Vid våra medlemsmöten så håller vi myntauktioner. För de som inte kan komma på mötena erbjuder vi här möjligheten att kunna lämna sina bud via Internet. Detta är en försöksverksamhet som till en början endast är för klubbens medlemmar.

Villkor