Vårens sista auktionslista är publicerad. Auktion 29 april!!! Nu finns bilder ovan på några av objekten.