Resultatlistan för 26 oktober är publicerad !! Mötet i november är inställt!! Nästa ordinarie möte är i februari 2021.