

120

2  öre

1942

Mörkt järn, delvis svagpr.

8+

40

 

121

5 öre

1942

Ljust järn, små bruna fl.

8

20

 

122

5 öre

1942

Mörkt järn, lite grynig

8

30

 

123

1 öre

1945

Ändrad 4

4/5

15

 

124

1 öre

1948

Dubblerad åtsida

4/5

40

 

125

1 kr

1898

Polerad, fläck

6

10

 

 Extrarop

 

 Resultat för auktionen 28 oktober

  Datum 191028
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 10 51 10 101 48 151 0
2 0 52 14 102 20 152 0
3 50 53 10 103 20 153 0
4 160 54 38 104 20 154 0
5 0 55 50 105 100 155 0
6 20 56 10 106 55 156 0
7 1925 57 55 107 20 157 0
8 45 58 5 108 150 158 0
9 0 59 80 109 50 159 0
10 0 60 5 110 30 160 0
11 1825 61 60 111 100 161 0
12 800 62 150 112 0 162 0
13 0 63 25 113 0 163 0
14 125 64 160 114 100 164 0
15 0 65 50 115 0 165 0
16 30 66 90 116 0 166 0
17 70 67 120 117 180 167 0
18 20 68 65 118 0 168 0
19 5 69 60 119 10 169 0
20 1000 70 50 120 40 170 0
21 900 71 60 121 0 171 0
22 65 72 34 122 30 172 0
23 4800 73 30 123 15 173 0
24 3520 74 25 124 75 174 0
25 2280 75 36 125 95 175 0
26 947 76 25 126 50 176 0
27 1140 77 260 127 100 177 0
28 1140 78 140 128 0 178 0
29 105 79 25 129 0 179 0
30 2 80 420 130 0 180 0
31 0 81 120 131 0 181 0
32 22 82 350 132 0 182 0
33 0 83 0 133 0 183 0
34 0 84 750 134 0 184 0
35 50 85 0 135 0 185 0
36 2 86 0 136 0 186 0
37 60 87 50 137 0 187 0
38 42 88 10 138 0 188 0
39 85 89 42 139 0 189 0
40 0 90 50 140 0 190 0
41 45 91 0 141 0 191 0
42 20 92 20 142 0 192 0
43 5 93 200 143 0 193  
44 55 94 150 144 0 194  
45 70 95 80 145 0 195  
46 80 96 0 146 0 196  
47 90 97 70 147 0 197  
48 5 98 10 148 0 198  
49 10 99 50 149 0 199  
50 95 100 5 150 0 200  

 

 

Resultat för auktionen 30 september (Listan finns efter.)

  Datum 190930
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 20 51 5 101 30 151 0
2 0 52 6 102 48 152 0
3 0 53 80 103 80 153 0
4 260 54 0 104 22 154 0
5 0 55 40 105 80 155 0
6 0 56 30 106 75 156 0
7 0 57 0 107 32 157 0
8 0 58 90 108 210 158 0
9 0 59 0 109 75 159 0
10 20 60 0 110 580 160 0
11 0 61 0 111 3600 161 0
12 250 62 100 112 0 162 0
13 0 63 140 113 610 163 0
14 0 64 20 114 50 164 0
15 0 65 260 115 480 165 0
16 360 66 150 116 140 166 0
17 0 67 420 117 0 167 0
18 0 68 40 118 0 168 0
19 240 69 0 119 660 169 0
20 0 70 30 120 2000 170 0
21 20 71 130 121 20 171 0
22 24 72 170 122 5 172 0
23 100 73 80 123 16 173 0
24 15 74 5 124 40 174 0
25 0 75 50 125 0 175 0
26 60 76 60 126 0 176 0
27 2760 77 230 127 0 177 0
28 2900 78 10 128 0 178 0
29 800 79 20 129 0 179 0
30 800 80 440 130 0 180 0
31 800 81 50 131 0 181 0
32 820 82 100 132 0 182 0
33 650 83 60 133 0 183 0
34 115 84 55 134 0 184 0
35 40 85 100 135 0 185 0
36 100 86 22 136 0 186 0
37 110 87 10 137 0 187 0
38 170 88 12 138 0 188 0
39 0 89 0 139 0 189 0
40 100 90 120 140 0 190 0
41 0 91 44 141 0 191 0
42 0 92 10 142 0 192 0
43 500 93 10 143 0 193  
44 50 94 100 144 0 194  
45 175 95 16 145 0 195  
46 16 96 40 146 0 196  
47 0 97 34 147 0 197  
48 0 98 10 148 0 198  
49 100 99 0 149 0 199  
50 0 100 5 150 0 200

 

 

Nässjö Myntklubb inbjuder till månadsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 30 september kl. 19.00.

Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

             Fikapaus bestäms på mötet.

Nässjö Myntklubb säljer nr 110-118.

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 29 september. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto - vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för 2019, pg 28 58 31-4)

 

 

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

½ skilling

1815

 

3/4

20

 

2

25 öre

1907

 

5

20

 

3

10 öre

1899

präglingsglans

8

150

 

4

10 öre

1915

 

8/9

260

 

5

10 öre

1913

Smal 1

9

350

 

6

NORGE 1 öre

1876

 

9

350

 

7

2 kr

1897

 

2/3

70

 

8

Primitivt betalningsmedel

550-450f.kr

Delfin, Skythien, Olbia

4/5

320

 

9

Örtug, Kristoffer av Bayern

1441-48

LL2c, hål

4

3800

 

10

2 kr

1953

 

8/9

20

 

11

50 öre

1857

repor

3

150

 

12

10 öre

1924

 

8

250

 

13

1 öre

1874

Tonad

8

500

 

14

RYSSLAND denga (½ kopek)

1535-84

Ivan IV

4

120

 

15

KINA cash

1824-50

 

4

40

 

16

1 öre

1734

3-7 bär

6

140

 

17

1 öre

1723

Flätad krans 3-3bär

3

60

 

18

1 öre

1761

1-1 bär

4/5

290

 

19

NURNBERG enkelsidig silverpenning

1682

 

8

220

 

20

1 daler SM

1718

Flink och färdig

5/6

480

 

21

Sex st. ramade utländska mynt

 

Några i silver

vk

20

 

22

RYSSLAND 10 kopek

1910

 

8/9

15

 

23

½ öre

1581

Två hål

(5)

100

 

24

¼ skilling

1806

 

5

15

 

25

1/6 skilling

1831

Ex Hamrin, ojämn färg

5

100

 

26

1/3 skilling banco

1847

 

5+

60

 

27

69 st. 2 kr 80%

 

 

Vk

2 760

 

28

145 st. 1 kr

 

 

Vk

2900

 

29

10 st. 50 kr

1975

 

Vk

800

 

30

10 st. 50 kr

1976

 

Vk

800

 

31

10 st. 50 kr

1976

 

Vk

800

 

32

10 st. 10 kr

1935

 

Vk

750

 

33

13 st. 10 kr

1972

 

Vk

650

 

34

5 st 1 kr 80%

 

Bra år

Vk

100

 

35

2 kr

1940

Rund nolla

6/7

40

 

36

ROM Antoninian Gordianus III

241-43

RIC IV:84

5)(3

100

 

37

STORBRITANNIEN 6 pence

1890

 

6

60

 

38

NEDERLÄNDSKA Westfriesen 2 stuivers

1789

KM 106:2

4/5

140

 

39

DANMARK ½ riksdaler

1855

 

4

175

 

40

FINLAND 2 mark

1870

 

3

100

 

41

1 öre SM

1734

Korroderad

2/1

50

 

42

1 öre km

1724

Bred sköld, V-pil

3

50

 

43

5 öre

1873/72

 

4

400

 

44

2 öre

1666

 

2/3

50

 

45

Spelpenning Holst 170

1700-t

repor

3/4

175

 

46

Lokalmynt 10 kr Nässjö

1979

 

10

10

 

47

2 st. 1/4 riksgälds polletter

1799

Lång och kort 9

5, 2

30

 

48

5 + 2 + 1 öre

1917-19

Nio mynt

Vk

30

 

49

1 öre

1949

Dubblerad åtsida SMF308b

4

100

 

50

1 öre

1948

Fylligare monogram 4  8 isär

6

5

 

51

1 öre

1944

svagpräglad

9

5

 

52

5 öre

1945

Ompunsad 4

3

5

 

53

1/12 skilling

1812

Utan prickar över Ä,Ö ???

3

80

 

54

½ skilling

1816

plantsfel

4

100

 

55

1 skilling

1820

 

4

40

 

56

1 skilling

1819

 

3

30

 

57

1 skilling banco

1842

Rengjord

3

20

 

58

¼ skilling

1833

Palmkvist

4

40

 

59

1 öre

1917

 

7

15

 

60

5 öre

1950

Med streck i kronan

6

5

 

61

Sedel 50 kr

1984

 

9

45

 

62

9 st. 5 kr, 8 st. 10 kr

1956-68

En del ovikta

vk

100

 

63

Sedlar nominellt 180 kr

1960-05

 

vk

100

 

64

Tre ovikta sedlar 5-10 kr

1956,63

Samt jubileumstia

9

20

 

65

Sedlar 100 mark Finland + Norge 3 st.

 

Samt tyska sedlar

vk

100

 

66

1 öre (en halva!)

1576

Upphittad i Eksjö

-

50

 

67

½ öre

1597

POL REX, ärg

5

350

 

68

Pollett Eksjö folkets park

 

aluminium

6

20

 

69

NORGE 50 öre

1918

Inristningar

4

20

 

70

5 kr

1959

Jubileum i påse Skånska banken

9

30

 

71

Medalj Kröningen Oscar I Josephina

1844

brons

9

100

 

72

44 st. utländska sedlar (mest nödsedlar)

 

 

vk

100

 

73

8 st. äldre sv. Kopparmynt

1671-

 

1-3

40

 

74

6 st. medaljer o dyl.

 

 

Vk

5

 

75

630 gr. Oscar II kopparmynt

 

 

Vk

30

 

76

1,6 kg koppar/nickel och något järn

 

 

 

50

 

77

180 gr. Silver 40%

 

småmynt

 

 

 

78

380 gr utländska mynt

 

 

 

10

 

79

DANMARK 14 ST. mynt

 

1 SILVERMYNT, ÄRGIGA

vk

10

 

80

Silverlot med jubileumsmynt

 

Fullt silvervärde 514kr

 

400

 

81

Kopparmynt från Kongo Mlako?

 

Ser ut som en spik

4

50

 

82

Tre spelpolletter

1700-t

Två är svenska

Vk

30

 

83

Hundskattemärke no 124 Landskrona

 

 

-

30

 

84

Två polletter 5 Kungsparken och 10 öre Stockholms Ångslups AB

 

Oval stämpel på rund plants

 

30

 

85

Rom, sestertie, Volusianus

251-53

RIC 249a

3

50

 

86

5 öre

1864

 

4

10

 

87

¼ skilling

1819

 

4

10

 

88

2 skilling banco

1843

Kanthack

4

10

 

89

¼ skilling

1824

 

2/3

10

 

90

¼ öre

1635

Krona L

6)(3

10

 

91

5 öre

1873

 

4+

10

 

92

1/6 skilling

1831

 

3

10

 

93

5 öre

1882/81

 

2

10

 

94

Tre nödmynt Mercurius

 

Kronan, Flink o färdig

Vk

10

 

95

2 öre SM

1763

 

2

10

 

96

50 öre

1946

Nickel

9

10

 

97

10 öre

1920

Stort W med hakar

3

10

 

98

2 öre + 1 öre

1941,37

 

8/9

10

 

99

1 öre

1873

L.A.

3

10

 

100

5 öre

1950

Koppar

9/10

5

 

101

Två st.50 öre

1940,46

 

8/9

10

 

102

SPANIEN 100 pesetas

1966

Jubileum, silver

7/8

10

 

103

EGYPTEN 1 pund

1970

Nasser vägd 25 gr. 72%

7

50

 

104

DANMARK 5 kr

 

Putsad silver

6/7

10

 

105

Kungariket Sverige Carl XVI + Silvia

 

Silver 25 gr. finsilver

10

80

 

106

TYSKLAND 2 st. 10 mark D,F

1972

Silver

7+9

10

 

107

TYSKLAND 10 mark J

1972

 

9

10

 

108

2 st. 50 kr

1975,76

 

10/8

150

 

109

10 st. äldre svenska mynt

16-1800 tal

 

Vk

10

 

110

¼ öre

1644/45

Mörk

5/6

500

 

111

10 mark KM (Pollett), Stora kopparberg

1721

kanthack

4/5

3400

 

112

1 riksdaler

1805

Trevligt tonad

6

3500

 

113

5 öre

1731/30

Tunna repor

6/7

610

 

114

1 kr

1942

Åub

5/6

50

 

115

2 öre

1857

Kopparlyster

9/10

400

 

116

2 kr

1924

Patina

8

100

 

117

1/16 riksdaler specie

1835

Små plantsfel

6

250

 

118

16 st. äldre svenska mynt

 

 

Vk

30

 

119

Album med 30 st. bra 2 kr Gustav VI

 

30 st silver + många nickel

vk

660

 

120

Album med många bra svenska mynt

 

Fullt silvervärde 15/9 1560 kr

 

1500

 

121

28 st. danska mynt i en påse

 

 

vk

10

 

122

Ca 300 gr. Moderna nickelmynt

 

Många i bra kvalitet

Vk

5

 

123

Plåtask med 13 st. polletter/medaljer

 

 

Vk

10

 

124

17 st. utländska mynt i ask

 

 

Vk

5

 

 

 Resultat auktion 29 april

 

  Datum 190429
Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris Rop Nr. Pris
1 170 51 65 101 10 151 0
2 5 52 12 102 80 152 0
3 5 53 20 103 0 153 0
4 30 54 110 104 110 154 0
5 15 55 24 105 0 155 0
6 15 56 100 106 420 156 0
7 24 57 120 107 30 157 0
8 50 58 140 108 40 158 0
9 300 59 30 109 85 159 0
10 40 60 0 110 90 160 0
11 220 61 250 111 0 161 0
12 95 62 0 112 20 162 0
13 0 63 110 113 0 163 0
14 1050 64 5 114 0 164 0
15 7000 65 100 115 100 165 0
16 110 66 30 116 34 166 0
17 30 67 65 117 50 167 0
18 5 68 32 118 44 168 0
19 0 69 20 119 20 169 0
20 40 70 0 120 0 170 0
21 240 71 10 121 0 171 0
22 20 72 42 122 0 172 0
23 0 73 0 123 0 173 0
24 480 74 0 124 0 174 0
25 150 75 0 125 0 175 0
26 345 76 10 126 0 176 0
27 35 77 5 127 0 177 0
28 60 78 10 128 0 178 0
29 0 79 0 129 0 179 0
30 0 80 2 130 0 180 0
31 10 81 14 131 0 181 0
32 10 82 20 132 0 182 0
33 90 83 85 133 0 183 0
34 0 84 0 134 0 184 0
35 32 85 0 135 0 185 0
36 0 86 0 136 0 186 0
37 50 87 1 137 0 187 0
38 10 88 40 138 0 188 0
39 0 89 0 139 0 189 0
40 2800 90 2000 140 0 190 0
41 125 91 1500 141 0 191 0
42 3100 92 30 142 0 192 0
43 1700 93 40 143 0 193  
44 400 94 0 144 0 194  
45 480 95 10 145 0 195  
46 160 96 18 146 0 196  
47 160 97 40 147 0 197  
48 250 98 25 148 0 198  
49 2000 99 10 149 0 199  
50 370 100 20 150 0 200  

Nässjö Myntklubb inbjuder till månadsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 29 april kl. 19.00.

Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Nyhemsskolan, Nässjö

              Fikapaus bestäms på mötet.

Nässjö Myntklubb säljer nr 69-101

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 28 april. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto - vid inrop över 500 kr även rek.avgift.). 

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (100 kr för 2019, pg 28 58 31-4)

 

 

 

Nr

Beskrivning

Årtal

Anm.

Kv.

Min pris

Egna not

1

11 st. 1 öre km

1719-49

Både Ulrika och Fredrik

Vk

5

 

2

12. st. utländska mynt i ramar

1951-00

 

Vk

5

 

3

3 st. myntset

1982-84

 

Vk

5

 

4

1/6 öre SM

1718

Punkt efter M och S

4

15

 

5

1 öre SM

1750

Stor nolla

¾

15

 

6

2 öre SM

1747

 

3

15

 

7

10 öre

1934

Större 34

9

10

 

8

10 öre

1935

Större 35

9

50

 

9

10 öre

1936

Kort 6

9+

300

 

10

10 öre

1921

Nickel, svagpräglad

7

40

 

11

RYSSLAND 10 kopek

1863

Bitkin 199?

7

220

 

12

BRASILIEN 500 reis

1868

 

5)(6

95

 

13

5 öre

1691

Plantsfel

5/6

525

 

14

1 mark

1689

 

5

800

 

15

1 carolin / ½ daler SM

1718

 

7

7000

 

16

Myntbox med 44 st. 10-ören

 

37 st. i silver

Vk

50

 

17

Plastblad med 13 st. äldre sv mynt

 

Koppar och brons

Vk

30

 

18

4 st. myntset

1976-84

76 x 2, 79, 84

10

5

 

19

HESSE CASEL Fredrik I 4 heller

1745

Koppar och brons

4

175

 

20

1/6 skilling banco

1851

Fläckig

8

40

 

21

1 öre

1726

7-6 bär

4

175

 

22

Myntämne till 10-öring

 

 

-

20

 

23

1 öre

1921

 

8/9

90

 

24

10 öre

1874

 

8

300

 

25

1 öre

1747

2-2 bär, mörk

3

150

 

26

1 öre

1726

Flätad krans, 3-3 bär 7 på 2

3

345

 

27

1 öre

1872

 

7

35

 

28

1 öre

1918

grynig

8+

60

 

29

2 kr

1904

 

7)(8

1700

 

30

1 öre

1907

 

9

30

 

31

10 st. utländska mynt

1921-

 

Vk

10

 

32

6 st. äldre svenska mynt

1802-63

 

Vk

10

 

33

5 kr

1935

Jubileum

6/7

90

 

34

1 öre SM

1738

 

2/1

5

 

35

1 öre SM

1763

 

3

15

 

36

2 öre

1925

 

7

5

 

37

POLEN  6 groschen

1624

Sigismund

4

50

 

38

13 st. norska mynt

1876-41

 

Vk

10

 

39

4 riksdaler riksmynt

1871

Rengjord, kanthack

5

1500

 

40

20 kr

1889

Guld

8

2200

 

41

Grönt myntalbum med koppar +bronsm

 

28 st. 25 öre OII + 1 st. 10 ör

vk

125

 

42

20 kr

1899

 

9

2200

 

43

1000 kr

1993

Guld, drottning Silvia

10

1200

 

44

5 st. 50 kr

1975

Jubileum

10

400

 

45

6 st. 50 kr

1976

Jubileum

10

480

 

46

2 st. 5 kr

1935

Jubileum

Vk

160

 

47

2 st. 5 kr

1935

Jubileum

Vk

160

 

48

5 st. 5 kr

1972

Jubileum, flera bra

vk

250

 

49

50 st. 2 kr 80%

 

 

vk

1900

 

50

8 st. 2 kr 80% + 14 st. 1 kr 40%

 

 

vk

290

 

51

2 kr

1877

Ändrad 7

2

45